Dünya Sağlık Örgütü Açıkladı “Trans Yağlar 2023`e Kadar Diyetimizden Çıkmalı!!!”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), endüstriyel olarak üretilen trans yağların küresel gıda tedarikinden kaldırılmasına yönelik bir eylem paketi yayınladı.

DSÖ`nün yayınladığı REPLACE eylem paketi, endüstriyel olarak üretilen trans yağın küresel gıda tedarikinden kaldırılması için adım adım bir kılavuz sunuyor.

Yapılan çalışmalara göre Trans yağ alımının artması (toplam enerji alımının>% 1’i), koroner kalp hastalığı mortalitesi ve olay riskinin artmasıyla ilişkilidir. Trans yağ alımı, dünyada her yıl koroner kalp hastalığından 500.000’den fazla ölümden sorumludur.

REPLACE, trans yağın küresel olarak ortadan kaldırılması için altı adımlı bir eylem paketi sunmaktadır. Bu paket, hükümetlere, endüstriyel olarak üretilen trans yağın gıda tedarikinden hızlı, eksiksiz ve sürekli olarak elimine edilmesini sağlamak için desteklemektedir. Pratik, adım adım eylem paketi, trans yağ eliminasyonuna yönelik bu bütünleşik yaklaşım için bir gerekçe ve çerçeve sağlayan kapsamlı bir teknik doküman tarafından desteklenmektedir.

Osteowell : Kemiklere Güç Ver

Yayınlanan 6 adımlı eylem planı,

  • Sanayi tarafından üretilen trans yağın besin kaynaklarını ve gerekli politika değişikliği için genel durumu gözden geçirilmesi gerekir.
  • Endüstriyel olarak üretilen trans yağın yerini daha sağlıklı yağlar ve yağlarla değiştirilmeli.
  • Endüstriyel olarak üretilen trans yağları ortadan kaldırmak için yeni düzenlemeler hayata geçmeli.
  • Gıda arzındaki trans yağ içeriğini ve toplumdaki trans yağ tüketimindeki değişimleri değerlendirilmeli ve izlenmeli.
  • Politika yapıcılar, üreticiler, tedarikçiler ve halk arasında trans yağın olumsuz sağlık etkisi hakkında farkındalık yaratılmalı.
  • Politika ve yönetmelikler uygulandığı denetlenmeli.

Ülkemizde de benzer politikaların uygulanması dileğiyle…

WHO, REPLACE Trans-fat free by 2023

Bu bilgiler tedavi önerisi değildir ve bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.
×Osteowell : Kemiklere Güç Ver