Kolonoskopi Nedir?

kolonoskopi neden yapılır

Kolonoskopi nedir?

Kolonoskopi, parmak kalınlığında ışıklı ve kıvrılabilen bir hortum şeklinde bir cihaz ile (endoskop), makattan (anüs) girilerek, kalın bağırsağınızın tamamının monitörde incelenmesi işlemidir.

Size kolonoskopi önerildi ise, lütfen bu metni dikkatle okuyunuz ve anlamadığınız noktaları tetkiki talep eden veya işleminizi gerçekleştirecek olan doktorunuza sorunuz.

Kolonoskopi, ilaçlı kalın bağırsak filmlerine (lavman opaklı kolon grafisi) göre daha kesin bir tanı yöntemi olup, tanı özelliğine ek olarak bazı durumlarda tedavi edici özelliği de vardır. Bu sayede çeşitli kalın bağırsak hastalıklarının tanısı konulabilir, şüpheli durumlarda parça alınabilir, kanama varlığında iğne ile durdurma (skleroterapi), lazer ile yakma, endoskopik klip yerleştirme gibi çeşitli tedaviler uygulanabilir.

Prof. Dr. Korhan Tavioğlu`nun diğer makalelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Doktorlar hangi durumlarda kolonoskopi isteğinde bulunur?  

 • 50 yaş ve üzerindeki hastalarda bağırsak kanseri taramasında
 • Bağırsak polipleri: poliplerin takibi ve alınmasında
 • Tanısı konulmuş bağırsak kanserinin takibinde
 • Ailede bağırsak kanseri veya FAP (çoklu bağırsak polibi) hastalığı varsa
 • İltihabi bağırsak hastalığı takibinde
 • Makattan kanama varlığında
 • Nedeni bilinmeyen kansızlığın (anemi) tetkikinde
 • Dışkıda gizli kan varlığında
 • Nedeni bilinmeyen karın ağrısının tetkikinde
 • Nedeni bilinmeyen zayıflama varlığında
 • Kronik ishal varlığında
 • Kronik kabızlık varlığında
 • Yabancı cisimlerin alınmasında
 • Görüntüleme yöntemlerinde (BT, MRG) bağırsağa ait bir sorun belirlenmiş ise
 • Bağırsak darlığı varlığında balon ile genişletme veya stentleme amaçlı
 • Volvulus olarak adlandırılan bağırsak düğümlenmesinin tedavisinde

Hangi durumlarda kolonoskopi yapılamaz?  

 • Hastanın rızası yoksa
 • Uyum güçlüğü olan hastalar
 • Yetersiz anestezi durumu
 • Yetersiz bağırsak hazırlığı
 • Bağırsakta delinme (perforasyon) şüphesinin varlığı
 • Şiddetli bağırsak iltihabı (toksik megakolon, fulminan kolit) varlığı
 • Bağırsak divertikülü iltihabı veya apsesi
 • Yakın zaman önce kalp krizinin varlığı
 • Karın zarı iltihabi (peritonit) varlığı

Kolonoskopi tetkikinin ne yararları vardır?

 • Bağırsak polipleri: Levine ve ark. çalışmasında, 50 yaş civarındaki erkeklerin % 25’inde ve kadınların ise % 15’inde, bağırsak polibi gelişme riski mevcuttur. Bu poliplerinde kontrolsüz şekilde bırakıldıklarında yıllar içinde, bağırsak kanserine neden olabildikleri bilinmektedir. Nadiren makattan kanamaya neden olan poliplerin, büyük bölümünün uzun yıllar sessiz bir şekilde bağırsakta barınabildikleri bilinmektedir. Bu nedenle, düzenli kolonoskopi tetkiki yapılması bağırsak poliplerini henüz bağırsak kanserine dönüşmeden tespit etme ve alma olanağı sağlama açısından çok önemlidir. Winawer ve ark. Amerikan Ulusal polip çalışmasında, kolonoskopi ile düzenli tarama yapılması ve belirlenen 15’inde bağırsak poliplerinin alınması (polipektomi işlemi) durumunda, bağırsak kanseri ve rektum kanseri oranlarının % 76-90 oranında azaldığını vurgulamışlardır.
 • Bağırsak kanseri: ABD istatistiklerine göre bağırsak kanseri nedeni ile gerçekleşen ölümler, tüm kanser ölümleri içinde ikinci sırada yer almaktadır. Her yıl 150.000 kişi bağırsak kanseri tanısı almakta ve 50.000 kişi de bu nedenle yaşamını yitirmektedir. Bağırsak kanserinerastlanma oranı 1977 yılında 100.000 kişide 60 iken, 2007 yılında 100.000 kişide 45 seviyesine dek azalmıştır. Bağırsak kanseri nedeni ile gelişen ölümler ise; 1977 yılında 100.000 kişide 29 iken, 2007 yılında 100.000 kişide 17 seviyesine dek azalmıştır. Kolonoskopi taramaları ile bağırsak kanseri oranında % 90’lik azalma görüldüğü belirlenmiştir. Baxter’in çalışmasında, 1996-2001 yılları arasındaki dönemde, kolonoskopi taramaları sonrasında, bağırsak kanseri ve rektum kanseri oranlarının, kalın bağırsağın makat yakın olan sol yarısı için % 70’e yakın oranda azaldığı, buna karşın kalın bağırsağın sağ yarısından kaynaklanan bağırsak kanseri olgularında bir azalma olmadığını belirlemişlerdir. Bu sonuç, kolonoskopi tetkiki sırasında kalın bağırsağın sağ yarısının ve özellikle başlangıç bölümü olan çekum’un her olguda incelenmesinin önemini göstermektedir. Benzer şekilde Singh ve ark. Kolonoskopi ile tarama yapılan 54,803 olguyu incelendiklerinde, bağırsak kanseri ve rektum kanseri sıklığının % 30 civarında azaldığını belirlemişlerdir. Howlader ve ark. çalışmasında kolonoskopi tetkikinin normal bulunması durumunda yaşam boyu bağırsak kanseri riskinin % 30 ve kolonoskopi tetkikinin tekrarlanması durumunda % 80 azaldığı belirtilmiştir.
 • İltihabi bağırsak hastalıkları: Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi hastalıkların tanısının konulması, tedavilerinin planlanması ve sonraki dönemlerde düzenli takiplerinin yapılabilmesi açısından kolonoskopi tetkiki büyük önem taşır. Bu hastalıklarda zaman içinde kanama, darlık, delinme, apse, bağırsak fistülü, kanserleşme gibi komplikasyonlara rastlanabildiğinden kolonoskopi ile düzenli aralıklarla takip edilmektedirler.
 • Damar sorunları: Kolonoskopi; bağırsak anjiodisplazisi, AV malformasyon, iskemik kolit vb. damar sorunlarının tanısı, kanamalarının durdurulmasına olanak sağlar.
 • Diğer hastalıklar: bağırsak divertikülü, bağırsak lipomları, bağırsak lenfoması, karsinoid tümör, gastrointestinal stromal tümör
 • Kanamaların durdurulması: alt sindirim sistemi kanamalarında kolonoskopi ile iğne ile ilaç verilebilir (sklteroterapi), elektrik akımı (koter), yada lazer ile yakılabilir veya endoskopik klip yerleştirilebilir.
 • Stent yerleştirilmesi: Kısmi olarak bağırsak tıkanıklığına yol açan bağırsak kanseri olgularında geçici (plastik) veya kalıcı (metal) şemsiye şeklinde bağırsak içinde açılan ve tekrar genişlemeyi sağlayan stent yerleştirilebilir.
 • Yabancı cisimlerin alınması: bağırsak içine kaça çeşitli yabancı cisimler kolonoskopi ile alınabilir.

Kolonoskopi işlemi öncesinde bir hazırlık gerekir mi?

Evet gerekir. Kolonoskopi’nin ideal bir sonuç vermesi için bağırsakların sıklıkla işlemden bir gün önce tam olarak temizlenmiş olması (bağırsak hazırlığı, kolon hazırlığı, bağırsak temizliği, kolon temizliği) gerekmektedir.

Bağırsak hazırlığı sırasında düzenli olarak kullandığım ilaçlar alınabilir mi? 

Kalp, tansiyon vb. ilaçların büyük bir çoğunluğu alınabilir. Ancak, kan sulandırıcı ilaçlar (Aspirin®, Coraspin®, Ecoprin®, Dispril®, Coumadin®, Heparin®, Plavix®, Pradaxa® vb.), romatizma ve ağrı kesici ilaçları, insülin, demir ilacı veya antibiyotik kullanıyorsanız doktorunuzu uyarınız. Kan sulandırıcı ilaçların doktor kontrolünde kolonoskopi tetkikinden 7-10 gün öncesinden kesilmesi gereklidir. Ayrıca mutlaka allerjileriniz konusunda doktorunuzu uyarınız. Sıklıkla, kan sulandırıcı ilaçlara, işlemden 5-7 gün sonra tekrar başlanılabilir, ancak bu konuda mutlaka doktordan onay almak gerekir.

Kolonoskopi hiçbir yakınması olmayan kişilere yapılır mı?

Evet yapılır. Akciğer ve meme kanserini takiben kalın bağırsak kanseri, kanser ölümlerinde üçüncü sırada yer almaktadır. Bu nedenle, Amerikan Endoskopi Derneği gibi gelişmiş ülkelerin ilgili kuruluşları, 40 yaş üzerindeki kişilere tarama testi olarak kolonoskopi’yi önermektedirler. Her beş yılda bir kolonoskopi yapıldığında bağırsak kanserinin büyük ölçüde önlenebildiği bilinmektedir. Özellikle birinci derecede akrabalarında kalın bağırsak kanseri öyküsü olan kişilere tarama amaçlı yapılması tavsiye edilmektedir.

40 yaştan itibaren

 • Yılda bir kez dışkıda gizli kan testi
 • 5 yılda bir kez sigmoidoskopi
 • 10 yılda bir kez kolonoskopi tetkiki

2010 yılında gerçekleştirilen Amerikan Ulusal çalışmasında, 50-75 yaş grubundaki sağlıklı kişilerde, tarama amaçlı standart kolonoskopi tetkikinin % 55 ve dışkıda gizli kan testi % 9 oranında gerçekleştirilebildiğini belirlemişlerdir. Buna karşın, Amerikan Sağlık İstatistiklerine göre (CDC – Centers for Disease Control), meme kanseri için tarama oranı % 68 ve rahim ağzı kanseri için ise % 82 olarak bulunmuştur. Ülkemizde halen bu konuda net bir tıbbi veri olmamasına rağmen, 50-75 yaş grubundaki kişilerde standart kolonoskopi ile tarama yapılan kişilerin muhtemel oranı % 55’in çok altındadır. Dışkıda gizli kan testi ile ilerlemiş bağırsak kanseri olgularını belirleme oranı % 10-50, bağırsak kanserini belirleme oranı ise % 50-90 olarak bildirilmektedir. İlerlemiş tümörlerde standart kolonoskopi ile doğru tanı % 88, bağırsak kanseri için ise % 95-97 oranda yapılabilmektedir. Geçmişte 50 yaştan sonra düzenli olarak önerilen kolonoskopi tetkiki, 45 yaştan sonra bağırsak kanseri riskinin başlaması nedeni ile birçok Amerikan derneği tarafından 40 yaştan sonra yapılmaya başlanmıştır.

Kolonoskopi gününde tetkikten önce yemek yiyebilir miyim?

Kolonoskopi yapılana kadar hiçbir şey YEMEYİN ve İÇMEYİN. Ortalama işlem öncesinde 6 saatlik bir açlık süresi arzulanmaktadır.

Kolonoskopi işlemi nasıl gerçekleşir?

İşlem öncesinde sakinleştirici bazı ilaçlar (sedasyon) veya anestezi (tam uyuma) yapılacağından pek huzursuzluk hissetmezsiniz. İşlem genellikle ağrısız olup, rahat seyreder. İşlem sakinleştirici bir ilaç (sedasyon) ile gerçekleştiriliyorsa, hava verilmesine bağlı olarak, hafif baskı hissi ve karın krampları hissedebilirsiniz. Siz sırtüstü veya yan tarafınıza doğru yatarken doktorunuz tetkike başlayacaktır. Kolonoskopi işlemi 15 ile 60 dakika arasında sürmektedir. Ayrıca, işlem sonrasında 30 dakika-1 saat civarında bekleme süresi uygulanmaktadır. Bazı durumlarda kalın bağırsağın yapısı (aşırı kıvrımlı veya uzun olması) itibari ile kolonoskopi aletini arzulanan noktaya kadar ilerletmek mümkün olmayabilir, bu durumda bazen tetkikin tekrarı önerilebilir.

Bu aletten bana hastalık bulaşır mı? 

Hayır bulaşmaz, çünkü tüm endoskopi cihazlarına; bakteri, virüs ve mantar gibi zararlı mikropları yok etmek için tetkik öncesinde, mekanik temizlik ve ardından da özel cihazlarla dezenfeksiyon işlemi yapılmaktadır.

İşlem sırasında normal dışında bir durum görülürse ne olur?

Doktorunuz belirli bir bölgenin ileri tetkikine karar verirse, o bölgeden kolonoskop içinden geçirilen bir tel (biyopsi forsepsi) yardımı ile parça (biyopsi) alabilir. Biyopsi sadece kanser şüphesinde değil, birçok iyi huylu (selim) hastalığın ayırıcı tanısında da tercih edilmektedir. Kanama nedeniyle işlem yapılması durumunda, bu odaklara iğne ile ilaç verilebilir veya elektrik akımı (koter), yada lazer ile yakılabilir veya endoskopik klip yerleştirilebilir. Böylece çoğu zaman kanamayı durdurmak mümkün olabilir ve bu işlemler ağrıya yol açmaz. Bağırsak kanaması olan hastalarda sorun; dışkıda gizli kan, dışkıda kanama veya makattan kan gelmesi şeklinde kendisini belli edebilir. Bu tür bir durumda kolonoskopinin tekrarlanması halinde, tanı değerinin % 20 civarında olacağı bildirilmektedir.

Osteowell : Kemiklere Güç Ver

Kolonoskopi işlemi sonrası nasıl seyreder?

İşlem sırasında hava verilmesine bağlı olarak, gaz çıkartma gereksinimi duyabilirsiniz. Doktorunuz size işlemin sonuçlarını açıklayacaktır. Tetkik sırasında ağrı duymamanız için çeşitli sakinleştirici veya anestezi ilaçları yapılacağından ve işlem sonrasında refleksleriniz etkileneceğinden kolonoskopi sonrasında, ARAÇ KULLANMANIZ SAKINCALIDIR. Aynı şekilde banka işlemleri ve borsa işlemlerini işlemden kısa bir süre yapmak, hatalı kararlar alınmasına yol açabileceğinden uygun değildir. Bu nedenle mümkünse tetkike bir yakınınızın refakatinde gelmenizde yarar vardır. Doktorunuzun önereceği süreden sonra gıda alabilirsiniz.

Kolonoskopi işleminin komplikasyonları var mıdır?

Bağırsak polipleri kolonoskop içinden geçirilen telden bir kement (snare) yardımı elektrik akımı ile yakılarak (koter ile) çıkartılır. İşlem ağrısızdır. Kolonoskopi sırasında, kullanılan sakinleştirici ilaçlara karşı alerji gelişebilir veya çok nadiren biyopsi veya polip çıkartılma yerlerinden kanama veya delinme olabilir. Kolonoskopi işlemleri sonrasında, % 4 oranında geçici bakteri artışı görülebilir. Whitlock ve ark. ABD çapındaki çalışmasında, kolonoskopi işlemleri sonrasında komplikasyon görülme oranı, 3/ 1,000 olarak belirlenmiştir. Bu komplikasyonların % 85’inin ise bağırsak poliplerinin alındığı ”polipektomi” işlemi sırasında geliştiği bildirilmektedir. Rutter ve ark. daha güncel olan çalışmasında ise, kolonoskopi işlemine ait komplikasyon oranı 7/ 1,000 olarak belirtilmiştir. Kolonoskopi sonrasında makattan kanama riski % 0.5-2 arasındadır ve sıklıkla sıklıkla kolonoskopi işlemi ile aynı günde veya 7-10 gün içinde görülür. Kolonoskopi sırasında yapılan polipektomi işlemine ait kanamalar polip çapı büyüdükçe, polip sayısı arttıkça, kanser içeren poliplerde, kalın bağırsağın sağ yarısındaki poliplerde ve Aspirin kullanan hastalarda daha sıktır. Polipektomi kanamaları, çoğunlukla işlem sırasında enjeksiyon tedavisi, koter veya lazer ile yakma ile durdurulur. Geniş tabanlı poliplerin çıkartıldığı polipektomi işlemleri sonrasında, 1 / 1,000 oranında ”postpolipektomi sendromu” adı verilen, karın ağrısı ve karın zarı iltihabı (peritonit) ile seyreden bir tablo ortaya çıkabilir. Polipektomi işlemi sırasında delinme ise, ender de olsa cerrahi girişim gerektirebilir. Şiddetli karın ağrısı, ateş, titreme veya yarım bardaktan fazla makattan kanama olması durumlarında doktorunuzu arayınız. Ko ve Dominitz’in 370,000 kolonoskopinin sonuçlarını inceledikleri çalışmalarında, kolonoskopi işlemine bağlı ölüm oranı 3 / 10.000 olarak belirtilmiştir.

Kolonoskopi işleminde her zaman kalın bağırsağın tamamı incelenebilir mi?

Kolonoskopi tetkiklerinin % 80-90’ında kalın bağırsağın başlangıç kısmı olan çekum incelenebilir ve hatta ince bağırsağın kalın bağırsakla birleşme bölümü olan terminal ileum’da bu incelemeye dahil olur. Geriye kalan % 10-20 olguda ise kalın bağırsağın aşırı kıvrımlı olması, obezite vb. nedenlerle kalın bağırsağın tamamını inceleyebilmek mümkün olmayabilir.

Kolonoskopi yerine sanal kolonoskopi yapılsa olur mu?

Sanal kolonoskopi bilgisayarlı tomografi (BT kolonoskopi) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG kolonoskopi) cihazlarından yararlanarak kalın bağırsağın üç boyutlu görüntülerinin elde edilmesidir ve standart kolonoskopi ile eşdeğer değildir.

Sanal kolonoskopinin zayıf noktaları

 • Sanal kolonoskopi sırasında bağırsakta polip veya kanser belirlenirse çıkartılamaz veya parça alınamaz ve hastaya ek olarak standart kolonoskopi yapmak gerekir.
 • Bilgisayarlı tomografi ile yapıldığında hasta X ışını alır.
 • Sanal kolonoskopide 2 ile 10 mm arasındaki çapta polipler rahatlıkla gözden kaçabilir, ancak standart kolonoskopide bunlar rahatlıkla belirlenebilir. Bu nedenle standart kolonoskopi halen kalın bağırsak taramasında ‘altın standart’ olarak kabul görmektedir.

Kolonoskopi yerine kalın bağırsak röntgeni yapılsa olur mu?

Kalın bağırsak röntgeni (kalın bağırsak filmi, kolon filmi, kolon grafisi, lavman opaklı kolon grafisi, çift kontrastlı kolon grafisi) kolonoskopi ile aynı hizmeti vermez.

Kalın bağırsak röntgeninin zayıf noktaları

 • Tetkik sırasında X ışını (radyasyon) alınır.
 • Röntgen ilacının basınçlı verilmesi durumunda bağırsakta delinme (perforasyon) olabilir.
 • Kolonoskopi tetkikinde bağırsakta yeterince temizlemeyen dışkı kalıntıları emilebilir (aspirasyon) yada yıkanabilir (irigasyon), ancak kalın bağırsak filmi yapılırken bu gerçekleştirilemez
 • Bağırsakta polip veya kanser belirlenmesi durumunda, polibi çıkartmak (polipektomi girişimi) veya tümörden biyopsi almak için ayrıca kolonoskopi gerekir.
 • Hastaların % 40’ında kalp ritim bozukluğu (aritmi) gelişebilir.

Kolonoskopi yerine kapsül endoskopisi yapılsa olur mu?

Kapsül endoskopisi 1×3 cm ebadında ve 4 gram ağırlığında ve içinde bir mikroçip veya mini-kamera olan bir kapsülün 8-12 saatlik açlığı takiben yutulması ve bu cihazın sindirim sisteminde seyahat ederek görüntüler alması ve sonunda hastanın bu kapsülü dışkısı ile çıkartması işlemidir. Kapsül endoskopisi hiçbir zaman kolonoskopiye alternatif bir tetkik yöntemi değildir ve başlıca ince bağırsağı değerlendirmek için ve nedeni bilinmeyen kansızlık, bilinmeyen karın ağrısı ve kronik ishal gibi durumlarda altta yatan sorunun belirlenmesi amacı ile kullanılır.

Kolonoskopi ile mevcut sorunu atlama oranı nedir?

Kolonoskopi tetkiki sırasında polip, bağırsak kanseri ve rektum kanseri gibi sorunların % 2-12 oranında atlanabildiği çeşitli çalışmalarda vurgulanmaktadır. Sorunun atlanması, kitlenin çapının küçük olması, cihazın yetersizliği, endoskopistin yetersizliği nedeni ile olabilir. Deneyimin artması ile atlama olasılığı azalmakla birlikte sıfır olmamaktadır. Chokshi ve ark. çalışmasında, kolonoskopi tetkiki sırasında bağırsak polipleriniatlama oranının 10 mm’den küçük çaplı poliplerde % 50’ye dek çıkabildiğini belirtilmiştir. Singh ve ark. 2010 yılında, kolonoskopi tetkikinden sonraki 6-36 ay içinde bağırsak kanseri veya rektum kanseri belirlenmesi durumunun, bu tür kanserlerin yaklaşık % 8’ini oluşturduğunu belirtmişlerdir.

Bir kolonoskopi tetkikinin başarısı veya kalitesi nasıl değerlendirilir?

Bjorkman ve Popp, Amerikan Gastroenteroloji Derneği’nin kabul ettiği kolonoskopide kalite kriterlerini yayınlamışlardır. Bu kriterlere göre, gerçekleştirilen kolonoskopi işlemlerinin en az % 95’inde kalın bağırsağın başlangıç kısmı olan çekum’a ulaşılabilmeli ve bu noktadan itibaren kolonoskopi aletinin dışarı çıkartılma veya işlemin sonlandırılma süresinin en az 6 dakika olmasıdır. Benzer şekilde, Barclay ve ark, polipbelirlenme oranının, kolonoskopi aletininin çekum’dan dışarı çıkartılma süresinin 6 dakikadan uzun olduğu tetkiklerde, 6 dakikadan kısa olduğu tetkiklere kıyasla daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir. Rex ve ark. 2006 yılında, kolonoskopi tetkiki sırasında erkeklerde % 25 ve kadınlarda % 15 oranında polip belirlenmesini de kalite kriteri olarak vurgulamışlardır.

Bağırsak hazırlığının kalitesi nasıl değerlendirilir?

Amerikan Gastroenteroloji Derneği’nin kriterlerine göre bağırsak hazırlığı dört evrede değerlendirilir.

Evre
Bağırsak temizlik düzeyi
IBağırsağın tamamında geçişi engelleyecek düzeyde katı dışkı artıklarının olması
IIKolonoskopi tetkiki sırasında ileri düzeyde yıkama yapmayı gerektirecek düzeyde katı ve sıvı dışkı artıklarının olması
IIIKolonoskopi tetkiki sırasında hafif düzeyde yıkama yapmayı gerektirecek düzeyde sıvı dışkı artıklarının olması
IVYıkama yapmayı gerektirecek hiç dışkı artığının olmaması
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Prof. Dr. Korhan Taviloğlu, Kolonoskopi, 2017

Kaynaklar

 1. Amano T, Nishida T, Shimakoshi H, et al. Number of polyps detected is a useful indicator of quality of clinical colonoscopy. Endosc Int Open 2018; 6 (7): E878-E884. doi: 10.1055/a-0605-3264. Epub 2018 Jul 4.
 2. Patel VD, Thompson WK, Lapin BR, et al. Screening colonoscopy withdrawal time threshold for adequate proximal serrated polyp detection rate. Dig Dis Sci. 2018 Jul 4 doi: 10.1007/s10620-018-5187-0.
 3. Othman MO, Zhang D, Elhanafi S, et al. Cap-assisted colonoscopy increases detection of advanced adenomas and polyps. Am J Med Sci 2017; 353 (4): 367-373.
 4. Kashiwagi K, Inoue N, Yoshida T, et al. Polyp detection rate in transverse and sigmoid colon significantly increases with longer withdrawal time during screening colonoscopy. PLoS One 2017 Mar 22;12(3):e0174155. doi: 10.1371/journal.pone.0174155. eCollection 2017 Mar 22.
 5. Araújo AV, Santos C, Contente H, et al. Air everywhere: colon perforation after colonoscopy. BMJ Case Rep 2017 Mar 21;2017. pii: bcr2016219178.
 6. Schulz C, Müller J, Sauter J, et al. Superiority of a split-dose regimen of sodium picosulfate/magnesium citrate (SPMC) in comparison to a prior-day schedule (AM/PM) for colonoscopy preparation. A randomized single-blinded study. J Gastrointestin Liver Dis 2016;25 (3): 295-302.
 7. Campbell LA, Blake JT, Kephart G, et al. Understanding the effects of competition for constrained colonoscopy services with the introduction of population-level colorectal cancer screening: a discrete event simulation model. Med Decis Making 2016 Sep 28. pii: 0272989X16670638. [Epub ahead of print]
 8. García-Albéniz X, Hsu J, Bretthauer M, et al. Effectiveness of screening colonoscopy to prevent colorectal cancer among medicare beneficiaries aged 70 to 79 years: A prospective observational study. Ann Intern Med 2016 Sep 27. doi: 10.7326/M16-0758. [Epub ahead of print]
 9. Murray I. Colonoscopy as best screening test not proven. CMAJ 2016; 188 (13): 973.
 10. Chung SH, Park SJ, Hong JS, et al. Comparison of double pants with single pants on satisfaction with colonoscopy. World J Gastroenterol 2013; 19 (26): 4177-4184.
 11. Jiang M, Sewitch MJ, Barkun AN, et al. Endoscopist specialty is associated with colonoscopy quality. BMC Gastroenterol 2013 May 3;13:78. doi: 10.1186/1471-230X-13-78.
 12. Rutter CM, Johnson E, Miglioretti DL, et al. Adverse events after screening and follow-up colonoscopy. Cancer Causes Control 2012; 23 (2): 289-296.
 13. Chokshi RV, Hovis CE, Hollander T. Prevalence of missed adenomas in patients with adequate bowel preparation on screening colonoscopy. Gastrointest Endosc 2012; 75 (6): 1197-1203.
 14. Howlader N, Noone AM, Krapcho M, et al., eds. SEER Cancer Statistics Review, 1975-2008, National Cancer Institute. Bethesda, MD, http://seer. cancer.gov/csr/1975_2008/, based on November 2010 SEER data submission, posted to the SEER web site, 2011.
 15. Singh H, Nugent Z, Demers AA, et al. The reduction in colorectal cancer mortality after colonoscopy varies by the site of cancer. Gastroenterol 2010; 139: 1128-1137.
 16. Singh H, Nugent Z, Demers AA, et al. Rate and predictors of early/missed colorectal cancers after colonoscopy in Manitoba: a population-based study. Am J Gastroenterol 2010; 105: 2588-2596.
 17. Centers for Disease Control and Prevention Website. [Accessed February 13, 2012] National Center for Health Statistics. 2009: with special feature on medical terminology. www.cdc.gov/ nchs/data/hus/hus09.pdf. Published 2010
 18. Baxter NN, Goldwasser MA, Paszat LF, et al. Association of colonoscopy and death from colorectal cancer. Ann Intern Med 2009; 150: 1-8.
 19. Whitlock EP, Lin JS, Liles E, et al. Screening for colorectal cancer: a targeted, updated systematic review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Int Med 2008; 149: 638-658.
 20. Bjorkman DJ, Popp JW. Measuring the quality of endoscopy. Am J Gastroenterol 2006; 101: 864-865.
 21. Barclay RL, Vicari JJ, Doughty AS, et al. Colonoscopic withdrawal times and adenoma detection during screening colonoscopy. N Engl J Med 2006; 355: 2533-2541.
 22. Levine JS, Ahnen DJ. Adenomatous polyps of the colon. NEJM 2006; 355: 2551-2557.
 23. Rex DK, Petrini JL, Baron TH, et al; ASGE/ACG Taskforce on Quality in Endoscopy. Quality indicators for colonoscopy. Am J Gastroenterol 2006; 101: 873-885.
 24. Winawer SJ, Zauber AG, Ho MN, et al. Prevention of colorectal cancer by colonoscopic polypectomy. The National Polyp Study Workgroup. N Engl J Med 1993; 329: 1977-1981.
Bu bilgiler tedavi önerisi değildir ve bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.
×Osteowell : Kemiklere Güç Ver