Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Gebelikte Beslenme Nörogelişimsel Sonuçları Etkileyebilir

Gebelik döneminde annenin beslenme alışkanlıkları, bebeğin nörogelişimsel sonuçları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, hamilelik süresince annenin beslenme alışkanlıklarını doğru bir şekilde değerlendirmek büyük önem taşır. Bu amaçla, araştırmacılar tarafından geliştirilen Erken Yaşam Maruziyet Değerlendirme Aracı (ELEAT), gebelik sırasında maternal besin alımını toplamak için kısa bir araç olarak tasarlanmıştır. Bu çalışmada, ELEAT’in geriye dönük kullanımı, MARBLES gebelik kohortu çalışmasına katılan annelerin gebelik sırasında topladığı prospektif olarak toplanan gıda sıklığı anketleri (FFQ) ile karşılaştırılmıştır.

ELEAT’in Gerçekleştirilmesi

Bu araştırmada, ELEAT’in üç versiyonu (tam mülakat, tam kendi kendine çevrimiçi ve kısaltılmış mülakat) kullanılarak maternal besin alımı geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. MARBLES çalışmasına katılan ve otistik çocukların küçük kardeşleri olan anneler arasında yapılan bu değerlendirmeler, 2-7 yıl önceki gebelik dönemlerinde toplanan FFQ verileriyle karşılaştırılmıştır. ELEAT besin değerleri, bildirilen gıda tüketim sıklıkları ve ABD Tarım Bakanlığı (USDA) besin veritabanındaki besin değerleri kullanılarak hesaplanmıştır.

Sonuçlar ve Değerlendirme

MARBLES FFQ diyet alımları, ELEAT’in tam formunu tamamlayan 54 kadın (12’si çevrimiçi) ve ELEAT’in kısa formunu tamamlayan 23 kadın arasında karşılaştırılmıştır. Çoğu besin için korelasyonlar düşük ila orta derecede bulunmuştur. ELEAT ile hesaplanan besin değerleri, Block FFQ’daki değerlerle orta derecede (rs = 0.3-0.6) korelasyon göstermiştir. MARBLES ve ELEAT’teki ek soru formlarını tamamlayan kadın sayısı ise 114 olarak belirlenmiştir. Ek olarak, besin takviyelerinin alınıp alınmadığına dair Kappa değerleri orta düzeyde, ancak zamanlama için düşük düzeyde bulunmuştur.

Somut Çıkarımlar

• ELEAT, gebelik sırasında besin alımını değerlendirmek için kullanılabilecek güvenilir bir araçtır.
• Besin takviyesi kullanımının zamanlaması konusunda dikkat edilmelidir.
• Annelerin, çocukları 4 yaşından küçükken ELEAT’i tamamlamaları daha yüksek korelasyon sonuçları sağlamaktadır.

Sonuç

Bu araştırmanın sonuçlarına göre, ELEAT’in beslenme ve takviye modülleri, katılımcıların nörogelişim için önemli olan çeşitli besinlerin alımını sıralamak için kullanılabilir. ELEAT’in geriye dönük yanıtları, birkaç yıllık bir geri çağırma süresi ile birlikte orta derecede güvenilir ve prospektif olarak toplanan ölçümlerle orta derecede korelasyon göstermiştir.

Orijinal Makale: Glob Epidemiol. 2024 Jun 14;8:100150. doi: 10.1016/j.gloepi.2024.100150. eCollection 2024 Dec.

Popüler Gönderiler