Kronik Başağrısına Cerrahi Yöntem

Kronik Baş Ağrısına Cerrahi Yöntem Son Dönemde Gelişmiş Önemli Bir Tedavidir

Solunumu rahatlatmak için nazal cerrahi, seçilmiş hastalarda kronik baş ağrılarını azaltabilir veya ortadan kaldırabilir.

Araştırmaya göre fonksiyonel burun ameliyatı geçiren hastaların %85’inde baş ağrılarının en azından kısmi olarak iyileştiği gözlenmiştir. Bu sonuçlar, baş ağrısı semptomlarını iyileştirmek için nazal cerrahinin kullanılmasının, uygun şekilde seçilmiş kronik baş ağrısı hastalarında uygulanabilir bir tedavi seçeneği olabileceği düşünülüyor.

Burun Cerrahisi Baş Ağrısını İyileştirebilir

Araştırmacılar, kronik baş ağrısını tedavi etmek için daha önce yapılan burun cerrahisi çalışmalarından elde edilen kanıtları incelediler. Bu prosedürler, kronik baş ağrılarının tetikleyici noktaları olarak hizmet ettiğine inanılan burun ve sinüsler içindeki “temas noktalarını” hedefler. Bu tip ameliyatlar, tıkalı solunumu rahatlatmak için sıklıkla fonksiyonel nazal cerrahinin bir parçası olarak yapılır. Fonksiyonel nazal cerrahinin, nazal hava yolu solunumu, alerji semptomları ve tıkayıcı uyku apnesi geliştiği gösterilmiştir.

Sistematik bir araştırma incelemesi, mukozal temas noktalarına bağlı baş ağrılarının tedavisi için fonksiyonel nazal cerrahi uygulanan 1,577 hastayı bildiren 39 çalışmayı belirlemiştir. En sık uygulanan prosedürler sapmış septum veya aşırı sinüs dokusunu ele almak için ameliyat edildi. Çalışmaların yaklaşık yarısı, sıklıkla tekrarlayan sinüs enfeksiyonları olan hastalarda yapılan endoskopik sinüs cerrahisini (ESS) içermektedir.

Veriler, fonksiyonel burun cerrahisinin, kronik baş ağrısının semptomlarını azaltmada veya yok etmede oldukça etkili olduğunu gösterdi. Hastaların yaklaşık yüzde 48’i ameliyat sonrası baş ağrısının iyileştiğini, yüzde 37’sinin ise baş ağrısının şiddetinde veya sıklığında iyileşme olduğunu bildirmiştir. Yalnızca yüzde 15’i değişiklik bildirmemiştir.

Cerrahi Tedavi İle Baş Ağrısı Tedavi Edilmiştir

Çalışmaların bir alt kümesinde, fonksiyonel nazal cerrahi baş ağrısıyla gün sayısını azaltmıştır. Hastalar tarafından belirtilen baş ağrısı ağrısı puanları da azaltılmıştır.

Osteowell : Kemiklere Güç Ver

Bazen hastalar lokal anestezik sinir bloğu ile fonksiyonel burun ameliyatı için seçilir. Bu sinir bloğu testinde pozitif sonuç veren (baş ağrısı ağrısından kurtulma) hastalar, cerrahi müdahaleye iyi cevap verme olasılıkları daha yüksektir. Sonuçlar ayrıca ESS cerrahinin bir parçası olarak yapıldığında daha iyi görünmektedir.

Dr. Afifi ve coauthors yazdığı makalede, “Rapor, nazal mukozal temas noktalarının uygun seçilmiş hastalardaki baş ağrılarının iyileştirilmesine yardımcı olacak uygun bir cerrahi hedef olabileceğini gösteren kanıtların ilk sistematik gözden geçirmesidir”. Nazal cerrahiye verilen iyi yanıtlar “burun içi anatomisi ve baş ağrısı geri dönüş döngüleri arasında önemli bir ilişki olduğunu” öne sürmektedir.

Araştırmacılar, “Birlikte ele alındığında, bu sonuçlar, bireyselleştirilmiş cerrahi tedavinin her hastanın benzersiz anatomisine uyarlanmasına yardımcı olacak kapsamlı bir teşhis çalışmasının önemini vurgulamaktadır.” Çalışmalardaki spesifik prosedürlerin, fonksiyonel nazal cerrahi girişimden fayda görebilecek kronik baş ağrısı hastalarını tanımlamak için tutarlı tanı ölçütlerine duyulan ihtiyacın önemli ölçüde değiştiğini vurgulamaktadırlar.

Afifi ve meslektaşları, “Fonksiyonel nazal cerrahi, uygun seçilmiş hastalarda baş ağrısı semptomlarını iyileştirmek için uygun bir seçenektir.” Kronik baş ağrısı tedavisinde bu cerrahi yaklaşımdan yararlanma olasılığı en yüksek olan hastaları belirlemek için dikkatli seçim kriterleri de dahil olmak üzere iyi kontrollü randomize çalışmaların gerekliliğini vurgulamaktadırlar.

Science Daily, Functional nasal surgery relieves chronic headache for some patients, 2018

Referans

  1. Rebecca L. Farmer, Ravi K. Garg, Ahmed M. Afifi. Can Functional Nasal Surgery Treat Chronic Headaches? A Systematic ReviewPlastic and Reconstructive Surgery, 2018; 142 (6): 1583 DOI: 10.1097/PRS.0000000000004989
Bu bilgiler tedavi önerisi değildir ve bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.
×Osteowell : Kemiklere Güç Ver