Perşembe, Mayıs 23, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Etiyopya’da Yenidoğanlarda Görülen Konjenital Anomali Durumu Araştırıldı

Etiyopya’da yenidoğanlar arasında konjenital anomalilerin yaygınlığını ve bu durumun nedenlerini belirlemek amacıyla yapılan yeni bir araştırma, önemli bulguları ortaya koydu. Araştırma, çeşitli uluslararası veri tabanlarında yapılan sistematik literatür taraması ile gerçekleştirildi ve toplamda 519,327 katılımcıyı kapsayan 18 çalışma incelendi.

Anomalilerin Yaygınlığı ve Türleri

Çalışmada, Etiyopya’da yenidoğanlarda görülen konjenital anomali prevalansı %2 olarak belirlendi. En sık rastlanan konjenital anomali %48 ile nöral tüp defektleri iken, bunu %19 ile orofasiyal yarıklar izledi.

Risk Faktörleri

Araştırmada, alkol tüketimi, folik asit eksikliği, gebelik sırasında ilaç kullanımı, khat çiğneme, pestisitlere maruz kalma ve annenin hastalığı gibi faktörlerin Etiyopya’da konjenital anomalilere yol açan önemli risk faktörleri olduğu belirlendi. Bu faktörlerin her biri, anomalilerin oluşum riskini önemli ölçüde artırıyor.

Değerli Çıkarımlar

  • Nöral tüp defektleri ve orofasiyal yarıklar, Etiyopya’da en yaygın görülen konjenital anomalilerdir.
  • Alkol tüketimi, yetersiz folik asit alımı ve gebelik sırasında ilaç kullanımı gibi faktörler, konjenital anomalilere yol açabilir.
  • Khat çiğneme ve pestisitlere maruz kalma gibi çevresel faktörler de anomalilerin oluşumunda etkilidir.
  • Annenin sağlık durumu, yenidoğanın sağlığı üzerinde doğrudan etkili olabilmekte ve konjenital anomalilere neden olabilmektedir.

Sonuç olarak, Etiyopya’daki konjenital anomali prevalansı yüksek olup, belirlenen risk faktörleri ışığında önleme ve müdahale stratejilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu faktörlerin azaltılması veya yönetilmesi, yenidoğan sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunabilir.

Orijinal Makale: PLoS One. 2024 Apr 30;19(4):e0302393. doi: 10.1371/journal.pone.0302393. eCollection 2024.

Popüler Gönderiler