Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Kızılcık ve D-mannozun İdrar Yolu Enfeksiyonlarına Karşı Etkinliği İncelendi

Günümüzde, idrar yolu enfeksiyonlarının (İYE) önlenmesi için doğal çözümler arayışı artmaktadır. Kızılcık ve D-mannoz, bu alanda popüler iki diyet takviyesidir. Kızılcığın anti-yapışma aktivitesi (AAA) klinik olarak doğrulanmışken, D-mannozun da benzer şekilde etkili olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma, kızılcık ve D-mannozun İYE’ye karşı AAA’sını karşılaştırmayı ve bu bileşenlerin olası mekanizmalarını incelemeyi amaçlamaktadır.

Çalışmanın Amacı:

Bu çalışmanın amacı, kızılcık ve D-mannoz diyet takviyelerinin İYE’ye neden olan en önemli bakterilere karşı AAA’sını karşılaştırmaktır. Ayrıca, bu bileşenlerin içerdiği bazı bileşiklerin in vivo aktiviteyi nasıl indükleyebileceği de değerlendirilmiştir.

Yöntemler

Çalışmada crossover tasarımı kullanılarak, kızılcık meyve suyu kuru ekstresi ve D-mannozun P-tipi ve Tip 1 fimbrialı uropatojenik Escherichia coli’ye karşı ex vivo AAA’sı belirlenmiştir. Her iki takviyenin de içerdiği bileşiklerin in vitro AAA’sı ve olası idrar yolu AAA indüksiyon mekanizmaları incelenmiştir.

Sonuçlar

Kızılcık diyet takviyesinin hem P-tipi hem de Tip 1 fimbrialı E. coli’ye karşı in vitro ve ex vivo AAA gösterdiği bulunmuştur. D-mannoz ise sadece Tip 1 yapışmasını önleyebilmiştir. Kızılcık, farklı idrar toplama zaman noktalarında daha tutarlı ve güçlü ex vivo idrar AAA göstermiştir. Her iki takviyenin içerdiği bileşiklerin idrar AAA’sını nasıl indükleyebileceği, elde edilen verilerle karşılaştırılarak tartışılmıştır.

Pratik Çıkarımlar

– Kızılcık, İYE’ye neden olan hem P-tipi hem de Tip 1 fimbrialı E. coli’ye karşı geniş spektrumlu AAA sunar.
– D-mannoz, sadece Tip 1 fimbrialı E. coli’ye karşı etkilidir.
– Kızılcık, idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesi için daha etkili bir seçenek olabilir.

Sonuç olarak, bu çalışma kızılcık diyet takviyesinin İYE’ye karşı daha geniş spektrumlu ve tutarlı bir AAA sunduğunu, D-mannozun ise sınırlı bir etki gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, tüketicilere ve sağlık profesyonellerine kızılcık ve D-mannozun etkinliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaktadır.

Orijinal Makale: J Diet Suppl. 2024 May 28:1-27. doi: 10.1080/19390211.2024.2356592. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler