Kalp Sağlığı

Yüksek Trigliserid Nedir? 

Yüksek trigliserid tanısı almışsanız, yalnız değilsiniz. Çalışmalara göre, tüm yetişkinlerin% 21.5’inin, hipertrigliseridemi veya dislipidemi olarak da adlandırılan normal-üstü trigliserit düzeyleri vardır. [1] Yüksek trigliserid düzeyleri spesifik semptomlarla gelmeyebilir, ancak yüksek…