Salı, Mayıs 21, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Kadınlar İçin Vücut Kitle İndeksi (BMI) Nasıl Hesaplanır?

Vücut kitle indeksi (BMI), ağırlık ve boy bazında vücut kompozisyonunun bir tahminidir. Doktorlar, kadınlar için ılımlı bir BMI’nin 18.5–24,9 olduğunu düşünüyor. 30 veya üzeri bir BMI obeziteyi gösterebilir.

BMI ölçümleri, birinin zayıf mı yoksa fazla kilolu mu olduğunu anlamasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, doğumda kadın olarak atanan kişiler için BMI, özel olarak vücut yağını ölçmediği için bazı sınırlamalara sahiptir.

BMI Nasıl Hesaplanır?

BMI, sağlığın genel bir göstergesi olarak işlev görebilirken, vücut yağını ölçmez.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), BMI’yi “bir kişinin kilogram cinsinden ağırlığının, boyunun metre cinsinden karesine bölünmesi” olarak tanımlar.

Kadınlar İçin BMI Aralıkları

Birisi BMI’sini öğrendikten sonra, ölçümlerinin Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsünden alınan aşağıdaki standart ağırlık kategorilerinde nereye düştüğünü öğrenebilir:

18.5’in altında: Zayıf

18,5–24,9: Normal kilo

25.0–29.9: Kilolu

30.0 ve üstü: Obez

BMI’nin Faydaları Nelerdir?

BMI, birinin ağırlığının, zayıftan fazla kilolu olana kadar ölçeğe düştüğünü anlamak için yararlı bir araçtır. Ayrıca, insanların aşağıdaki riskleri azaltabilecek ılımlı bir kiloyu korumalarına yardımcı olabilir:

  • diyabet
  • kireçlenme
  • kalp-damar hastalığı
  • felç
  • bazı kanser türleri

BMI’nin Dezavantajları Nelerdir?

Vücut yağ seviyeleri ile ilişkili olmakla birlikte, BMI yağ, kas ve kemikten gelen ağırlık arasında ayrım yapmaz.

Bu nedenle, tek başına BMI, birinin genel sağlığının yanıltıcı bir ölçümü olabilir. Bu, özellikle çok kaslı, peri- veya postmenopozal veya karın yağları olan, ancak bunun dışında orta ağırlıkta olan kişiler için geçerlidir.

BMI ve Kas Düzeyi

Kas dokusu yağ dokusundan daha yoğundur. Bu, yüksek kas düzeyine sahip kişilerin, düşük vücut yağ yüzdesine sahip olsalar bile, onları aşırı kilolu veya obezite olarak sınıflandıran yüksek vücut ağırlığına sahip olabileceği anlamına gelir.

Yüksek düzeyde kas kütlesi ve yüksek BMI sonucu olan kişiler, yüksek BMI skoru ve daha düşük kas kütlesi olanlara göre tipik olarak daha düşük ölüm riskine sahiptir.

Bununla birlikte, BMI’nin bunu hesaba katacak şekilde sınırlandırılması, tedavide komplikasyonlara yol açabilir ve bir kişinin sigortasını etkileyebilir.

BMI ve Vücut Yağı

Yüksek vücut yağ yüzdesi sağlık üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Orta BMI’si olan ancak vücut yağ yüzdesi yüksek olan kişilerde metabolik sendrom gelişme riski daha yüksek olabilir.

Metabolik sendrom, kalp hastalığı ve tip 2 diyabet riskini artıran bir dizi risk faktörüdür. Bu risk faktörleri arasında yüksek tansiyon, abdominal obezite ve yüksek açlık glikoz seviyeleri yer alır.

BMI ve Yaş

Ek olarak, vücuttaki kas, yağ ve kemik oranı tipik olarak insanlar yaşlandıkça değişir. Ortalama bir kadın, 25 ila 65 yaşları arasında yaklaşık 13 kilo kas ve kemik kaybederken, göbek yağı önceki miktarının dört katına çıkar.

Sonuç olarak, vücut yağ yüzdeleri yüksek ancak vücut kitle indeksi orta düzeyde olan postmenopozal kadınlar için BMI hesaplamaları yanlış olabilir. Şiddetli vakalarda bu, bir kişinin obezite ile ilgili durumlar için önleyici tedavileri kaçırmasına neden olabilir.

Kiloyu Ölçmek İçin Diğer Yöntemler Nelerdir?

BMI’ye ek olarak, doğumda kadın olarak atanan kişiler, ağırlıklarını, vücut kompozisyonlarını ve belirli hastalık risklerini anlamak için başka yöntemler kullanabilirler.

Bel çevresi: Bu yöntem, birinin kiloyla ilgili hastalık riskinin önemli bir göstergesi olan göbek yağını ölçer. İnsanlar yumuşak bir mezura kullanarak bel çevresini ölçebilir.

Bel-kalça oranı (WHR): Bu yöntem aynı zamanda karın yağını da ölçer ve gelecekteki sağlık risklerinin güçlü bir göstergesi olabilir. Ancak bazı araştırmacılar, bir kişinin bel ve kalça çevresini ayrı rakamlar olarak dikkate almanın sağlık riskinin daha iyi değerlendirilmesini sağladığını iddia etmektedir. Bir kişi bel ölçüsünü kalça çevresine bölerek WHR’sini hesaplayabilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kadınlar için 0,85 veya daha düşük bir WHR’nin, kiloyla ilişkili hastalık için düşük riske sahip oldukları anlamına geldiğini belirtmektedir.

Tıbbi Kilo Ölçüm Yöntemleri Nelerdir?

Bir doktorun yapabileceği testler şunlardır:

Dansitometri: Bu, sudayken birinin vücut ağırlığını ölçen bir doktoru içerir. Test, vücut yağ yüzdesini hesaplamak için karadaki ağırlık ölçümlerini sudaki ölçümleriyle karşılaştırır. Dansitometri genellikle sadece bir araştırma ortamında gerçekleşir.

Çift enerjili X-ışını absorpsiyometrisi: X-ışınları yağ, kas ve kemikte farklı hızlarda hareket eder, bu nedenle bu yaklaşım, göreceli yüzdeleri hesaplamak için vücuttan iki düşük seviyeli X-ışını geçirir.

Biyoelektrik empedans (BIA): BIA, vücuttan düşük seviyeli bir elektrik akımı geçirerek birinin vücut yağ yüzdesini tahmin eder.

İzotop seyreltme: Bu testte, kişi izotop içeren su içer ve ardından vücut sıvılarından örnekler verir. Bu örnekler, bir doktora bireyin vücut kompozisyonu hakkında bilgi verir.

Deri kıvrım ölçümleri: Bu test sırasında bir doktor deri kıvrımlarını sıkıştırır ve kalınlıklarını ölçer. Bunu genellikle vücudun çeşitli bölgelerinde tekrarlarlar.

Özet

BMI, bir kişinin diyabet, kalp hastalığı ve felç gibi belirli hastalıklara yakalanma riskini belirlemek için bireylerin kullanabileceği araçlardan biridir.

Bununla birlikte, BMI, genel sağlığın modası geçmiş bir ölçümüdür ve kas kütlesi, yaş ve menopoz durumu gibi çoklu fiziksel değişkenleri hesaba katmaz.

Vücut yağ yüzdesi, kemik yoğunluğu ve kas kütlesi zamanla değişebilir. BMI, vücut yağını özel olarak ölçmediğinden, birine bu hastalıklar için riskleri hakkında ihtiyaç duydukları tüm bilgileri sağlamayabilir.

Popüler Gönderiler