Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Enbrel (Etanercept) Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Enbrel Nedir?

Enbrel, ankilozan spondilit, romatoid artrit, psoriatik artrit, plak sedef hastalığı ve jüvenil romatoid artrit semptomlarını tedavi etmek için kullanılan reçeteli bir ilaçtır. Antisoriatikler, Sistemik, İmmünosupresanlar, DMARD’lar, TNF İnhibitörleri, İmmünosupresifler, PHD adı verilen bir ilaç sınıfına aittir. Enbrel tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte kullanılabilir. 2 yaşından küçük çocuklarda güvenli ve etkili olup olmadığı bilinmemektedir.

Enbrel’in Olası Yan Etkileri Nelerdir?

Enbrel, aşağıdakiler de dahil olmak üzere ciddi yan etkilere neden olabilir:

 • ateş, titreme, grip belirtileri, gece terlemeleri, öksürük, yorgunluk
 • soluk cilt, kolay morarma veya kanama
 • kilo kaybı, iştah kaybı, mide ağrısı, kusma
 • şişmiş bezler, cilt kızarıklığı, güneş ışığında kötüleşen deri döküntüsü
 • baş dönmesi, görüş problemleri
 • uyuşma veya karıncalanma
 • kollarda veya bacaklarda zayıflık
 • nefes darlığı
 • eklem ağrısı
 • cildin veya gözlerin sararması
 • enjeksiyon bölgesinde ağrı, şişme, kaşıntı veya kızarıklık

Sizi rahatsız eden veya geçmeyen herhangi bir yan etkiniz varsa doktorunuza söyleyin.

UYARI

Ciddi Enfeksiyonlar: Enbrel ile tedavi edilen hastalar, hastaneye yatış veya ölüme yol açabilecek ciddi enfeksiyonlar geliştirme riski altındadır. Bu enfeksiyonları geliştiren hastaların çoğu, metotreksat veya kortikosteroidler gibi eşzamanlı immünosupresanlar alır. Hastada ciddi bir enfeksiyon veya sepsis gelişirse Enbrel kesilmelidir. Enbrel ile tedavinin riskleri ve faydaları, kronik veya tekrarlayan enfeksiyonu olan hastalarda tedaviye başlamadan önce dikkatlice düşünülmelidir. Hastalar, tedaviye başlamadan önce latent tüberküloz enfeksiyonu negatif olan hastalarda olası tüberküloz gelişimi dahil, Enbrel tedavisi sırasında ve sonrasında enfeksiyon belirti ve semptomlarının gelişimi açısından yakından izlenmelidir.

Maligniteler: Enbrel dahil TNF blokerleri ile tedavi edilen çocuk ve ergen hastalarda bazıları ölümcül olan lenfoma ve diğer maligniteler bildirilmiştir.

Endikasyonları Nelerdir?

Enbrel, orta ila şiddetli derecede aktif romatoid artritli (RA) hastalarda belirti ve semptomları azaltmak, majör klinik yanıtı indüklemek, yapısal hasarın ilerlemesini inhibe etmek ve fiziksel işlevi iyileştirmek için endikedir. Enbrel, metotreksat (MTX) ile kombinasyon halinde veya tek başına kullanılabilir.

Enbrel, 2 yaş ve üzeri hastalarda orta ila şiddetli aktif poliartiküler jüvenil idiyopatik artritin (JIA) belirti ve semptomlarını azaltmak için endikedir.

Enbrel, belirti ve semptomları azaltmak, aktif artritin yapısal hasarının ilerlemesini engellemek ve psoriatik artritli (PsA) hastalarda fiziksel işlevi iyileştirmek için endikedir. Enbrel metotreksat ile veya metotreksat olmadan kullanılabilir.

Enbrel, aktif ankilozan spondilitli (AS) hastalarda belirti ve semptomları azaltmak için endikedir.

Enbrel, sistemik tedavi veya fototerapi adayı olan kronik orta ila şiddetli plak psoriazisi (PsO) olan 4 yaş ve üzeri hastaların tedavisinde endikedir.

Dozaj ve Kullanım Önerileri Nelerdir?

Enbrel’i başlatmadan önce ve tedavi sırasında periyodik olarak hastalar aktif tüberküloz açısından değerlendirilmeli ve gizli enfeksiyon açısından test edilmelidir. Enbrel, deri altı enjeksiyon yoluyla uygulanır. Enbrel ile tedavi sırasında metotreksat, glukokortikoidler, salisilatlar, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) veya analjeziklere devam edilebilir. RA hastalarında haftada iki kez 50 mg Enbrel ile yapılan ve daha yüksek advers reaksiyon insidansını öneren ancak benzer Amerikan Romatoloji Koleji (ACR) yanıt oranlarına dayanan bir çalışmaya dayanarak, haftada 50 mg’dan daha yüksek dozlar önerilmemektedir. 25 mg veya 50 mg dışında pediyatrik dozlar elde etmek için, tek dozluk bir flakonda Enbrel solüsyonunu veya çok dozlu bir flakonda sulandırılmış liyofilize tozu kullanılmalıdır.

Enbrel, bir doktorun rehberliği ve gözetimi altında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hastalar, uygun görüldüğünde ve gerekli görüldüğünde tıbbi takibe alınırsa kendi kendine enjeksiyon yapabilir. Hastalar, doğru dozu nasıl hazırlayacakları ve uygulayacakları konusunda uygun eğitimi alana kadar kendi kendilerine uygulamamalıdır. Enjeksiyonları uyluk, karın veya üst kolun dış bölgesine deri altından uygulanmalıdır.

Daha rahat bir enjeksiyon için Enbrel kullanıma hazır şırıngalar enjeksiyondan önce yaklaşık 15 ila 30 dakika oda sıcaklığında bırakılmalıdır. Önceden doldurulmuş şırınganın oda sıcaklığına ulaşmasına izin verirken iğne kapağı çıkarılmamalıdır. Uygulamadan önce partikül madde ve renk bozulması açısından görsel olarak incelenmelidir. Çözeltide küçük beyaz protein parçacıkları olabilir. Bu, proteinli çözeltiler için alışılmadık bir durum değildir. Solüsyon renksiz veya bulanıksa veya yabancı partikül madde varsa kullanılmamalıdır. Enbrel tek doz kullanıma hazır şırıngayı kullanırken, kullanıma hazır şırıngadaki sıvı miktarının şırınga üzerindeki iki mor dolum seviyesi gösterge çizgisi arasına düşüp düşmediği kontrol edilmelidir. Şırınga doğru miktarda sıvı içermiyorsa, o şırınga kullanılmamalıdır. Toplam reçete edilen dozu uygulamak için iki şişe gerekebilir. Her flakon için aynı şırınga kullanılmalıdır. Şişe koruyucu içermez; bu nedenle kullanılmayan kısımlar atılmalıdır. Liyofilize tozu sulandırırken kullanılmak üzere bir şişe adaptörü sağlanır. Bununla birlikte, flakondan birden fazla doz çekilecekse flakon adaptörü kullanılmamalıdır. Flakon çoklu dozlar için kullanılacaksa, Enbrel’i sulandırmak ve geri çekmek için 25 gauge iğne kullanılmalı ve verilen “Karıştırma Tarihi:” etiketi flakona yapıştırılmalı ve sulandırma tarihi girilmelidir. Sulandırılmış çözelti 36°F ila 46°F (2°C ila 8°C) arasında soğutulmalı ve 14 gün içinde kullanılmalıdır. Sulandırılmış çözelti 14 gün sonra atılmalıdır çünkü ürünün stabilitesi ve sterilitesi 14 gün sonra garanti edilemez. Sulandırılmış Enbrel solüsyonunu oda sıcaklığında saklanmamalıdır.

Depolama Koşulları Nelerdir?

Enbrel buzdolabında 36°F ila 46°F (2°C ila 8°C) arasında ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır. Işıktan veya hasardan korumak için Enbrel orijinal kartonunda saklanmalıdır. Gerekirse Enbrel önceden doldurulmuş şırınga, SureClick otomatik enjektörü, tek dozluk flakon, Enbrel Mini kartuşu veya çoklu doz flakonu için doz tepsisi 68°F ila 77°F (20°C ila 25°F) arasındaki oda sıcaklığında 14 güne kadar saklanabilir. Enbrel oda sıcaklığına ulaştığında buzdolabına geri koyulmamalıdır. 14 gün sonra oda sıcaklığında saklanan Enbrel atılmalıdır. Karışık Enbrel çoklu doz flakonları hemen kullanılmalı veya buzdolabında 36°F ila 46°F (2°C ila 8°C) arasında 14 güne kadar saklanmalıdır. Çalkalanmamalı ve dondurulmamalıdır.

Uyarılar ve Önlemler

Ciddi Enfeksiyonlar: Enbrel ile tedavi edilen hastalar, hastaneye yatış veya ölüme yol açabilecek çeşitli organ sistemlerini ve bölgelerini içeren ciddi enfeksiyonlar geliştirme riski altındadır. Bakteriyel, mikobakteriyel, istilacı mantar, viral, parazitik veya aspergilloz, blastomikoz, kandidiyazis, koksidiyomikoz, histoplazmoz, lejyonelloz, listeriosis, pnömokistoz ve tüberküloz dahil olmak üzere diğer fırsatçı patojenlere bağlı fırsatçı enfeksiyonlar bildirilmiştir. Klinik olarak önemli lokalize enfeksiyonlar dahil aktif enfeksiyonu olan hastalarda Enbrel tedavisi başlatılmamalıdır. 65 yaşından büyük hastalar, eşlik eden hastalıkları olan hastalar ve/veya eşzamanlı immünosupresanlar (kortikosteroidler veya metotreksat gibi) alan hastalarda enfeksiyon riski daha yüksek olabilir. Hastalar Enbrel ile tedavi sırasında ve sonrasında enfeksiyon belirti ve semptomlarının gelişimi açısından yakından izlenmelidir. Hastada ciddi bir enfeksiyon veya sepsis gelişirse Enbrel kesilmelidir. Enbrel ile tedavi sırasında yeni bir enfeksiyon gelişen bir hasta yakından izlenmeli, bağışıklığı baskılanmış bir hasta için uygun olan hızlı ve eksiksiz bir teşhis çalışmasından geçmeli ve uygun antimikrobiyal tedavi başlatılmalıdır.

Nörolojik Reaksiyonlar: Enbrel dahil olmak üzere TNF bloke edici ajanlarla tedavi, merkezi sinir sistemi demiyelinizan bozuklukların yeni başlangıçlı veya alevlenmesi ile ilgili nadir vakalarla ilişkilendirilmiştir, bazıları mental durum değişiklikleri ve bazıları kalıcı sakatlık ile ilişkilidir ve periferik sinir sistemi ile ilişkilidir. Transvers miyelit, optik nörit, multipl skleroz, Guillain-Barre sendromları, diğer periferik demiyelinizan nöropatiler ve nöbet bozukluklarının yeni başlangıcı veya alevlenmesi vakaları Enbrel tedavisi ile pazarlama sonrası deneyimlerde bildirilmiştir. Reçete yazanlar, önceden var olan veya yeni başlayan merkezi veya periferik sinir sistemi demiyelinizan bozuklukları olan hastalarda Enbrel kullanımını değerlendirirken dikkatli olmalıdır.

Lenfomalar: TNF-bloke edici ajanlarla yapılan klinik çalışmaların kontrollü bölümlerinde, kontrol hastalarına kıyasla TNF-bloker alan hastalarda daha fazla lenfoma vakası gözlenmiştir. RA hasta popülasyonunda birkaç kata kadar artmış lenfoma oranı bildirilmiştir ve daha şiddetli hastalık aktivitesi olan hastalarda daha da artabilir.

Lösemi: Romatoid artritte ve diğer endikasyonlarda pazarlama sonrası TNF-bloker kullanımı ile ilişkili olarak akut ve kronik lösemi vakaları bildirilmiştir. TNF-bloker tedavisinin yokluğunda bile, romatoid artritli hastalar lösemi gelişimi için genel popülasyondan daha yüksek risk (yaklaşık 2 kat) altında olabilir.

Diğer Maligniteler: Lenfoma ve melanom dışı cilt kanseri dışındaki maligniteler için, tüm endikasyonlar için klinik çalışmaların kontrollü bölümlerinde Enbrel ve kontrol kolları arasında maruziyete göre ayarlanmış oranlarda fark yoktur. Çalışmaların kombine kontrollü ve kontrolsüz bölümlerindeki malignite oranının analizi , SEER veri tabanına dayalı olarak genel ABD popülasyonunda beklenenlere benzer tür ve oranların olduğunu göstermiştir ve zaman içinde oranlarda bir artış olmadığını düşündürmektedir. Enbrel ile tedavinin yetişkinlerde malignitelerin gelişimini ve seyrini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

Melanom ve Melanom Dışı Cilt Kanseri (NMSC): Etanersept dahil TNF antagonistleri ile tedavi edilen hastalarda melanom ve melanom dışı cilt kanseri bildirilmiştir. Enbrel ile tedavi edilen hastalarda pazarlama sonrası Merkel hücreli karsinom vakaları çok seyrek olarak bildirilmiştir. Cilt kanseri riski yüksek olan tüm hastalar için periyodik cilt muayeneleri düşünülmelidir.

Kalp Yetersizliği Olan Hastalar: Enbrel’in kalp yetmezliği tedavisinde kullanımını değerlendiren iki klinik çalışma, etkinlik olmaması nedeniyle erken sonlandırılmıştır. Bu çalışmalardan biri, ENBREL ile tedavi edilen hastalarda plaseboya kıyasla daha yüksek mortalite önermiştir. Enbrel alan hastalarda, tanımlanabilir tetikleyici faktörler olsun veya olmasın, konjestif kalp yetmezliğinin (KKY) kötüleşmesine ilişkin pazarlama sonrası raporlar mevcuttur. Ayrıca önceden bilinen kardiyovasküler hastalığı olmayan hastalarda CHF dahil olmak üzere yeni başlangıçlı KKY raporları da nadirdir. Bu hastaların bir kısmı 50 yaşın altındadır. Doktorlar, aynı zamanda kalp yetmezliği olan hastalarda Enbrel kullanırken dikkatli olmalı ve hastaları dikkatle izlemelidir.

Hematolojik Reaksiyonlar: Enbrel ile tedavi edilen hastalarda, bazıları ölümcül olan çok seyrek aplastik anemi raporları dahil olmak üzere, nadir pansitopeni raporları bildirilmiştir. Enbrel tedavisi ile nedensel ilişki belirsizliğini korumaktadır. Yüksek risk grubu tanımlanmamasına rağmen, daha önce önemli hematolojik anormallik öyküsü olan Enbrel ile tedavi edilen hastalarda dikkatli olunmalıdır. Enbrel tedavisi sırasında kan diskrazileri veya enfeksiyonu düşündüren belirti ve semptomlar gelişirse, tüm hastalara derhal tıbbi yardım almaları tavsiye edilmelidir. Doğrulanmış önemli hematolojik anormallikleri olan hastalarda Enbrel tedavisinin kesilmesi düşünülmelidir.

Hepatit B Reaktivasyonu: Daha önce hepatit B virüsü ile enfekte olmuş ve çok nadir vakalar dahil olmak üzere Enbrel ile birlikte TNF bloke edici ajanlar almış hastalarda hepatit B’nin yeniden aktivasyonu bildirilmiştir. Bazı durumlarda, TNF-bloker tedavisi ile bağlantılı olarak meydana gelen hepatit B reaktivasyonu ölümcül olmuştur. Bu raporların çoğu, bağışıklık sistemini baskılayan diğer ilaçları eşzamanlı olarak alan hastalarda meydana gelmiştir, bu da hepatit B reaktivasyonuna katkıda bulunabilir. HBV enfeksiyonu riski taşıyan hastalar, TNF-bloker tedavisine başlamadan önce HBV enfeksiyonuna ilişkin önceki kanıtlar açısından değerlendirilmelidir. Reçete yazanlar, önceden HBV ile enfekte olmuş hastalarda TNF blokerleri reçete ederken dikkatli olmalıdırlar. HBV taşıyıcısı olan hastaların, HBV reaktivasyonunu önlemek için TNF-bloker tedavisi ile birlikte antiviral tedavi ile tedavi edilmesinin güvenliliği veya etkililiği hakkında yeterli veri mevcut değildir. Daha önce HBV ile enfekte olan ve Enbrel ile tedavi gerektiren hastalar, tedavi boyunca ve tedavinin sonlandırılmasını takiben birkaç ay boyunca aktif HBV enfeksiyonunun klinik ve laboratuvar belirtileri açısından yakından izlenmelidir. HBV reaktivasyonu gelişen hastalarda, Enbrel’in durdurulması ve uygun destekleyici tedavi ile antiviral tedaviye başlanması düşünülmelidir. HBV reaktivasyonu kontrol edildikten sonra Enbrel tedavisine devam etmenin güvenliği bilinmemektedir. Bu nedenle, reçete yazanlar bu durumda tedaviye yeniden başlamayı düşünürken riskleri ve faydaları tartmalıdır.

Alerjik Reaksiyonlar: Klinik çalışmalar sırasında Enbrel uygulamasıyla ilişkili alerjik reaksiyonlar hastaların < %2’sinde bildirilmiştir. Bir anafilaktik reaksiyon veya başka bir ciddi alerjik reaksiyon meydana gelirse, Enbrel uygulaması derhal kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.

Bağışıklamalar: Canlı aşılar Enbrel ile birlikte verilmemelidir. Pediyatrik hastaların, mümkünse Enbrel tedavisine başlamadan önce mevcut bağışıklama kılavuzlarına uygun olarak tüm bağışıklamalarla güncel hale getirilmesi önerilir.

Otoimmünite: Bir hasta Enbrel tedavisini takiben lupus benzeri sendromu veya otoimmün hepatiti düşündüren semptom ve bulgular geliştirirse, tedavi kesilmeli ve hasta dikkatle değerlendirilmelidir.

Wegener Granülomatoz Hastalarında Kullanım: İmmünosupresif ajanlar alan Wegener granülomatozu olan hastalarda Enbrel kullanımı önerilmez.

Orta ila Şiddetli Alkolik Hepatiti Olan Hastalarda Kullanım: Doktorlar, orta ila şiddetli alkolik hepatiti olan hastalarda Enbrel kullanırken dikkatli olmalıdır.

Gebelik: Hamilelik sırasında etanersept kullanımı ile ilgili mevcut çalışmalar, etanersept ile majör doğum kusurları arasındaki ilişkiyi güvenilir bir şekilde desteklememektedir. Klinik veriler, romatizmal hastalıkları veya sedef hastalığı olan kadınlarda Teratoloji Bilgi Uzmanları Örgütü (OTIS) Enbrel Gebelik Kayıt Defterinden ve kronik inflamatuar hastalığı olan hamile kadınlarda bir İskandinav çalışmasından elde edilebilir. Hem OTIS Sicili hem de İskandinav çalışması, etanercept’e maruz kalan kadınlarda majör doğum kusurları olan canlı doğan bebeklerin oranının, etanercept’e maruz kalmayan hastalıklı kadınlara kıyasla daha yüksek olduğunu göstermiştir. Ancak, büyük doğum kusurlarına deseni olmaması güven verici ve dışarı çıkan grup arasındaki farklar doğum kusurların oluşmasını etkiledi olabilir. Tüm gebeliklerin arka planında doğum kusuru, kayıp veya diğer olumsuz sonuçlar riski vardır. Belirtilen popülasyonlar için majör doğum kusurları ve düşüklerin tahmini arka plan riski bilinmemektedir.

Emzirme Dönemi: Yayınlanmış literatürden elde edilen sınırlı veriler, etanerseptin insan sütünde düşük seviyelerde bulunduğunu ve anne sütü ile beslenen bir bebek tarafından minimum düzeyde emildiğini göstermektedir. Etanerseptin anne sütüyle beslenen çocuk üzerindeki etkileri veya süt üretimi üzerindeki etkileri hakkında veri bulunmamaktadır. Emzirmenin gelişimsel ve sağlıkla ilgili yararları, annenin Enbrel’e olan klinik ihtiyacı ve anne sütüyle beslenen çocuk üzerinde ilacın veya altta yatan anne durumunun olası olumsuz etkileri ile birlikte düşünülmelidir.

Pediatrik Kullanım: Enbrel, yaşları 2 ila 17 arasında değişen orta ila şiddetli derecede aktif poliartiküler JİA’lı 69 çocukta çalışılmıştır. Enbrel, yaşları 4 ila 17 arasında değişen orta ila şiddetli PsO’su olan 211 pediyatrik hastada incelenmiştir. Enbrel, JIA’lı 2 yaşından küçük ve PsO’lu 4 yaşından küçük çocuklarda çalışılmamıştır. Bebeklerin in utero Enbrel’e maruz kalmasının klinik önemi bilinmemektedir. Maruz kalan bebeklerde canlı veya canlı zayıflatılmış aşıların uygulanmasının güvenliği bilinmemektedir. Maruz kalan bebeklere canlı veya canlı atenüe aşılar uygulanmadan önce riskler ve faydalar düşünülmelidir.

Geriatrik Kullanım: Bu hastalar ve daha genç hastalar arasında güvenlik veya etkinlik açısından genel bir fark gözlenmemiştir, ancak geriatrik PsO hastalarının sayısı, genç hastalardan farklı yanıt verip vermediklerini belirlemek için çok az. Genel olarak yaşlı popülasyonda enfeksiyon insidansı daha yüksek olduğundan, yaşlıların tedavisinde dikkatli olunmalıdır.

Şeker Hastalarında Kullanım: Diyabet için ilaç alan hastalarda Enbrel tedavisinin başlatılmasını takiben hipoglisemi raporları olmuştur ve bu hastaların bazılarında anti-diyabetik ilaçların azaltılmasını gerektirmiştir.

Doz Aşımı Durumunda Neler Yapılmalıdır?

Enbrel’in klinik denemeleri sırasında doz sınırlayıcı toksisite gözlemlenmemiştir.

Kontrendikasyonları Nelerdir?

Enbrel sepsisli hastalara uygulanmamalıdır.

Hareket Mekanizması

TNF, normal inflamatuar ve immün yanıtlarda yer alan doğal olarak oluşan bir sitokindir. RA, poliartiküler JİA, PsA ve AS’nin inflamatuar süreçlerinde ve bunun sonucunda ortaya çıkan eklem patolojisinde önemli bir rol oynar. Ayrıca TNF, PsO’nun inflamatuar sürecinde rol oynar. RA, JIA, PsA, AS ve PsO’lu hastaların ilgili dokularında ve sıvılarında yüksek TNF seviyeleri bulunur.TNF (TNFR’ler) için iki farklı reseptör, 55 kilodalton protein (p55) ve 75 kilodalton protein (p75), hücre yüzeylerinde ve çözünür formlarda doğal olarak monomerik moleküller olarak bulunur.

TNF’nin biyolojik aktivitesi, her iki hücre yüzeyi TNFR’ye bağlanmaya bağlıdır. Etanersept, TNF moleküllerini bağlayabilen p75 TNF reseptörünün dimerik çözünür bir formudur. Etanercept, TNF-a ve TNF-p’nin hücre yüzeyi TNFR’lerine bağlanmasını engelleyerek TNF’yi biyolojik olarak inaktif hale getirir. İn vitro çalışmalarda, TNF-a ile büyük etanersept kompleksleri saptanmamıştır ve transmembran TNF (Enbrel’e bağlanan) eksprese eden hücreler, kompleman varlığında veya yokluğunda parçalanmaz.

Güvenli ve Etkili Kullanım İçin Gerekli Bilgiler Nelerdir?

İlaçlar bazen bir ilaç rehberinde belirtilmeyen amaçlar için reçete edilir. Enbrel reçete edilmediği bir durumda kullanılmamalı ve aynı duruma sahip olsalar bile başka kişilere verilmemelidir.

Enbrel’in satışı Türkiye’de bulunmaktadır. ENBREL SC Enj. Çözelti İçin Kull. Hazır Enjektör 25 mg/0.5 ml 4×0.5 ml’lik enjektör perakende satış fiyatı 3.336,44 TL’dir. Enbrel enjektör Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödenmektedir.

Kaynak: Enbrel (Etanercept) Drug, 2021

Popüler Gönderiler