Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Gilteritinib Nedir?

Gilteritinib, akut miyeloid lösemi (AML) adı verilen spesifik bir kan kanseri türünün tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Bir tirozin kinaz inhibitörü (TKI) olarak sınıflandırılır, yani kanser hücrelerinin büyümesinde ve hayatta kalmasında yer alan tirozin kinazlar adı verilen spesifik enzimlerin aktivitesini bloke ederek çalışır. Gilteritinib spesifik olarak, AML vakalarının yaklaşık üçte birinde bulunan FLT3-ITD bilinen FLT3 geninin mutasyona uğramış bir formunu hedefler. Bu mutasyon, AML hastalarında kontrolsüz hücre büyümesine ve kötü prognoza yol açar. Gilteritinib, FLT3-ITD mutasyonunun aktivitesini inhibe ederek kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatmaya ve FLT3 mutasyonu pozitif AML’li hastalarda sonuçları iyileştirmeye yardımcı olur. Gilteritinib oral kapsül formunda mevcuttur ve tipik olarak hematolojik malignitelerin tedavisinde uzmanlaşmış bir sağlık uzmanı tarafından reçete edilir. Spesifik dozaj ve tedavi planı, AML’nin evresi ve genel sağlık durumu gibi faktörler dahil olmak üzere her bir hastanın durumuna göre belirlenecektir.

Gilteritinibin özellikle FLT3 mutasyonu pozitif nüksetmiş veya dirençli AML’si olan hastalar için endike olduğunu not etmek önemlidir. Diğer kanser türlerinde veya doğrulanmış FLT3 mutasyonları olmadan kullanılması önerilmez. Herhangi bir ilaçta olduğu gibi, gilteritinibin de kişiden kişiye değişebilen potansiyel yan etkileri olabilir. Yaygın yan etkiler yorgunluk, ateş, mide bulantısı, ishal, kas ve eklem ağrısı, baş ağrısı ve yüksek karaciğer enzimlerini içerebilir. Ciddi yan etkiler mümkündür ve hastalar potansiyel riskleri ve faydaları sağlık uzmanlarıyla tartışmalıdır. Gilteritinib, spesifik endikasyonları, dozu, potansiyel yan etkileri ve diğer sorularınız veya endişeleriniz hakkında kapsamlı bilgi için bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

Gilteritinib Ne İçin Kullanılır?

Gilteritinib, öncelikle akut miyeloid lösemi (AML) adı verilen belirli bir kan kanseri türünün tedavisinde kullanılır. FLT3 mutasyonu pozitif nüksetmiş veya refrakter AML’si olan hastalar için özel olarak endikedir. Gilteritinib’in temel kullanımları ve faydaları şunlardır:

 • FLT3 Mutasyon Pozitif AML
 • Tekrarlayan veya Dirençli AML
 • İyileştirilmiş Sonuçlar

Gilteritinib tipik olarak hematolojik malignitelerin tedavisinde uzmanlaşmış bir sağlık uzmanı tarafından reçete edilir. Spesifik dozaj ve tedavi planı, AML’nin evresi, genel sağlık durumu ve genetik profil gibi bireysel hasta faktörlerine göre belirlenecektir. Gilteritinibin özellikle FLT3 mutasyonu pozitif AML için endike olduğunu ve diğer kanser türleri için veya doğrulanmış FLT3 mutasyonları olmadan kullanılmaması gerektiğini not etmek önemlidir. Kişisel tavsiye almak ve gilteritinib veya onun AML tedavisinde kullanımı hakkında sahip olabileceğiniz özel endişelerinizi veya sorularınızı görüşmek için her zaman sağlık uzmanınıza danışın.

Gilteritinib Nasıl Kullanılır?

Gilteritinib, oral kapsüller şeklinde mevcuttur ve tipik olarak günde bir kez alınır. Gilteritinib için spesifik dozaj ve tedavi rejimi, sağlık uzmanınız tarafından akut miyeloid löseminin (AML) evresi ve genel sağlığınız gibi faktörler dahil olmak üzere bireysel durumunuza göre belirlenecektir. Talimatlarını dikkatlice takip etmek önemlidir:

Dozaj: Gilteritinibin önerilen başlangıç dozu genellikle özel durumunuza göre sağlık uzmanınız tarafından belirlenir. Kapsüller, 40 mg ve 80 mg gibi farklı kuvvetlerde mevcuttur. Size reçete edilen tam dozu alınız.

Zamanlama: Gilteritinib genellikle günde bir kez, yemeklerle birlikte veya ayrı olarak ağızdan alınır. İlacı almak için en iyi zamanla ilgili olarak sağlık uzmanınızın verdiği talimatları izleyin.

Uyum: Gilteritinibi reçete edildiği gibi tutarlı bir şekilde almak çok önemlidir. Sağlık uzmanınıza danışmadan dozları atlamayın veya dozu ayarlamayın.

Kapsüllerin Yutulması: Gilteritinib kapsüllerini bir bardak su ile bütün olarak yutunuz. Kapsülleri parçalamayınız, çiğnemeyiniz veya açmayınız.

İlaç Etkileşimleri: Aldığınız tüm ilaçlar, takviyeler ve bitkisel ürünler hakkında sağlık uzmanınıza bilgi verin. Bazı ilaçlar gilteritinib ile etkileşime girebilir ve etkinliğini etkileyebilir veya yan etki riskini artırabilir. Sağlık uzmanınız olası etkileşimleri değerlendirebilir ve tedavi planınızı buna göre ayarlayabilir.

Takip Ziyaretleri: Gilteritinibe verdiğiniz yanıtı izlemek, etkinliğini değerlendirmek ve olabilecek endişelerinizi veya sorularınızı ele almak için sağlık uzmanınızla düzenli kontrollere ve takip ziyaretlerine katılın.

Gilteritinibin dozunu ve uygulamasını kişisel ihtiyaçlarınıza göre ayarlayacağından, sağlık uzmanınız tarafından sağlanan özel talimatlara uymanız önemlidir. Ayrıca potansiyel yan etkiler, yönetim stratejileri ve gerekli önlemler hakkında rehberlik sağlayacaklardır. Gilteritinib kullanımı veya yönetimi ile ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, özel durumunuza göre kişiselleştirilmiş tavsiyeler için sağlık uzmanınıza danışın.

Gilteritinibin Yan Etkileri Nelerdir?

Gilteritinib, herhangi bir ilaç gibi, bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir. Herkes bu yan etkileri yaşamaz ve şiddeti kişiden kişiye değişebilir. Gilteritinibin bazı yaygın yan etkileri şunlardır:

 • yorgunluk
 • ateş
 • bulantı ve kusma
 • ishal
 • kas ve eklem ağrısı
 • baş ağrısı
 • yükselmiş karaciğer enzimleri

Bunlar gilteritinibin tüm olası yan etkileri değildir. Bazı kişiler başka yan etkiler yaşayabilir. Herhangi bir ilgili veya kalıcı yan etkiyi sağlık uzmanınıza bildirmeniz önemlidir. Yan etkilerin ciddiyetini değerlendirebilir ve etkin bir şekilde yönetme konusunda rehberlik sağlayabilirler. Bazı durumlarda gilteritinib, acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi yan etkilere neden olabilir. Bunlar ciddi alerjik reaksiyonları, kalp ritmi anormalliklerini ve akciğer problemlerini içerebilir. Nefes almada zorluk, göğüs ağrısı, düzensiz kalp atışı gibi semptomlar veya ciddi alerjik reaksiyon belirtileri yaşarsanız, derhal tıbbi yardım alın. Kişiselleştirilmiş tavsiye için ve gilteritinib veya potansiyel yan etkileri hakkında sahip olabileceğiniz belirli endişeleri veya soruları tartışmak için her zaman sağlık uzmanınıza danışın.

Gilteritinib Diğer İlaçlarla Etkileşime Girer Mi?

Gilteritinib reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar ve bitkisel takviyeler dahil olmak üzere diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu etkileşimler, gilteritinibin etkinliğini etkileyebilir veya belirli yan etki riskini artırabilir. Olası etkileşimleri en aza indirmek için sağlık uzmanınızı aldığınız tüm ilaçlar ve takviyeler hakkında bilgilendirmeniz önemlidir:

 • CYP3A4 İnhibitörleri ve İndükleyicileri
 • QT Uzatan İlaçlar
 • Güçlü CYP3A4 Substratları
 • Bitkisel Takviyeler ve Diğer İlaçlar

Bunlar sadece örnektir ve başka potansiyel etkileşimler olabilir. Sağlık uzmanınıza, aldığınız tüm ilaçların, takviyelerin ve bitkisel ürünlerin kapsamlı bir listesini vermeniz önemlidir. Potansiyel etkileşimleri değerlendirebilir ve tedavi planınızı buna göre ayarlayabilirler. Gilteritinib alırken herhangi bir ilaç veya takviyeye başlamadan veya kesmeden önce daima sağlık uzmanınızın talimatlarına uyun ve onları bilgilendirin. Potansiyel etkileşimleri etkili bir şekilde yönetmek ve gilteritinibin güvenli ve etkili kullanımını sağlamak için sağlık uzmanınızla düzenli izleme ve yakın iletişim şarttır.

Gilteritinib Kullanılmaması Gereken Durumlar Nelerdir?

Gilteritinib, potansiyel riskler ve yerleşik güvenlik eksikliği nedeniyle belirli durumlarda kullanılmamalıdır. Gilteritinibe başlamadan önce sağlık uzmanınızı tıbbi geçmişiniz ve mevcut sağlık durumunuz hakkında bilgilendirmeniz önemlidir. Gilteritinibden genel olarak kaçınılması gereken bazı durumlar şunlardır:

Aşırı duyarlılık: Gilteritinibe veya bileşenlerinden herhangi birine karşı bilinen bir aşırı duyarlılığınız veya şiddetli alerjik reaksiyonunuz varsa, kullanılmamalıdır.

Hamilelik ve Emzirme: Gilteritinib, doğmamış bir bebeğe zarar verebilir ve hamilelik sırasında güvenliği kanıtlanmamıştır. Potansiyel yararları potansiyel risklerinden fazla olmadıkça hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Anne sütüne geçebileceği ve emzirilen bebeğe zarar verebileceği için emzirme döneminde kullanılması da önerilmez.

Karaciğer Yetmezliği: Gilteritinib başlıca karaciğer tarafından metabolize edilir ve şiddetli karaciğer bozukluğu olan kişilerde ilaca daha fazla maruz kalınabilir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda gilteritinib kullanımına dikkatle yaklaşılmalıdır. Doz ayarlamaları veya alternatif tedavi seçenekleri gerekli olabilir.

Güçlü CYP3A4 İndükleyicilerinin Birlikte Kullanımı: Gilteritinib, karaciğer enzimi CYP3A4 tarafından metabolize edilir ve rifampin, fenitoin ve sarı kantaron gibi güçlü CYP3A4 indükleyicilerinin birlikte kullanımı gilteritinib düzeylerini önemli ölçüde azaltabilir. Yararları risklerinden fazla olmadıkça, gilteritinibin güçlü CYP3A4 indükleyicileri ile birlikte kullanımından kaçının.

Bunlar genel hususlardır ve bireysel koşullar değişebilir. Özel tıbbi geçmişinize ve durumunuza göre kişiselleştirilmiş tavsiyeler için her zaman sağlık uzmanınıza danışın. Gilteritinibin özellikle FLT3 mutasyonu pozitif nüksetmiş veya dirençli akut miyeloid löseminin (AML) tedavisi için endike olduğunu not etmek önemlidir. Diğer kanser türlerinde veya doğrulanmış FLT3 mutasyonları olmadan kullanılması önerilmez. Unutmayın, sağlık uzmanınıza danışmadan herhangi bir ilacı asla başlatmayın veya durdurmayın. Durumunuzu değerlendirecek ve sizin için en uygun tedavi planını belirleyeceklerdir.

Gilteritinib Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Gilteritinib kullanırken akılda tutulması gereken birkaç önemli faktör ve husus vardır. Sağlık uzmanınızın rehberliğini takip etmek ve öngörülen tedavi planına bağlı kalmak çok önemlidir:

İzlem ve Takip: Gilteritinib tedavisi sırasında kan hücresi sayınızın, karaciğer fonksiyonunuzun ve kalp fonksiyonunuzun düzenli olarak izlenmesi gerekebilir. Sağlık uzmanınızla yapacağınız takip ziyaretleri, ilaca verdiğiniz yanıtı değerlendirmenize, olası yan etkileri izlemenize ve gerekli tedavi ayarlamalarını yapmanıza yardımcı olacaktır.

Bağlılık: Gilteritinibi tam olarak sağlık uzmanınızın önerdiği şekilde alın. Önerilen dozajı ve uygulama programını takip edin. Sağlık uzmanınıza danışmadan dozları atlamayın veya dozu ayarlamayın.

QT Aralığı İzleme: Gilteritinib, kalbin elektrik döngüsünün QT aralığını uzatabilir. QT aralığı uzaması, kalp ritmi bozuklukları öykünüz varsa veya QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlar kullanıyorsanız, sağlık uzmanınızı bilgilendirin. Elektrokardiyogramınızın (EKG) düzenli olarak izlenmesi gerekebilir.

İlaç Etkileşimleri: Aldığınız tüm ilaçlar, takviyeler ve bitkisel ürünler hakkında sağlık uzmanınıza bilgi verin. Güçlü CYP3A4 inhibitörleri veya indükleyicileri dahil olmak üzere bazı ilaçlar gilteritinib ile etkileşime girebilir ve etkinliğini etkileyebilir veya yan etki riskini artırabilir. Sağlık uzmanınız olası etkileşimleri değerlendirebilir ve tedavi planınızı buna göre ayarlayabilir.

Yan Etkiler: Gilteritinib kişiden kişiye değişebilen yan etkilere neden olabilir. Yaygın yan etkiler yorgunluk, ateş, mide bulantısı, kusma, ishal, kas ve eklem ağrısı ve baş ağrısını içerir. İlgili veya kalıcı yan etkileri sağlık uzmanınıza bildirin. Bu yan etkileri etkili bir şekilde yönetme konusunda rehberlik sağlayabilirler.

Hamilelik ve Emzirme: Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız, gilteritinib kullanımını sağlık uzmanınızla görüşün. Gilteritinib, doğmamış bir bebeğe zarar verebilir ve hamilelik ve emzirme döneminde güvenliği kanıtlanmamıştır.

İlaç Uyumluluğu: Gilteritinibi reçete edildiği gibi tutarlı bir şekilde almak önemlidir. Bir dozu atlarsanız, bir sonraki dozu ne zaman alacağınız konusunda rehberlik için sağlık uzmanınıza danışın. Kaçırılan bir dozu telafi etmek için dozu ikiye katlamayın.

Yaşam Tarzı Hususları: Dengeli bir diyet, düzenli egzersiz ve yeterli dinlenmeyi içeren sağlıklı bir yaşam tarzını takip edin. Gilteritinib ile tedaviniz sırasında faydalı olabilecek herhangi bir diyet veya yaşam tarzı değişikliği hakkında sağlık uzmanınızla konuşun.

Kişiselleştirilmiş tavsiyeler ve durumunuza özel tavsiyeler için her zaman sağlık uzmanınıza danışın. Size en uygun rehberliği sağlayacaklar ve akut miyeloid löseminin (AML) tedavisi için gilteritinibin güvenli ve etkili kullanımını sağlamaya yardımcı olacaklardır.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Popüler Gönderiler