Perşembe, Mayıs 23, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Kabızlık Tedavisinde Probiyotik Etkinliği Araştırıldı

Kabızlık, yaygın bir gastrointestinal rahatsızlık olup, bağırsak mikrobiyotasında dengesizliklere neden olmaktadır. Yapılan yeni bir araştırmada, kabızlık tedavisinde probiyotiklerin ve postbiyotik ekstraktlarının etkisi değerlendirilmiştir. Çalışma, iki mikrobiyal ekolojik ajanın (postbiyotik ekstrakt PE0401 ve PE0401’in Lacticaseibacillus paracasei CCFM 2711 ile kombinasyonu) bağırsak mikrobiyotasını düzenlemedeki ve loperamid hidroklorür ile indüklenen kabızlığı hafifletmedeki etkinliğini araştırmıştır. Bu ajanlar, bağırsakta faydalı bakterilerin bolluğunu artırarak kabızlığı hafifletme potansiyeline sahiptir.

Farklı Formülasyonların Etkisi

Araştırma bulgularına göre, her iki mikrobiyal ekolojik ajan da Lactobacilli ve Bifidobacterium gibi yararlı bakterilerin bolluğunu artırarak kabızlık semptomlarını hafifletmiştir. Ancak, semptomlardaki iyileşme derecesi takviyenin içeriğine bağlı olarak değişiklik göstermiştir. Postbiyotik ekstrakt PE0401, bağırsak hareketlerini hızlandırarak ve dışkı özelliklerini iyileştirerek etkisini göstermiştir.

Mekanizmanın Keşfi

PE0401, kabızlıkla ilişkili gastrointestinal düzenleyici transmişterler olan fare motilini, fare vazoaktif bağırsak peptidi ve 5-hidroksitriptamini modüle ederek ve kısa zincirli yağ asitleri (SCFA’lar) olan asetik asit, propiyonik asit ve izovalerik asidi artırarak kabızlığı hafifletme potansiyelini göstermiştir. Ayrıca, PE0401’in bağırsakta Lactobacillus ve Bifidobacterium’un göreceli bolluğunu artırdığı ve Faecalibaculum, Mucispirillum, Staphylococcus ve Lachnoclostridium gibi zararlı mikrobiyotaları azalttığı gözlemlenmiştir. Buna ek olarak, PE0401 kabızlıkla indüklenen inflamatuar faktörlerin seviyelerini düşürmüştür.

Değerli Çıkarımlar

  • PE0401 ve Lacticaseibacillus paracasei CCFM 2711 kombinasyonu bağırsak mikrobiyotasını düzenleyerek kabızlık semptomlarını hafifletir.
  • SCFA seviyelerinin artışı, gastrointestinal sağlık üzerinde olumlu etkilere sahiptir.
  • PE0401, kabızlıkla mücadelede önemli bir probiyotik ajan olarak öne çıkmaktadır.

Sonuç olarak, bu çalışma, kabızlık tedavisinde probiyotik ve postbiyotik ajanların önemini vurgulamakta ve bu ajanların kabızlık semptomlarını hafifletme potansiyelini ortaya koymaktadır. Bu bulgular, kabızlık tedavisinde yeni yaklaşımların kapısını aralamaktadır.

Orijinal Makale: Benef Microbes. 2024 May 1:1-19. doi: 10.1163/18762891-bja00011. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler