Cumartesi, Temmuz 13, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Glukom ve Retinal İskemi Karşılaştırması: OCT-A Yöntemiyle Yeni Bulgular

Optik koherens tomografi anjiyografi (OCT-A) kullanılarak yapılan bir çalışmada, erken dönem glukoma ve diyabetik retinal iskemi vakalarında kapiller yatak kaybının farklı modelleri ve dereceleri incelenmiştir. Bu çalışma, özellikle diyabetli bireylerde görülen retinal iskeminin sinir lifi tabakası (RNFL) kaybı ile ilişkisini ve bu kaybın kapiller yatak düşüşü ile nasıl açıklanabileceğini ele almakta. Üç orta yaşlı beyaz erkek hasta üzerinden yürütülen araştırma, glukoma ve retinal iskemi arasındaki farkları daha iyi anlamayı amaçlamaktadır.

Çalışmanın Metodolojisi ve Bulguları

Çalışmada, her biri diyabet hastası olan üç orta yaşlı erkek incelenmiştir. Bu hastaların her biri için, gözlerinin arka kısmından birkaç Cirrus OCT ve OCT-A taraması yapılmıştır. OCT-A yüzey plexus en-face görüntüleri, yüzeyel kapiller yatak düşüşünün spesifik modellerini göstermiştir. Glukoma ve retinal iskemi vakaları karşılaştırıldığında, glukomlu bir vakada yüzeyel plexus kapiller yatak düşüşünün farklı bir görünümü olduğu gözlemlenmiştir.

Glukom ve Retinal İskemi Arasındaki Farklar

Erken dönem glukoma vakalarında, kapiller yatak kaybının makuladan diske doğru kama veya yay şeklinde genişlediği tespit edilmiştir. Buna karşın, diyabetik retinal iskemi ile ilişkili olarak, tam kapiller yatak yok oluşu ile karakterize belirgin, yamalı ve çokgen cepler görülmüştür ve bu ceplerin disk bölgesine kadar uzanmadığı belirtilmiştir. Eğer bir RNFL sapma haritası, yüzeyel plexus en-face montajı üzerine bindirilirse, RNFL kaybı alanlarının retinal iskemi alanları ile ilişkilendirilebileceği ve böylece açıklanabileceği öne sürülmüştür.

Pratik Çıkarımlar

  • OCT-A ve OCT’nin birlikte kullanılması, diyabet hastalarında glukoma ve retinal iskemiyi ayırt etmede yardımcı olabilir.
  • Retinal iskemi ve glukomun erken teşhisinde RNFL sapma haritalarının kullanılması, hastalığın yönetimine katkıda bulunabilir.
  • Belirli kapiller yatak kaybı modellerini tanımak, hastalıklar arasındaki farkları daha iyi anlamaya yardımcı olabilir.

Bu çalışma, diyabetik hastalarda gözlemlenen glukoma ve retinal iskemi durumları arasındaki farklılıkları detaylandırmakta ve bu durumların daha iyi anlaşılması için önemli bilgiler sunmaktadır. Ancak, bu bulguların ve önerilen kullanımların doğrulanması için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Orijinal Makale: Pubmed Reference

Popüler Gönderiler