Salı, Mayıs 21, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Velp 500 mg Inosine Pranobex İmmünoterapi Nedir?

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz.

VELP 500 mg Nedir? 

Velp 500 mg  inosin asedobendimepranol (INN) veya metisoprinol olarak da bilinen inosin pranobex (IP), 1:3 oranında inozin ve dimeranolasedoben içeren antiviral bir ilaçtır. İkincisi, asetamidobenzoik asit ve dimetilaminoizopropanolün bir tuzudur. Viral hastalıklarda etkisi çalışılmıştır ancak önemli yan etkileri gözlenmektedir.

1971’den beri IP, herpes simpleks virüsü (HSV), varicella-zoster virüsü (VZV), sitomegalovirüs (CMV) ve Epstein-Barr virüsü (EBV) ile ilişkili hücre aracılı immün yetmezliğin tedavisi için lisanslanmıştır. Inosine Pranobex (IP), hem hücresel hem de hümoral bağışıklıkları modüle ettiği için antiviral etkinliğe sahiptir. Inosine Pranobex 1971’den beri piyasadadır.

Inosin Pranobex, bağışıklık sisteminin viral hastalıklarla mücadele etmesine yardım eder; ayrıca istilacı virüse direkt etki edebilir.

 • Mukokutanöz (Mukoz zarlar ve deriye ait olan) herpes simpleks (virüsün neden olduğu uçuk) tedavisinde,
 • Genital siğilin tedavisinde podofilin veya karbon dioksit lazer gibi diğer tedavilerle tamamlayıcı tedavi olarak,
 • Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) (sinir sisteminde kızamık virüsü ile oluşan ilerleyici iltihap) hastalığının tedavisinde kullanılır.

Türkiye`de insoin pranobex Velp 500 mg 100 tabletlik ambalaj ile piyasadadır.

Velp 500 mg Fiyatı Nedir?

Velp hap ilaç olarak tek bir ambalajı vardır. Velp 500 mg 100 tabletlik ambalajının fiyatı 1.444,93 TL`dir.

Günde 4 mg veya 3 mg kullanılmaktadır. Bir diğer ifade ile günlük 8 veya 6 tablet alınmalıdır.

Aylık tedavi maliyeti nedir sorusunun cevabını kullanıma göre bakmak lazım.

Velp günde 4 mg kullanıldığında 1 kutu 12 gün yetmektedir. Ayda yaklaşık 3 kutu kullanılmaktadır. Bu durumda aylık kullanımı 4.334 TL`ye gelmektedir.

Velp günde 3 mg kulanıldığında 1 kutu 16 gün yetmektedir. Ayda yaklaşık 2 kutu kullanılmaktadır. Bu durumda aylık kullanımı 2.889,93 TL`ye gelmektedir.

Velp HPV`de Kullanılır Mı?

HAYIR VELP HPV`de KULLANILMAZ.

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu`nun verdiği ilaç ruhsatına göre Velp sadece,

Herpes simpleks (tip I ve/veya tip II) nedeniyle oluşan mukokutanöz enfeksiyonlar
Genital siğili olan hastaların podofilin veya karbon dioksit lazer tedavisine ek tedavi
olarak endikedir.
Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) tedavisinde kullanılır.

HPV tedavisinde Velp kullanımı T.C. Sağlık Bakanlığınca uygun görülmemiştir.

Velp onaylı “Kısa Ürün Bilgisine” buradan ulaşabilirsiniz.

Velp (İnosin Pranobex)Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, bunun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Türkiye`de Velp ticari ismi ile satılan inosin pranobexin çok ciddi yan etkileri vardır. Ürik asit artışı, karaciğer enzimlerinde yükselme, karaciğer yetmezliği önemli ve ciddi yan etkilerdir. Ayrıca Velpe karşı aşırı duyarlılık ve allerji gelişme riski de çok yüksektir. Bunlar haricinde ishal, kabızlık, baş ağrısı gibi daha basit ancak çok daha yaygın yan etkileri vardır.

Aşağıdakilerden biri olursa, bu ilacı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ani hırıltı
 • Göğüs ve boğazda daralma veya nefes almada zorluk
 • Ciltte döküntü, kaşıntı
 • Göz kapaklarında, yüzde, dudaklarda, dilde, ya da vücudun diğer kısımlarında şişme ile karakterize aşırı duyarlılık reaksiyonları

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu yan etkilerin sıklık derecesi bilinmemektedir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin Inosine Pranobex’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu yan etkilerin sıklık derecesi bilinmemektedir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

 • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
 • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir
 • Bilinmiyor: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Çok yaygın:

 • Kan ürik asidinde artış, idrar ürik asidinde artış

Yaygın:

 • Kusma ile birlikte veya tek başına meydana gelen mide bulantısı,
 • Karın bölgesinde rahatsızlık
 • Karaciğer enzimlerinde, kan üre nitrojeninde (kandaki nitrojen miktarının ölçütü olarak) artma
 • Kaşıntı
 • Döküntü
 • Baş ağrısı
 • Vertigo (baş dönmesi)
 • Yorgunluk
 • Halsizlik
 • Eklem ağrısı

Yaygın olmayan:

 • Diyare (ishal)
 • Konstipasyon (kabızlık)
 • İdrar miktarında artış
 • Sinirlilik
 • Uyuşukluk
 • Uykusuzluk

Bilinmiyor:

 • Deride ani başlayan bölgesel şişlik (anjiyoödem)
 • Cildin kızarması veya kızarıklığı
 • Baş dönmesi
 • Aşırı duyarlılık (hipersensitivite)
 • Kurdeşen (ürtiker)
 • Vücutta alerjen maddelere karşı oluşabilen ciddi bir alerjik reaksiyon (anafilaktik reaksiyon)
 • Üst karın ağrısı
 • Karaciğer yetersizliği
 • Karaciğerden gelen safra akışında azalma veya tıkanma sonucu yaşanan rahatsızlık (kolestaz)
 • Sersemlik
 • Eritem (derinin kızarması)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

İnozin asedobendimepranol (IAD), N,N-dimetil-amino-2-propanolün (DiP.PAcBA) p-asetamidobenzoik asit tuzunun (DiP.PAcBA) 3:1 oranında ve inozinin β anomerinin β polimorfundan oluşan sentetik bir pürin türevidir. İmmünomodülatör ve antiviral özelliklere sahiptir ve birçok ülkede tescillidir. IP 1971’de tanıtılmıştır ve 1970’ler ve 1980’lerdeki birkaç çalışma, ciddi yan etkilere neden olmadığını ve hastalar tarafından iyi tolere edildiğini göstermiştir. Yüksek dozlarda ve uzun süreli kullanımdan sonra, IP’nin metabolitleri, serum üriner ürik asit ve mide bulantısında geri dönüşümlü artışlara neden olabilir. Birkaç çalışma, IP’nin antiviral ve immünomodülatör olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, kesin mekanizmaları tam olarak anlaşılamamıştır. IP, hücresel ve hümoral bağışıklığı etkiler ve immünomodülasyon yoluyla antiviraldir.

IP’nin farklı hastalıkları olan hastaların bağışıklık sistemleri üzerindeki etkileri de araştırılmıştır. Herpes virüsü ile enfekte olmuş hastalar, sağlıklı kontrollere göre daha yüksek lenfosit dönüşüm oranlarına sahiptir. Otoimmün hastalıkları ve kronik aktif hepatit B’si olan hastalarda IP tedavisi, aktif T hücre rozetlerinin sayısını ve mitojen aktivasyonuna verilen yanıtları arttırmıştır. IP tedavisi gören kronik yorgunluk sendromlu hastalarda yüksek NK hücre aktivitesi ve yüksek sayıda CD4+ T yardımcı hücre gözlenmiştir.

Inosine Pranobex Türkiye’de Bulunur Mu?

Inosine Pranobex, Türkiye’de World Medicine tarafından VELP markası ile bulunmaktadır.

VELP Nedir?

VELP, Inosin asedobendimepranol (INN) veya metisoprinol olarak da bilinen inosin pranobex (IP), 1:3 oranında inozin ve dimeranolasedoben içeren antiviral bir ilaçtır. Herpes simpleks virüsü (HSV), varicella-zoster virüsü (VZV), sitomegalovirüs (CMV) ve Epstein-Barr virüsü (EBV) ile ilişkili hücre aracılı immün yetmezliğin tedavisi için lisanslanmıştır. VELP, hem hücresel hem de hümoral bağışıklıkları modüle ettiği için antiviral etkinliğe sahiptir.

VELP, bağışıklık sisteminin viral hastalıklarla mücadele etmesine yardım eder; ayrıca istilacı virüse direkt etki edebilir. VELP;

 • Mukokutanöz (Mukoz zarlar ve deriye ait olan ) herpes simpleks (virüsün neden olduğu uçuk) tedavisinde,
 • Genital siğilin tedavisinde podofilin veya karbon dioksit lazer gibi diğer tedavilerle tamamlayıcı tedavi olarak
 • Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) (sinir sisteminde kızamık virüsü ile oluşan ilerleyici iltihap) hastalığının tedavisinde kullanılır.

VELP İçin Uyarılar Nelerdir?

VELP’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

 • Eğer inosin pranobeks veya VELP’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa, kanınızda ürik asit seviyeleri yüksekse veya şu anda gut hastalığı geçirmekteyseniz, böbrek taşınız varsa bu ilacı kullanmayınız.
 • Eğer böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa bu ilacı dikkatli kullanınız. VELP ile uzun süreli tedavi gören hastalarda (3 aydan fazla) böbrek veya safra kesesinde taş oluşma olasılığı mevcuttur.
 • Eğer VELP’i uzun süredir kullanmaktaysanız doktorunuz düzenli olarak kan ve idrar örnekleri isteyecektir ve karaciğer ve böbreklerinizi kontrol edecektir.

VELP İçin Önerilen Kullanım ve Doz Miktarı Nedir?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar şunlardır:

Doktorunuz VELP ile tedavinizin ne kadar süreceğini ve hangi dozda, kaç tablet almanız gerektiğini size anlatacaktır. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine tam olarak uyunuz. Tedavinizi kendi kendinize kesmeyiniz ve uzatmayınız.

Yetişkinlerde;

 • Mukokutanöz (mukoz zarlar ve deriye ait olan) herpes simpleks tedavisinde 7-14 gün boyunca günde 4 kere 1g (günde 4g),
 • Genital siğili olan hastaların podofilin veya karbon dioksit lazer tedavisine ek tedavi olarak 14-28 gün boyunca günde 3 kere 1g (günde 3g),
 • Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) tedavisinde her 4 saatte bir bölünmüş doz olarak günde 50-100 mg / kg kullanılır.

Eğer VELP’i nasıl almanız gerektiği konusunda emin değilseniz mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız. İlacınızı tam belirtildiği gibi kullanmanız önemlidir. Hastalık nedeniyle ek doz almanız gerekiyorsa ilacınızın farklı bir şekilde reçetelenmesi gerekebilir.

Çocuklarda;

 • Vücut ağırlığı 10 kg’ın üstündeki ve 20 kg’ın altındaki çocuklarda: günlük kg başına 50 mg,
 • Vücut ağırlığı 20 kg ve üstündeki çocuklarda, günlük kg başına 50-100 mg kullanılır.

VELP’in Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, bunun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa, bu ilacı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ani hırıltı
 • Göğüs ve boğazda daralma veya nefes almada zorluk
 • Ciltte döküntü, kaşıntı
 • Göz kapaklarında, yüzde, dudaklarda, dilde, ya da vücudun diğer kısımlarında şişme ile karakterize aşırı duyarlılık reaksiyonları

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu yan etkilerin sıklık derecesi bilinmemektedir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin VELP’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu yan etkilerin sıklık derecesi bilinmemektedir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

 • Çok yaygın: 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
 • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir
 • Bilinmiyor: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Çok yaygın:

 • Kan ürik asidinde artış, idrar ürik asidinde artış

Yaygın:

 • Kusma ile birlikte veya tek başına meydana gelen mide bulantısı,
 • Karın bölgesinde rahatsızlık
 • Karaciğer enzimlerinde, kan üre nitrojeninde (kandaki nitrojen miktarının ölçütü olarak) artma
 • Kaşıntı
 • Döküntü
 • Baş ağrısı
 • Vertigo (baş dönmesi)
 • Yorgunluk
 • Halsizlik
 • Eklem ağrısı

Yaygın olmayan:

 • Diyare (ishal)
 • Konstipasyon (kabızlık)
 • İdrar miktarında artış
 • Sinirlilik
 • Uyuşukluk
 • Uykusuzluk

Bilinmiyor:

 • Deride ani başlayan bölgesel şişlik (anjiyoödem)
 • Cildin kızarması veya kızarıklığı
 • Baş dönmesi
 • Aşırı duyarlılık (hipersensitivite)
 • Kurdeşen (ürtiker)
 • Vücutta alerjen maddelere karşı oluşabilen ciddi bir alerjik reaksiyon (anafilaktik reaksiyon)
 • Üst karın ağrısı
 • Karaciğer yetersizliği
 • Karaciğerden gelen safra akışında azalma veya tıkanma sonucu yaşanan rahatsızlık (kolestaz)
 • Sersemlik
 • Eritem (derinin kızarması)

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

VELP’in Satış Fiyatı Nedir?

ECONALiX verilerine göre, VELP’in perakende satış fiyatı 1.078,21 TL’dir. Ek-4/A’ya göre SGK tarafından bedeli ödenmemektedir.

Özet

VELP Sağlık Bakanlığınca izlemeye tabidir ve yoğun yan etkisi vardır.

Yan etkilerinden dolayı Velp`i genital siğil veya HSV hastalığının tedavisinde kullanmadan önce kesinlikle doktorunuza danışınız ve reçetesiz kullanmayınız. Genital siğil ve HSV kendiliğinden geçebilen veya doğal tedaviler ile desteklenerek tedavi başarısı arttırılabilen bir hastalıktır. Yan etkileri yoğun bir ilaç almadan önce tekrar değerlendirme yapılmasında fayda vardır.

İnosin pranobeks veya VELP’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa ve kanınızda ürik asit seviyeleri yüksekse veya şu anda gut hastalığı geçirmekteyseniz, böbrek taşınız varsa VELP’i kullanmayınız. VELP ile uzun süreli tedavi gören hastalarda ( 3 aydan fazla) böbrek veya safra kesesinde taş oluşma olasılığı mevcuttur. Eğer VELP’i uzun süredir kullanmaktaysanız doktorunuz düzenli olarak kan ve idrar örnekleri isteyecektir ve karaciğer ve böbreklerinizi kontrol edecektir. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik: İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile iseniz, VELP kullanmamalısınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme: İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. VELP’in etkin maddesinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. VELP’i emzirme döneminde kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı: VELP araç ve makine kullanımı üzerinde bir etkiye sahip değildir veya ihmal edilebilir bir etkiye sahiptir. “Olası yan etkiler nelerdir?” bölümüne bakınız.

Bağışıklık sistemini etkileyen zidovudin (azidotimidin-HIV tedavisinde kullanılan) gibi ilaçlar almaktaysanız bu ilaçlar VELP’in işleyişini etkileyebilir. Aynı zamanda VELP de bu ilaçların işleyişini etkileyebilir. VELP, ksantin oksidaz inhibitörleri (gut tedavisinde veya vücudunuzdaki ürik asit miktarını kontrol etmek için kullanılan ilaçlar) dahil ürikozürik ilaçlarla ve diüretiklerle (idrar söktürücü) dikkatli kullanılmalıdır. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Kaynak

T.C. Sağlık Bakanlığı, VELP Kısa Ürün Bilgisi, 2022

Popüler Gönderiler