Perşembe, Mayıs 23, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Humira Nedir?

Humira, adalimumab içeren ve tümör nekroz faktörü (TNF) inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfına ait reçeteli bir ilaçtır. Humira, tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-alfa) adı verilen bir proteini hedefleyerek ve bloke ederek çeşitli otoimmün durumları tedavi etmek için kullanılan bir bağışıklık bastırıcı ilaçtır. Humira, TNF-alfaya bağlanarak ve onun aktivitesini inhibe ederek çalışır. TNF-alfa, bağışıklık tepkisinde yer alan ve otoimmün hastalıklarda iltihaplanmaya neden olan bir sitokindir. Humira, TNF-alfa’yı bloke ederek inflamasyonu azaltmaya ve semptomları hafifletmeye yardımcı olur.

Humira, romatoid artrit, psoriatik artrit, ankilozan spondilit, Crohn hastalığı, ülseratif kolit, plak sedef hastalığı ve jüvenil idiyopatik artrit dahil olmak üzere birçok otoimmün durumun tedavisi için onaylanmıştır. Diğer geleneksel tedaviler etkisiz olduğunda veya kötü tolere edildiğinde reçete edilir. Humira’nın bir sağlık uzmanının rehberliğinde reçete edilmesi ve uygulanması gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Özel durumunuzu değerlendirecekler, Humira’nın sizin için uygun olup olmadığını belirleyecekler ve kişiselleştirilmiş tavsiye ve takip sağlayacaklardır.

Humira Ne İçin Kullanılır?

Humira, çeşitli otoimmün durumların tedavisinde kullanılır:

 • Romatoid Artrit
 • Psoriatik Artrit
 • Ankilozan Spondilit
 • Crohn Hastalığı
 • Ülseratif Kolit
 • Plak Sedef Hastalığı
 • Jüvenil İdiopatik Artrit

Humira’nın özel durumunuzu değerlendirebilecek ve Humira’nın sizin için uygun olup olmadığını belirleyebilecek bir sağlık uzmanı tarafından reçete edilmesi ve uygulanması gerektiğini unutmamak önemlidir. Durumunuzun türü ve ciddiyeti, önceki tedavi yanıtları ve olası kontrendikasyonlar gibi faktörleri dikkate alacaklardır.

Humira Nasıl Kullanılır?

Humira tipik olarak deri altı enjeksiyon olarak uygulanır, yani deri altına enjekte edilir:

Uygulama: Humira enjeksiyonları genellikle bir hemşire veya doktor gibi bir sağlık uzmanı tarafından verilir veya bireyler, sağlık hizmeti sağlayıcısının rehberliğinde enjeksiyonları evde kendi kendilerine uygulamak üzere eğitilebilir.

Dozaj: Humira’nın dozajı, tedavi edilen spesifik duruma, kişinin vücut ağırlığına ve sağlık uzmanı tarafından belirlenen diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Tipik olarak her bir ila iki haftada bir enjeksiyon olarak uygulanır.

Enjeksiyon yerleri: Humira enjeksiyonları tipik olarak uylukların ön kısmına veya karın bölgesine yapılır. Rahatsızlığı ve potansiyel komplikasyonları en aza indirmek için enjeksiyon bölgeleri her dozda değiştirilmelidir.

Kullanıma hazır şırıngalar veya kalemler: Humira, ilacı kullanıma hazır bir formda içeren önceden doldurulmuş şırıngalar veya kalemler olarak mevcuttur. Kullanılan belirli cihaz, üreticiye ve kullanıldığı ülkeye bağlı olabilir.

Talimatlar: Sağlık uzmanı tarafından sağlanan talimatlara ve ilaç prospektüsüne uymak çok önemlidir. Bu talimatlar, uygun enjeksiyon tekniklerini, saklama yönergelerini ve varsa ek önlemleri içerecektir.

Düzenli tedavi: Humira genellikle kronik durumlar için uzun süreli bir idame tedavisi olarak kullanılır. İlacın faydalarını optimize etmek için öngörülen dozaj ve tedavi planına uymak önemlidir.

İzleme ve takip: Sağlık uzmanıyla düzenli takip randevuları, Humira’ya verilen yanıtı değerlendirmek, potansiyel yan etkileri izlemek ve gerekirse tedavi planını ayarlamak için önemlidir. İzleme, gerekli görülen kan testlerini ve diğer değerlendirmeleri içerebilir.

Bireysel durumunuza ve ihtiyaçlarınıza göre Humira’nın uygulanmasına ilişkin özel talimatlar için her zaman sağlık uzmanınıza danışın. Size ayrıntılı rehberlik sağlayabilir, uygun yönetim tekniklerini gösterebilir ve sahip olabileceğiniz belirli endişeleri giderebilirler.

Humira’nın Yan Etkileri Nelerdir?

Humira genellikle iyi tolere edilir, ancak herhangi bir ilaç gibi bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir. Aşağıdakiler Humira ile ilişkili bazı potansiyel yan etkilerdir:

 • enjeksiyon yeri reaksiyonları
 • üst solunum yolu enfeksiyonları
 • baş ağrısı
 • gastrointestinal semptomlar
 • alerjik reaksiyonlar
 • artan enfeksiyon riski
 • hepatit B reaktivasyonu
 • kan bozuklukları

Bu yan etkilerin kapsamlı olmadığını ve bireysel deneyimlerin değişebileceğini not etmek önemlidir. Endişelerinizi veya olası yan etkileri sağlık uzmanınızla görüşmeniz çok önemlidir. Size daha ayrıntılı bilgi verebilir, ilaca verdiğiniz yanıtı izleyebilir ve sahip olabileceğiniz belirli soruları yanıtlayabilirler.

Humira Diğer İlaçlarla Etkileşime Girer Mi?

Humira diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar, takviyeler ve bitkisel ürünler dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınızı bilgilendirmeniz önemlidir. Bu, sağlık uzmanınızın potansiyel etkileşimleri değerlendirmesine ve uygun önerilerde bulunmasına yardımcı olacaktır. Potansiyel etkileşimlerle ilgili bazı önemli noktalar şunlardır:

 • Bağışıklık Sistemini Etkileyen İlaçlar
 • Canlı Aşılar
 • Biyolojik Tedaviler
 • Enfeksiyon Riskini Artıran İlaçlar
 • Hepatit B Reaktivasyonu

Güvenliğinizi sağlamak ve tedavi planınızı optimize etmek için aldığınız tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınızla açık bir şekilde iletişim kurmanız çok önemlidir. En güncel bilgilere sahip olacaklar ve özel durumunuza göre kişiselleştirilmiş tavsiyeler sağlayabilirler.

Humira Kullanılmaması Gereken Durumlar Nelerdir?

Humira herkes için uygun olmayabilir ve kullanımına dikkatle yaklaşılması veya kaçınılması gereken bazı durumlar vardır. Humira tedavisine başlamadan önce tıbbi geçmişinizi ve altta yatan herhangi bir durumu sağlık uzmanınızla görüşmeniz önemlidir. Humira’nın önerilmeyebileceği bazı durumlar şunlardır:

Aşırı duyarlılık veya alerjik reaksiyon: Humira veya bileşenlerinden herhangi birine karşı şiddetli alerjik reaksiyon göstermiş kişilerde Humira kullanılmamalıdır.

Aktif enfeksiyonlar: Humira, bağışıklık sistemini baskılayıcı bir ilaçtır ve enfeksiyon riskini artırabilir. Aktif tüberküloz (TB) dahil olmak üzere aktif, şiddetli veya kronik enfeksiyonu olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Canlı aşılarla bağışıklama: Humira, aşılara, özellikle canlı aşılara yanıtı etkileyebilir. Humira tedavisi sırasında genellikle canlı aşılardan kaçınılması önerilir. Özel aşılama önerilerini sağlık uzmanınızla görüşün.

Şiddetli alerjik reaksiyon tarihçesi: Diğer TNF inhibitörlerine veya biyolojik terapilere karşı ciddi alerjik reaksiyon geçmişi olan kişiler Humira’yı dikkatli kullanmalıdır.

Kanser: Humirabelirli kanser türlerinin riskini artırabilir. Kanser öyküsü olan veya aktif kanserli kişilerde dikkatli kullanılmalı veya kaçınılmalıdır.

Kalp yetmezliği: Humira, önceden kalp rahatsızlığı olan kişilerde kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir. Kalp yetmezliği olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.

Hepatit B enfeksiyonu: Humira, enfeksiyonu olan veya geçirmiş olan kişilerde hepatit B virüsünü yeniden aktive edebilir. Hepatit B öyküsü olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır ve ek izleme veya antiviral tedavi gerekebilir.

Hamilelik ve emzirme: Hamilelik ve emzirme döneminde Humira’nın güvenliliği tam olarak kanıtlanmamıştır. Hamilelik veya emzirme döneminde yalnızca açıkça gerekliyse ve sağlık uzmanınızla potansiyel riskler ve faydalar tartışıldıktan sonra kullanılmalıdır.

Bunların genel hususlar olduğunu ve Humira kullanma kararının sağlık uzmanınıza danışılarak verilmesi gerektiğini unutmamak önemlidir. Humira’nın sizin için uygun olup olmadığını belirlemek için bireysel tıbbi geçmişinizi, mevcut sağlık durumunuzu ve özel ihtiyaçlarınızı dikkate alacaklardır.

Humira Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Humira kullanırken, güvenli ve etkili tedavi sağlamak için dikkate alınması gereken birkaç faktör vardır. Bu hususları sağlık uzmanınızla görüşmeniz önemlidir:

Tıbbi değerlendirme: Humira, özel durumunuzu, tıbbi geçmişinizi ve potansiyel kontrendikasyonları değerlendirebilecek bir sağlık uzmanı tarafından reçete edilmeli ve uygulanmalıdır. Humira’nın sizin için uygun olup olmadığına karar vereceklerdir.

Endikasyon ve dozaj: Humiraspesifik otoimmün durumlar için endikedir. Enjeksiyonların dozu ve sıklığı, durumunuza ve tedaviye yanıtınıza göre sağlık uzmanınız tarafından belirlenecektir. Humira tipik olarak deri altı enjeksiyon olarak uygulanır.

Uygulama: Humira enjeksiyonları evde kendi kendine uygulanabilir veya bir sağlık uzmanı tarafından uygulanabilir. Kendi kendine uygulama yapılıyorsa, enjeksiyon teknikleri konusunda uygun eğitim almak ve reçete edilen dozaj ve programa uymak önemlidir.

Saklama: Humira, üreticinin talimatlarına göre, genellikle belirli bir sıcaklık aralığında saklanmalıdır. Etkinliğini korumak için ilacı uygun şekilde sakladığınızdan emin olun.

İzleme: Humira tedavisi sırasında etkinliğini değerlendirmek, potansiyel yan etkileri izlemek ve genel sağlığınızı değerlendirmek için genellikle düzenli izleme önerilir. İzleme sürecinin bir parçası olarak kan testleri ve diğer değerlendirmeler yapılabilir.

Potansiyel yan etkiler: Humira ile ilişkili potansiyel yan etkilerin farkında olun ve herhangi bir yeni veya ilgili semptomu sağlık uzmanınıza bildirin. Yan etkileri yönetme konusundaki talimatlarına uyun ve ciddi alerjik reaksiyonlar için derhal tıbbi yardım alın.

Eşzamanlı ilaçlar: Reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar, takviyeler ve bitkisel ürünler dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınıza bilgi verin. Bu, etkileşim potansiyelini değerlendirmelerine ve uygun önerilerde bulunmalarına yardımcı olur.

Hamilelik ve emzirme: Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız, Humira’nın potansiyel risklerini ve faydalarını sağlık uzmanınızla görüşün. Bireysel durumunuza göre rehberlik sağlayacaklardır.

Her zaman sağlık uzmanınız tarafından sağlanan talimatları ve ilaç prospektüsünü takip edin. Humira ile tedavinizin mümkün olan en iyi sonucunu sağlamak için durumunuzdaki herhangi bir endişeyi veya değişikliği açıkça iletin.

Humira’nın Türkiye’de Bulunma Durumu Nedir?

Hemlibra, Türkiye’de bulunmakla birlikte SGK tarafından geri ödeme kapsamında değildir. Humira Kullanıma Hazır Enjeksiyon Kalemi 40 mg/0,4 ml 2*0,4 ml kalem ambalaj perakende satış fiyatı 5834,02 TL; Humira Pen kullanıma Hazır Enjeksiyon Kalemi 40 mg/0,8 ml 2*0,8 ml kalem ambalaj perakende satış fiyatı 5834,02 TL; Humira Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Enjektör 40 mg/0,8 ml 2*0,8 ml enjektör ambalaj perakende satış fiyatı 5834,02 TL; Humira SC Enjeksiyon İçin Kullanıma Hazır Enjektör 40 mg/0,4 ml 2*0,4 ml enjektör ambalaj perakende satış fiyatı 5834,02 TL ve Humira Enjeksiyonlul Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Enjektör 20 mg/0,2 ml 2*0,2 ml enjektör ambalaj perakende satış fiyatı 2830,35 TL’dir.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Popüler Gönderiler