Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu ile Diversiyon Koliti Tedavi Edilebilir

Diversiyon koliti (DC), kolostomi veya ileostomi sonrası fonksiyon dışı kalan kolon segmentinde gelişen mukozal iltihaplanma ile karakterizedir. Bu durumun başlıca nedenleri arasında aerobik bakteri sayısındaki artış, kısa zincirli yağ asitlerinin (SCFA) eksikliği ve bağışıklık bozuklukları yer almaktadır. Ancak, DC’nin patogenezi hala tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu yazıda, DC’nin tedavi stratejileri, özellikle fekal mikrobiyota transplantasyonu (FMT) ve bağırsak mikrobiyotası ile ilişkisi üzerine güncel bilgiler sunulmaktadır. FMT, düşük maliyeti, kullanım kolaylığı ve minimal yan etkileri nedeniyle gelecekte bazı hastalar için ilk tercih tedavi yöntemi olabilir.

Diversiyon koliti (DC), kolostomi veya ileostomi sonrası fonksiyon dışı kalan kolon segmentinde gelişen mukozal iltihaplanma ile tanımlanır. DC’nin başlıca nedenleri arasında aerobik bakteri sayısındaki artış, kısa zincirli yağ asitlerinin (SCFA) eksikliği ve bağışıklık bozuklukları bulunur. Ancak, bu durumun kesin patogenezi hala bilinmemektedir. DC için çeşitli tedavi stratejileri araştırılmıştır, ancak hiçbiri kesin olarak belirlenmemiştir.

Geleneksel Tedavi Yöntemleri

DC’nin tedavisinde SCFA, 5-aminosalisilik asit lavmanları, steroid lavmanları ve lif ile irrigasyon gibi yaklaşımlar denenmiştir. Bu tedavi yöntemleri, mukozal iltihaplanmayı hafifletmede çeşitli derecelerde etkili olmuştur. Ancak, lökozitasperesis, dekstroz (hipertonik glikoz) spreyi, infliksimab, elemental diyet ve hindistancevizi yağı gibi tedavilerin sınırlı etkisini gösteren sadece bireysel vaka raporları yayınlanmıştır.

Probiotikler ve Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu

DC’nin tedavisinde probiyotiklerin kullanımı son zamanlarda rapor edilmiştir. Ayrıca, fekal mikrobiyota transplantasyonu (FMT) DC için umut verici bir tedavi olarak ortaya çıkmıştır. FMT, düşük tıbbi maliyetleri, kullanım kolaylığı ve minimal yan etkileri nedeniyle gelecekte bazı hastalar için ilk tercih tedavi yöntemi haline gelebilir. Ayrıca, FMT, postoperatif DC profilaksisi için de kullanılabilir.

Pratik Çıkarımlar

• FMT, düşük maliyetli ve yan etkileri az olan bir tedavi seçeneğidir.
• Probiotikler, DC tedavisinde yardımcı olabilir.
• Geleneksel yöntemler arasında SCFA ve steroid lavmanları daha etkili olabilir.
• FMT, postoperatif DC profilaksisinde kullanılabilir.

Sonuç olarak, diversiyon kolitinin tedavisinde fekal mikrobiyota transplantasyonu önemli bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Gelecekte bu tedavi yöntemi, düşük maliyeti ve minimal yan etkileri nedeniyle birçok hasta için ilk tercih olabilir.

Orijinal Makale: Biosci Microbiota Food Health. 2024;43(3):162-169. doi: 10.12938/bmfh.2024-014. Epub 2024 Apr 23.

Popüler Gönderiler