Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

İltihaplı Bağırsak Hastalıklarında Bifidobakterilerin Rolü Araştırıldı

İltihaplı Bağırsak Hastalıkları (IBH), kökeni tam olarak anlaşılamayan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu hastalıklar, bağırsak mikrobiyotasındaki bileşim ve işlev değişiklikleri ile ilişkilidir. Bu çalışmada, insan bağırsak mikrobiyotasından izole edilen bifidobakterilerin taksonomik ve işlevsel çeşitliliği araştırıldı ve bu bifidobakterilerin bağırsak sağlığı için probiyotik olarak kullanılıp kullanılamayacağı değerlendirildi.

Araştırma kapsamında, 52 Crohn hastalığı ve 26 ülseratif kolit hastasından toplam 341 bifidobakteri izole edilmiştir. Ülseratif kolit hastalarında en yaygın tür Bifidobacterium dentium olarak saptanmış, bu oran aktif ve aktif olmayan tüm hastalarda %39 olarak belirlenmiştir. Crohn hastalığında ise aktif olmayan hastalarda en yaygın tür B. adolescentis (%40) iken, aktif hastalarda B. dentium ve B. adolescentis benzer oranlarda bulunmuştur. B. dentium’un yaşla birlikte hem Crohn hastalığı hem de ülseratif kolitte arttığı gözlemlenmiştir.

Antibakteriyel Kapasiteler

Aktif olmayan ülseratif kolit hastalarından izole edilen bifidobakterilerin, Escherichia coli LF82 ve Salmonella enterica ATCC 14028 gibi patojenlere karşı antibakteriyel kapasitelerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Özellikle B. longum türünün, ekzoselüler polisakkarit (EPS) sentezi, antibakteriyel aktivite ve anti-inflamatuar kapasiteleri nedeniyle en yüksek probiyotik potansiyele sahip olduğu belirlenmiştir.

Yaş ve Bifidobakteri Çeşitliliği

Araştırmada, yaşla birlikte B. dentium’un hem Crohn hastalığı hem de ülseratif kolit hastalarında önemli ölçüde arttığı saptanmıştır. Bu artış, hastalığın aktif veya aktif olmayan durumuna bakılmaksızın gözlemlenmiştir. Ayrıca, B. longum türlerinin probiyotik potansiyelinin, antimikrobiyal ve EPS gen kümelerinin varlığı ile korele olduğu belirlenmiştir.

Pratik Çıkarımlar

– B. dentium’un yaşla birlikte artışı, yaşlı hastalarda bu türün probiyotik kullanımını değerlendirmek için önemli bir bulgudur.
– Aktif olmayan ülseratif kolit hastalarından izole edilen bifidobakterilerin patojenlere karşı daha yüksek antibakteriyel kapasitesi, bu türlerin probiyotik olarak kullanılma potansiyelini artırmaktadır.
– B. longum türlerinin, yüksek probiyotik potansiyeli nedeniyle bağırsak sağlığı için önemli bir aday olduğu görülmektedir.

Sonuç olarak, İBH hastalarının mikrobiyotasında farklı bifidobakteri türleri tespit edilmiştir. Ülseratif kolit hastalarında B. dentium ve Crohn hastalarında B. adolescentis en yaygın türler olarak belirlenmiştir. Yaşla birlikte B. dentium’un artışı dikkat çekicidir. Ayrıca çalışmada, özellikle B. longum türlerinin yüksek probiyotik potansiyele sahip olduğu ortaya konulmuştur.

Orijinal Makale: BMC Microbiol. 2024 Jun 29;24(1):233. doi: 10.1186/s12866-024-03368-4.

Popüler Gönderiler