Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Hamilelikteki D Vitamini Seviyeleri ve Şizofreni Arasında Bağlantı Bulunamadı

Son yıllarda, hamilelik sırasında anne adaylarının D vitamini seviyelerinin doğacak çocukların sağlığı üzerindeki etkileri merak konusu olmuştur. Finlandiya’da yapılan yeni bir araştırma, bu konuda önemli bulgular sunarak, anne adaylarının hamilelikteki D vitamini seviyeleri ile çocuklarda şizofreni gelişimi arasında bir ilişki olup olmadığını inceledi.

Araştırma, Finlandiya’nın ulusal biyobankasında saklanan 1987 ve 1997 yılları arasında doğmuş ve 2017 yılına kadar şizofreni tanısı almış 1145 vaka ile eşleşen aynı sayıda kontrol grubunu içermektedir. Çalışmada, annelerin hamileliğin ilk ve erken ikinci trimester dönemlerinde alınan kan örneklerindeki D vitamini seviyeleri ölçülmüştür. Ölçümler, kantitatif bir immünoassay yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

Araştırma Bulguları

Araştırmanın sonuçları, anne adaylarının hamilelikteki D vitamini seviyeleri ile çocuklarında şizofreni gelişimi arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığını ortaya koymuştur. Hem log-dönüştürülmüş D vitamini seviyeleri hem de beşlik dilimler halinde analiz edilen D vitamini seviyeleri, şizofreni ile ilişkilendirilmemiştir. Ayrıca, D vitamini seviyelerinin eksiklik veya yetersizlik kategorilerinde de benzer sonuçlar elde edilmiştir.

Gelecek Araştırmaların Önemi

Çalışmada elde edilen bulgular, hamilelikteki D vitamini seviyelerinin çocuklarda şizofreni gelişimi üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığını göstermektedir. Ancak, kesin sonuçlara ulaşabilmek için gebeliğin farklı dönemlerinde D vitamini seviyelerini ölçen gelecekteki araştırmalara ihtiyaç vardır.

Uygulanabilir Çıkarımlar

Anne adayları ve sağlık profesyonelleri için bazı pratik çıkarımlar şunlardır:

  • Hamilelik sırasında D vitamini takviyesi, şizofreni riskini azaltmak amacıyla spesifik bir gereklilik göstermemektedir.
  • Gelecekteki araştırmalar henüz kesin sonuçlar vermediği için dengeli beslenme ve genel sağlık uygulamaları devam ettirilmelidir.
  • Hamilelik sürecinde sağlık kontrollerine düzenli olarak devam edilmelidir.

Bu çalışma, hamilelikteki D vitamini seviyelerinin çocuklarda şizofreni gelişimi üzerindeki etkisini araştıran önemli bir adım olarak görülebilir, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu açıktır.

Orijinal Makale: Schizophr Res. 2024 Jun 29;270:289-294. doi: 10.1016/j.schres.2024.06.039. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler