Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Haftalık D Vitamini Takviyesi Akne Tedavisinde Etkili Olabilir

Akne tedavisinde yeni bir yaklaşım olarak haftalık D vitamini takviyesinin rolü üzerine yapılan araştırmalar, umut verici sonuçlar ortaya koyuyor. Akne, kıl foliküllerinin ve yağ bezlerinin iltihaplanmasıyla karakterize edilen yaygın bir cilt sorunudur. D vitamini eksikliği ve akne arasındaki bağlantı daha önceki çalışmalarda belirlenmiş ve D vitamini takviyesinin olası tedavi edici etkileri üzerinde durulmuştur. Ancak, D vitamininin yardımcı tedavi olarak etkinliği tam anlamıyla bilinmemektedir.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, D vitamini takviyesinin akne tedavisindeki etkinliğini incelemeyi amaçladı. Bu çalışma, hafif ve orta şiddetli akneye sahip denekler üzerinde gerçekleştirildi. Deneklere 12 hafta boyunca günlük iki kez %2.5 benzoyl peroksit içeren topikal tedavi uygulandı. Ayrıca, denekler rastgele seçilerek haftalık 40,000 IU D vitamini veya plasebo aldı. 4 haftalık takip sürecinde ek bir tedavi uygulanmadı.

Çalışmanın Bulguları

Bu araştırmada, 44 denek yer aldı ve tüm deneklerin yetersiz D vitamini düzeyine sahip olduğu belirlendi. Tedavi süresince her iki grup da aknede belirgin bir iyileşme gösterdi. Ancak, haftalık D vitamini takviyesi alan grupta, iltihaplı akne lezyonlarının nüksetmesi önemli ölçüde önlendi. Takip ziyaretinde, bu grupta nüksetme oranı plasebo grubuna göre anlamlı derecede düşük bulundu (P = .048).

Sonuçlar ve Kısıtlamalar

Araştırmanın sonuçları, standart topikal benzoyl peroksit tedavisine ek olarak haftalık D vitamini takviyesinin, hafif ve orta derece akne tedavisinde iltihaplı lezyonların nüksetmesini azaltabileceğini gösterdi. Çalışma boyunca herhangi bir yan etki veya biyokimyasal değişiklik gözlenmedi. Ancak, araştırmanın bir sınırlaması olarak şiddetli akne vulgaris hastalarının dahil edilmemesi dikkat çekti.

Uygulanabilir Çıkarımlar

– Haftalık D vitamini takviyesi, hafif ve orta şiddetli akne tedavisinde etkili olabilir.
– Topikal benzoyl peroksit ile kombine edildiğinde, akne lezyonlarının nüks etmesini önleyebilir.
– Tedavi süresince yan etki gözlenmemesi, güvenilirliğini artırmaktadır.

Sonuç olarak, bu araştırma, haftalık D vitamini takviyesinin akne tedavisinde umut verici bir yardımcı tedavi olabileceğini göstermektedir. Daha geniş katılımcı gruplarıyla yapılacak ileri çalışmalar, bu bulguları destekleyebilir ve tedavi protokollerine yeni bir yaklaşım kazandırabilir.

Orijinal Makale: Int J Womens Dermatol. 2024 Jul 1;10(3):e163. doi: 10.1097/JW9.0000000000000163. eCollection 2024 Oct.

Popüler Gönderiler