Diyabette Kan Şekerinizi Nasıl Takip Etmelisiniz?

Tip 2 diyabetle yaşayan birçok insan kan şekeri düzeylerini günlük olarak kontrol eder, ancak bu gerçekten sağlık açısından bir fark yaratır mı? Yeni bir çalışma, olduğundan fazla kontrol edilebileceğini belirtmektedir.

Diyabette Kan Şekeri Takibi

Yakın zamanda ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) raporuna göre, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yaklaşık 30.3 milyon insan diyabetle yaşamakta ve bu da 10 kişiden neredeyse birine denk gelmektedir.

En sık rastlanan diyabet formu tip 2 diyabet olup, genellikle insülin enjeksiyonları gerektirmez.

Bunun yerine, tip 2 diyabetli insanlar, uygun ilaçları alarak durumlarını yönetebilirler.

Doktorların sıklıkla bu şekildeki diyabet için reçete ettiği en temel ilaç, insanların kan şekerini kontrol altında tutmalarına yardımcı olan metformindir.

Kan şekerinin kontrol altında tutulması diyabet için çok önemli olduğundan, endokrinologlar bu duruma sahip kişilere evde uygun cihazlarla yapabilecekleri düzenli ve basit kan testleri yapmaları konusunda tavsiyelerde bulunur.

Bununla birlikte, ortaya çıkan kanıtlar, tip 2 diyabette yaşayan birçok insanın, dikkatli olmanın çok zor olabileceğini ve bu testlerin çok sık yapıldığını, bununla ilgili herhangi bir gerçek fayda sağlayamayabileceklerini göstermektedir.

Ann Arbor’daki Michigan Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışma, tip 2 diyabeti olan kişilerin önemli bir yüzdesinin günde en az iki kez kan şekeri düzeylerini test ettiğini göstermektedir.

JAMA Internal Medicine dergisinde yer alan bu bulgular, ABD vatandaşlarının veya bazı durumlarda sigorta planlarının gereksiz testler için ihtiyaç duydukları sarf malzemeleri için aşırı miktarda para ödeyebileceğini belirtmektedir.

Test Çubukları İçin Çok Fazla Kullanım Olabilir

Araştırmacılar, tip 2 diyabetli 370.740 kişinin sigorta verilerini incelemiştir. Araştırmacılar, bu bireylerin 2013 yılında yayınlanan Endokrin Toplumu ve Genel Dahiliye Derneği’nin güncellenmiş kılavuzlarını izleyerek kan şekeri testleri için test çubukları reçetelerini nasıl doldurduklarını özellikle değerlendirdi.

Bu rehberler, tip 2 diyabetli kişilerin ev içi kan şekeri testi sıklıklarını azaltmasını önermiştir.

Analizlerinde, araştırmacılar sadece insüline ihtiyaç duymayan veya hipoglisemi (düşük şeker seviyesi) riskini artıran ilaçları alan diyabetli kişilere bakmışlardır. Ancak, kan şekerinin düzenlenmesi için ilacı olmayan kişilerin yanı sıra kan şekeri düzeylerini sık sık kontrol etmelerini gerektirmeyen tıbbı alan kişileri de içermekteydi.

Osteowell : Kemiklere Güç Ver

Araştırmacılar, “çalışma grubundaki insanlar” dan 86.747 (% 23.4) yıl boyunca test şeritleri için üç veya daha fazla aldıklarını tespit ettiler. ” Ayrıca, “bu kişilerin yarısından fazlası” nın, 51.820 kişiye veya çalışma popülasyonunun yüzde 14’üne eşdeğer olduğunu belirtmekle birlikte, “kaynakları potansiyel olarak uygunsuz şekilde kullanıldığını belirttiler.”

Bu kişilerden “32.773 birey, hipoglisemiye (örneğin metformin hidroklorür) neden olma riski taşımayan ajanları alıyordu ve 19.047’de antidiyabetik ilaçlar için herhangi bir iddia bulunmuyordu” diyor.

Gereksiz kullanımının azaltılması’

Araştırmacılar kan şekeri ilacı kullanan bir kişinin kendileri için en uygun dozu belirledikten sonra, şeker seviyelerini günlük olarak test etmek zorunda olmadığını açıklıyor.

Ancak, çalışma bulguları, günlük kan testlerine ihtiyaç duymayan kişilerin bile günde ortalama iki test yaptığını göstermektedir.

Araştırmacılar, insanların kan şekeri seviyelerinin bir günlüğünü tutmaları ve durumlarının kontrolünü daha fazla hissetmelerini sağlamak için testlere devam edebileceğine inanıyorlar.

Ancak, sigorta karşılasa veya karşılamasa bile, hastalar bunun için çok para harcıyorlar.

Sigortalı olan hastalar için ortalama maliyeti her yıl kişi başına 325.54 $’dır.Araştırmacılar maliyetin sigortasız olanlar için daha da yüksek olabileceğini söylüyor.

Sonuç olarak araştırmacılar “Evde yapılan kan şekeri testleri gibi, gereksiz bakım, tedavi kullanımlarının azaltılmasıyla yapılan tasarruflar, daha çok harcamamız gereken klinik servislere pay bırakabilir.” diyor.

MedicalNewsToday, Diabetes: Are you over-monitoring your blood sugar?, 2018

Referanslar

1-https://www.cdc.gov/media/releases/2017/p0718-diabetes-report.html

2-https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2717953

Bu bilgiler tedavi önerisi değildir ve bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.
×Osteowell : Kemiklere Güç Ver