Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Fluanxol Nedir?

Fluanxol, flupentiksol içeren ve tioksantenler olarak bilinen ilaç sınıfına ait bir antipsikotik ilaçtır. Fluanxol öncelikle şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar dahil olmak üzere çeşitli psikiyatrik durumların tedavisinde kullanılır. Anormal beyin aktivitesini düzenlemeye ve halüsinasyonlar, sanrılar ve düzensiz düşünme gibi psikozla ilişkili semptomları azaltmaya yardımcı olan beyindeki dopamin reseptörlerini bloke ederek çalışır.

Fluanxol, oral tabletler ve enjeksiyonlar dahil olmak üzere farklı formlarda mevcuttur. Spesifik dozaj, tedavi süresi ve uygulama sıklığı, kişinin durumuna ve ilaca verdiği cevaba bağlı olacaktır. Fluanxol kullanımı tipik olarak bir psikiyatrist gibi bir sağlık uzmanı tarafından reçete edilir ve izlenir. Fluanxol’ün reçeteli bir ilaç olduğunu ve kullanımının bir sağlık uzmanının rehberliğinde olması gerektiğini unutmamak önemlidir. Özel ihtiyaçlarınızı değerlendirecekler, ilerlemenizi izleyecekler ve tedavi planınızda gerekli ayarlamaları yapacaklardır.

Fluanxol Ne İçin Kullanılır?

Fluanxol, öncelikle çeşitli psikiyatrik durumların tedavisinde kullanılır. Fluanxol’ün bazı yaygın kullanımları şunlardır:

 • Şizofreni
 • Psikotik Bozukluklar
 • İdame Tedavisi
 • Ajitasyon ve Agresif Davranış

Fluanxol’ün tipik olarak, özel durumunuzu değerlendirecek ve en uygun tedavi yaklaşımını belirleyecek olan bir psikiyatrist gibi bir sağlık uzmanı tarafından reçete edildiğini unutmamak önemlidir. Fluanxol tedavisinin dozajı ve süresi, bireysel faktörlere bağlı olarak değişecektir ve sağlık uzmanınız tarafından belirlenmelidir. Özel endikasyonlar, dozaj talimatları ve potansiyel yan etkiler dahil olmak üzere Fluanxol kullanımına ilişkin kişiselleştirilmiş tavsiye ve bilgi için lütfen sağlık uzmanınıza veya psikiyatrınıza danışın.

Fluanxol Nasıl Kullanılır?

Fluanxol, oral tabletler ve enjeksiyonlar dahil olmak üzere farklı formülasyonlarda mevcuttur. Fluanxol kullanımına ilişkin özel talimatlar, formülasyona ve kişinin durumuna bağlı olacaktır:

Talimatlar: Sağlık uzmanınız tarafından verilen veya ilaç ambalajı üzerinde verilen talimatlara dikkatle uymanız önemlidir. Önerilen doz, sıklık ve kullanım süresine uyun.

Oral Uygulama: Size Fluanxol tabletleri reçete edildiyse, bunlar genellikle ağızdan su ile alınır. Aksi belirtilmedikçe tabletleri ezmeden veya çiğnemeden bütün olarak yutunuz.

Zamanlama: Fluanxol’ü sağlık uzmanınızın belirttiği şekilde alın. Zamanlama, formülasyona ve tedavi edilen spesifik duruma bağlı olarak değişebilir. Günde bir veya birkaç kez alınabilir. Tutarlı bir doz programı oluşturmak ve buna göre takip etmek önemlidir.

Enjeksiyon Uygulaması: Bazı durumlarda Fluanxol, hemşire veya doktor gibi bir sağlık uzmanı tarafından kas içi enjeksiyon yoluyla uygulanabilir. Enjeksiyon tipik olarak gluteal kas gibi bir kas içine verilir ve bölge belirli talimatlara göre değişebilir.

Kullanım Süresi: Fluanxol tedavisinin süresi, kişinin durumuna, ilaca verdiği cevaba ve reçeteyi yazan sağlık uzmanının yönlendirmesine bağlı olacaktır. Aksi belirtilmedikçe, öngörülen tedavi sürecini tamamlamak önemlidir.

Tıbbi Tavsiye: Fluanxol kullanımı, doz ayarlamaları veya potansiyel yan etkiler hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, en iyisi sağlık uzmanınıza danışmanızdır. Özel durumunuza göre kişiselleştirilmiş tavsiyeler sağlayabilirler.

Unutmayın, yukarıdaki bilgiler doğası gereği geneldir ve bireysel koşullar değişebilir. Her zaman sağlık uzmanınızın talimatlarına uyun ve özel talimatlar ve önlemler için Fluanxol ile sağlanan eksiksiz ürün bilgilerini okuyun.

Fluanxol’ün Yan Etkileri Nelerdir?

Fluanxol yan etkilere neden olabilir ve bunların oluşumu ve şiddeti kişiden kişiye değişebilir. Herkesin yan etkiler yaşamayacağını ve bazı kişilerin farklı tepkiler yaşayabileceğini not etmek önemlidir. Fluanxol ile ilişkili bazı potansiyel yan etkiler şunlardır:

 • ekstrapiramidal semptomlar
 • sedasyon
 • ortostatik hipotansiyon
 • antikolinerjik etkiler
 • kilo alımı
 • cinsel işlev bozukluğu
 • metabolik etkiler

Karşılaştığınız herhangi bir yan etkiyi sağlık uzmanınıza bildirmeniz önemlidir. Yan etkilerin ciddiyetini değerlendirebilir, rehberlik sağlayabilir ve tedavi planınızda gerekli ayarlamaları yapabilirler. Lütfen bunun, yan etkilerin kapsamlı bir listesi olmadığını ve diğer yaygın olmayan veya nadir görülen yan etkilerin meydana gelebileceğini unutmayın. Ek olarak, nispeten nadir olmalarına rağmen, nöroleptik malign sendrom (NMS) veya kardiyak aritmiler gibi daha ciddi yan etki riski vardır.

Fluanxol Diğer İlaçlarla Etkileşime Girer Mi?

Fluanxol diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar ve bitkisel takviyeler dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınızı bilgilendirmeniz önemlidir:

 • Merkezi Sinir Sistemi (CNS) Depresanlar
 • Antikolinerjik İlaçlar
 • Dopaminerjik İlaçlar
 • Kalp Ritmini Etkileyen İlaçlar
 • Monoamin Oksidaz İnhibitörleri

Bunlar tüm olası etkileşimler değildir ve ilgili belirli ilaçlar değişebilir. Spesifik ilaç rejiminize dayalı potansiyel etkileşimler hakkında doğru ve kişiselleştirilmiş bilgiler almak için her zaman sağlık uzmanınıza veya eczacınıza danışın. Fluanxol’ün reçeteli bir ilaç olduğunu ve kullanımının bir sağlık uzmanının rehberliğinde olması gerektiğini unutmamak önemlidir. Potansiyel etkileşimleri değerlendirebilir ve güvenli ve etkili tedavi sağlamak için gerekli ayarlamaları yapabilirler.

Fluanxol Kullanılmaması Gereken Durumlar Nelerdir?

Fluanxol dikkatli kullanılmalı veya belirli durumlarda kaçınılmalıdır. Fluanxol’ün uygun olmayabileceği veya dikkatli kullanılması gereken bazı durumlar şunlardır:

Alerjik Reaksiyon: Fluanxol’e veya ilaçtaki diğer bileşenlere karşı bilinen bir alerjiniz veya aşırı duyarlılığınız varsa, kullanmaktan kaçınmalısınız.

Parkinson Hastalığı: Fluanxol, hareket semptomlarını kötüleştirebileceğinden, Parkinson hastalığı veya Parkinsonizm öyküsü olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.

Şiddetli Karaciğer veya Böbrek Hastalığı: Fluanxol başlıca karaciğerde metabolize edilir ve vücuttan atılması böbrek fonksiyonuna bağlıdır. Şiddetli karaciğer veya böbrek hastalığı olan kişilerde doz ayarlaması veya alternatif tedaviler gerekebilir. Bu durumlarda yakın takip gereklidir.

Kardiyovasküler Durumlar: Fluanxol, kalbin yeniden polarize olması için geçen süre olan QT aralığını uzatabilir. Bu nedenle, kalp ritmi bozuklukları veya diğer kardiyovasküler rahatsızlıklar öyküsü olan kişilerde Fluanxol kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Yaşlı Bireyler: Yaşlı bireyler, Fluanxol’ün ortostatik hipotansiyon, sedasyon ve ekstrapiramidal semptomlar gibi yan etkilerine karşı daha duyarlı olabilir. Daha düşük dozlar veya yakın izleme gerekebilir.

Hamilelik ve Emzirme: Hamilelik sırasında veya emzirme döneminde Fluanxol’ün güvenliği tam olarak belirlenmemiştir. Bu durumlarda Fluanxol kullanmadan önce olası riskleri ve faydaları tartmak için bir sağlık uzmanına danışmanız önerilir.

Madde Kullanım Bozuklukları: Fluanxol, kötüye kullanım veya bağımlılık potansiyeline sahip olabileceğinden, madde kötüye kullanımı veya bağımlılığı öyküsü olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.

Herhangi bir özel endişeniz varsa veya yukarıda belirtilen kategorilerden herhangi birine giriyorsanız, sağlık uzmanınıza danışmanız önemlidir. Tıbbi geçmişinizi değerlendirebilir, potansiyel riskleri değerlendirebilir ve Fluanxol’ün sizin için uygun olup olmadığını belirleyebilir veya alternatif tedavi seçenekleri önerebilirler.

Fluanxol Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Fluanxol kullanırken, güvenli ve etkili kullanım sağlamak için akılda tutulması gereken birkaç önemli husus vardır. Dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

Tıbbi Gözetim: Fluanxol reçeteli bir ilaçtır ve kullanımı bir sağlık uzmanının, tipik olarak bir psikiyatristin rehberliği ve gözetimi altında olmalıdır. Durumunuzu değerlendirecekler, uygun dozu belirleyecekler ve ilaca verdiğiniz yanıtı izleyeceklerdir.

Dozaj ve Süre: Sağlık uzmanınızın belirttiği şekilde, öngörülen dozajı ve tedavi süresini izleyin. Yoksunluk semptomlarına veya semptomların nüksetmesine neden olabileceğinden, sağlık uzmanınıza danışmadan dozu değiştirmeyin veya Fluanxol almayı aniden kesmeyin.

Düzenli İzleme: Fluanxol kullanırken düzenli izleme önemlidir. Sağlık uzmanınız belirtilerinizi izleyecek, ilacın etkinliğini değerlendirecek ve olası yan etkileri değerlendirecektir. Planlanmış randevulara katılmak ve durumunuzdaki herhangi bir endişeyi veya değişikliği iletmek önemlidir.

Tedaviye Uyum: Fluanxol’ü reçete edildiği gibi almak ve tedavi planına uymak önemlidir. İlacın sürekli ve düzenli kullanımı etkinliği için çok önemlidir. İlaç uyumunda zorluk yaşıyorsanız, olası stratejiler veya alternatifler için bunu sağlık uzmanınızla görüşün.

Potansiyel Yan Etkiler: Fluanxol yan etkilere neden olabilir ve bunların oluşumu kişiden kişiye değişebilir. Olası yan etkilerin farkında olun ve olağandışı veya kalıcı semptomları sağlık uzmanınıza bildirin. Rehberlik sağlayabilir ve endişeleri giderebilirler.

Etkileşimler: Reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar ve bitkisel takviyeler dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınızı bilgilendirin. Fluanxol belirli ilaçlarla etkileşime girebilir ve sağlık uzmanınız gerekirse olası etkileşimler ve ayarlamalar konusunda rehberlik sağlayabilir.

Araç ve Makine Kullanımı: Fluanxol uyuşukluğa, baş dönmesine neden olabilir ve bilişsel işlevi bozabilir. Bu yan etkilerle karşılaşırsanız, Fluanxol’ün sizi nasıl etkilediğini anlayana kadar araba kullanmaktan, makine kullanmaktan veya zihinsel uyanıklık gerektiren faaliyetlerde bulunmaktan kaçının.

Hamilelik ve Emzirme: Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız, bunu sağlık uzmanınızla görüşmeniz önemlidir. Hamilelik sırasında veya emzirme döneminde Fluanxol kullanımı, potansiyel riskler ve faydalar göz önünde bulundurularak dikkatlice değerlendirilmelidir.

Saklama ve İmha: Fluanxol’ü ambalajın üzerinde belirtildiği şekilde saklayın ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Kullanılmamış veya süresi dolmuş ilaçları uygun şekilde atın.

Fluanxol veya başka herhangi bir ilacın kullanımıyla ilgili kişiselleştirilmiş tavsiye ve bilgi için sağlık uzmanınıza danışmanız çok önemlidir. Ayrıntılı talimatlar verebilir, endişelerinizi giderebilir ve tedavi boyunca ilerlemenizi izleyebilirler.

Fluanxol’ün Türkiye’de Bulunma Durumu Nedir?

Fluanxol, Türkiye’de bulunmakla birlikte SGK tarafından geri ödeme kapsamındadır. Fluanxol film Tablet 3 mg 50 tabletlik ambalaj perakende satış fiyatı 206,77 TL ve Fluanxol Depot Ampul 20 mg/ml 1*1 ml ampul ambalaj perakende satış fiyatı 55,52 TL’dir.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Popüler Gönderiler