Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Lactobacillus Plantarum IBS’yi Hafifletiyor

Lactobacillus plantarum AR495, probiyotikler arasında özellikle irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, L. plantarum AR495’in IBS üzerindeki etkilerinin mekanizmaları henüz tam olarak anlaşılmamıştır. Bu çalışmada, araştırmacılar bu probiyotiğin triptofan metabolizmasını düzenleme yollarını incelemişlerdir.

İlk olarak, IBS hastaları ve sağlıklı bireylerde triptofan ve ilgili metabolitler analiz edilmiştir. Çalışmada IBS’li sıçan modelinde asetik asit lavmanı ve stres uygulanmış ve L. plantarum AR495’in metabolik yollar üzerindeki etkileri araştırılmıştır. IBS’li hastaların dışkısında, 5-HTP ve 5-HT metabolitlerinin önemli ölçüde arttığı ve bu sonuçların sıçan modelleriyle tutarlı olduğu bulunmuştur.

5-HT Yolu ve IBS

Maladaptif 5-HT, bağırsak peristalsisini artırarak dışkı su içeriğinde artışa ve şekilsiz dışkıya neden olabilir. Ancak, L. plantarum AR495’in intragastrik uygulaması ile bu iki metabolit normal seviyelere geri döndürülebilir. Çalışmanın ileri aşamalarında, L. plantarum AR495’in enterochromaffin hücrelerinin ekspresyonunu inhibe ederek 5-HT bolluğunu etkin bir şekilde azaltabildiği gösterilmiştir.

Diğer Bulgular

Ayrıca, L. plantarum AR495’in SERT ekspresyonunu etkilemediği bulunmuştur. Bu sonuçlar, probiyotiklerin IBS ve diğer ishal hastalıklarının tedavisinde kullanılabileceğine dair önemli bulgular sunmaktadır.

Pratik Çıkarımlar

• L. plantarum AR495, IBS tedavisinde etkili olabilir.
• 5-HT ve ilgili metabolitlerin seviyelerinin düzenlenmesi, bağırsak peristalsisini normalleştirebilir.
• Probiotiklerin, triptofan metabolizmasını düzenleyerek sindirim sistemi hastalıklarını hafifletebileceği görülmüştür.

Sonuç olarak, L. plantarum AR495, IBS tedavisinde umut verici bir probiyotik olarak öne çıkmaktadır. Bu probiyotik, bağırsak peristalsisini düzenleyerek semptomları hafifletebilir ve sağlıklı bağırsak fonksiyonlarını destekleyebilir. Bu bulgular, probiyotiklerin sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde potansiyel kullanımının altını çizmektedir.

Orijinal Makale: Food Funct. 2024 Jun 20. doi: 10.1039/d4fo01087f. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler