Cumartesi, Temmuz 13, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

İntranasal B12 Tedavisi Yaşlılarda Etkili Oluyor

Yaşlı nüfus arasında yaygın olan B12 vitamini eksikliği, genellikle intramüsküler enjeksiyonlarla tedavi edilir. Ancak bu yöntem bazı dezavantajlara sahiptir. Daha güvenli ve kullanışlı dozaj formları arayışında, intranazal B12 uygulaması dikkat çekmektedir. Yeni bir çalışma, bu yöntemin yaşlılarda B12 eksikliğini gidermedeki etkinliğini incelemiştir.

Çalışmanın Yöntemleri

60 yaş üzeri 60 hasta, rastgele iki gruba ayrıldı. İlk grup, 14 gün boyunca günlük, ardından haftalık dozaj uygulaması yaparken, ikinci grup ise her 3 günde bir doz aldı. Her dozda 1000 μg kobalamin verildi. Serumda toplam B12, holotranscoblamin (holoTC), metilmalonik asit (MMA) ve toplam homosistein (tHcy) seviyeleri gün 0, 7, 14, 30, 60 ve 90’da ölçüldü.

Sonuçlar

Her iki dozaj rejimi de B12 ve holoTC konsantrasyonlarında hızlı bir artışa ve başlangıçta yüksek olan MMA ve tHcy konsantrasyonlarının normalleşmesine yol açtı. Yükleme dozu rejimi, 14 gün sonra medyan B12 konsantrasyonunu 1090 pmol/L’ye çıkardı. Haftalık uygulamanın ardından B12 seviyesi 90 gün sonra medyan 530 pmol/L’ye düştü. Yükleme dozu almayan grup ise 90 gün sonra medyan B12 seviyesini 717 pmol/L’ye çıkardı.

Öneriler

  • Yaşlı hastalarda B12 eksikliğinin giderilmesi için intranazal B12 kullanımı etkili ve uygundur.
  • Yükleme dozu rejimi, B12 seviyesini daha hızlı artırsa da, uzun vadede seviyeler dengelenmektedir.
  • Her 3 günde bir doz uygulaması, B12 seviyelerini sürdürülebilir bir şekilde artırmak için etkili bir yöntemdir.

Sonuç

İntranasal B12 uygulaması, yaşlı hastalarda B12 seviyelerini artırmak ve sürdürmek için etkili bir yöntemdir. Yükleme dozu yöntemi hızlı bir başlangıç sağlar, ancak uzun vadede her 3 günde bir doz uygulaması daha istikrarlı sonuçlar doğurabilir. Bu bulgular, yaşlılarda B12 eksikliği tedavisi için intranazal uygulamanın potansiyel bir alternatif olduğunu göstermektedir.

Orijinal Makale: Br J Clin Pharmacol. 2024 May 15. doi: 10.1111/bcp.16084. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler