Perşembe, Mayıs 23, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Hepatik Anjiyosarkom Nedir?

Hepatik anjiyosarkom, karaciğerin kan damarlarını etkileyen nadir bir kanser türüdür. Kan damarlarını kaplayan endotel hücrelerinden kaynaklanan kötü huylu bir tümördür. Hepatik anjiyosarkomun kesin nedeni bilinmemekle birlikte, vinil klorür, arsenik ve toryum dioksit gibi belirli kimyasallara maruz kalma ile ilişkilendirilmiştir. Hepatik anjiyosarkomun semptomları karın ağrısı, kilo kaybı, sarılık, yorgunluk ve genişlemiş bir karaciğeri içerebilir. Teşhis tipik olarak BT taraması, MRI veya ultrason gibi görüntüleme testleri ve ardından tanıyı doğrulamak için bir biyopsi ile yapılır. Hepatik anjiyosarkom için tedavi seçenekleri arasında cerrahi, kemoterapi ve radyasyon tedavisi bulunur. Bununla birlikte, bu kanser türünün tedavisi genellikle zordur ve prognozu kötüdür. Hepatik anjiyosarkom için hayatta kalma oranı genellikle düşüktür ve çoğu hasta tanıdan sonra bir yıldan az hayatta kalır.

Hepatik Anjiyosarkomun Nedenleri Nelerdir?

Hepatik anjiyosarkomun kesin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır, ancak bu nadir kanser türünün gelişimi ile ilişkili bilinen birkaç risk faktörü vardır. Bunlar şunları içerir:

Kimyasallara maruz kalma: Hepatik anjiyosarkom, vinil klorür, arsenik ve toryum dioksit gibi belirli kimyasallara maruz kalmayla ilişkilendirilmiştir. Bu kimyasalların kullanıldığı endüstrilerde çalışan kişilerde hepatik anjiyosarkom gelişme riski daha yüksektir.

Radyasyon tedavisi: Diğer kanser türlerinin tedavisi için karaciğere radyasyon tedavisi de hepatik anjiyosarkom gelişimi ile ilişkilendirilmiştir.

Genetik: Bazı hastalık vakalarının aileden geçtiği bildirildiğinden, hepatik anjiyosarkom gelişiminde genetik bir bileşen olabilir.

Yaş ve cinsiyet: Hepatik anjiyosarkom yaşlı erişkinlerde daha yaygındır ve erkekleri kadınlardan daha sık etkileme eğilimindedir.

Diğer tıbbi durumlar: Vücutta aşırı demire neden olan bir karaciğer hastalığı olan hemokromatoz gibi belirli tıbbi durumları olan kişilerde hepatik anjiyosarkom gelişme riski de artabilir.

Bu risk faktörlerinin hepatik anjiyosarkom gelişimi ile ilişkili olmasına rağmen, bu risk faktörlerine maruz kalan herkesin hastalığa yakalanmayacağına dikkat etmek önemlidir.

Hepatik Anjiyosarkomun Belirtileri Nelerdir?

Hepatik anjiyosarkomun semptomları spesifik olmayabilir ve kişiden kişiye değişebilir. Hepatik anjiyosarkomun bazı yaygın semptomları şunları içerir:

  • karın ağrısı
  • büyümüş karaciğer
  • sarılık
  • yorgunluk
  • kilo kaybı
  • mide bulantısı ve kusma
  • kan pıhtılaşma sorunları

Bu semptomların diğer tıbbi durumların göstergesi olabileceğini unutmamak önemlidir, bu nedenle doğru teşhis için bir doktora danışmanız önemlidir. Hepatik anjiyosarkomun erken tespiti ve tedavisi, başarılı tedavi şansını artırabilir.

Hepatik Anjiyosarkom Nasıl Teşhis Edilir?

Hepatik anjiyosarkom tanısı tipik olarak tıbbi geçmiş incelemesi, fizik muayene ve tanı testlerinin bir kombinasyonunu içerir. Hepatik anjiyosarkomu teşhis etmek için kullanılan bazı yaygın yöntemler şunları içerir:

Görüntüleme testleri: CT taraması, MRI veya ultrason gibi testler, karaciğerdeki tümörlerin varlığını saptamak ve hastalığın derecesini değerlendirmek için kullanılabilir.

Biyopsi: Bir iğne yoluyla veya ameliyat sırasında karaciğerden bir doku örneği alınır ve kanserli hücrelerin varlığını doğrulamak için mikroskop altında incelenir.

Kan testleri: Karaciğer fonksiyonunu değerlendirmek, tümör belirteçlerinin varlığını kontrol etmek ve karaciğeri etkileyebilecek diğer tıbbi durumları belirlemek için kan testleri kullanılabilir.

Anjiyografi: Karaciğerin kan damarlarına bir boya enjekte edilir ve herhangi bir anormal kan damarı veya kan akışı düzenini saptamak için röntgen çekilir.

Hepatik anjiyosarkom tanısı doğrulandıktan sonra, hastalığın evresini belirlemek ve tedavi kararlarını yönlendirmeye yardımcı olmak için ek testler yapılabilir. Doğru teşhis ve tedavi planı için kalifiye bir tıp uzmanına danışmak önemlidir.

Hepatik Anjiyosarkom Nasıl Tedavi Edilir?

Hepatik anjiyosarkom tedavisi, tümörün boyutu ve yeri, kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığı ve hastanın genel sağlığı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Hepatik anjiyosarkom için tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

Cerrahi: Tümör karaciğerde lokalize olduğunda ve vücudun diğer bölgelerine yayılmadığında hepatik anjiyosarkom için tercih edilen tedavi cerrahidir. Ameliyat sırasında tümör ve çevresindeki doku çıkarılır. Bazı durumlarda karaciğer nakli gerekebilir.

Kemoterapi: Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için ilaçların kullanıldığı bir tedavi yöntemidir. Ameliyattan önce veya sonra veya ameliyat bir seçenek değilse birincil tedavi olarak kullanılabilir. Kemoterapi oral veya intravenöz olarak verilebilir.

Radyasyon tedavisi: Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili radyasyon kullanır. Bazen kemoterapi veya cerrahi ile birlikte kullanılır.

Klinik deneyler: Standart tedavi seçeneklerini tüketmiş hepatik anjiyosarkomlu hastalar için klinik deneyler bir seçenek olabilir. Klinik deneyler, kanser için yeni tedavileri test eden araştırma çalışmalarıdır.

Bazı durumlarda, tedavilerin bir kombinasyonu kullanılabilir. Mevcut tedavi seçeneklerini kalifiye bir tıp uzmanıyla tartışmak ve her seçeneğin potansiyel yararlarını ve risklerini dikkatlice değerlendirmek önemlidir. Hepatik anjiyosarkomun erken tespiti ve tedavisi, başarılı tedavi şansını artırabilir.

Hepatik Anjiyosarkomun Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

Hepatik anjiyosarkomun yönetimi, tıbbi tedavi ve destekleyici bakımın bir kombinasyonunu içeren multidisipliner bir yaklaşımı içerir. Hepatik anjiyosarkomun yönetilebileceği bazı yollar şunlardır:

Tıbbi tedavi: Daha önce de belirtildiği gibi, hepatik anjiyosarkomu yönetmek için cerrahi, kemoterapi ve radyasyon tedavisi gibi tıbbi tedaviler kullanılabilir. Tedavi seçimi, kanserin evresine, tümörün boyutuna ve konumuna ve hastanın genel sağlığına bağlı olacaktır.

Palyatif bakım: Palyatif bakım, ağrı, mide bulantısı ve yorgunluk gibi semptomlardan kurtulma sağlayarak kanser hastalarının yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Palyatif bakım, tıbbi tedavinin yanı sıra veya ileri evre kanser için birincil tedavi olarak sağlanabilir.

Beslenme desteği: Hepatik anjiyosarkomlu kişiler, bağışıklık sistemini zayıflatabilen ve kanserle savaşmayı zorlaştırabilen iştahsızlık veya kilo kaybı yaşayabilir. Diyet danışmanlığı veya besin takviyelerinin kullanımı gibi beslenme desteği, bu semptomları yönetmede ve genel sağlığı iyileştirmede yardımcı olabilir.

Duygusal destek: Bir kanser teşhisi duygusal olarak zorlayıcı olabilir ve hepatik anjiyosarkomlu kişilerin duygusal destek hizmetlerine erişebilmesi önemlidir. Bu, danışmanlık, destek grupları veya diğer psikososyal destek biçimlerini içerebilir.

Düzenli kontroller: Hepatik anjiyosarkomlu kişilerin, hastalığın ilerlemesini izlemek ve gerektiğinde tedavi planlarını ayarlamak için tıbbi ekipleriyle düzenli kontroller yapmaları gerekecektir.

Genel olarak, hepatik anjiyosarkomun yönetimi, hastanın fiziksel, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını dikkate alan kapsamlı bir yaklaşım gerektirir. Kişiselleştirilmiş bir tedavi planı geliştirmek ve önerilen tüm tedavileri ve kontrolleri takip etmek için kalifiye bir tıbbi ekiple yakın çalışmak önemlidir.

Kaynak

Liver Angiosarcoma. American Cancer Society.

Hepatic Angiosarcoma. National Organization for Rare Disorders.

Hepatic Angiosarcoma. Medscape.

Hepatic Angiosarcoma. StatPearls.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Popüler Gönderiler