Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Genel Cerrahi Doktor Seçimi Nasıl Olmalı

Ameliyat olunacaksa genel cerrah seçimi önemlidir.

Prof. Dr. Korhan Taviloğlu genel cerrahi doktorun seçimi hakkında bizleri bilgilendirdi.

Cerrah seçiminde nasıl bir yol izlemeli?

Cerrah seçimi sağlınıza kavuşmanız ve geçireceğiniz ameliyatın başarısı açısından büyük önem taşır. Hasta kendisini en rahat hissettiği cerrahı seçmelidir. Size olumlu yaklaşan, güven veren, sorularınızı açık ve net bir şekilde yanıtlayabilen yani manevi açıdan sizi ameliyata en iyi hazırlayan cerrahla yola çıkmak daha olumlu bir sonuç getirecektir. Unutmamak gerekir ki, cerrahi operasyon veya ameliyat aşamasına gelen bir rahatsızlıkta artık önemli olan hastalıktan çok çözümü yaratacak yani ameliyatı yapacak doğru cerrahı bulup bulmadığınızdır…

Prof. Dr. Korhan Taviloğlu`nun diğer makalelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Cerraha sorulacak kritik sorular nelerdir?

 • Size klasik yada açık bir ameliyat önerildi ise bunun daha az vücuda hasar bırakan laparoskopi (kansız ameliyat) veya robotik cerrahi ile yapılıp yapılamayacağını ve cerrahınızın bu konuda deneyimi olup olmadığını sorabilirsiniz.
 • Açık ve Kapalı ameliyat yöntemlerinden (laparoskopi ve robotik cerrahi) kaç adet yaptığını ve başarı oranlarını sorabilirsiniz.

Cerrah seçiminde diğer etkenler nelerdir?

En iyi cerrah hastalarından anlaşılır, cerrahın aynası hastalarıdır. Bu nedenle, ilgili cerraha ameliyat olan ve iyileşmiş referans hastaların bilgilerini sorabilir ve izin verilmesi durumunda onlarla irtibat kurarak, hem hastalığın seyri hem de cerrahın ameliyat öncesi ve sonrasındaki davranış şekli hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

En çok ismi duyulan cerrah en iyisi midir? 

Doktorlar yaptıkları zor ve başarılı ameliyatlar ile ünlenirler. Cerrahın isminin duyulmasının yanı sıra yaptığı başarılı ameliyatlar ve uzman olduğu vakaları incelemekte fayda vardır.

Cerrah seçiminde ücret belirleyici faktör olabilir mi? 

Hayatımızda geri kazanamayacağımız tek şey sağlığımızdır. Tabi ki bireysel imkanlar doğrultusunda bir cerrah seçimi yapmak durumunda olsak da, seçimde belirleyici olan cerrahın başarısı, deneyimi ve sizi parayla satın alınamayacak değerde olan sağlınıza kavuşturuyup kavuşturamayacağıdır. En iyi cerrah, ameliyat öncesi ve sonrasında hastaya gösterdiği ilgi ve ameliyatta gösterdiği başarı ile anlaşılır.

İyi cerrahı ön plana çıkartan özellikler nelerdir?

 • Kendine güvenmesi ve hastada da güven uyandırması
 • Manevi açıdan hastayı ameliyata hazırması
 • Özel yaşamına dikkat etmesi, ameliyatlardan once bir sporcu gibi istirahatine ve beslenme şeklinde özen göstermesi
 • Hızlı ve doğru karar verme yeteneği olması
 • Size detaylı açıklama yapması
 • Bu konudaki ameliyat sonuçlarını, risklerini ve komplikasyonlarını sizinle paylaşması
 • Ameliyat seyrini, işe geri dönme zamanı, ameliyatın vücudunuzda oluşturacağı değişiklikler konusunda sizi bilgilendirmesi
 • Sorularınıza net ve tatminkar cevaplar vermesi ve bundan bıkkınlık duymaması
 • O cerrahi girişime ait komplikasyon oranının,genel kabul gören oranlarla eş düzeyde veya daha düşük olması
 • Beklentisi yüksek hastalarla düzgün iletişim kurabilmesi
 • Yenilikleri izleyebilmesi (robotik cerrahi vs..)

Cerrah seçimi mi yoksa hastane seçimi mi önemlidir?

Kesinlikle cerrah seçimi önemlidir, çünkü ameliyatı hastane değil cerrah yapar. Ancak, ameliyat süreci ve sonrasında hastanın iyileşme sürecine katkı sağlayacak hastane ve bakım hizmetleri nedeniyle iyi cerrahlar iyi hastanelerde çalışmayı tercih etmekte  ve iyi hastaneler de  iyi cerrahlar ile çalışmayı tercih etmektedir.

Cerrahi ekibin birliktelik süresi önemli midir?

Ameliyatı gerçekleştirecek olan cerrah deneyimli olsa bile, ameliyatta ona yardımcı olacak asistan ve hemşirenin deneyimi ve cerrah ile birlikte geçirdikleri süre de önemlidir. Xu ve ark. 2013 yılında Harvard Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirdikleri çalışmalarında, 754 meme ameliyatını incelemişler ve cerrahın deneyimi ile paralel olarak ameliyat süresinin 59 dakika, asistanın deneyimi ile birlikte 24 dakika kısaldığını belirlemişlerdir. Cerrahi ekibin (cerrah, asistan ve hemşire) ortalama 10 ameliyatı birlikte yapması sonrasında ise ameliyat süresinin ortalama 16 dakika kısaldığını belirlemişlerdir. Aynı şekilde Harvard Tıp Fakültesi’nden Elbardissi ve ark. ise 2013 yılında 4,068 kalp (koroner) bypass ameliyatını incelemişler ve kalp ameliyatlarındaki sonuçlarda cerrahın bireysel yeteneğinden çok, ekibin deneyimine bağlı olduğunu tespit etmişlerdir.

Cerrahın yaşı önemli midir?

Cerrahi alanında her ameliyat çeşidi için ayrı bir öğrenme eğrisi olduğu ve deneyimle birlikte sonuçların daha iyi olduğu bilinen bir gerçektir. Duclos ve ark. 2012 yılında, Harvard Tıp Fakültesi ile Fransa’daki birçok merkezin ortak çalışmasında, 28 cerrahın 3,574 guatr ameliyatı sonrasındaki sonuçları irdelenmiştir. Cerrahların yarısı uzmanlık eğitimlerini (asistanlık dönemi) tamamlayalı 4 yıl olanlar arasından seçilmiş ve cerrahların o güne dek ortalama 87 tane guatr ameliyatı yaptığı belirlenmiştir. Cerrahların bireysel performanslarının incelenmesi sonrasında bazı genç cerrahların deneyimlerinden çok daha başarılı bir sonuç çıkartabildikleri, buna karşın bazı deneyimli cerrahların da, kendilerinden beklenilen performanstan daha kötü bir sonuç alabildikleri gözlenmiştir. Buda cerrahların bireysel yeteneğini ön plana çıkartmaktadır. Bu çalışmada, guatr ameliyatlarında, uzmanlık sonrasında 5 ile 20 yıl süre geçiren 35-50 yaş arasındaki cerrahların sonuçlarının daha iyi olduğu vurgulanmıştır. Benzer şekilde, Carty ve ark. 2012 yılında gerçekleştirdikleri çalışmada, 8 cerrahın 279 meme estetiği ameliyatının sonuçlarını incelemişler ve en iyi sonuçların 12 yıllık cerrahlarda (ortalama 45 yaş) görüldüğü sonucuna varmışlardır. Yine Harvard Tıp Fakültesi’nden Alemozaffar ve ark. 2012 yılında, 400 robotik prostat ameliyatını incelemişler ve ameliyat sonrası erkeklerde sinir hasarına bağlı cinsel fonksiyonlarda bozulma görülme sıklığının ortalama 250-300 robotik ameliyat sonrasında çok azaldığını belirlemişlerdir.

Hangi ameliyatlar için uzak da olsa en iyi doktora ulaşmak için yolculuk göze alınabilir?

Cerrahi girişimler insan hayatı için çok büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, en iyi tedavi ve cerrah farklı bir şehirde bile olsa dahi sağlımız için ona ulaşmaya değecektir.

Ameliyat önerildiğinde cevap alınması gereken sorular nelerdir?

 • Ne sebeple ameliyat gerekiyor?
 • Mevcut hastalık ameliyat yapılmadan tedavi edilebilir mi?
 • Ameliyat yapılmazsa ne tür sorunlarla karşılaşılabilinir?
 • Hangi cerrahi teknik uygulanacak?
 • Ameliyata bağlı olası komplikasyonlar nelerdir?
 • Cerrahın bu ameliyattaki deneyimi nedir?
 • Ameliyat nerede gerçekleştirilecek?
 • Ameliyatın, kullanılacak malzemelerin ve hastanenin maliyeti nedir?
 • Ne tür anestezi uygulanacak?
 • Hastanede ne kadar süre ile yatış gerekecek?
 • Ameliyat sonrası genel seyir nasıldır
 • Ameliyat hastanın günlük yaşantısını nasıl etkileyecek?
 • Ameliyat sonrasında bazı aktivitelere kısıtlama gerekecek mi?
 • Ameliyat sonrası iyileşme süreci ne kadar zaman alacak?

Bir cerrahtan ikinci görüş alınması halinde, ilk cerrahın tanısı ve önerdiği ameliyat tekniğinden bahsetmek gerekir.

Acil ameliyatlarda cerrah seçimi nasıl yapılmalı?

Hastanın ivedi girişim yapılması gerektiren yaralanma (trafik kazası, yüksekten düşme, bıçak veya kurşunla yaralanma vb.) sonrasında bir iç kanama gibi bir acil ameliyat gereksinimi mevcutsa, bulunulan sağlık kuruluşunda olanaklar dahilinde tedavi gerçekleştirilir. Ancak, hastada apandisit, bağırsak düğümlenmesi vb. acil ameliyat gerektiren, ama girişim için bir miktar zaman payı olan hastalarda, hastanın acil cerrahi girişimi gerçekleştirecek olan cerrahla iletişim sorunu olması, güven eksikliği vb. bireysel nedenlerle cerrahın onayını almak kaydı ile farklı bir cerrah veya sağlık kuruluşundan yardım alınabilir.


Anahtar Kelimeler: cerrah seçimi, en doğru cerrah, en iyi cerrah, en uygun cerrah, laparoskopi, kansız ameliyat, robotik cerrahi, meşhur cerrah, tanınan cerrah, iyi hastane, iyi cerrah, cerrah ücreti, ameliyat sonucu, ameliyat riski, ameliyat komplikasyonuProf. Dr. Korhan Taviloğlu, Cerrah Seçimi Nasıl Olmalı, 2018

Kaynaklar
1. Hellmann W. [Quality Management for Surgeons: The Knowledge of Basic Contexts and Innovative Strategies Promotes the Competitiveness of Clinical Department]. Zentralbl Chir 2017 May 18. doi: 10.1055/s-0043-108120.
2. Schulze C, Inan CK, Hacke C, et al. [Time in the OR, Outcome and Surgeons’ Experience – The Use of Patient Matched Instruments in Arthroplasty of the Knee]. Z Orthop Unfall 2017 May 18. doi: 10.1055/s-0043-106188.
3. Behrendt K, Groene O. Mechanisms and effects of public reporting of surgeon outcomes: A systematic review of the literature. Health Policy 2016 Sep 7. pii: S0168-8510(16)30206-8. doi: 10.1016/j.healthpol.2016.08.003.
4. Preece RA, Cope AC. Are surgeons born or made? A comparison of personality traits and learning styles between surgical trainees and medical students. J Surg Educ 2016;73 (5): 768-773.
5. www.ehow.com
6. www.selectmysurgeon.com
7. http://www.haberturk.com/yazarlar/gulin-yildirimkaya/595784-70-yas-ustu-doktorlar-risk-mi-tecrube-mi
8. http://www.haberturk.com/saglik/haber/591840-kadin-cerrah-isteniyor

Popüler Gönderiler