Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Egzersiz Sonrası Protein Alımı Atların Amino Asit Dengesini Etkiliyor

Atların egzersiz sonrası beslenme düzenlerinin, plazma amino asit seviyeleri ve kas gelişimi üzerindeki etkilerini anlamak amacıyla yapılan bir araştırmada önemli bulgular elde edildi. Çalışma kapsamında, 544 ± 16 kg ağırlığındaki sekiz kısırlaştırılmış erkek atın, egzersiz sonrası protein alımının plazma amino asit konsantrasyonları üzerindeki etkileri incelendi. Atlar, çalışma boyunca günde 1-2 saat, haftada 5 gün, toplamda 12 hafta boyunca egzersiz yaptılar. Araştırma iki grup üzerinde yürütüldü: bir grup egzersiz sonrası protein alımı yaparken (EP grubu), diğer grup öğünler sırasında protein alımı gerçekleştirdi (MP grubu).

Çalışmanın başında ve sonunda 4 günlük toplam idrar ve dışkı toplama süreci gerçekleştirildi. İdrar ve dışkı örnekleri azot (N) analizi için kullanıldı ve N dengesi hesaplandı. Kan örnekleri ise egzersizden hemen sonra ve egzersiz sonrasında 1 ve 3 saat sonra alındı. Bu örnekler, plazma amino asit konsantrasyonlarını belirlemek amacıyla analiz edildi.

Amino Asit Konsantrasyonları

Çalışma sonuçlarına göre, emilen N ve N retansiyonu MP grubunda EP grubuna göre daha yüksek bulundu (p = 0.038, 0.033 sırasıyla). Ancak, MP grubunda dışkı N seviyelerinde artış (p = 0.01) ve N sindirilebilirliğinde azalma gözlendi. Egzersizden hemen sonra 14 amino asidin 8’inin plazma konsantrasyonları EP grubunda MP grubuna kıyasla daha düşük bulundu (p < 0.02).

Kısa ve Uzun Vadeli Etkiler

Egzersiz sonrasındaki 1 ve 3 saatlik sürelerde, lisin ve arjinin plazma konsantrasyonları EP grubunda MP grubuna kıyasla daha yüksek bulundu (p < 0.05 ve 0.04 sırasıyla). Egzersiz sonrasında 14 amino asidin 8’inde, 1 saat sonrasında 7’sinde ve 3 saat sonrasında 10’unda EP grubu lehine pozitif değişiklikler gözlendi. Bu da EP grubunun kas gelişimini destekleyecek daha iyi bir amino asit kaynağı sağladığını göstermektedir.

Pratik Çıkarımlar

Araştırma bulgularına göre, at sahipleri ve eğitmenleri şu adımları izleyebilir:

  • Egzersiz sonrası protein alımını artırarak kas gelişimini destekleyebilirler.
  • Protein alımını öğünler sırasında değil, egzersiz sonrasında yaparak amino asit dengesini optimize edebilirler.
  • Dışkı N seviyelerini izleyerek N sindirilebilirliğini kontrol altında tutabilirler.

Sonuç olarak, bu çalışma atların egzersiz sonrası protein alımının, plazma amino asit seviyelerini ve kas gelişimini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Atların beslenme programlarının bu bulgular ışığında yeniden düzenlenmesi, performans ve sağlık açısından fayda sağlayabilir.

Orijinal Makale: J Anim Physiol Anim Nutr (Berl). 2024 Jul 2. doi: 10.1111/jpn.14012. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler