Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

H-KC24 Hafıza Kaybını Azaltıyor

Son araştırmalar, ısı ile öldürülmüş Lactococcus lactis KC24 (H-KC24) bakterisinin nöroprotektif etkilerini ortaya koydu. Özellikle, bağırsak-beyin ekseni üzerinden hafıza bozukluklarını hafifletebileceği öne sürüldü. Bu çalışma, skopolamin ile hafıza kaybı oluşturulan fare modelleri üzerinde yapıldı ve H-KC24’ün olumlu etkilerini gözler önüne serdi. H-KC24, beyindeki nörotransmitter seviyelerini ve sinaptik plastisiteyi iyileştirerek, oksidatif stresin neden olduğu hafıza kaybını azaltmada etkili oldu.

Deneysel Tasarım ve Metodoloji

Skopolamin (1 mg/kg/gün) kullanılarak hafıza kaybı oluşturulan ICR fareleri, düşük ve yüksek doz H-KC24 (1 × 109 ve 2 × 109 CFU/gün) veya donepezil (2 mg/kg) ile 14 gün boyunca tedavi edildi. Bu süreçte, yeni nesne tanıma testi ve Y-labirent testi kullanılarak hafıza performansı değerlendirildi. Sonuçlar, H-KC24’ün hafıza üzerindeki olumlu etkilerini doğruladı.

Nörotransmitter ve Sinaptik Plastisite Değişimleri

Beyin dokularında asetilkolin, asetilkolinesteraz, kolin asetiltransferaz, beyin kaynaklı nörotrofik faktör, döngüsel AMP yanıt elemanı bağlayıcı protein ve fosforile döngüsel AMP yanıt elemanı bağlayıcı protein ekspresyonu ölçüldü. H-KC24 ve donepezil gruplarında β-sekretaz seviyeleri artarken, amiloid β seviyeleri azaldı. Bu bulgular, H-KC24’ün oksidatif stresin neden olduğu hafıza kaybını iyileştirebileceğini gösterdi.

Somut Çıkarımlar

• H-KC24’ün düzenli kullanımı hafıza kaybını azaltabilir.
• Nörotransmitter seviyelerini ve sinaptik plastisiteyi iyileştirici etkileri vardır.
• Oksidatif stresin yol açtığı nörolojik bozulmalara karşı koruyucu olabilir.
• Alternatif ve tamamlayıcı tedavi yöntemleri arasında değerlendirilebilir.

Sonuç olarak, bu çalışma H-KC24’ün hafıza kaybını azaltmadaki olumlu etkilerini ortaya koymaktadır. Özellikle, bağırsak-beyin ekseni üzerindeki etkileri ile dikkat çeken bu probiyotik, gelecekte nörolojik bozuklukların tedavisinde önemli bir rol oynayabilir.

Orijinal Makale: Probiotics Antimicrob Proteins. 2024 Jun 19. doi: 10.1007/s12602-024-10268-6. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler