Perşembe, Mayıs 23, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

İnfliksimab Nedir?

İnfliksimab, tümör nekroz faktörü (TNF) inhibitörleri olarak bilinen bir ilaç sınıfına ait bir ilaçtır. İnfliksimab, tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-alfa) adı verilen bir proteini hedefleyerek ve bloke ederek çeşitli otoimmün durumların tedavisinde kullanılan biyolojik bir tedavidir. İnfliksimab, TNF-alfaya bağlanarak ve onun aktivitesini inhibe ederek çalışır. TNF-alfa, bağışıklık tepkisinde yer alan ve otoimmün hastalıklarda iltihaplanmaya neden olan bir sitokindir. İnfliksimab, TNF-alfayı bloke ederek inflamasyonu azaltmaya ve semptomları hafifletmeye yardımcı olur. İnfliksimabın bir sağlık uzmanının rehberliğinde reçete edilmesi ve uygulanması gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Özel durumunuzu değerlendirecekler, infliksimabın sizin için uygun olup olmadığını belirleyecekler ve kişiselleştirilmiş tavsiye ve izleme sağlayacaklardır.

İnfliksimab Ne İçin Kullanılır?

İnfliksimab, çeşitli otoimmün durumların tedavisinde kullanılmaktadır:

 • Romatoid artrit
 • Psoriatik artrit
 • Ankilozan spondilit
 • Crohn hastalığı
 • Ülseratif kolit
 • Plak sedef hastalığı
 • Pediatrik enflamatuvar bağırsak hastalığı

İnfliksimabın, özel durumunuzu değerlendirebilecek ve infliksimabın sizin için uygun olup olmadığını belirleyebilecek bir sağlık uzmanı tarafından reçete edilmesi ve uygulanması gerektiğini unutmamak önemlidir. Durumunuzun türü ve ciddiyeti, önceki tedavi yanıtları ve olası kontrendikasyonlar gibi faktörleri dikkate alacaklardır.

İnfliksimab Nasıl Kullanılır?

İnfliksimab, intravenöz (IV) infüzyon yoluyla uygulanır. İnfliksimab kullanımına ilişkin bazı önemli noktalar şunlardır:

Uygulama: İnfliksimab tipik olarak bir klinikte, hastanede veya infüzyon merkezinde bir sağlık uzmanı tarafından uygulanır. İnfüzyon, belirli bir süre boyunca doğrudan bir damara iletilir.

Dozaj ve sıklık: İnfliksimab infüzyonlarının dozu ve sıklığı, tedavi edilen spesifik duruma, ilaca bireysel yanıta ve sağlık uzmanınızın tavsiyesine bağlıdır. Tipik olarak infüzyonlar, ilk yükleme dozlarını takiben idame infüzyonları ile düzenli aralıklarla verilir.

İlaç öncesi: İnfüzyondan önce, sağlık uzmanınız infüzyon reaksiyonları riskini azaltmak için antihistaminikler veya kortikosteroidler gibi ön ilaçlar verebilir.

İnfüzyon süresi: İnfüzyon süresi değişebilir, ancak genellikle birkaç saat sürer. İnfüzyon sırasında, güvenliğinizi sağlamak ve herhangi bir yan etki olup olmadığını izlemek için sağlık uzmanları tarafından izleneceksiniz.

Tedavi planı: İnfliksimab infüzyonları genellikle tedavi edilen duruma bağlı olarak her 4 ila 8 haftada bir gibi belirli aralıklarla planlanır. Tedavi programı, bireysel ihtiyaçlarınıza ve ilaca verdiğiniz cevaba göre sağlık uzmanınız tarafından belirlenecektir.

Sürekli izleme: İnfliksimab tedavisi sırasında etkinliğini değerlendirmek, potansiyel yan etkileri izlemek ve genel sağlığınızı değerlendirmek için düzenli izleme önemlidir. Sağlık uzmanınız, durumunuzu izlemek için kan testleri ve diğer değerlendirmeler isteyebilir.

Tedavi süresi: İnfliksimab genellikle kronik durumlar için uzun süreli bir idame tedavisi olarak kullanılır. Tedavi süresi, yanıtınıza ve tedavi edilen özel duruma göre sağlık uzmanınız tarafından belirlenecektir.

Sağlık uzmanınız tarafından sağlanan talimatları izlemeniz ve önerilen tedavi planına uymanız önemlidir. İnfliksimab uygulamasıyla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, kişisel rehberlik için sağlık uzmanınıza danışmanız en iyisidir.

İnfliksimabın Yan Etkileri Nelerdir?

İnfliksimab, bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir:

 • infüzyon reaksiyonları
 • enfeksiyonlar
 • alerjik reaksiyonlar
 • enjeksiyon yeri reaksiyonları
 • kan bozuklukları
 • karaciğer hasarı
 • kalp yetmezliği

Bu yan etkilerin kapsamlı olmadığını ve bireysel deneyimlerin değişebileceğini not etmek önemlidir. Endişelerinizi veya olası yan etkileri sağlık uzmanınızla görüşmeniz çok önemlidir. Size daha ayrıntılı bilgi verebilir, ilaca verdiğiniz yanıtı izleyebilir ve sahip olabileceğiniz belirli soruları yanıtlayabilirler.

İnfliksimab Diğer İlaçlarla Etkileşime Girer Mi?

İnfliksimab diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar, takviyeler ve bitkisel ürünler dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınızı bilgilendirmeniz önemlidir. Bu, sağlık uzmanınızın potansiyel etkileşimleri değerlendirmesine ve uygun önerilerde bulunmasına yardımcı olacaktır. Potansiyel etkileşimlerle ilgili bazı önemli noktalar şunlardır:

 • Bağışıklık Sistemini Etkileyen İlaçlar
 • Canlı Aşılar
 • Biyolojik Tedaviler
 • Enfeksiyon Riskini Arttıran İlaçlar
 • Bağışıklamalar
 • Karaciğer Fonksiyonunu Etkileyen İlaçlar

Güvenliğinizi sağlamak ve tedavi planınızı optimize etmek için aldığınız tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınızla açık bir şekilde iletişim kurmanız çok önemlidir. En güncel bilgilere sahip olacaklar ve özel durumunuza göre kişiselleştirilmiş tavsiyeler sağlayabilirler.

İnfliksimab Kullanılmaması Gereken Durumlar Nelerdir?

İnfliksimab herkes için uygun olmayabilir ve kullanımına dikkatle yaklaşılması veya kaçınılması gereken bazı durumlar vardır. İnfliksimab tedavisine başlamadan önce tıbbi geçmişinizi ve altta yatan koşulları sağlık uzmanınızla görüşmeniz önemlidir. İnfliksimabın önerilmeyebileceği bazı durumlar şunlardır:

Aşırı duyarlılık veya alerjik reaksiyon: İnfliksimab, infliksimab veya bileşenlerinden herhangi birine karşı ciddi bir alerjik reaksiyon göstermiş olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Aktif enfeksiyonlar: İnfliksimab, bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaçtır ve enfeksiyon riskini artırabilir. Aktif tüberküloz (TB) dahil olmak üzere aktif, şiddetli veya kronik enfeksiyonu olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Sepsis: İnfliksimab, ciddi ve yaşamı tehdit eden bir enfeksiyon olan sepsisli kişilerde kullanılmamalıdır.

Canlı aşılarla bağışıklama: İnfliksimab aşılara, özellikle canlı aşılara verilen yanıtı etkileyebilir. Genellikle infliksimab tedavisi sırasında canlı aşılardan kaçınılması önerilir. Özel aşılama önerilerini sağlık uzmanınızla görüşün.

Kalp yetmezliği: İnfliksimab kalp yetmezliği semptomlarını kötüleştirebilir veya duyarlı kişilerde yeni başlayan kalp yetmezliğine yol açabilir. Kalp yetmezliği olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.

Hepatit B enfeksiyonu: İnfliksimab, enfeksiyonu olan veya enfeksiyonu geçirmiş kişilerde hepatit B virüsünü yeniden aktive edebilir. Hepatit B öyküsü olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır ve ek izleme veya antiviral tedavi gerekebilir.

Hamilelik ve emzirme: Hamilelik ve emzirme döneminde infliksimabın güvenliliği tam olarak belirlenmemiştir. Hamilelik veya emzirme döneminde yalnızca açıkça gerekliyse ve sağlık uzmanınızla potansiyel riskler ve faydalar tartışıldıktan sonra kullanılmalıdır.

Bunların genel hususlar olduğunu ve infliksimab kullanma kararının sağlık uzmanınıza danışılarak verilmesi gerektiğini unutmamak önemlidir. İnfliksimabın sizin için uygun olup olmadığını belirlemek için bireysel tıbbi geçmişinizi, mevcut sağlık durumunuzu ve özel ihtiyaçlarınızı dikkate alacaklardır.

İnfliksimab Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İnfliksimab kullanırken, güvenli ve etkili bir tedavi sağlamak için göz önünde bulundurulması gereken birkaç faktör vardır. Bu hususları sağlık uzmanınızla görüşmeniz önemlidir:

Tıbbi Değerlendirme: İnfliksimab, özel durumunuzu, tıbbi geçmişinizi ve olası kontrendikasyonları değerlendirebilecek bir sağlık uzmanı tarafından reçete edilmeli ve uygulanmalıdır. İnfliksimabın sizin için uygun olup olmadığına karar vereceklerdir.

Endikasyon ve Doz: İnfliksimab, spesifik otoimmün durumlar için endikedir. İnfüzyonların dozajı ve sıklığı, durumunuza ve tedaviye yanıtınıza göre sağlık uzmanınız tarafından belirlenecektir. Tipik olarak intravenöz infüzyon şeklinde uygulanır.

Uygulama: İnfliksimab infüzyonları genellikle bir sağlık uzmanı tarafından bir klinikte, hastanede veya infüzyon merkezinde verilir. İnfüzyon işlemi birkaç saat sürebilir ve infüzyon sırasında ve sonrasında izleneceksiniz.

İlaç öncesi tedavi: Sağlık uzmanınız, infüzyon reaksiyonları riskini azaltmak için infliksimab infüzyonundan önce antihistaminikler veya kortikosteroidler gibi ön ilaçlar uygulayabilir.

İzleme: İnfliksimab tedavisi sırasında etkinliğini değerlendirmek, potansiyel yan etkileri izlemek ve genel sağlığınızı değerlendirmek için genellikle düzenli izleme önerilir. İzleme sürecinin bir parçası olarak kan testleri ve diğer değerlendirmeler yapılabilir.

Potansiyel yan etkiler: İnfliksimab ile ilişkili potansiyel yan etkilerin farkında olun ve herhangi bir yeni veya ilgili semptomu sağlık uzmanınıza bildirin. Yan etkileri yönetme konusundaki talimatlarına uyun ve ciddi alerjik reaksiyonlar için derhal tıbbi yardım alın.

Eşzamanlı ilaçlar: Reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar, takviyeler ve bitkisel ürünler dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınıza bilgi verin. Bu, etkileşim potansiyelini değerlendirmelerine ve uygun önerilerde bulunmalarına yardımcı olur.

Aşılar: Aşı geçmişinizi ve aşılama durumunuzu sağlık uzmanınızla görüşün. Bazı aşıların infliksimab tedavisine başlamadan önce uygulanması gerekebilirken, tedavi sırasında canlı aşılardan genellikle kaçınılır.

Hamilelik ve emzirme: Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız, infliksimabın potansiyel risklerini ve faydalarını sağlık uzmanınızla görüşün. Bireysel durumunuza göre rehberlik sağlayacaklardır.

Her zaman sağlık uzmanınız tarafından sağlanan talimatları ve ilaç prospektüsünü takip edin. İnfliksimab ile tedavinizin mümkün olan en iyi sonucunu sağlamak için durumunuzdaki herhangi bir endişeyi veya değişikliği açıkça iletin.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Popüler Gönderiler