Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Escherichia coli Nissle 1917 Altının Balık Büyümesini ve Bağışıklığını Artırıyor

Escherichia coli Nissle 1917 (EcN) suşunun Japon balıklarının büyümesi, bağırsak bağışıklığı, morfolojisi, bakteriyel besin enzim aktivitesi ve Aeromonas hydrophila enfeksiyonuna karşı direnci üzerindeki etkilerini inceleyen yeni bir araştırma, bu probiyotiğin faydalarını ortaya koyuyor. 80 gün boyunca farklı dozlarda EcN ile beslenen balıklar, kontrole kıyasla daha iyi bir büyüme performansı gösterdi. Araştırma, probiyotiğin balık sağlığı ve büyümesi üzerindeki olumlu etkilerini net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Bağırsak Bağışıklığı ve Gen İfadesi

EcN ile beslenen balıklarda, lizozim aktivitesi, immünoglobulin ve toplam protein seviyelerinde anlamlı bir artış gözlendi. Özellikle 108 CFU/g dozunda beslenen balıklarda bu değerler en yüksek seviyelere ulaştı. Ayrıca, bağışıklıkla ilgili genlerin, özellikle lizozim, interlökin-1β, indüklenebilir nitrik oksit sentaz ve tümör nekroz faktörü α gen ifadelerinde belirgin bir artış kaydedildi.

Bağırsak Morfolojisi ve Bakteriyel Aktivite

Histolojik incelemeler, EcN ile beslenen balıkların bağırsaklarında emilim yüzey alanı, intraepitelyal lenfosit sayısı ve goblet hücre yoğunluğunda iyileşme gösterdi. Ayrıca, bu balıkların bağırsaklarında proteolitik ve heterotrofik bakteri sayısında belirgin bir artış tespit edildi.

Pratik Çıkarımlar

– EcN probiyotiği ile beslenen balıkların büyüme oranları artırılabilir.
– Bağırsak bağışıklık sistemi lizozim aktivitesi ve immünoglobulin seviyeleri yükselir.
– Bağırsak morfolojisi ve bakteriyel aktivite iyileşir.
– Aeromonas hydrophila enfeksiyonuna karşı direnç artar.

Bu çalışma, EcN’nin Japon balıkları üzerindeki faydalı etkilerini doğrulamakta ve probiyotiklerin balık sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini vurgulamaktadır. Özellikle yüksek dozlarda (108 CFU/g) uygulandığında, EcN’nin balık büyümesi, bağırsak sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerinde önemli iyileşmeler sağladığı gözlemlenmiştir. Bu bulgular, ileriye dönük balık yetiştiriciliği ve su ürünleri sağlığı alanında potansiyel uygulamalar için değerli bilgiler sunmaktadır.

Orijinal Makale: Fish Physiol Biochem. 2024 Jun 22. doi: 10.1007/s10695-024-01366-x. Online ahead of print. PMCID: 38907742 | DOI: 10.1007/s10695-024-01366-x

Popüler Gönderiler