Diyabet (Şeker) Hastalığının Neden Olduğu Kanserler Nelerdir?

Son araştırmalar diyabet varlığı ve bir kişinin kanser riski arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir.

Geniş bir çalışma, tip 2 diyabetin artmış kanser riski ile ilişkili olduğunu gösteriyor – buna rağmen, kadınlar ve erkekler daha farklı formlar açısından daha risk altında görünüyor.

Tip 2 diyabeti olan erkekler ve kadınlar, farklı kanser türlerinden daha fazla risk altındadır.

Bu riskin altında yatan olası biyolojik mekanizmayı açıklayan çalışma, diyabet ve kanser arasında bir bağlantı olduğunu öne süren diğer araştırmalarla teşvik edildi.

Araştırmacılar yakın zamanda – Çin’deki Shanghai Jiao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden birçok kişi – büyük bir Çin kohortunun (belli ortak özelliklere sahip bir grup insan) tıbbi verilerini kullanarak yapılan bir analizin sonuçlarını yayınladılar. Yazar Jiying Qi’nin araştırma makalesi Diyabet Dergisi’nde yayınlandı.

Araştırmacılar ayrıca, raporlarının gösterdiği gibi, ülkelerinin hem diyabet hem de prediyabet prevalansının yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

Ekip, Temmuz 2013 ile Aralık 2016 arasında tip 2 diyabet tanısı almış, yaşları 20-99 arasında değişen 410.191 yetişkin tespit etti. O zaman, bu kişilerin hiçbirinde kanser yoktu.

Qi ve meslektaşları, hangi kişilerin kansere yakalandıklarını ve hangi tür kanser türlerinin tanı koyduğunu görmek için Aralık 2017’ye kadar bu kişilerin tıbbi kayıtlarını takip etti.

Belirgin Derecede Daha Yüksek Kanser Riski

Araştırmacılar, 2017 yılının sonuna kadar ilk kohort arasında 8.485 kanser vakası tespit etmiş ve araştırmacılar kısa süre sonra tip 2 diyabetli erkeklerin ve aynı koşulu olan kadınların, farklı kanser türleri riskinin daha yüksek olduğunu fark etmişlerdir.

Araştırmacılar, tip 2 diyabetli insanlar arasında, erkeklerin sağlıklı akranlarına göre %34 daha yüksek kanser riskine sahip olduğunu ve kadınlarda %62 daha yüksek risk bulunduğunu tespit etti. Tip 2 diyabeti olan erkekler, 11 farklı kanser türünden daha fazla risk altındayken, kadınlarda 13 farklı form riski daha yüksekti.

Daha spesifik olarak, tip 2 diyabetli erkekler, sağlıklı meslektaşlarına kıyasla, prostat kanseri riskinde% 86 artış göstermiştir.

Ayrıca lösemi, cilt kanseri, tiroid kanseri, lenfoma, böbrek kanseri, karaciğer kanseri, pankreas kanseri, akciğer kanseri, kolorektal kanser ve mide kanseri gibi önemli riskleri vardı.

Osteowell : Kemiklere Güç Ver

Bununla birlikte, metabolik durumu olan erkeklerin özofagus kanseri gelişme riski daha düşüktü.

Tip 2 diyabeti olan kadınlara gelince, en fazla iki kat riskli olan nazofarengeal kanser riski altındaydı.

Ayrıca karaciğer, yemek borusu, tiroid, akciğerler ve pankreas kanseri, ayrıca lenfoma, uterin kanseri, kolorektal kanser, lösemi, meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve mide kanseri gelişme riski de vardı.

Bununla birlikte, tip 2 diyabetli dişiler, safra kesesi kanseri gelişme riskini önemli ölçüde düşürmüştür.

Çalışmada kullanılan veriler hakkında “Şangay Hastane Bağlantı Merkezi ana genel ve uzman hastanelerden klinik bilgi topladı ve Şanghay’daki tüm sakinler için merkezi bir veri deposu oluşturdu” dedi.

“Bu veritabanına dayanarak, araştırmamızın sorunsuz ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebileceğini” belirtti.

Mevcut bulguların ardından, araştırma ekibi, ilgili kuruluşların tip 2 diyabet hastaları arasında kanser için daha iyi önleyici stratejiler geliştirmeleri gerektiğini önermektedir.

MedicalNewsToday, Diabetes linked to different forms of cancer in males vs. females, 2019

Referanslar

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1753-0407.12926

Bu bilgiler tedavi önerisi değildir ve bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.
×Osteowell : Kemiklere Güç Ver