Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Karbondioksit Kuantum Noktaları Sentezlenerek Vitamin Takviyeleri Test Edildi

Karbondioksit kuantum noktalarının (CQD’ler) sentezi, optik özellikleri geliştirmek ve çeşitli araştırma alanlarında uygulama alanlarını genişletmek için kullanılan önemli bir stratejidir. Bu çalışma, askorbik asit ve riboflavinin vitamin takviyelerindeki miktarını belirlemek amacıyla disodyum etilendiamintetraasetik, sodyum tiosülfat ve üre kullanılarak mikrodalga destekli tek adımlı bir sentez yöntemiyle elde edilen CQD’leri incelemektedir. Elde edilen CQD’ler, 430 nm’de luminesans, su çözünürlüğü ve %8.9’luk bir floresans kuantum verimi göstererek tatmin edici ve stabil optik özellikler sergilemiştir.

CQD’ler, askorbik asit ve riboflavin vitamin takviyelerinin miktarını belirlemek için kullanılmıştır. Çalışmada gözlemlenen floresans mekanizmaları, CQD’ler/Cr(VI) sensörü için dinamik sönümleme, askorbik asit varlığında floresansın geri dönüşü ve riboflavin ile etkileşimde statik sönümleme ve iç filtre etkisi olarak tanımlanmıştır. Analitik parametreleri optimize etmek için 23 ve 24 faktöriyel tasarımlar kullanılmıştır.

Sentez ve Karakterizasyon

CQD’ler, disodyum etilendiamintetraasetik, sodyum tiosülfat ve üre kullanılarak mikrodalga destekli tek adımlı bir sentez yöntemiyle elde edilmiştir. Bu sentez yöntemi, CQD’lerin yüksek verimli ve maliyet etkin bir şekilde üretilmesini sağlamıştır. Elde edilen CQD’ler, çeşitli spektroskopik ve mikroskopik tekniklerle karakterize edilmiştir. Bu teknikler arasında transmisyon elektron mikroskobu, X-ışını fotoelektron spektroskopisi, X-ışını toz kırınımı, infrared spektroskopisi, zeta potansiyel ölçümleri, ultraviyole-görünür spektroskopi ve fotolüminesans spektroskopisi bulunmaktadır.

Analitik Uygulamalar

CQD’ler, askorbik asit ve riboflavin vitamin takviyelerinin miktarını belirlemek için kullanılmıştır. CQD’ler/Cr(VI) sensörü, askorbik asit tayininde “aç-kapa-aç” stratejisi kullanılarak 0.5 ila 50 µg mL-1 aralığında lineer bir aralık ve 0.15 µg mL-1 tespit sınırı elde edilmiştir. Riboflavin tayininde ise ratiyometrik floresans kullanılarak 0.1 ila 7 µg mL-1 aralığında lineer bir aralık ve 0.09 µg mL-1 tespit sınırı elde edilmiştir. Askorbik asit için elde edilen analitik sonuçlar, Brezilya farmakopesi referans yöntemiyle karşılaştırılmış ve Brezilya Sağlık Düzenleme Ajansı’na göre doğruluk ve kesinlik göstermiştir.

Pratik Çıkarımlar

• CQD’ler, düşük maliyetli ve basit analiz teknikleri ile vitamin takviyelerinin miktarını belirlemek için kullanılabilir.
• Mikrodalga destekli tek adımlı sentez yöntemi, yüksek verimli CQD üretimi sağlar.
• CQD’ler, farklı analitler ve matrisler üzerinde genişletilebilir uygulamalara sahiptir.

Sonuç olarak, sentezlenen CQD’ler, askorbik asit ve riboflavin tayininde başarıyla kullanılmıştır. Bu nanomateryalin uygulamaları, basit ve düşük maliyetli analiz teknikleri kullanılarak farklı analitler ve matrisler üzerinde genişletilebilir.

Orijinal Makale: Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2024 Jun 18;321:124669. doi: 10.1016/j.saa.2024.124669. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler