Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Düşük FODMAP Diyeti IBS Belirtilerini Azaltıyor

Batı Çin’de yaşayan irritabl bağırsak sendromu (IBS) hastaları için düşük FODMAP diyetinin etkilerini araştıran yeni bir çalışma, bu diyetin semptomları önemli ölçüde hafiflettiğini ortaya koydu. Çalışma, düşük FODMAP diyetinin bağırsak mikrobiyotası üzerindeki değişikliklerinin probiyotiklerle iyileştirilip iyileştirilemeyeceğini de inceledi. IBS hastaları rastgele kontrol grubu, düşük FODMAP diyeti grubu, probiyotik grubu ve kombine grup olarak dört gruba ayrıldı. İki ve dört hafta sonra IBS semptom şiddeti ve yaşam kalitesi anketleri dolduruldu.

Çalışmada, başlangıçta ve müdahale sonrası dört hafta sonra taze dışkı örnekleri toplanarak bağırsak mikrobiyotası ve kısa zincirli yağ asitleri analiz edildi. Yetmiş üç hasta protokol analizine dahil edildi. Müdahale sonrası, düşük FODMAP grubunda, probiyotik grubunda ve kombine grupta IBS semptom şiddetinde önemli iyileşmeler gözlemlendi.

Çalışmanın Bulguları

Düşük FODMAP diyetinin uygulandığı grupta, Lachnoclostridium ve Enterococcus gibi bazı bağırsak bakterilerinin bolluğunda belirgin bir azalma görüldü. Öte yandan, probiyotik takviyesi yapılan kombine grupta Ruminococcus, Coprococcus, Acidaminococcus, Ruminiclostridium, Akkermansia, Eggerthella ve Oxalobacter gibi bakterilerin bolluğu önemli ölçüde arttı.

Probiyotiklerin Rolü

Probiyotiklerin eklenmesi, bağırsak mikrobiyotasının çeşitliliğini artırarak IBS semptomlarının hafifletilmesine katkıda bulundu. Pearson korelasyon analizi, bu bakteriyel bolluk artışlarının semptom skorlarındaki iyileşmelerle ilişkili olduğunu gösterdi. Çalışma, kısa süreli düşük FODMAP diyetinin IBS semptomları üzerindeki etkinliğini ve güvenliğini doğruladı.

Somut ve Değerli Çıkarımlar

Düşük FODMAP diyeti ve probiyotiklerin kombinasyonu üzerine yapılan bu çalışmadan okuyucuların çıkarabileceği somut ve değerli bilgiler şunlardır:

  • Düşük FODMAP diyeti, IBS semptomlarını önemli ölçüde hafifletebilir.
  • Probiyotik takviyesi, bağırsak mikrobiyotasını olumlu yönde etkileyerek semptomları daha da iyileştirebilir.
  • Kombinasyon terapisi, hem semptom şiddetini azaltmada hem de yaşam kalitesini artırmada etkilidir.

Sonuç olarak, düşük FODMAP diyeti ve probiyotiklerin kombinasyonu, IBS hastaları için umut verici bir tedavi seçeneği sunmaktadır. Bu bulgular, özellikle Batı Çin’deki IBS hastaları için önemli olabilir.

Orijinal Makale: [https://doi.org/10.1002/fsn3.4057](https://doi.org/10.1002/fsn3.4057)

Popüler Gönderiler