Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Kanseri Tedavi Etmek İçin Bir Seçenek Olarak Proton Tedavisi

Proton ışın tedavisi olarak da adlandırılan proton terapisi, bir tür partikül terapisi veya radyasyon terapisidir. Proton ışınlarını hassas bir şekilde kanser hücrelerine yönlendirir.

Proton terapisi, geleneksel radyasyon terapisinden daha güvenli ve daha etkili görünmektedir, çünkü çevre dokular üzerinde minimum etki ile çok özel bir alana yüksek bir doz verebilir.

Bir radyolog, kanserli kişilere bir doz radyasyon tedavisi uygulamak için yüksek enerjili X-ışınları yerine yüksek enerjili bir proton demeti kullanır.

Bugün mevcut olan en gelişmiş radyasyon tedavisidir. Kanser hücrelerini yok eder, ancak çevreleyen sağlıklı dokuya geleneksel radyasyona göre daha az zarar verir. Aynı zamanda ağrısızdır ve invaziv değildir.

Proton ışın tedavisi, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1990’dan beri kullanılmaktadır, ancak kullanımı yüksek maliyetler nedeniyle geniş çapta yayılmamıştır.

Proton Terapisi nedir?

Proton tedavisi, radyasyon tedavisine benzer, ancak daha hedefli bir yaklaşım sunar. Bu, tümör çevresindeki dokulara zarar verme riskinin standart radyasyona göre daha düşük olduğu anlamına gelir.

Tedavi, göz, beyin ve omurilik gibi vücudun hassas bölgelerine yakın tümörleri içeren kanserler için uygundur.

Geleneksel radyasyon tedavisi bu tür tümörleri hedefleyemez çünkü çevredeki sinirlere zarar verebilir.

Proton tedavisi, aşağıdakileri etkileyen kanserler dahil olmak üzere bir dizi tümörün tedavisi için uygun olabilir:

 • beyin, omurilik ve merkezi sinir sistemi (CNS)
 • kafa ve boyun
 • burun ve gözler
 • rektum ve anüs
 • pankreas
 • karaciğer
 • kemik
 • sarkom olarak bilinen omurga ve pelvisin yumuşak dokuları
 • akciğerler
 • meme
 • yemek borusu

Katı tümörleri tedavi edebilir, ancak vücudun diğer bölgelerine yayılmış kanseri tedavi edemez.

Texas Üniversitesi’ndeki MD Anderson Center proton tedavisini, yakındaki sağlıklı dokuları korurken ve yan etkileri en aza indirirken bir hastanın tümörünü hedefleyebilen “milimetrenin altında hassasiyete sahip 196 tonluk, kanser öldürme makinesi” olarak tanımlıyor. En basit tabiriyle, bu proton terapisidir.”

Bununla birlikte, proton terapisi pahalıdır ve bazı araştırmacılar, diğer, daha ucuz terapilere kıyasla genel bir avantaj sağlayıp sağlamadığını sorguladılar.

Proton ve Standart Radyasyon Tedavisi

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği’ne (ASCO) göre, proton tedavisi, tümörün kendisine daha yüksek bir doz verirken, hedef bölge etrafındaki sağlıklı dokuya yüzde 60’a kadar daha az radyasyon verebilir.

Proton terapisinde doktor, protonun enerjisinin çoğunu ne zaman ve nerede salacağına tam olarak karar verebilir. Bu, kanser hücrelerine maksimum hasar vermeyi ve yakındaki dokuya minimum zarar vermeyi mümkün kılar.

Standart radyasyon terapisinde, X-ışını ışınları, hedeflerine, örneğin vücudun yüzeyine ve ötesine vurmadan önce yolları boyunca enerji biriktirir. X-ışını tümörün ötesinde devam ederek enerji açığa çıkarır ve dokuya zarar verir. Buna “çıkış dozu” denir.

Başka bir deyişle, tedavi hedeflediği kanser hücrelerine vurur, ancak aynı zamanda X ışını boyunca tümörden önce ve sonra olanları da etkiler. Bu, tedaviden sonra sağlık sorunlarına yol açabilir.

Proton tedavisi ile doktor standart radyasyon tedavisine göre daha yüksek dozda radyasyon kullanabilir, ancak aynı zamanda çevredeki dokuları ve hayati organları da koruyabilirler.

Standart radyasyonda, radyolog sağlıklı hücrelere verilen zararı en aza indirmek için istenenden daha düşük bir doz kullanmak zorunda kalabilir. Bu, tedavinin etkililiğini sınırlayabilir.

Proton tedavisi tümör şekline uyum sağlar

Tümörler tüm şekil, boyut ve konumlarda gelir ve her bireye özgüdür.

Proton ışın tedavisi, bir radyolog, proton ışınını şekillendirmek için hastaya özel donanımı kullanabilir. Şekli ne olursa olsun, tümörün sınırları dahilinde vuracak şekilde özelleştirebilirler.

Proton ışınları tümöre farklı yönlerden vurabilir

Bu aynı zamanda çevredeki hücrelere verilen herhangi bir hasarı azaltmaya yardımcı olarak, insanların genellikle radyasyon terapisiyle ilişkilendirdiği komplikasyon riskini azaltır.

Kullanımlar ve Uygulamalar

Proton ışın tedavisini seçmenin iki ana nedeni vardır.

Daha yüksek doz

Proton tedavisi, daha yüksek radyasyon dozlarına ihtiyaç duyan tümörler için uygundur.

Bazı durumlarda, daha yüksek dozlar sağlama yeteneği, bireyler için geleneksel radyoterapiye göre daha iyi sonuçlar sağlamıştır.

Tedavide aşağıdakiler başarılı oldu:

 • çıkarılamayan sarkomlar
 • gözdeki tümörler
 • omurga boyunca tümörler

Daha az yan etki

Proton terapisi, normal, sağlıklı dokuya verilen zararı sınırlandırdığı için istenmeyen yan etki riski daha düşüktür. Bu, doz geleneksel tedavideki ile aynı olsa bile geçerlidir.

Bu, prostat kanseri ve prostatı, omurgayı, başı ve boynu etkileyen kanserlerin tedavisinde yararlı olabilir.

Proton tedavisi, büyümekte olan bir vücuttaki diğer hücrelere zarar vermeden kanser hücrelerini hedef alabildiğinden, çocukluk çağı kanserlerinin tedavisinde yararlıdır. Geleneksel radyasyon tedavisi gören çocukların bodur büyüme riski daha yüksektir.

Diğer Terapilerle Proton Terapisi

Doktorlar proton tedavisini geleneksel radyasyon veya kemoterapi ile birleştirebilirler. Ayrıca ameliyatın devamı olarak da kullanabilirler.

2014 yılında bir onkolog ekibi, Radiotherapy and Oncology dergisinde, proton tedavisinin, düğüm radyoterapisini içeren tedaviden sonra erken evre Hodgkin lenfomalı hastalar için “ek bir kazanç sağladığını” bildirdi.

Riskler: İkincil Kanser

Geleneksel radyasyon tedavisi gören bir kişi bazen ikincil kanser geliştirebilir veya kanseri geri dönebilir.

2013 yılında başka bir ekip, proton tedavisi ve geleneksel radyasyon tedavisinin (konformal radyasyon tedavisi) nöroblastomalı hastalar arasında normal organlarda sekonder kanser riskini artırıp artırmayacağını belirlemek için yapılan bir çalışmanın sonuçlarını yayınladı.

Nöroblastomlar, insan vücudunun farklı bölgelerinde bulunan olgunlaşmamış sinir hücrelerinden gelişen kanserlerdir. Tipik olarak adrenal bezlerin içinde ve yakınında ortaya çıkarlar.

Normal, sağlıklı organlarda gözlemlenen radyasyon dozlarının, geleneksel radyasyon tedavisi alanlara kıyasla proton tedavisi alan hastalarda daha düşük olduğunu buldular.

Geleneksel radyasyon tedavisinin çoğu organda ikincil kanser riskini biraz artırmasına rağmen, proton tedavisinin riski azalttığı sonucuna vardılar.

Tedavi: Ne Beklemeli

Prosedür, tedavi alanının haritasını çıkarmayı amaçlayan bir simülasyonla başlar.

Simülasyon

Genellikle bir radyasyon onkolojisi uzmanı ve bir radyasyon tedavisi hemşiresi olan sağlık ekibi, kişiye tedavi devam ederken vücudu sabit tutan bir cihaz yapacak ve yerleştirecektir.

Cihazın tipi, tümörün konumuna bağlıdır. Başını etkileyen kanserli kişilere özel bir maske takılacaktır. Hedef alan vücut, bacak veya kol ise, bir beşik cihazı kullanacaklardır.

Bir MRI veya CT taraması, tedavi alanını haritalayacaktır. Ekip cilt üzerinde ışını hedefleyeceği konumu işaretleyecektir.

Proton tedavisi genellikle simülasyondan 10 gün sonrasına kadar gerçekleşir. Kişi tedaviden önce lekeleri yıkamamaya özen göstermelidir.

Tedavi

Birey, portal olarak bilinen halka şeklinde bir cihazda uzanacaktır. Bu, kişinin etrafında döner ve protonları tümöre yönlendirmektedir.

Bir senkrotron veya siklotron, protonları yaratır ve hızlandırır. Protonlar daha sonra senkrotrondan çıkarılır ve mıknatıslar onları kanser hücrelerine yönlendirir.

Tedavi sırasında radyasyon terapisti başka bir odadadır ancak iki yönlü interkom ve kapalı devre televizyon kullanarak hastayı görecek ve konuşacaktır.

Tedavi yerlerinin sayısına bağlı olarak tedavi 15-30 dakika sürebilir. Rahatsızlık olmamalıdır.

Bundan sonra radyasyon terapisti odaya geri gelir ve kişinin tedavi sırasında hareketsiz kalmasına yardımcı olan cihazı çıkarır.

Proton tedavisi, ayakta tedavi prosedürüdür. Tedavi sayısı, kanserin türüne ve dozaj gibi diğer faktörlere bağlı olacaktır.

Yan etkiler, geleneksel radyasyondan kaynaklananlara kıyasla hafif olacaktır. Tedavi bölgesi çevresinde kızarıklık olabilir ve tedavi baş veya kafa derisine yönelikse bir miktar (geçici) saç dökülmesi olabilir.

Özet

Proton ışın tedavisi, çeşitli kanser türleri için güvenli ve etkili bir tedavi gibi görünmektedir, ancak maliyeti yüksektir.

Bazıları için, ekstra maliyetler daha iyi sağlık ve yaşam kalitesi açısından değerli olabilir ve gelecekteki komplikasyonlar ve geleneksel radyasyon tedavisinin olumsuz etkileri nedeniyle daha az zaman kaybedilebilir. Ancak diğerleri için, cepten yapılan harcamalar engelleyici olmaya devam etmektedir.

2018’de rapor veren araştırmacılar, tekniğin güvenliğini ve etkililiğini ve teknolojiyi daha tam olarak geliştirme ihtiyacını kanıtlamak için klinik denemelerin ve uzun vadeli kanıtların eksik olduğunu da belirtmiştir.

Daha fazla gelişme ile kanser tedavisi için değerli bir yeni seçenek olabilir.

Bu tür bir tedaviyi denemekle ilgilenen kişiler, bu konuda doktorlarıyla konuşmalıdır.

Daha fazla bilgi için: https://www.protontedavisi.com/

Kaynak: MedicalNewsToday. Proton therapy as an option for treating cancer. 2019

Referanslar

 • Epstein, K. (2012). Is spending on proton beam therapy for cancer going too far, too fast?
 • Foote, R. L. (2012). The clinical case for proton beam therapy.
 • Maraldo, M. V., et al.(2014, March). Doses to head and neck normal tissues for early stage Hodgkin lymphoma after involved node radiotherapy [Abstract].
 • Fuji, H., et al. (2013). Assessment of organ dose reduction and secondary cancer risk associated with the use of proton beam therapy and intensity modulated radiation therapy in treatment of neuroblastomas.
 • Proton therapy. (2018). 
 • Tian, X. et al. (2018). The evolution of proton beam therapy: Current and future status. 
 • What is proton therapy?. (n.d.).

Popüler Gönderiler