Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Emziren Kadınların A Vitamini Takviyesi Dengeyi Sağlıyor

Emziren kadınlar arasında yetersiz A vitamini alımı yaygın bir sorundur. Ancak Dünya Sağlık Örgütü, doğumdan sonra yüksek dozda A vitamini takviyesini etkili bir müdahale olarak önermemektedir. Bu çalışmada, teorik olarak düşük ve orta düzeyde A vitamini depolarına sahip emziren kadınlarda diyet ve günlük A vitamini takviyesinin toplam vücut depoları ve denge üzerindeki etkisi simüle edilmiştir.

Araştırmanın amacı, emzirme döneminde A vitamini alımının ve günlük A vitamini takviyesinin (2.8 μmol/gün) vücut A vitamini depoları ve dengesi üzerindeki etkilerini incelemekti. Çalışmada, her biri A vitamini depoları 219-624 μmol arasında değişen altı teorik denek üzerinde çeşitli senaryolar simüle edildi.

Yöntemler ve Simülasyon

Simülasyon, Analiz ve Modelleme yazılımı kullanılarak gerçekleştirildi. Dört farklı koşul altında altı aylık emzirme döneminde A vitamini depoları incelendi: (i) emzirme öncesi A vitamini alımının artırılması, (ii) emzirme öncesi A vitamini alımının aynı kalması, (iii) aynı A vitamini alımına günlük takviye eklenmesi, ve (iv) artırılmış A vitamini alımına günlük takviye eklenmesi.

Bulgular

Sonuçlar, A vitamini dengesini korumak için emzirme döneminde A vitamini alımının 0.8-1.87 μmol/gün artırılması gerektiğini gösterdi. A vitamini alımı artırılmadan geçirilen altı aylık sürede deneklerde A vitamini dengesi negatif oldu. Ancak, günlük A vitamini takviyesi eklenen senaryolarda denge pozitifti. Takviyeli koşullarda A vitamini dengesinin korunması, hem annenin hem de bebeğin yararına oldu.

Somut Çıkarımlar

Araştırma sonuçlarına göre:
– Emziren kadınlar için günlük A vitamini takviyesi (2.8 μmol/gün) A vitamini dengesini pozitif yönde etkiler.
– A vitamini alımının artırılması, anne sütündeki A vitamini konsantrasyonunu artırarak bebeğin A vitamini ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.
– Annenin A vitamini depoları, takviyelerle korunarak annenin genel sağlığına katkı sağlar.

Bu bulgular, emziren kadınların A vitamini alımını artırarak ve günlük A vitamini takviyesi ekleyerek hem kendi sağlıklarını hem de bebeklerinin sağlığını koruyabileceklerini göstermektedir.

Orijinal Makale: J Nutr. 2024 Jun 8:S0022-3166(24)00340-7. doi: 10.1016/j.tjnut.2024.06.001. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler