Lactobacillus Nedir? Hangi Durumlarda Kullanılır?

Lactobacillus (Laktobakillus) bir bakteri türüdür.

Çok sayıda farklı lactobacillus türü vardır. Bunlar normalde sindirim, idrar ve genital sistemlerimizde hastalığa neden olmadan yaşayan “dost” bakterilerdir. Ayrıca Lactobacillus yoğurt gibi bazı fermente gıdalarda ve besin takviyelerinde bulunur.

Lactobacillus, çocuklarda rotaviral ishal ve gezgin ishali gibi bulaşıcı türler de dahil olmak üzere ishalin tedavisi ve önlenmesi için ağız yoluyla alınır. Ayrıca antibiyotik kullanımıyla bağlantılı ishalin önlenmesi ve tedavi edilmesi için de kullanılır.

Bazı insanlar genel sindirim sorunları, irritabl bağırsak sendromu (IBS), bebeklerde kolik, iltihaplı bağırsak hastalığı (IBD), bağırsak iltihabı, bağırsaklarda çok fazla bakteri üremesi, kabızlık, bağırsak ameliyatından sonra sonuçları iyileştirmek ve erken doğan bebeklerde nekrotizan enterokolit (NEC) adı verilen ciddi bir bağırsak problemini önlemek için ağız yoluyla laktobasil alır. Ayrıca Lactobacillus ülserlere neden olan bakteri türü Helicobacter pylori ve üriner sistem enfeksiyonlarına, vajinal mantar enfeksiyonlarını önlemek için de alınır. Bunun yanında kilo kaybı, romatoid artrit, diş boşlukları, diş plağı, diş eti hastalığı ve ağız yaraları için ağızdan alınabilir.

Lactobacillus, uçuk, kanser yaraları ve akne gibi cilt rahatsızlıkları için ağız yoluyla alınabilir. Ayrıca egzama (alerjik dermatit), güneş ışığına karşı duyarlılık (polimorf ışık erimesi), çevresel alerjenlere duyarlılık, bebeklerde ve çocuklarda saman nezlesi tedavisinde ya da önlenmesinde kullanılır.

Ayrıca yüksek kolesterol, domuz gribi, HIV / AIDS, laktoz intoleransı, Lyme hastalığı, kurdeşen, kanseri önlemek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için ağızdan alınır.

Kadınlar bazen vajinal enfeksiyonları ve idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etmek için laktobasil fitiller kullanırlar.

Ne Kadar Etkili?

Doğal İlaçlar Kapsamlı Veri Tabanı, şu ölçütlere göre bilimsel kanıtlara dayanan etkinliği değerlendirmektedir: Etkili, muhtemel etkili, mümkün olduğunca etkili, mümkün olduğunca etkisiz, muhtemelen etkisiz, etkisiz ve etkinliği değerlendirmek için yeterli kanıt yok

LACTOBACILLUS için etkinlik dereceleri aşağıdaki gibidir:

Muhtemelen Etkili

 • Çocuklarda belirli bir virüsün (rotavirüs) sebep olduğu ishal: Laktobasillus ile tedavi edilen rotaviral ishalli çocukların, bu tedaviyi almayan çocuklara göre 3 gün daha önce hastalığı atlattığı görülür. Daha yüksek dozlarda laktobasil düşük dozdan daha etkilidir. İlk 48 saat boyunca en az 10 milyar koloni oluşturan birim kullanılmalıdır.

Mümkün Olduğunca Etkili

 • Saman nezlesi: 5 hafta boyunca günde 2 milyar koloni oluşturan birim laktobasil alınması, anti-alerjik ilaç loratadinine yanıt vermeyen çim polen alerjisi olan kişilerde yaşam kalitesini neredeyse %18 artırabilir. Yıl boyunca devam eden alerjisi olan çocuklarda, 12 hafta boyunca 10 milyar koloni oluşturan birim laktobasil almak kaşıntılı göz semptomlarını iyileştirebilir. Ancak hamilelik sırasında laktobasil almak bebeğin alerji geliştirmesini engelliyor gibi görünmemektedir.
 • Antibiyotiklerin neden olduğu ishalin önlenmesi: Laktobakillus suşları içeren probiyotik ürünler almak, yetişkinlerde ve çocuklarda antibiyotiklerin neden olduğu ishalin önlenmesine yardımcı olur. En iyi çalışılmış olan laktobasil suşu, antibiyotik tedavisine başlandıktan sonraki 2 gün içinde başladığında ve antibiyotikler bittikten sonra en az 3 gün devam ettiğinde, ishal olasılığın ı%60 ila %70 oranında azalttığı görülmektedir.
 • Egzama (atopik dermatit): Araştırmaların çoğu, laktobasil ürünlerinin alınmasının bebeklerde ve çocuklarda egzama semptomlarını azaltabildiğini göstermektedir. Hamileliğin son ayında anne tarafından alındığında laktobasil probiyotikler, çocuğun egzama gelişme olasılığını azaltabilir.
 • Alerjik reaksiyonlar geliştirme riskinin artmasıyla ilişkili durumlar (atopik hastalık): Araştırmalar, belirli laktobasil suşlarının alınmasının, aile öyküsünde bu durum olan bebeklerde astım, burun akıntısı ve egzama gibi alerjik reaksiyonların gelişmesini önleyebileceğini göstermektedir. Ancak, tüm suşlar işe yaramış gibi görünmüyor.
 • Bakterilerin neden olduğu vajinal enfeksiyonları tedavi etmede (bakteriyel vajinoz): Araştırmacılar, laktobasil fitillerinin ve vajinal tabletlerin bakteriyel vajinoz tedavisinde etkili olabileceğini bulmuşlardır. Ayrıca araştırmacılar yoğurt yemenin ya da laktobasil içeren vajinal kapsüller kullanmanın bu enfeksiyonların tekrar oluşmasını önlemeye yardımcı olabileceğini bulmuşlardır.
 • Kanser tedavisi nedeniyle oluşan ishalin önlenmesi (kemoterapi):  5-Floroürasil adlı bir kemoterapi ilacı, şiddetli ishal ve diğer gastrointestinal yan etkilere neden olabilir. Kolon ya da rektum kanseri olan hastaların laktobasil kullandıkları zaman, daha az şiddetli ishal, daha az mide rahatsızlığı ve hastanede daha kısa bakım gördüğüne dair bazı kanıtlar vardır. 
 • Kabızlık: 4-8 hafta boyunca laktobasil probiyotik alınması, mide ağrısı ve rahatsızlığı, şişkinlik ve az bağırsak hareketleri gibi kabızlık semptomlarını azaltabilir. Ayrıca bazı insanlarda bağırsak hareketi sayısını artırabilir.
 • Şeker hastalığı: Gebeliğin ikinci üç ayının başlangıcından itibaren laktobasil alınması, özellikle 35 yaşın üzerindeki annelerde ve daha önce hamilelik sırasında diyabetli olan annelerde, hamilelik sırasında diyabetin önlenmesine yardımcı olur. Hamilelik sırasında diyabet gelişen kadınlarda, laktobasil almak kan şekeri kontrolüne yardımcı olur.
 • İshal: Hastaneye yatırıldıklarında 1-36 aylık bebeklere ve çocuklara laktobasil verilmesi, ishal gelişme riskini azaltıyor gibi görünmektedir. Lactobacillus’un çocuklarda diyare süresini kısaltıp azaltamayacağına dair çelişkili kanıtlar vardır.
 • Karın ağrısı: Araştırmaların çoğu, kısa süreli lactobacillus almanın, mide ağrısı olan çocuklarda belirtileri azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Ayrıca ilk araştırmalar laktobasil ve bifidobacterium kısa süreli almanın mide ağrısı olan kadınlarda semptomları iyileştirebileceğini göstermektedir.
 • Helicobacter pylori (H pylori) enfeksiyonu: Araştırmalar laktobasil probiyotiklerin, reçeteli ilaçlar olan klaritromisin, amoksisilin ve bir proton pompası inhibitöründen oluşan “üçlü tedavi” ile birlikte alınmasının, H. pylori’nin neden olduğu mide ülserlerinin tedavisine yardımcı olduğunu göstermektedir. H. pylori enfeksiyonu olan yaklaşık 7-11 hasta, sadece bir “üçlü tedavi” ile elde edilebilecek olana kıyasla azalma sağlamak için laktobasil artı “üçlü tedavi” ile tedavi edilmelidir. 
 • Yüksek kolestorol: Laktobasil probiyotiklerin alınması, yüksek kolesterolü olan ya da olmayan kişilerde toplam kolesterolü yaklaşık 10 mg/dL ve düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL veya “kötü”) kolesterolü yaklaşık 9 m /dL azaltabilir. Bununla birlikte, laktobasil probiyotikler yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL veya “iyi”) kolesterol ya da trigliseritler adı verilen yağları iyileştirmiyor gibi görünmektedir.
 • Bebeklerde kolik: Bazı araştırmalar emziren bebeklere laktobasil vermenin günlük ağlama süresini azalttığını göstermektedir. Bazı araştırmalar, lactobacillus’un ağlama süresini azaltmada, ilaç simetikonunu kullanmaktan daha etkili olduğunu göstermektedir. Ancak yapılan geniş bir çalışma, laktobasilusun ağlamayı azaltmadığını göstermektedir. Büyük çalışmada bebeklerin önceki araştırmada olduğundan daha ciddi kolik olması muhtemeldir.
 • Kanser tedavisi kaynaklı ağız iltihabı (oral mukozit): Araştırmalar, radyasyon/kemoterapi tedavisinin ilk gününden bir hafta sonrasına kadar laktobasil içeren pastilleri almanın şiddetli ağız yaraları gelişen hasta sayısını azalttığını göstermektedir.
 • Ülseratif kolit için geçirilen ameliyattan sonra ortaya çıkan pouchitis denilen bir komplikasyon: Ağızdan lactobacillus alınması Ülseratif kolit için geçirilen ameliyattan sonra ortaya çıkan pouchitis denilen bir komplikasyon tedavisinde yardımcı görünmektedir. Bir yıl boyunca lactobacillus, bifidobacterium ve streptococcus içeren bir probiyotik alınması, bu rahatsızlığı olan kişilerin %85’inde remisyon sağlamaya devam ediyor gibi görünmektedir.
 • Solunum yolu enfeksiyonu: Bazı araştırmalar, laktobasil probiyotiklerin bebeklerde ve çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bebeklere ve çocuklara laktobasil verilmesi, solunum yolu enfeksiyonu olasılığını yaklaşık %38 oranında azalttığı görülmektedir. Ayrıca, günlük bakım merkezlerine devam eden 1-6 yaş arası çocuklara laktobasil içeren süt verildiğinde daha az ve daha az şiddetli solunum yolu enfeksiyonları görülmektedir.
 • Romatoid artrit (RA): Araştırmalar, 8 hafta boyunca laktobasil almanın, romatoid artritli kadınlarda hassas ve şişmiş eklemleri azalttığını göstermektedir.
 • Gezgin ishali: Gezgin ishaline, gezginin daha önce maruz kalmadığı bakteri, virüs ya da parazitler neden olur. Laktobasil almak, gezginlerde ishalin önlenmesine yardımcı gibi görünmektedir. Etki oranı, farklı yerlerde bulunan bakterilerdeki farklılıklar nedeniyle seyahat hedefine bağlı olarak çok değişebilir.
 • Ülseratif kolit adı verilen bir bağırsak hastalığı: Lactobacillus probiyotikler ülseratif kolitli kişilerde remisyonu arttırıyor gibi görünmektedir. Yararının en iyi kanıtı, lactobacillus, bifidobacterium ve streptococcus içeren çok türlü bir probiyotiklerdir. Araştırmalar, bu ürünün alınmasının standart ülseratif kolit tedavisi ile birlikte kullanıldığında remisyon oranlarını neredeyse 2 kat artırabileceğini göstermektedir. Tek bir laktobasil suşunun alınması da semptomları iyileştiriyor gibi görünmektedir. Ancak laktobasil ülseratif kolit nüksünü önlüyor gibi görünmüyor.

Muhtemelen Etkisiz

 • Clostridium difficile bakterisinin neden olduğu ishal: Clostridium difficile enfeksiyonları için tedavi gören insanların rahatızlığı sıklıkla tekrar eder. Bazı çelişkili sonuçlar olmasına rağmen, çoğu araştırma, laktobasil almanın Clostridium difficile ishalin tekrarlayan bölümlerini önlemediğini göstermektedir. Araştırmaların çoğu, laktobasil probiyotiklerin, Clostridium difficile ishalin ilk bölümlerini önlemediğini göstermektedir.
 • Crohn hastalığı: Laktobasil probiyotiklerinin alınması, Crohn hastalığının hafiflemesini sağlamaz ya da Crohn hastalığı için yeni ameliyat olanlarda tekrar aktif hale gelmesini engellemez. 
 • Diş plağı: Doğumdan 4 hafta önce  laktobasil kullanmaya başlayan ve doğumdan 4 ay sonra laktobasil verilen bebeklerde, bebek dişlerinde diş plağını 9 yaşına kadar azalttığı görülmemektedir.
 • Vajinal mantar enfeksiyonları: Laktobasilusun ağız yoluyla alınması veya laktobasil ile zenginleştirilmiş yoğurt kullanılması, antibiyotik kullanan kadınlarda vajinal mantar enfeksiyonlarını önlemez. Ancak, laktobasilus içeren vajinal fitiller geleneksel tedavi ile birlikte kullanıldığında semptomların düzeldiği görülmektedir.

Etkinliği Değerlendirmek İçin Yeterli Kanıt Yok

 • Akne: İlk araştırmalar, laktobasil ve bifidobacterium içeren bir probiyotiğin minosiklinle birlikte alınmasının akneyi iyileştirdiğini göstermektedir.
 • Bipolar bozukluk: Hastaneden taburcu edildikten sonra laktobasillus ve bifidobacterium içeren bir probiyotik alınması, bipolar bozukluğu olan kişilerin semptomların kötüleşmesi nedeniyle yeniden değerlendirilmesi gerekebilir.
 • Soğuk algınlığı: İlk araştırmalar, 12 hafta boyunca günlük olarak laktobasil almanın, soğuk algınlığı riskini yaklaşık %12 azalttığını ve yetişkinlerde azalan semptomlarla beraber gün sayısının 8.6’dan 6.2’ye azaldığını göstermektedir. Ayrıca, 3 ay boyunca lactobacillus plus bifidobacterium alınması, soğuk algınlığı semptomları nedeniyle oluşan okuldaki devamsızlığı azalttığı görülmektedir. Ancak, araştırma tutarsız. Bazı laktobasil suşlarının alınması, soğuk algınlığı ya da soğuk algınlığı/gribe yakalanma riskini azaltmıyor gibi görünmektedir.
 • Kistik fibroz: Araştırmalar, 6 ay boyunca günlük olarak laktobasil almanın, akciğer komplikasyonları olan kistik fibroz hastalarının yüzdesini %37’den %3’e ve üst solunum yolu enfeksiyonları yüzdesini %20’den %3’e düşürdüğünü göstermektedir. 
 • Boşluklar: Gebelere doğumdan 4 hafta önce başlayan ve doğumdan 12 ay öncesine kadar bebeklerde devam eden lactobacillus verilmesi, çocuğun bebek dişlerinde boşluk oluşmasını önlemeye yardımcı olur. Ancak bebeklere lactobacillus verilmesi dişlerdeki çürükleri önlemez.
 • Grip: 8 hafta boyunca haftada 5 gün bir laktobasilus suşu içeren bir içecek alınması, grip mevsiminde okuldaki gribin görülme sıklığını azaltır. 6 hafta boyunca günlük olarak farklı bir laktobasil suşunun alınması, sağlıklı yetişkinlerde soğuk/grip günlerinin sayısını azaltmaz.
 • İrritabl barsak sendromunu (IBS) tedavi etmede: Birçok çalışma, IBS’yi tedavi etmek için lactobacillus türlerini değerlendirmiştir. Bazı suşlar, bazı insanlarda karın ağrısı, şişkinlik ve gaz gibi IBS semptomlarını azaltabilir. Ancak diğer lactobacillus suşları IBS’li çoğu insanda işe yaramıyor gibi görünmektedir.
 • Sütte şeker laktoz, sindirim sorun: Bazı araştırmalar, lactobacillus ile süt içmenin, laktoz intoleransı olan kişilerde hala gaz gibi semptomlara neden olduğunu göstermektedir. Ancak diğer araştırmalar, laktobasil içeren bir süt ürünü içmenin laktoz intoleransı semptomlarını azalttığını göstermektedir.
 • Erken doğmuş bebeklerde nekrotizan enterokolit (NEC): Çoklu klinik çalışmaların sonuçları değerlendirildiğinde, erken doğmuş bebeklere laktobasil verilmesi, ağır NEC riskini %30 ile %55 oranında azalttığı görülmektedir. Ancak bireysel klinik çalışmalardan elde edilen sonuçlar göz önüne alındığında, lactobacillus, NEC’yi önlüyor gibi görünmemektedir. Bireysel klinik çalışmaların fayda gösteremeyecek kadar küçük olması mümkündür. Laktobakillusun, diğer probiyotiklerle birlikte kullanıldığında, tek bir probiyotik olarak kullanıldığından daha faydalı olması da mümkündür.
 • Güneşe maruz kalmadan kaynaklanan deri döküntüleri (polimorf ışık erimesi): İlk araştırmalar, laktobasil ve diğer bileşenleri içeren bir takviye almanın, polimorf ışık erimesi adı verilen rahatsızlığı olan insanlarda güneşe maruz kaldıktan sonra cilt reaksiyonlarının azaldığını göstermektedir. 
 • Bağırsaklardaki bakteri üremesi: Bazı klinik araştırmalar bağırsaklarda potansiyel olarak zararlı bakterilerin gelişmesini önlemek ve tedavi etmek için laktobasili değerlendirmiştir. Bu araştırmaların bazıları, mide ağrısı, şişkinlik ve ishal gibi semptomlarda hafif gelişmeler olduğunu göstermektedir. Ancak başka araştırmalar bu rahatsızlığa sahip insanlara bir yararının olmadığını göstermektedir. Lactobacillus bağırsaklarda zararlı bakteri üremesini önlemede yardımcı görünmemektedir.
 • İdrar yolu enfeksiyonları (İYE): Laktobasilusun ağızdan alınması veya vajinaya yerleştirilmesinin İYE’leri önlemede yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır.
 • Yoğun bakım ünitesindeki insanlarda gelişen zatürre: İlk araştırmalar, laktobasil almanın yoğun bakım ünitesindeki kişilerde pnömoni insidansını azaltabileceğini göstermektedir.
 • Kilo kaybı: Araştırmalar, obez erişkinlerin çoğunda laktobasil almanın yağı ya da ağırlığı azaltmadığını göstermektedir. Ancak, kadınlarda vücut ağırlığını azaltabilir.
 • Bağışıklık sistemini güçlendirmek
 • Kanser
 • Acıyan yara
 • Ateş kabarcıkları
 • Kurdeşen
 • Lyme hastalığı

Nasıl Etki Eder?

Normalde birçok bakteri ve diğer organizma vücudumuzda yaşar. Lactobacillus gibi “dost” bakteriler, yiyecekleri parçalamamıza, besinleri emmemize ve ishal gibi hastalıklara neden olabilecek “dost olmayan” organizmalarla savaşmamıza yardımcı olabilir.

Lactobacillus Kullanmak Güvenli Mi?

Lactobacillus, ağızdan uygun şekilde alındığında OLDUKÇA GÜVENLİ’dir. Yan etkiler genellikle hafiftir ve çoğu zaman bağırsak gazı ya da şişkinlik olarak kendini gösterir.

Lactobacillus ayrıca kadınlarda vajina içinde kullanılması OLDUKÇA GÜVENLİ’dir.

Özel Önlemler ve Uyarılar:

Çocuklar: Lactobacillus, çocuklarda ağızdan uygun şekilde alındığında OLDUKÇA GÜVENLİ’dir.

Hamilelik ve emzirme: Hamilelik ve emzirme döneminde ağızdan uygun bir şekilde alındığında Lactobacillus OLASI GÜVENLİDİR.

Zayıflamış bağışıklık sistemi: Canlı bakteri içeren laktobasilin zayıf bağışıklık sistemi olan kişilerde çok iyi gelişebileceği ve enfeksiyonlara neden olabileceği konusunda bazı endişeler vardır. Zayıflamış bir bağışıklık sisteminiz varsa (örneğin, HIV / AIDS’iniz varsa ya da kanser tedavisi görüyorsanız), laktobasil kullanmadan önce sağlık uzmanınıza danışın.

Kısa bağırsak sendromu: Kısa bağırsak sendromu olan kişilerin, laktobasil enfeksiyonları geliştirme olasılığı diğerlerinden daha fazla olabilir. Bu durum varsa, lactobacillus kullanmadan önce sağlık uzmanınızla konuşun.

Ülseratif kolit: Hastanede yatmayı gerektirecek kadar ağır olan ülseratif koliti olan kişilerin, laktobasil enfeksiyonları geliştirmesi diğer insanlardan daha muhtemel olabilir. Bu durum varsa, lactobacillus kullanmadan önce sağlık uzmanınızla konuşun.

Hasarlı kalp kapakçıkları: Lactobacillus kalp odalarının ve kalp kapakçıklarının iç astarlarında bir enfeksiyona neden olabilir, ancak bu oldukça nadirdir. Bununla birlikte, kalp kapakçıkları hasar görmüş kişilerin, özellikle diş ya da istilacı mide ve bağırsak prosedürlerinden önce laktobasil kullanıyorlarsa, bu tür enfeksiyonlara yakalanma olasılığı diğer insanlardan daha fazla olabilir. Kalp kapakçığı hasar görmüş kişiler, dental prosedürler ya da istilacı mide ve endoskopi gibi bağırsak prosedürlerinden önce probiyotik almayı bırakmalıdır.

Farklı İlaçlarla Etkileşime Girer Mi?

Antibiyotik İlaçlar

Antibiyotikler vücuttaki zararlı bakterileri azaltmak için kullanılır. Antibiyotikler ayrıca vücuttaki dost bakterileri de azaltabilir. Lactobacillus, bir tür dost bakteridir. Lactobacillus ile birlikte antibiyotik alınması Lactobacillus’un etkinliğini azaltabilir. Bu etkileşimi önlemek için, Lactobacillus ürünlerini antibiyotiklerden en az 2 saat önce veya sonra alınması önerilir.

Bağışıklık Sistemini Zayıflatan İlaçlar (İmmunosupresanlar)

Lactobacillus canlı bakteri ve maya içerir. Bağışıklık sistemi genellikle enfeksiyonları önlemek için vücuttaki bakterileri ve mayaları kontrol eder. Bağışıklık sistemini azaltan ilaçlar, bakteri ve mayadan hastalanma şansınızı artırabilir. Lactobacillus’un bağışıklık sistemini azaltan ilaçlarla birlikte alınması hastalanma riskini artırabilir.

Bitkiler ve Takviye Gıdalarla Etkileşimi Var Mı?

Demir

Bazı laktobasillerin aynı anda alındıklarında demir emilimini arttırdığı görülmektedir. Bu lactobacillus türünün demir takviyesi ile birlikte alınması bazı insanların çok fazla demir almasına neden olabilir. 

Yiyeceklerle Etkileşimi Var Mı?

Demir

Bazı laktobasillerin aynı anda alındıklarında demir emilimini arttırdığı görülmektedir. Bu lactobacillus türünün demir takviyesi ile birlikte alınması bazı insanların çok fazla demir almasına neden olabilir. 

Hangi Dozda Kullanılır?

Bilimsel araştırmalarda ortaya çıkan dozlar aşağıdaki gibidir:

Yetişkinler

Ağızdan Alım

Saman nezlesi için: 7 hafta boyunca günde en az 2 milyar koloni oluşturan laktobasil ünitesi ve 5 hafta boyunca günde bir kez 10 mg loratadin kullanılmıştır.

Antibiyotiklerin neden olduğu ishali önlemek için: Birçok farklı lactobacillus türü ile çalışılmıştır. Çoğu durumda, günlük 10-100 milyar koloni oluşturan günlük dozlarda laktobasil verilir. 100 milyon koloni oluşturan birimin daha düşük dozları da kullanılmıştır. Genellikle tedavi, antibiyotik tedavisine başladıktan sonraki 2 gün içinde başlar ve antibiyotik tedavisi tamamlandıktan sonra en az 3 gün boyunca sürdürülür.

Egzama (atopik dermatit): Çocuklarda egzamayı önlemek için gebeliğin son ayında hamile kadınlara laktobasil verilmiştir. Tipik olarak, laktobasil, tek başına ya da diğer probiyotik türlerle birlikte, 100 milyon ile 10 milyar koloni oluşturan dozlarda verilir. Dozlar, lactobacillus suşuna bağlı olarak ve ürünün çok türlü bir probiyotik olup olmadığına bağlı olarak değişir.

Alerjik reaksiyonlar geliştirme riskinin artmasıyla ilişkili durumlar için (atopik hastalık): Doğumdan 2-4 hafta önce günde 10-20 milyar koloni oluşturan laktobasil ünitesi kullanılmaktadır.

Bakterilerin neden olduğu vajinal enfeksiyonların tedavisi için (bakteriyel vajinoz): Laktobasilus içeren 150 ml yoğurt, 2 ay boyunca günlük olarak kullanılır.

Osteowell : Kemiklere Güç Ver

Kanser tedavisi nedeniyle oluşan ishalin önlenmesi için (kemoterapi): 24 hafta kemoterapi süresince 5-10 milyar koloni oluşturan laktobasil ünitesi günde iki kez kullanılmıştır.

Kabızlık için: 4-8 hafta boyunca günde 200-400 milyon koloni oluşturan laktobasillus ünitesi alınmıştır. Ayrıca, 5 milyar koloni oluşturan birim laktobasil ve diğer probiyotik türlerini içeren çok türlü bir probiyotik ürün 7 gün boyunca günde iki kez kullanılmıştır.

Diyabet için: Günde 2-6 milyar koloni oluşturan laktobasillus ünitesi içeren probiyotik ürünler gebelikte en az 6 hafta kullanılmıştır.

Mide ağrısı için: 20 milyar koloni oluşturan birim laktobasil 30 gün boyunca günlük olarak alınmıştır.

Helicobacter pylori (H pylori) enfeksiyonu için: Günlük 200 milyon ile 15 milyar koloni oluşturan birim laktobasillus içeren probiyotik ürünler üçlü tedavi ile birlikte kullanılmıştır. Ayrıca, 30 milyon koloni oluşturan laktobasillus ve diğer probiyotik türler içeren çok ırklı bir probiyotik, üçlü tedaviden 2 hafta öncesine kadar 2 hafta boyunca kullanılmıştır.

Yüksek kolesterol için: 6-12 hafta boyunca 39 milyon ila 50 milyar koloni oluşturan birim laktobasil içeren probiyotik ürünler kullanılmıştır.

Ülseratif kolit (poşit) ameliyatından kaynaklanan bir komplikasyon için: 900-1500 milyar koloni oluşturan birim laktobakillus, bifidobacterium ve streptokok içeren bir kombinasyonlu probiyotik bir yıla kadar günde iki kez alınmıştır. Yaklaşık 10 milyar koloni oluşturan birim laktobasil ve bifidobakteri içeren bir başka probiyotik 9 ay boyunca günlük olarak alınmıştır.

Romatoid artrit için (RA): 8 hafta boyunca günlük 100 milyon koloni oluşturan laktobasil ünitesi kullanılmıştır.

Gezgin ishali için: Seyahatten 2 gün önce başlayan ve seyahatin sonuna kadar devam eden günlük 2 milyar koloni oluşturan laktobasil birimi kullanılıyor.

Ülseratif kolit adı verilen bir bağırsak hastalığı için: 25 milyar koloni oluşturan birim laktobasil içeren bir ürün 8 hafta boyunca günde iki kez alınmıştır. Ayrıca 900-1500 milyar koloni oluşturan birim laktobasil, bifidobakteri ve streptokok içeren bir probiyotik günde bir veya iki kez alınmıştır.

Vajina İçine

Bakterilerin neden olduğu vajinal enfeksiyonların tedavisi için: Tablet başına 10 milyon koloni oluşturan birim laktobasil içeren bir ile iki vajinal tablet 6 gün boyunca 0.3 mg estriol ile birlikte günlük olarak alınmıştır. 6 gün boyunca günde iki kez verilen, 100 milyon ile 1 milyar koloni oluşturan birim laktobasillus içeren intravajinal fitiller de kullanılmıştır.

Çocuklar

Ağızdan Alım

Rotaviral ishal için: İlk 48 saat boyunca günlük en az 10 milyar koloni oluşturan birim laktobasillus dozlarının en iyi şekilde çalıştığı görülmektedir.

Saman nezlesi için: 7-12 yaşları arasındaki çocuklarda 5 mg levosetirizin ile birlikte 12 hafta boyunca günde bir kez 10 milyar koloni oluşturan laktobasilus ünitesi alınmıştır.

Antibiyotiklerin neden olduğu ishalin önlenmesi için: Günde bir kez 10-20 milyar koloni oluşturan laktobasil ünitesi alınmıştır. Günde iki kez 20 milyar koloni oluşturan birim de kullanılmıştır.

Egzama için (atopik dermatit): Çocuklarda egzama tedavisi için, 6-12 hafta boyunca günde 10-100 milyar koloni oluşturan laktobasillüs birimi alınmıştır. Egzamayı önlemek için, doğumdan sonra 1-2 yıla kadar günlük 100 milyon ila 6 milyar koloni oluşturan laktobasil birimi kullanılır. Ayrıca, doğumdan sonra 6 aya kadar günlük 10 milyar koloni oluşturan birim laktobasil ve Bifidobacterium içeren bir probiyotik kullanılmıştır.

Alerjik reaksiyonlar geliştirme riskinin artmasıyla ilişkili bir durum için (atopik hastalık): Yaşamın ilk 3-6 ayı boyunca günde 10-20 milyar koloni oluşturan laktobasil ünitesi kullanılmıştır.

Kabızlık için: 8 hafta boyunca günlük 100 milyon koloni oluşturan laktobasil ünitesi kullanılmıştır.

İshal için: Altı milyar koloni oluşturan birim laktobasil, bebeklerde hastanede yatarlarken günde iki kez kullanılmıştır. Ayrıca, 6-24 aylık çocuklarda 15 ay boyunca haftada 6 gün, günde 37 milyar koloni oluşturan laktobasilus ünitesi kullanılmıştır.

Mide ağrısı için: 6-16 yaşları arasındaki çocuklarda yüz milyon koloni oluşturan birim laktobasil 4 hafta boyunca günde iki kez kullanılmıştır.

Helicobacter pylori (H pylori) enfeksiyonu için: Yaklaşık 100 milyar koloni oluşturan laktobasil ve bifidobakteri içeren bir probiyotik, üçlü tedavide 2 hafta boyunca ve üçlü tedaviden sonra 4 hafta boyunca kullanılmıştır. Üçlü tedavi, reçeteli ilaçlar klaritromisin, amoksisilin ve bir proton pompası inhibitöründen oluşuyordu.

Bebeklerde kolik için: Emen ve mamayla beslenen bebeklerde günlük 100 milyon koloni oluşturan birim laktobasil 90 güne kadar kullanılmıştır. Ayrıca, 65 mg limon balsamı, 9 mg Alman papatyası ve 1 milyar koloni oluşturan birim laktobakillus içeren özel bir çok bileşenli ürün 4 hafta boyunca günde iki kez kullanılmıştır.

Solunum yolu enfeksiyonları için: Günlük 130 milyon ila 10 milyar koloni oluşturan birim laktobasil içeren süt ürünleri kullanılmaktadır.

Gezgin ishali için: Seyahatten 2 gün önce başlayan ve seyahatin sonuna kadar devam eden günlük 2 milyar koloni oluşturan laktobasil birimi kullanılmıştır.

Ülseratif kolit adı verilen bir bağırsak rahatsızlığı için: Orta ila şiddetli ülseratif kolitli çocuklarda her gün 450-1800 milyar koloni oluşturan birim laktobasil, bifidobakteri ve streptokok içeren bir probiyotik kullanılmıştır.

Diğer İsimler

Acidophilus, Acidophilus Bifidus, Acidophilus Lactobacillus, L. Acidophilus, L. Amylovorus, L. Brevis, L. Bulgaricus, L. Casei, L. Casei Immunitas, L. Crispatus, L. Delbrueckii, L. Fermentum, L. Gallinarum, L. Helveticus, L. Johnsonii, L. Johnsonii LC-1, L. Lactis, L. Plantarum, L. Reuteri, L. Rhamnosus, L. Salivarius, Lacto Bacillus, Lactobacille, Lactobacilli, Lactobacilli Acidophilus, Lactobacilli Bulgaricus, Lactobacilli Plantarum, Lactobacilli Rhamnosus, Lactobacilli Salivarium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus amylovorus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei, Lactobacillus casei sp. rhamnosus, Lactobacillus crispatus, Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus gallinarum, Lactobacillus Gasseri, Lactobacillus GG, Lactobacillus Helveticus, Lactobacillus johnsonii, Lactobacillus Lactis, Lactobacillus Paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus Rhamnosus GG, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus sakei, Lactobacillus Salivarium, Lactobacillus salivarius, Lactobacilo, Lactospores, LC-1, Probiotic.

Referanslar

 1. Weizman Z, Abu-Abed J, Binsztok M. Lactobacillus reuteri DSM 17938 for the management of functional abdominal pain in childhood: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Pediatr. 2016;174:160-164.e1. View abstract.
 2. Dickerson F, Adamos M, Katsafanas E, et al. Adjunctive probiotic microorganisms to prevent rehospitalization in patients with acute mania: A randomized controlled trial. Bipolar Disord. 2018 Apr 25. View abstract.
 3. Lindsay KL, Brennan L, Kennelly MA, et al. Impact of probiotics in women with gestational diabetes mellitus on metabolic health: a randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol. 2015;212:496.e1-11. View abstract.
 4. Simpson MR, Dotterud CK, Storrø O, Johnsen R, Øien T. Perinatal probiotic supplementation in the prevention of allergy related disease: 6 year follow up of a randomised controlled trial. BMC Dermatol. 2015;15:13. View abstract.
 5. Dolatkhah N, Hajifaraji M, Abbasalizadeh F, Aghamohammadzadeh N, Mehrabi Y, Abbasi MM. Is there a value for probiotic supplements in gestational diabetes mellitus? A randomized clinical trial. J Health Popul Nutr. 2015;33:25. View abstract.
 6. Evans M, Salewski RP, Christman MC, Girard SA, Tompkins TA. Effectiveness of Lactobacillus helveticus and Lactobacillus rhamnosus for the management of antibiotic-associated diarrhoea in healthy adults: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Br J Nutr. 2016;116:94-103. View abstract.
 7. Topcuoglu S, Gursoy T, Ovali F, Serce O, Karatekin G. A new risk factor for neonatal vancomycin-resistant Enterococcus colonisation: bacterial probiotics. J Matern Fetal Neonatal Med. 2015;28:1491-4. View abstract.
 8. Berni Canani R, Di Costanzo M, Bedogni G, et al. Extensively hydrolyzed casein formula containing Lactobacillus rhamnosus GG reduces the occurrence of other allergic manifestations in children with cow’s milk allergy: 3-year randomized controlled trial. J Allergy Clin Immunol. 2017;139:1906-1913. View abstract.
 9. Wickens KL, Barthow CA, Murphy R, et al. Early pregnancy probiotic supplementation with Lactobacillus rhamnosus HN001 may reduce the prevalence of gestational diabetes mellitus: a randomised controlled trial. Br J Nutr. 2017;117:804-813. View abstract.
 10. Hong Chau TT, Minh Chau NN, Hoang Le NT, et al. Oxford-Vietnam Probiotics Study Group. A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of Lactobacillus acidophilus for the treatment of acute watery diarrhea in Vietnamese children. Pediatr Infect Dis J. 2018;37:35-42. View abstract.
Bu bilgiler tedavi önerisi değildir ve bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.
×Osteowell : Kemiklere Güç Ver