Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Hamilelikte Helmint Enfeksiyonları ve D Vitamini Seviyeleri

Hamilelik dönemindeki kadınların sağlık durumu, doğum sonuçlarını önemli ölçüde etkileyen faktörlerden biridir. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde, annelerin vitamin D eksikliği ve kronik helmint enfeksiyonları gibi sağlık sorunları, kötü doğum sonuçlarıyla ilişkilidir. Bu çalışmada, Gabon’un Lambaréné bölgesinde yapılan prospektif bir kesitsel çalışmada, hamile kadınlarda Schistosoma haematobium enfeksiyonunun anne ve kordon kanındaki D vitamini durumu ile doğum sonuçlarına etkisi araştırıldı.

Araştırma, kan, idrar ve dışkı örneklerinde annelerin paraziter enfeksiyonlarının teşhisi ile başladı. Doğum sırasında ise, anne ve kordon kanında D vitamini seviyeleri ölçüldü. Bulgulara göre, Schistosoma haematobium enfeksiyonu prevalansı %30.2, toprak kaynaklı helmint enfeksiyonları %13.0 ve mikrofilarya enfeksiyonları %8.8 olarak tespit edildi. Ayrıca, annelerin %28’inde ve yenidoğanların %11.5’inde yetersiz D vitamini seviyeleri bulundu.

Düşük Doğum Ağırlığı ve Vitamin D

Çalışmanın sonuçları, yeterli D vitamini seviyesine sahip annelerin düşük doğum ağırlıklı bebek sahibi olma riskinin daha düşük olduğunu gösterdi. Primipar annelerin bebeklerinde ise kordon kanında düşük D vitamini seviyeleri tespit edildi. Düşük D vitamini seviyeleri, anne inflamasyonu riskini artırdı.

Helmint Enfeksiyonlarının Kalsiyum Seviyelerine Etkisi

Annelerde filaryazis enfeksiyonu, düşük kalsiyum seviyeleri ile ilişkilendirildi. Ancak diğer helmint enfeksiyonlarının, ne annelerde ne de yenidoğanlarda D vitamini veya kalsiyum seviyelerini etkilediği gözlemlenmedi. Sağlıklı doğum sonuçları için, yeterli D vitamini ve kalsiyum seviyelerinin korunması gerektiği vurgulandı.

Somut Çıkarımlar

Bu çalışmanın bulguları ışığında, hamilelik döneminde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

  • Hamile kadınların D vitamini seviyelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi
  • Yeterli D vitamini ve kalsiyum alımının sağlanması
  • Schistosoma haematobium gibi helmint enfeksiyonlarının tedavi edilmesi
  • Primipar annelerin özel olarak izlenmesi

Bu öneriler, düşük doğum ağırlığı ve diğer olumsuz doğum sonuçlarını minimize etmek için önemlidir.

Orijinal Makale: Sci Rep. 2024 Jun 27;14(1):14845. doi: 10.1038/s41598-024-65232-9.

Popüler Gönderiler