Diyabet Tedavisinde Hayat Tarzı Değişikliğinin Yeri

Diyabet Tedavisi ve Hayat Tarzı Değişikliği

Yeni bir çalışma prediyabetik hastaları tek bir ilaç ile değil en az üç ilaç ile tedavi edilmesini öner sürmektedir.

STOP DIABETES çalışmasında, [1] diyabet hastalığının ilerlemesi için yüksek risk altında olan 81 prediyabet hastası, düşük doz metformin, pioglitazon ve bir GLP-1 reseptörü agonisti ile tedavi edildi. Orta riskte olduğu belirlenen 141 hastadan oluşan daha büyük bir grup, metformin ve pioglitazon ile tedavi edildi. Her iki grup da farmakoterapiyi reddeden hastalar gibi yaşam tarzı terapisi aldı.

Ortalama 32 aylık takipte, orta riskli katılımcıların % 5’i ve yüksek risk grubunun hiç biri tip 2 diyabet geliştirmemiştir.

Bu, sadece yaşam tarzı terapisi alan yaklaşık 200 katılımcının% 10’undan daha fazlasında diyabetin ilerlemesiyle karşılaştırılmıştır. Bu, metformin ve pioglitazon ile tedavi edilen kişilerde ve üçlü tedavi ile tedavi edilenlerde 0.12, progresyon için tip 2 diyabet için ayarlanmış tehlike oranının 0.29 olduğu anlamına gelir.

Diğer bir çalışmada [2], bozulmuş glukoz toleransı aşamasında bile insanların tipik olarak beta-hücre fonksiyonlarının% 80’inden fazlasını kaybettiğini vurgular. Ve tip 2 diyabetin ilerlemesini önleme ile ilişkili en güçlü belirteç aslında beta hücre fonksiyonunda değişmelerdir.

Bu çalışmanın dışarıdan finansman sağlamadığını ve araştırmacıların hiçbirinin ilgili finansal ilişkileri rapor etmediğini vurgulamak gerekir. Yani ilaç firmalarından tamamen bağımsız, araştırmacılar tarafından yapılmıştır.

Osteowell : Kemiklere Güç Ver

Çalışmada belirtilen üzerine atlamaya başlamadan önce, bunun geriye dönük bir gözlemsel çalışma olduğunu, rastgele bir deneme olmadığını hatırlayalım.

Birçoğu, bu popülasyonda aşırı miktarda olmak üzere biri enjektabl olan üç farmasötik ajanla yapılan müdahaleleri ele alacaktır.

Hem insülin direncini hem de beta hücresi işlev bozukluğunu hedefleyen farmakoterapinin argümanı oldukça zorlayıcıdır.

Ancak bu, hem klinisyenler hem de hastalar için büyük bir adımdır; çünkü, denemedeki hastaların yarısının, farmakoterapiye başlamayı reddettikleri ve gözlemsel bir çalışma ile tamamen desteklenebilecek bir durum olmadığı kanıtlanmıştır.

Medscape, Prediabetes: Forget Lifestyle and Just Prescribe Drugs?, 2018

Bu bilgiler tedavi önerisi değildir ve bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.
×Osteowell : Kemiklere Güç Ver