Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

İvabradin Nedir?

İvabradin, belirli kalp rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. İvabradin öncelikle anjina ve azalmış ejeksiyon fraksiyonu (HFrEF) ile kalp yetmezliği tedavisi için reçete edilir. Anjina, kalp kasına giden kan akışının azalmasının neden olduğu meme ağrısı veya rahatsızlık ile karakterize bir durumdur. İvabradin, diğer anti-anjinal ilaçları tolere edemeyen veya kontrendikasyonları olan stabil anjinası olan kişilerde anjina ataklarının sıklığını azaltmak ve semptomları iyileştirmek için kullanılır. Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliğinde, kalp kası kanı gerektiği kadar etkili bir şekilde pompalayamaz. İvabradin, hali hazırda optimal tıbbi tedavi almakta olan seçilmiş hastalarda kötüleşen kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış riskini azaltmak için yardımcı tedavi olarak reçete edilebilir.

İvabradin, kalbin sinoatriyal düğümündeki komik akımı seçici olarak inhibe ederek çalışır. Bu, diğer kardiyovasküler parametreleri etkilemeden kalp atış hızını azaltır, sonuçta miyokardiyal oksijen talebinin azalmasına ve kardiyak etkinliğin artmasına yol açar. İvabradinin yalnızca kalifiye bir sağlık uzmanı tarafından reçete edilmesi gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Kişinin durumuna, tıbbi geçmişine ve diğer faktörlere göre uygun dozajı ve tedavi süresini belirleyeceklerdir. Öngörülen tedavi planını takip etmek ve gerektiğinde izleme ve ayarlamalar için düzenli takip randevularına katılmak da önemlidir.

İvabradin Ne İçin Kullanılır?

İvabradin öncelikle belirli kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır:

 • Anjina
 • Azalmış Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetmezliği

İvabradin, kalbin sinoatriyal düğümündeki komik akımı seçici olarak inhibe ederek çalışır. Bu, diğer kardiyovasküler parametreleri etkilemeden kalp atış hızını yavaşlatır. Kalp atış hızını düşürerek miyokardiyal oksijen talebini azaltmaya, semptomları iyileştirmeye ve kardiyak etkinliği artırmaya yardımcı olur. İvabradinin yalnızca kalp rahatsızlıklarının yönetiminde deneyimli bir sağlık uzmanı tarafından reçete edilmesi gerektiğine dikkat etmek önemlidir. İvabradinin sizin için uygun olup olmadığını belirlemek için özel durumunuzu, tıbbi geçmişinizi ve diğer faktörleri değerlendireceklerdir. Kişisel durumunuza bağlı olarak ivabradinin uygun kullanımıyla ilgili kişiselleştirilmiş tavsiye ve bilgi için sağlık uzmanınıza veya kardiyoloğunuza danışmak her zaman en iyisidir.

İvabradin Nasıl Kullanılır?

İvabradin tipik olarak tablet formunda bulunur ve ağızdan alınır. Tedavinin tam dozu ve süresi, özel durumunuza, tıbbi geçmişinize ve bireysel faktörlere bağlı olarak sağlık uzmanınız tarafından belirlenecektir. Sağlık uzmanınız tarafından verilen talimatlara ve reçete etiketindeki yönergelere uymanız önemlidir. İvabradin kullanımına ilişkin bazı genel hususlar şunlardır:

Dozaj: İvabradini tam olarak sağlık uzmanınızın önerdiği şekilde alın. Anjina için önerilen başlangıç dozu tipik olarak günde iki kez 5 mg’dır ve kalp yetmezliği için günde iki kez 2.5 mg’dır. Sağlık uzmanınız, tedaviye verdiğiniz cevaba göre dozu ayarlayabilir.

Zamanlama: İvabradini yemeklerle birlikte, tercihen yemek sırasında alınız. Bu, ilacın emilimini artırmaya yardımcı olur ve özellikle görme bozuklukları olmak üzere yan etki riskini azaltır.

Doz planına bağlılık: Sisteminizde tutarlı bir ilaç seviyesini korumak için ivabradin’i her gün aynı saatlerde alın. Dozları atlamak veya programı değiştirmek etkinliğini etkileyebilir.

Greyfurt suyu: Greyfurt suyu ivabradin ile etkileşime girebilir ve kandaki konsantrasyonunu artırarak daha yüksek yan etki riskine yol açabilir. İvabradin alırken greyfurt suyu tüketmekten kaçınılması önerilir.

Takip randevuları: Tüm takip randevularına sağlık uzmanınız tarafından planlandığı şekilde katılın. Düzenli izleme, tedaviye yanıtınızı değerlendirmelerine, gerekirse dozu ayarlamalarına ve ortaya çıkabilecek endişeleri veya yan etkileri ele almalarına olanak tanır.

Olumsuz etkiler: İvabradin alırken görme değişiklikleri, bradikardi (yavaş kalp atış hızı) veya endişe verici diğer belirtiler gibi herhangi bir olağandışı veya rahatsız edici yan etki yaşarsanız, sağlık uzmanınızla iletişime geçin.

Bunların genel yönergeler olduğunu ve bireysel koşulların değişebileceğini unutmamak önemlidir. Bireysel durumunuza ve tıbbi geçmişinize dayalı olarak ivabradinin doğru kullanımıyla ilgili özel talimatlar ve tavsiyeler için her zaman sağlık uzmanınıza veya kardiyoloğunuza danışın.

İvabradinin Yan Etkileri Nelerdir?

Herhangi bir ilaç gibi ivabradin de bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir. Herkes yan etkiler yaşamaz ve ciddiyetleri değişebilir. Potansiyel yan etkilerin farkında olmanız ve endişelerinizi derhal sağlık uzmanınıza bildirmeniz önemlidir:

 • görme bozuklukları
 • bradikardi
 • baş ağrısı
 • hipertansiyon
 • gastrointestinal semptomlar
 • baş dönmesi
 • uyku bozuklukları

Bunlar ivabradinin tek potansiyel yan etkileri değildir ve başkaları da olabilir. İvabradin alırken herhangi bir olağandışı veya rahatsız edici semptom yaşarsanız, daha fazla değerlendirme ve rehberlik için sağlık uzmanınızla iletişime geçmeniz önemlidir. Ciddi yan etkilerin nadir fakat mümkün olduğunu belirtmekte fayda vardır. Şiddetli baş dönmesi, bayılma, düzensiz kalp atışı veya nefes almada zorluk gibi semptomlar geliştirirseniz, derhal tıbbi yardım alın. İvabradinin yan etkileri ve bunların yönetimi ile ilgili özel tavsiye ve rehberlik için her zaman sağlık uzmanınıza danışın.

İvabradin Diğer İlaçlarla Etkileşime Girer Mi?

İvabradin belirli ilaçlarla etkileşebilir, bu da onların etkinliğini etkileyebilir, yan etki riskini artırabilir veya doz ayarlaması gerektirebilir. Reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar ve bitkisel takviyeler dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınızı bilgilendirmeniz önemlidir. İvabradin ile etkileşime girebilecek bazı ilaç örnekleri şunlardır:

 • Kalp atış hızını yavaşlatan ilaçlar
 • CYP3A4 inhibitörleri
 • CYP3A4 indükleyicileri
 • Antiaritmik ilaçlar
 • Diğer ilaçlar

Bu, ivabradin ile etkileşime girebilecek ilaçların tam listesi değildir. Bireysel sağlık koşulları ve ilacın spesifik formülasyonu gibi diğer faktörler de ilaç etkileşimlerini etkileyebilir. Durumunuza özgü potansiyel ilaç etkileşimleri hakkında kapsamlı bilgi ve rehberlik için her zaman sağlık uzmanınıza veya eczacınıza danışın.

İvabradin Kullanılmaması Gereken Durumlar Nelerdir?

İvabradin, potansiyel riskler ve kontrendikasyonlar nedeniyle belirli durumlarda kullanılmamalıdır. İvabradinin sizin için güvenli ve uygun olup olmadığını belirlemek için sağlık uzmanınızı tıbbi geçmişiniz ve mevcut ilaçlarınız hakkında bilgilendirmeniz önemlidir. Genel olarak ivabradin kullanımından kaçınılması gereken bazı durumlar şunlardır:

Aşırı duyarlılık: İvabradine veya bileşenlerinden herhangi birine karşı bilinen bir aşırı duyarlılığınız veya alerjik reaksiyonunuz varsa, kullanımından kaçınılmalıdır.

Kardiyojenik şok: İvabradin, kalbin vücudun ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli kanı pompalayamadığı bir durum olan kardiyojenik şoku olan hastalarda kontrendikedir.

Akut miyokard enfarktüsü: İvabradin, akut miyokard enfarktüsü sırasında veya miyokard enfarktüsünü takip eden 40 gün içinde kullanılmamalıdır.

Kararsız anjina: İvabradin, istirahatte veya artan sıklık ve şiddette ortaya çıkan bir anjina türü olan kararsız anjinanın tedavisinde endike değildir.

Şiddetli karaciğer yetmezliği: İvabradin başlıca karaciğerde metabolize edilir ve ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda klerensi azalabilir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir.

Şiddetli bradikardi: İvabradin kalp atış hızını düşürür ve önceden şiddetli bradikardisi, sinoatriyal blok veya hastanın çalışan bir kalp pili yoksa diğer iletim bozuklukları olan hastalarda kullanımı önerilmez.

Şiddetli hipotansiyon: İvabradin kan basıncında hafif bir düşüşe neden olabilir. Hipotansiyonu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır ve sistolik kan basıncı 90 mmHg’nin altında olan hastalarda kontrendikedir.

Hamilelik ve emzirme: Hamilelik ve emzirme döneminde ivabradinin güvenliliği tam olarak belirlenmemiştir. Potansiyel faydalar potansiyel risklerden fazla olmadıkça hamilelik sırasında kaçınılmalıdır. İvabradin tedavisi gerekliyse emzirme kesilmelidir.

Bunların genel yönergeler olduğunu ve bireysel koşulların değişebileceğini unutmamak önemlidir. Kişisel tavsiye almak ve ivabradinin sizin özel durumunuza uygun olup olmadığını belirlemek için her zaman sağlık uzmanınıza danışın. Ek olarak, bu bilgiler kapsamlı değildir ve ivabradin ile ilişkili başka kontrendikasyonlar veya önlemler olabilir. Sağlık uzmanınız veya eczacınız, tıbbi geçmişinize ve mevcut durumunuza dayalı olarak kapsamlı bilgiler sağlayabilir.

İvabradin Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İvabradin kullanırken, güvenli ve etkili bir tedavi sağlamak için birkaç önemli faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Sağlık hizmeti sağlayıcınız tarafından sağlanan talimatları izlemeniz ve sahip olabileceğiniz özel hususları veya endişelerinizi tartışmanız çok önemlidir. İvabradin kullanırken bazı genel hususlar şunlardır:

Tıbbi geçmiş: Herhangi bir alerji, ilaçlara karşı önceki olumsuz reaksiyonlar, kalp rahatsızlıkları, karaciğer sorunları veya diğer ilgili durumlar dahil olmak üzere tüm tıbbi geçmişiniz hakkında sağlık uzmanınıza bilgi verin. Bu bilgi, sağlık uzmanınızın ivabradinin sizin için uygunluğunu değerlendirmesine yardımcı olur.

Diğer ilaçlar: Reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar, bitkisel takviyeler ve vitaminler dahil olmak üzere şu anda almakta olduğunuz tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınıza bilgi verin. Bu, ilaçlarda yakın zamanda veya gelecekte yapılacak değişiklikleri içerir. Bazı ilaçlar ivabradin ile etkileşime girebilir, bu nedenle sağlık uzmanınız olası etkileşimleri değerlendirebilir ve gerekli ayarlamaları yapabilir.

Dozaj ve uygulama: İvabradini tam olarak sağlık uzmanınızın önerdiği şekilde alın. Önerilen dozajı ve programı takip edin. Emilimi artırmak ve özellikle görsel rahatsızlıklar olmak üzere yan etki riskini azaltmak için genellikle yiyeceklerle birlikte ağızdan alınır.

Tedaviye bağlılık: İvabradini reçete edildiği şekilde sürekli olarak alınız. Eksik dozlar veya programın değiştirilmesi etkinliğini etkileyebilir. Yanlışlıkla bir dozu atlarsanız, bir sonraki programlanmış dozunuzun zamanına yakın olmadıkça, hatırladığınız anda onu alın. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Görme değişiklikleri: İvabradin, görüş alanında parlaklık veya geçici parlaklık gibi görme bozukluklarına neden olabilir. İvabradin alırken görüşünüzde herhangi bir değişiklik yaşarsanız, derhal sağlık uzmanınıza bildirin.

Kalp atış hızının izlenmesi: İvabradin tedavisi sırasında kalp atış hızınızın düzenli olarak izlenmesi önemlidir. Sağlık uzmanınız, durumunuza uygun hedef kalp atış hızını belirleyecek ve dozu buna göre ayarlayacaktır.

Greyfurt suyu ve CYP3A4 inhibitörleri: Kanınızdaki ilacın konsantrasyonunu artırabileceğinden, ivabradin alırken greyfurt suyu tüketmekten kaçının. Ek olarak, ketokonazol ve klaritromisin gibi CYP3A4 enzimini inhibe eden bazı ilaçlar ivabradin ile etkileşime girebilir. Sağlık uzmanınız bu tür ilaçların ivabradin ile birlikte kullanımını değerlendirecek ve gerekirse dozu ayarlayacaktır.

Takip randevuları: Tüm takip randevularına sağlık uzmanınız tarafından planlandığı şekilde katılın. Düzenli izleme, tedaviye yanıtınızı değerlendirmelerine, gerekirse dozu ayarlamalarına ve ortaya çıkabilecek endişeleri veya yan etkileri ele almalarına olanak tanır.

Bunların genel hususlar olduğunu ve bireysel koşulların değişebileceğini unutmamak önemlidir. Tıbbi geçmişinize ve mevcut durumunuza göre özel rehberlik için her zaman sağlık uzmanınıza veya kardiyoloğunuza danışın.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Popüler Gönderiler