Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Kardiyak Tamponadı

Kardiyak Tamponadı Nedir?

Kardiyak tamponadı, kan veya sıvıların kalbi saran kese ve kalp kası arasındaki boşluğu doldurduğu ciddi bir tıbbi durumdur. Bu, kalbe aşırı baskı yapar. Basınç, kalp ventriküllerinin tam olarak genişlemesini önler ve kalbinizin düzgün çalışmasını önler. Bu olduğunda, kalbiniz vücudunuzun geri kalanına yeterince kan pompalayamaz. Bu organ yetmezliği, şok ve hatta ölüme neden olabilir.

Kardiyak tamponadı tıbbi bir acil durumdur. Siz veya tanıdığınız biri semptomlar yaşamaya başlarsa, hemen tıbbi yardım alın.

Kardiyak Tamponadına Neden Olan Nedir?

Kardiyak tamponadı genellikle kalbin etrafını saran ince, çift cidarlı kese olan perikardın penetrasyonunun sonucudur. Kalbinizin etrafındaki boşluk, kalbinizi sıkıştırmak için yeterli miktarda kan veya diğer vücut sıvıları ile doldurulabilir. Sıvı kalbinize bastırdığında, daha az ve daha az kan girebilir. Sonuç olarak vücudunuzun geri kalanına daha az oksijen bakımından zengin kan pompalanır. Kalbe ve vücudunuzun geri kalanına kan gitmemesi, sonunda şoka, organ yetmezliğine ve kalp durmasına neden olabilir.

Perikardiyal penetrasyon veya sıvı birikiminin nedenleri arasında şunlar olabilir:

 • ateşli silah veya bıçak yarası
 • bir araba veya endüstriyel kazada göğsün künt travması
 • kalp kateterizasyonu, anjiyografi veya kalp pili takılmasından sonra kazara perforasyon
 • sıvıları veya ilaçları uygulayan bir kateter tipi olan merkezi bir hattın yerleştirilmesi sırasında yapılan delikler
 • meme veya akciğer kanseri gibi perikardiyal keseye yayılmış kanser
 • yırtılmış bir aort anevrizması
 • perikardit, perikardın iltihabı
 • lupus, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla sağlıklı dokulara saldırdığı iltihaplı bir hastalıktır.
 • göğüste yüksek radyasyon seviyeleri
 • kalp hastalığı riskini artıran hipotiroidi
 • kalp krizi
 • böbrek yetmezliği
 • kalbi etkileyen enfeksiyonlar

Kardiyak Tamponadı Semptomları Nelerdir?

Kardiyak tamponadı aşağıdaki belirtilere sahiptir:

 • kaygı ve huzursuzluk
 • düşük kan basıncı
 • zayıflık
 • boynunuza, omuzlarınıza veya sırtınıza yayılan göğüs ağrısı
 • nefes alma veya derin nefes almada zorluk
 • hızlı nefes alma
 • oturmak ya da öne eğilmekle hafifleyen rahatsızlık
 • bayılma, baş dönmesi ve bilinç kaybı

Kardiyak Tamponadı Nasıl Teşhis Edilir?

Kardiyak tamponadı sıklıkla doktorunuzun tanıyabileceği üç işarete sahiptir. Bu işaretler genellikle Beck’in üçlüsü olarak bilinir. İçerirler:

 • düşük tansiyon ve zayıf nabız çünkü kalbinizin pompaladığı kan hacmi azalır
 • genişletilmiş boyun damarları çünkü kalbinize kan vermek zor zaman geçiriyorlar
 • boğumlu kalp sesleriyle birleştirilmiş hızlı bir kalp atışı, perikardınızın içindeki genişleyen sıvı tabakası nedeniyle duyulur

Doktorunuz kalp tamponadı tanısını doğrulamak için daha ileri testler yapacak. Böyle bir test, kalbinizin ultrasonu olan bir ekokardiyogramdır. Perikardın dağılıp dağılmadığını ve ventriküllerin düşük kan hacmi nedeniyle çöküp düşmediğini tespit edebilir. Göğüs röntgeniniz kardiyak tamponadınız varsa büyütülmüş, küre şeklinde bir kalp gösterebilir. Diğer tanı testleri şunları içerebilir:

 • göğsünüzde sıvı birikmesi veya kalbinizde değişiklik olması için torasik BT taraması
 • kanın kalbinizden nasıl aktığını görmek için manyetik rezonans anjiyogramı
 • kalp atışınızı değerlendiren bir elektrokardiyogram

Kardiyak Tamponadı Nasıl Tedavi Edilir?

Kardiyak tamponadı, hastaneye yatmayı gerektiren tıbbi bir acil durumdur. Kalp tamponadı tedavisinin iki amacı vardır. Kalbiniz üzerindeki baskıyı hafifletmeli ve altta yatan durumu tedavi etmelidir. İlk tedavi doktorunuzun stabilize olduğundan emin olmanızı gerektirir.

Doktorunuz sıvıyı perikardiyal kesenizden, genellikle bir iğneyle tahliye eder. Bu işleme perikardiyosentez denir. Doktorunuz, penetran bir yaranız varsa, kanı boşaltmak veya kan pıhtılarını gidermek için torakotomi adı verilen daha istilacı bir prosedür uygulayabilir. Kalbin üzerindeki baskıyı hafifletmek için perikardın bir kısmını çıkarabilirler.

Kan basıncınızı artırmak için oksijen, sıvı ve ilaçlar da alacaksınız.

Tamponat kontrol altına alındığında ve durumunuz stabilize olduğunda, doktorunuz durumunuzun altında yatan sebebini belirlemek için ek testler yapabilir.

Uzun Vadeli Görünüm Nedir?

Uzun vadeli görünüm, teşhisin ne kadar çabuk yapılabileceğine, tamponata neden olan nedene ve daha sonraki komplikasyonlara bağlıdır. Kardiyak tamponadı hızlı bir şekilde teşhis ve tedavi edilirse görünümünüz oldukça iyidir.

Uzun vadeli bakış açınız büyük ölçüde ne kadar çabuk tedavi göreceğinize bağlıdır. Bu durumun olduğunu düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

Kaynaklar:

Markiewicz, W., vd. (1986, Haziran). Tıbbi hastalarda kalp tamponadı: ekokardiyografik dönemde tedavi ve prognoz.

Perikardiyosentez. (2014, Aralık).

Ristić, AR, vd. (2014, 7 Temmuz). Acil olarak kalp tamponadı yönetimi için triyaj stratejisi: Avrupa Kardiyoloji Derneği Çalışma Grubu’nun Miyokard ve Perikardiyal Hastalıklar Üzerine Bir Pozisyon Bildirimi

Spodick, DH (2003, 14 Ağustos). Akut kalp tamponadı.

Popüler Gönderiler