Cumartesi, Temmuz 20, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Isıl İşlem Görmüş Probiyotiklerin İmmün Düzenleyici Etkileri Araştırıldı

Probiyotikler, sağlık üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle gıdalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle isıl işlem görmüş probiyotiklerin (hk-MCC1849) insan bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerine dair yeni bulgular, probiyotiklerin sadece aktif formda değil, aynı zamanda inaktif halleriyle de önemli sağlık katkıları sağlayabileceğini göstermektedir. Bu çalışma, isıl işlem görmüş Lacticaseibacillus paracasei MCC1849’un bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini ve mekanizmalarını aydınlatmayı amaçlamaktadır.

Çalışmanın Yöntemi ve Bulguları

Araştırmacılar, insan periferik kan mononükleer hücreleri (PBMC) ile hk-MCC1849’u kokültür yöntemiyle bir araya getirdi. Kontrol grubu olarak, Toll benzeri reseptör 9 ligandları CpG-ODN 2216 ve isıl işlem görmüş Lacticaseibacillus rhamnosus ATCC53103 kullanıldı. Sonuçlar, kontrol grubuna kıyasla, hk-MCC1849’un plazmasitoid dendritik hücre (pDC) markerları CD86 ve HLA-DR’nin ifadesini önemli ölçüde artırdığını gösterdi. Ayrıca, IL-12p40, IFNα, IFNα1, IFNγ, ve ISG15 genlerinin ifade düzeyleri de hk-MCC1849 ile kokültür sonrası anlamlı şekilde artış gösterdi.

pDC’ler Üzerindeki Etkileşimler ve Gözlemler

Araştırmacılar, hk-MCC1849’un pDC’lerle doğrudan etkileşimde bulunup bulunmadığını doğrulamak için deneyler yürüttü. PBMC’lerle 24 saat süren kokültür sonrasında, DC’ler zenginleştirildi ve pDC’ler tarafından floresan ile işaretlenmiş hk-MCC1849’un fagositozu gözlemlendi. Bu süreçte, CD86 ve HLA-DR ifadelerinde önemli artışlar kaydedildi, bu da hk-MCC1849’un pDC’leri aktive ederek potansiyel bir immünomodülatör etki gösterdiğini öne sürmektedir.

Pratik Çıkarımlar

  • Isıl işlem görmüş probiyotikler, bağışıklık sistemi üzerinde aktif probiyotiklerle benzer etkiler sergileyebilir.
  • hk-MCC1849, özellikle pDC’ler üzerinde etkili olarak, genel bağışıklık yanıtını güçlendirebilir.
  • Probiyotik kullanımı, soğuk algınlığı gibi bazı klinik durumların yönetiminde destekleyici bir rol oynayabilir.

Bu çalışma, isıl işlem görmüş probiyotiklerin insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor ve probiyotiklerin kullanım alanlarının genişletilmesine yönelik bilimsel bir temel sunuyor. İmmün sistemi modüle eden yeni nesil probiyotik ürünlerin geliştirilmesi, bu tür araştırmalarla daha da ivme kazanabilir.

Orijinal Makale: Food Sci Nutr. 2024 Feb 7;12(5):3452-3460. doi: 10.1002/fsn3.4009. eCollection 2024 May.

Popüler Gönderiler