Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Hirsutella Sinensis Mantarı ve P. Goldsteinii, Lupus Belirtilerini Azaltıyor

Hirsutella sinensis mantarından elde edilen polisakkaritlerin ve Parabacteroides goldsteinii probiyotiğinin, bağışıklık sistemi hastalıkları üzerindeki etkileri üzerine yapılan son araştırmalar, umut verici sonuçlar ortaya koydu. Özellikle modern Batı diyeti ve yaşam tarzının artan otoimmün hastalık insidansına katkıda bulunduğu bilinirken, bu çalışmada söz konusu mantar ve probiyotiğin, lupus gibi hastalıkların belirtilerini hafifletebileceği gösterildi.

Yöntemler:

Yapılan çalışmada, imiquimod ile tetiklenen sistemik lupus eritematozus (SLE) modeli kullanılarak, H. sinensis polisakkaritleri ve P. goldsteinii’nin etkileri incelendi. Fareler üzerinde yapılan bu deneylerde, farklı tedavi gruplarının lupus belirtileri üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Sonuçlar:

Araştırma sonuçlarına göre, H. sinensis polisakkaritleri ve P. goldsteinii, lupus şiddetinin belirteçlerini önemli ölçüde azalttı. Bu belirteçler arasında dalak ağırlığı, proteinüri, anti-DNA oto-antikorları ve STAT4 seviyelerinin düşürülmesi yer aldı. Bunun yanı sıra, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarına ait göstergelerde de iyileşmeler gözlemlendi; kreatinin, kan üre azotu, glomerulus hasarı ve fibrozis, serum karaciğer enzimleri gibi parametrelerde olumlu değişiklikler kaydedildi.

Bağırsak Mikrobiyotası ve Kolon Sağlığı:

İlginç bir şekilde, H. sinensis polisakkaritleri ve P. goldsteinii bağırsak mikrobiyotası kompozisyonu, kolonik histoloji veya kolon dokularındaki sıkı bağlantı proteinlerinin ifade seviyeleri üzerinde belirgin bir etki göstermedi. Bu durum, bu bileşiklerin etkilerinin bağırsak dışı mekanizmalar üzerinden gerçekleşebileceğini düşündürmektedir.

Kullanılabilir Çıkarımlar:

Araştırmanın bulgularına dayanarak, aşağıdaki somut ve değerli çıkarımlar yapılabilir:

  • H. sinensis mantarı ve P. goldsteinii, otoimmün hastalıkların tedavisinde potansiyel birer yardımcı olabilir.
  • Bu doğal bileşikler, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını iyileştirici etkiler gösterebilir.
  • Otoimmün hastalık belirtilerini hafifletmek için diyet ve yaşam tarzına bu tür prebiotik ve probiyotiklerin eklenmesi düşünülebilir.

Sonuç olarak, bu araştırma, H. sinensis polisakkaritleri ve P. goldsteinii’nin otoimmün hastalıkların yönetiminde potansiyel faydalarını ortaya koymaktadır. Modern diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri ile birlikte bu tür doğal bileşiklerin kullanımı, otoimmün hastalıkların etkilerini azaltmada yeni bir yaklaşım sunabilir.

Orijinal Makale: Biomed J. 2024 Jun 18:100754. doi: 10.1016/j.bj.2024.100754. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler