Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Evista (Raloxifene) Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Evista Nedir?

Evista, Seçici Östrojen Reseptör Modülatörü (SERM) adı verilen bir reçeteli ilaç türüdür. Evista, menopoz sonrası kadınlar içindir ve birden fazla kullanım amacı vardır.

Evista’nın Olası Yan Etkileri Nelerdir?

Evista’nın olası yan etkileri şunları içerir:

  • karın ağrısı, göğüs ağrısı
  • şişkinlik
  • meme ağrısı
  • vajinal kanama
  • idrar yolu enfeksiyonları
  • terleme, öksürük
  • ciltte döküntü
  • baş dönmesi
  • uykusuzluk, depresyon hali
  • kusma, ishal

UYARI

Evista’yı alırken ciddi ve yaşamı tehdit eden yan etkiler ortaya çıkabilir. Bunlara kan pıhtıları ve felçten ölme dahildir:

Evista ile bacaklarda (derin ven trombozu) ve akciğerlerde (pulmoner emboli) artmış kan pıhtısı riski bildirilmiştir. Bacaklarında, akciğerlerinde veya gözlerinde kan pıhtısı olan veya öyküsü olan kadınlar Evista’yı almamalıdır.

Belgelenmiş koroner kalp hastalığı olan veya majör koroner olaylar için yüksek risk taşıyan postmenopozal kadınlarda yapılan bir çalışmada inme nedeniyle artan ölüm riski meydana gelmiştir. İnme riski taşıyan kadınlarda risk-yarar dengesi düşünülmelidir.

Endikasyonları Nelerdir?

Evista, kemikleri daha güçlü hale getirmeye ve kırılma olasılığını azaltmaya yardımcı olarak osteoporozu tedavi eder ve önler.

Osteoporoz veya meme kanseri için yüksek risk varsa, Evista invazif meme kanserine yakalanma şansını azaltmak için kullanılabilir. Evista meme kanserine yakalanma olasılığından tamamen kurtulamayacaktır. Doktor risk faktörleri hakkında sorular sorarak meme kanseri riskini tahmin edebilir.

Evista, yüksek invazif meme kanseri riski taşıyan menopoz sonrası kadınlarda invazif meme kanseri riskinin azaltılması için endikedir.

Kullanım Sınırlamaları

Evista premenopozal kadınlarda (menopozu geçmemiş kadınlar) kullanılmaz.

Göğüs kanseri geliştirme riski değerlendirildikten sonra, Evista ile tedaviye ilişkin karar, faydaların ve risklerin bireysel bir değerlendirmesine dayanmalıdır. Evista meme kanseri riskini ortadan kaldırmaz. Hastalar, Evista’ya başlamadan önce göğüs muayeneleri ve mamogramları yaptırmalı ve Evista ile tedaviye başladıktan sonra iyi tıbbi uygulamalara uygun olarak düzenli meme muayenelerine ve mamogramlara devam etmelidir.

Evista’nın etkililiğine ilişkin spesifik önerilerde bulunabilmek için, kalıtsal mutasyonları olan kadınlarda, Evista’nın invazif meme kanseri insidansı üzerindeki etkisine ilişkin herhangi bir veri bulunmamaktadır.

Evista, invaziv meme kanserinin tedavisi veya nüks riskini azaltmak için endike değildir.

Evista, noninvazif meme kanseri riskinde azalma için endike değildir.

Dozaj ve Kullanım Önerileri Nelerdir?

Önerilen doz, günde bir 60 mg Evista (raloksifen hidroklorür tabletleri) tablettir ve öğünlere bakılmaksızın günün herhangi bir saatinde uygulanabilir.

Kalsiyum ve D Vitamini Takviyesi İçin Öneriler: Osteoporoz tedavisi veya önlenmesi için günlük alım yetersizse diyete takviye kalsiyum ve / veya D vitamini eklenmelidir. Postmenopozal kadınlar ortalama 1500 mg / gün elemental kalsiyuma ihtiyaç duyar. 1500 mg’ın üzerindeki toplam günlük kalsiyum alımı, ek kemik faydaları göstermezken, 2000 mg’ın üzerindeki günlük alım, hiperkalsemi ve böbrek taşları dahil olmak üzere artan yan etki riski ile ilişkilendirilmiştir. Önerilen D vitamini alımı günlük 400-800 IU’dur. D vitamini yetersizliği riski yüksek olan hastalar ek D vitamini takviyesine ihtiyaç duyabilir. Gastrointestinal malabsorpsiyon sendromları olan hastalar daha yüksek dozlarda D vitamini takviyesi gerektirebilir ve 25-hidroksivitamin D ölçümü düşünülmelidir.

Depolama Koşulları Nelerdir?

Evista kontrollü oda sıcaklığında 20° – 25° C (68° – 77° F) arasında saklanmalıdır; dışarıda 15° ile 30° C (59° ve 86° F) arasında bulunabilmektedir.

Uyarılar ve Önlemler

Venöz Tromboembolizm: Klinik çalışmalarda, Evista ile tedavi edilen kadınlarda venöz tromboembolizm (derin ven trombozu ve pulmoner emboli) riski artmıştır. Diğer venöz tromboembolik olaylar da meydana gelebilir. Daha az ciddi bir olay olan yüzeysel tromboflebit de Evista ile plaseboya göre daha sık bildirilmiştir. Derin ven trombozu ve pulmoner emboli için en büyük risk, tedavinin ilk 4 ayında ortaya çıkar ve riskin büyüklüğü, hormon tedavisi kullanımıyla ilişkili bildirilen riske benzer görünmektedir. İmmobilizasyon, tedaviden bağımsız olarak venöz tromboembolik olay riskini artırdığından, Evista uzun süreli immobilizasyondan en az 72 saat önce ve bu süre boyunca kesilmelidir. Ek olarak, Evista alan kadınlara uzun süreli seyahatler sırasında periyodik olarak hareket etmeleri tavsiye edilmelidir. Konjestif kalp yetmezliği, yüzeysel tromboflebit ve aktif malignite gibi diğer nedenlerle tromboembolik hastalık riski taşıyan kadınlarda risk-yarar dengesi dikkate alınmalıdır.

İnme Nedeniyle Ölüm: Belgelenmiş koroner kalp hastalığı olan veya artmış koroner olay riski taşıyan menopoz sonrası kadınlarla yapılan bir klinik çalışmada, Evista ile tedaviden sonra inme nedeniyle ölüm riskinde artış gözlenmiştir. Evista’nın tüm nedenlere bağlı ölümler üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. Risk-yarar dengesi, önceki inme riski olan kadınlarda dikkate alınmalıdır.

Kalp-Damar Hastalığı: Evista, kardiyovasküler hastalığın birincil veya ikincil önlenmesi için kullanılmamalıdır. Belgelenmiş koroner kalp hastalığı olan veya koroner olaylar açısından yüksek risk taşıyan menopoz sonrası kadınlarla yapılan bir klinik çalışmada, 5 yıl süreyle raloksifen ile tedaviden sonra hiçbir kardiyovasküler fayda gösterilmemiştir.

Premenopozal Kullanım: Evista’nın menopoz öncesi kullanımı için herhangi bir gösterge yoktur. Premenopozal kadınlarda Evista’nın güvenliği oluşturulmamıştır ve kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Eşzamanlı Östrojen Tedavisi: Evista’nın sistemik östrojenlerle eşzamanlı kullanımının güvenliği belirlenmemiştir ve kullanılması önerilmez.

Östrojenlerle Tedavi Edildiğinde Hipertrigliseridemi: Sınırlı klinik veriler, oral östrojen veya östrojen artı progestin ile tedaviye yanıt olarak belirgin hipertrigliseridemi öyküsü olan bazı kadınlarda, Evista ile tedavi edildiğinde trigliserid seviyelerinde artış olabileceğini düşündürmektedir. Bu tıbbi geçmişi olan kadınlar, Evista alırken serum trigliseridlerini izlemelidir.

Meme Kanseri Öyküsü: Evista, önceden meme kanseri öyküsü olan kadınlarda yeterince çalışılmamıştır.

Erkeklerde Kullanım: Erkeklerde Evista kullanımına dair bir gösterge yoktur. Evista erkeklerde yeterince araştırılmamıştır ve kullanımı önerilmemektedir.

Açıklanamayan Rahim Kanaması: Açıklanamayan herhangi bir uterin kanama, klinik olarak belirtildiği şekilde araştırılmalıdır. Evista ile tedavi edilen ve plasebo ile tedavi edilen gruplar benzer endometriyal proliferasyon insidanslarına sahiptir.

Göğüs Anormallikleri: Evista tedavisi sırasında ortaya çıkan açıklanamayan meme anormallikleri araştırılmalıdır. Evista meme kanseri riskini ortadan kaldırmaz.

Hareketsizlik: Evista, uzun süreli immobilizasyondan en az 72 saat önce ve bu süre sırasında kesilmeli ve hastalara, venöz tromboembolik olay riskinin artması nedeniyle seyahat sırasında uzun süreli hareket kısıtlamalarından kaçınmaları tavsiye edilmelidir.

Sıcak Basması: Evista, sıcak basma vakalarını artırabilir ve östrojen eksikliği ile ilişkili sıcak basmalarını azaltmada etkili değildir. Bazı asemptomatik hastalarda, Evista tedavisinin başlangıcında sıcak basmalar meydana gelebilir.

Postmenopozal Osteoporozlu veya İnvazif Meme Kanseri Riski Yüksek Kadınlarda İnvazif Meme Kanseri Riskinde Azalma: Evista kullanımı, menopoz sonrası kadınlarda invazif meme kanseri riskinin azaltılması ile ilişkilidir. Evista’nın noninvazif meme kanseri riskini azalttığı gösterilmemiştir. Tedaviyi değerlendirirken, doktorların Evista tedavisinin potansiyel yararlarını ve risklerini hastayla tartışması gerekir. Evista, invaziv meme kanserinin tedavisi veya nüks riskini azaltmak için endike değildir. Hastalar, Evista’ya başlamadan önce göğüs muayeneleri ve mamogramları yaptırmalı ve Evista ile tedaviye başladıktan sonra iyi tıbbi uygulamalara uygun olarak düzenli meme muayenelerine ve mamogramlara devam etmelidir.

Gebelik: Evista hamile olan veya hamile kalabilecek kadınlarda kullanılmamalıdır.

Emzirme Dönemi: Evista emziren kadınlar tarafından kullanılmamalıdır. Bu ilacın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç insan sütüne geçtiğinden, emziren bir kadına raloksifen uygulandığında dikkatli olunmalıdır.

Pediatrik Kullanım: Pediatrik hastalarda güvenlik ve etkinlik oluşturulmamıştır.

Geriatrik Kullanım: Bu popülasyon ve genç popülasyon arasında güvenlik veya etkililik açısından genel bir farklılık gözlenmemiştir ve bildirilen diğer klinik deneyimler, yaşlılar ve daha genç hastalar arasındaki yanıtlardaki farklılıkları belirlememiştir, ancak bazı yaşlı bireylerin daha fazla duyarlılığı göz ardı edilemez. Klinik araştırmalara dayanarak, geriatrik hastalar için doz ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek Yetmezliği: Evista, orta veya şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer Yetmezliği: Evista, karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Doz Aşımı Durumunda Neler Yapılmalıdır?

Pazarlama sonrası spontan raporlarda, raloksifen doz aşımı çok nadir olarak bildirilmiştir. En yüksek doz aşımı yaklaşık 1,5 gram olmuştur. Raloksifen doz aşımı ile ilişkili herhangi bir ölüm bildirilmemiştir. 180 mg ve altında raloksifen alan hastaların yarısında bacak krampları ve baş dönmesini içeren advers reaksiyonlar bildirilmiştir. Raloksifen için spesifik bir antidot yoktur.

Kontrendikasyonları Nelerdir?

Evista, tromboembolizm dahil (VTE), derin damar trombozu, pulmoner embolizm ve retinal ven trombozu olan kadınlarda kontrendikedir.

Evista gebelikte, hamile kalabilen kadınlarda ve emziren annelerde kontrendikedir. Evista hamile bir kadına uygulandığında fetal zarara neden olabilir. Bu ilaç hamilelik sırasında kullanılırsa veya hasta bu ilacı alırken hamile kalırsa, hasta fetüsün potansiyel tehlikesinden haberdar edilmelidir.

Hareket Mekanizması

Raloksifen, genellikle seçici bir östrojen reseptör modülatörü (SERM) olarak adlandırılan bir östrojen agonisti / antagonistidir. Raloksifenin biyolojik etkilerine büyük ölçüde östrojen reseptörlerine bağlanarak aracılık edilir. Bu bağlanma, bazı dokularda östrojenik yolların aktivasyonu (agonizm) ve diğerlerinde östrojenik yolların blokajı (antagonizm) ile sonuçlanır. Raloksifenin agonistik veya antagonistik etkisi, koaktivatörlerin ve corepressörlerin östrojen reseptörü (ER) hedef gen promotörlerine görevlendirilme kapsamına bağlıdır. Raloksifenin kemikte bir östrojen agonisti görevi gördüğü görülmektedir. Kemik erimesini ve kemik döngüsünü azaltır, kemik mineral yoğunluğunu (KMY) artırır ve kırık insidansını azaltır. Klinik öncesi veriler, raloksifenin rahim ve göğüs dokularında bir östrojen antagonisti olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, Evista’nın rahim ve meme dokusu üzerinde östrojen benzeri etkilere sahip olmadığını gösteren klinik çalışmalardaki bulgularla tutarlıdır.

Raloksifen, oral uygulamadan sonra hızla emilir. Bir oral dozun yaklaşık %60’ı emilir, ancak presistemik glukuronid konjugasyonu yaygındır. Raloksifenin mutlak biyoyararlanımı %2’dir. Ortalama maksimum plazma konsantrasyonuna ve biyoyararlanıma ulaşma süresi, raloksifen ve onun glukuronid metabolitlerinin sistemik dönüşümü ve enterohepatik döngüsünün işlevleridir. Evista yemeklere bakılmaksızın uygulanabilir.

İntravenöz uygulamayı takiben raloksifen, hepatik kan akışına yaklaşan bir hızda temizlenir. Raloksifen ve glukuronid konjugatları, tersine çevrilebilir sistemik metabolizma ve enterohepatik döngü ile birbirine dönüştürülür, böylece oral dozlamadan sonra plazma eliminasyon yarılanma ömrünü 27,7 saate uzatır. Raloksifen esas olarak dışkı ile atılır ve %0,2’den azı değişmeden idrarla atılır. Raloksifen dozunun %6’sından azı idrarda glukuronid konjugatları olarak atılır.

Güvenli ve Etkin Kullanım İçin Gerekli Bilgiler

İlaçlar bazen ilaç kılavuzunda listelenenler dışındaki amaçlar için reçete edilir. Evista reçete edilmediği bir durum için kullanılmamalı ve aynı semptomlara sahip olsalar bile başkalarına verilmemelidir. Evista’ya başlamadan önce, bacaklarda, akciğerlerde veya gözlerde kan pıhtıları, inme, mini felç (geçici iskemik atak) veya düzensiz kalp atışı varsa doktora söylenmelidir. Evista almak bırakılmalı ve doktor aranmalıdır. Uzun süre hareketsiz kalmak kan pıhtılaşması riskini artırabilir.

Kaynak: Evista (Raloxifene) Drug, 2020

Popüler Gönderiler