Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Erken Doğan Bebeklerde Solunum Sıkıntısını Azaltmak için D Vitamini Uygulaması Etkili Oluyor

Erken doğum riski taşıyan hamile kadınlarda D vitamini uygulamasının, doğan bebeklerde solunum sıkıntısı sendromu (RDS) gelişme olasılığını azaltabileceği araştırıldı. Bu çalışmada, gebelik yaşı 34 haftadan az olan ve erken doğum riski taşıyan kadınlar üzerinde yapılan kontrollü bir klinik deneyin sonuçları değerlendirildi. 175 katılımcı, doğumdan 72 saat önce kas içi 50.000 ünite 25(OH) D enjeksiyonu yapılan müdahale grubu ve enjeksiyon yapılmayan kontrol grubu olarak ikiye ayrıldı. Her iki grup arasında doğum sonrası serum D vitamini seviyeleri ölçüldü ve kısa vadeli sonuçlar ile solunum desteği ihtiyacı değerlendirildi.

Araştırmanın sonuçları, kontrol grubundaki bebeklerin %45’inde ve müdahale grubundaki bebeklerin %20’sinde solunum sıkıntısı sendromu (RDS) geliştiğini göstermiştir. Bu sonuçlar, tek bir 50.000 ünite intramüsküler 25(OH) D dozunun erken doğum riski taşıyan hamile kadınlarda, bebeklerde RDS riskini azaltabileceğini öne sürmektedir.

Deneysel Yöntemler ve Uygulama

Çalışma, gebelik yaşı 34 haftadan az olan ve erken doğum riski taşıyan hamile anneler üzerinde yapıldı. Katılımcılar rasgele iki gruba ayrıldı: müdahale grubu (50.000 ünite 25(OH) D enjeksiyonu yapılan) ve kontrol grubu (enjeksiyon yapılmayan). Doğumdan hemen sonra, her iki grup anneleri ve bebekleri için serum 25(OH) D seviyeleri ölçüldü ve klinik ile laboratuvar sonuçları kaydedildi. Veriler bağımsız t-test, Mann-Whitney U testi, Fisher kesin testi ve ki-kare testi ile analiz edildi.

Sonuçların Değerlendirilmesi

Çalışmanın sonuçları, müdahale ve kontrol grupları arasında gestasyon yaşı, doğum ağırlığı, doğum yöntemi ve serum D vitamini seviyeleri açısından tutarlılık gösterdi. Ancak, kontrol grubundaki bebeklerin %45’i ve müdahale grubundaki bebeklerin %20’si RDS geliştirdi. Müdahale grubundaki bebeklerin ortalama 25(OH) D seviyesi 17.7±10.5 ng/mL iken, kontrol grubundaki bebeklerde bu seviye 19.29±9.94 ng/mL olarak ölçüldü.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Bu araştırmanın sonuçları, erken doğum riski taşıyan hamile kadınlarda D vitamini uygulamasının bebeklerde solunum sıkıntısı sendromunu azaltmada etkili olabileceğini göstermektedir. Elde edilen bulgulara göre, aşağıdaki çıkarımlar yapılabilir:

  • Erken doğum riski taşıyan hamilelerde D vitamini takviyesi düşünülmelidir.
  • Doğumdan önce D vitamini seviyelerinin izlenmesi önemlidir.
  • Solunum sıkıntısı sendromu riskini azaltmak için uygun dozaj belirlenmelidir.

Araştırmanın bulguları, erken doğum riski taşıyan hamilelerde tek bir doz 50.000 ünite intramüsküler 25(OH) D’nin, bebeklerde RDS gelişme riskini anlamlı ölçüde azaltabileceğini göstermektedir.

Orijinal Makale: J Neonatal Perinatal Med. 2024;17(2):183-190. doi: 10.3233/NPM-230158.

Popüler Gönderiler