Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Hamilelikte D Vitamini Eksikliği ve Takviyesinin Sağlığa Etkisi İncelendi

D vitamini eksikliği, gebe kadınlar ve bebekleri için çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu durum, doğum öncesi ve sonrası dönemde önemli riskler barındırırken, D vitamini takviyesinin bu riskleri azaltabileceği belirtiliyor. Çeşitli sistematik incelemeler ve meta-analizlerin sonuçları, hem anne hem de bebeğin sağlığı üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde ortaya koymaktadır.

Hamilelikte D vitamini eksikliği, erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve gestasyonel diyabet gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu kapsamda yapılan incelemeler, 250.569 kadını kapsayan 16 sistematik inceleme ve meta-analizden elde edilen verileri değerlendirmiştir. İncelemelerde, D vitamini eksikliğinin hem anne hem de fetus üzerindeki olumsuz etkileri incelenmiştir.

Yöntemler

Makale için PubMed, Embase ve Cochrane Library veritabanlarından hamilelikte D vitamini üzerine yapılan sistematik incelemeler ve meta-analizler tarandı. Araştırma süresi, veritabanlarının başlangıcından 2 Ekim 2023’e kadar olan dönemi kapsadı. İki bağımsız araştırmacı, çalışmaları seçip sağlık sonuçları ile ilgili bilgileri topladı ve metodolojinin kalitesini AMSTAR 2 aracı ile değerlendirdi.

Sonuçlar

Araştırmada, hamilelikte D vitamini eksikliğinin erken doğum, düşük doğum ağırlığı, tekrarlayan düşükler, bakteriyel vajinozis ve gestasyonel diyabet riskini artırdığı belirlendi. D vitamini takviyesinin ise doğum ağırlığını artırdığı ve preeklampsi, düşük, D vitamini eksikliği, fetal veya neonatal ölüm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otizm spektrum bozukluğu riskini azalttığı saptandı. Gestasyonel diyabeti olan kadınlarda, D vitamini takviyesi maternal hiperbilirubinemi, polihidramnios, makrozomi, fetal distres ve neonatal hastaneye yatış riskini azaltmaktadır.

Öneriler ve Kullanılabilir Çıkarımlar

Çalışmanın sonuçlarına göre, hamilelikte D vitamini seviyelerinin izlenmesi ve takviye alınması önerilmektedir. Özellikle yüksek risk altında olan kadınlar için bu önemlidir. İşte bazı somut öneriler:

  • Hamile kadınların günlük en az 400 IU D vitamini takviyesi alması önerilir.
  • D vitamini eksikliği riski taşıyan kadınlar düzenli olarak kontrol edilmelidir.
  • Erken doğum ve düşük doğum ağırlığını önlemek için D vitamini takviyesi önemlidir.
  • Gestasyonel diyabet hastalarının D vitamini seviyeleri dikkatle izlenmelidir.

Sonuç olarak, hamilelik döneminde D vitamini eksikliği önemli sağlık riskleri taşımaktadır. Bu nedenle, özellikle risk altındaki kadınların D vitamini düzeylerinin izlenmesi ve gerekli takviyelerin yapılması büyük önem taşımaktadır.

Orijinal Makale: Nutr Diabetes. 2024 May 30;14(1):35. doi: 10.1038/s41387-024-00296-0.

Popüler Gönderiler