Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

KEMCT, İzofluran Anestezisinin Kan Şekeri Artışını Önledi

Anestezi kaynaklı hiperglisemi, cerrahi ve tıbbi müdahalelerin önemli bir yan etkisi olabilir. İzofluran gibi anestezi ajanları kan şekeri seviyesini yükselterek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu çalışmada, keton diester (KE) ve orta zincirli trigliserit (MCT) yağından oluşan bir karışım olan KEMCT’nin, izofluran anestezisinin neden olduğu kan şekeri artışını ve iyileşme süresini nasıl etkilediği araştırıldı.

Çalışma, Wistar Albino Glaxo/Rijswijk (WAG/Rij) sıçanları üzerinde yapıldı ve KEMCT’nin kan şekeri üzerindeki etkilerinin cinsiyet farklılıkları göz önünde bulundurularak incelendi. Erkek sıçanlarda daha önce yapılan çalışmalarda KEMCT’nin kan şekeri artışını önlediği gösterilmişti. Bu çalışmada ise, KEMCT’nin dişi sıçanlar üzerindeki etkileri araştırıldı. Dişi WAG/Rij sıçanlarına 7 gün boyunca günde 3 g/kg KEMCT uygulandı ve izofluran anestezisinin neden olduğu kan şekeri artışı ile iyileşme süresi ölçüldü.

Çalışma Yöntemi

Araştırma kapsamında dişi sıçanlara izofluran (3%) anestezisi uygulandı ve ardından kan şekeri seviyeleri ölçüldü. KEMCT’nin etkilerini anlamak için A1R antagonisti DPCPX (0.2 mg/kg) de kullanıldı. Böylece KEMCT’nin kan şekeri üzerindeki etkilerinin olası A1R mekanizması incelendi. Sonuçlar, KEMCT’nin izofluran anestezisinin neden olduğu kan şekeri artışını durdurduğunu ve bu etkinin DPCPX ile engellendiğini gösterdi.

Bulgular

Çalışmanın sonuçlarına göre, KEMCT uygulaması izofluran anestezisinin neden olduğu kan şekeri artışını önledi. Ancak, KEMCT, dişi sıçanlarda iyileşme süresini değiştirmedi. Erkek sıçanlarda ise iyileşme süresinin uzadığı önceki çalışmalarda gösterilmişti. Bu farkın cinsiyet farklılıklarından kaynaklandığı düşünüldü.

Kullanılabilir Çıkarımlar

Araştırmanın pratik sonuçları aşağıdaki maddelerle özetlenebilir:

  • KEMCT, izofluran anestezisinin neden olduğu kan şekeri artışını önleyebilir.
  • KEMCT’nin bu etkisi, olası A1R mekanizması aracılığıyla gerçekleşebilir.
  • KEMCT’nin iyileşme süresi üzerindeki etkileri cinsiyete bağlı olarak değişebilir.

Bu çalışma, KEMCT gibi dış keton takviyelerinin izofluranın metabolik yan etkilerini azaltmada etkili olabileceğini göstermektedir. Bu bulgular, cerrahi ve tıbbi müdahalelerde hiperglisemi riskini azaltmak için KEMCT’nin adjuvan tedavi olarak kullanılabileceğini işaret etmektedir.

Orijinal Makale: Nutrients. 2024 May 14;16(10):1477. doi: 10.3390/nu16101477.

Popüler Gönderiler