Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Lactobacillus plantarum Antibiyotiklere Karşı Korunabilir

İnsan bağırsak florasının dengede kalmasında önemli bir rol oynayan Lactobacillus plantarum, yaygın olarak kullanılan antibiyotiklere karşı hassasiyet göstermektedir. Bu hassasiyet, tedavi sırasında bu faydalı bakterinin istenmeden öldürülmesine yol açabilir. Bu çalışmada, Lactobacillus plantarum ATCC14917’nin ampisilin ve doksisiklin gibi antibiyotiklerin neden olduğu metabolik değişikliklerden korunması hedeflenmiştir. Çalışma, bu bakterilerin metabolik aktivitelerindeki değişiklikleri incelemiş ve dışarıdan eklenen bazı anahtar metabolitlerin koruyucu etkilerini değerlendirmiştir.

Lactobacillus plantarum ATCC14917, ampisilin veya doksisiklin stresine maruz kaldığında, metabolik aktivitelerinde azalma göstermektedir. Bu değişiklikte önemli bir rol oynayan anahtar metabolik yolak ise pürin metabolizmasıdır. Pürin metabolizmasındaki bu değişikliklerin belirlenmesi için guanin ve adenozin difosfat (ADP) gibi önemli biyomarkırlar taranmıştır.

Metabolik Değişiklikler ve Anahtar Biyomarkırlar

Ampisilin veya doksisiklin tedavisi altında Lactobacillus plantarum ATCC14917’nin metabolik aktiviteleri azalmış ve bu değişiklikte pürin metabolizması anahtar bir yolak olarak öne çıkmıştır. Bu metabolik yolak içerisindeki guanin ve ADP biyomarkırları, bu bakterilerin antibiyotiklere karşı direncini artırmada önemli rol oynamaktadır.

Guanin ve ADP’nin Koruyucu Etkisi

Çalışma, guanin ve ADP’nin dışarıdan eklenmesiyle ampisilin ve doksisiklinin Lactobacillus plantarum ATCC14917 üzerindeki öldürücü etkilerini önemli ölçüde azalttığını ortaya koymuştur. Pürin metabolizması, reaktif oksijen türlerinin (ROS) üretimi ile yakından ilişkilidir ve sonuçlar, guanin veya ADP eklenmesinin bu bakterinin hücre içi ROS seviyelerini düşürdüğünü göstermiştir. Ayrıca, guanin veya ADP varlığında ROS hızlandırıcısı eklenmesi, antibiyotiklerin öldürücü etkilerini geri getirmiştir.

Somut Çıkarımlar

• Ampisilin ve doksisiklin antibiyotiklerinin L. plantarum ATCC14917 üzerindeki öldürücü etkisi, guanin ve ADP eklenmesi ile azaltılabilir.
• Pürin metabolizmasının, L. plantarum’un antibiyotiklere karşı direncinde kritik bir rol oynadığı belirlenmiştir.
• Reaktif oksijen türleri (ROS) seviyesi, antibiyotik tedavisi sırasında önemli bir faktördür ve guanin veya ADP eklenmesi ROS seviyelerini düşürmektedir.
• Klinik tedavi sırasında probiyotiklerin antibiyotiklere karşı daha az savunmasız hale getirilmesi mümkündür.

Sonuç olarak, Lactobacillus plantarum ATCC14917’nin antibiyotik tedavisi altındaki metabolik değişiklikleri belirlenmiş ve bu bilgilerin, probiyotiklerin klinik tedavi sırasında karşılaştıkları olumsuz streslere karşı daha dirençli hale gelmelerine yardımcı olabileceği gösterilmiştir.

Orijinal Makale: BMC Microbiol. 2024 Jun 28;24(1):229. doi: 10.1186/s12866-024-03385-3.

Popüler Gönderiler