Ana SayfaProbiyotik, Vitamin ve MinerallerProbiyotik ve PrebiyotikLactobacillus Reuteri Nasıl Bir Probiyotiktir?

Lactobacillus Reuteri Nasıl Bir Probiyotiktir?

Lactobacillus reuteri veya laktobasilus reuteri nedir?

Lactobacillus reuteri veya laktobasilus reuteri doğal olarak memelilerin ve kuşların bağırsaklarında yaşayan Gram-pozitif bir bakteridir. İlk olarak 1980’lerin başında tarif edilen L. reuteri’nin bazı türleri probiyotik olarak kullanılır.

20. yüzyılın başında, L. reuteri, laktik asit bakterilerinin bilimsel sınıflandırmalarında kaydedilmiştir, ancak bu sırada yanlışlıkla Lactobacillus fermentum üyesi olarak gruplandırılmıştır. 1960’lı yıllarda mikrobiyolog Gerhard Reuter’ın daha sonra yaptığı çalışmalar – ki bu türlerin ismini aldı – L. reuteri’yi L. fermentum’dan ayırmaya başladı. Reuter, türleri “Lactobacillus fermentum biotype II” olarak sınıflandırmıştır. [2]

Laktobasilus reuteri , 1980 yılında Kandler ve ark. [3] tarafından ayrı bir tür olarak tanımlandı. Bu grup, L. reuteri ve L. fermentum’un diğer biyotipleri arasında önemli farklılıklar bulmuş ve böylece resmi tür kimliği verilmesini önermiştir. L. reuteri daha sonra Lactobacillus içinde ayrı bir tür olarak tanındı.

L.reuteri nerelerde bulunur?

1980’lerin başında bilim adamları birçok doğal ortamda L. reuteri’yi bulmaya başladı. Pek çok gıdadan, özellikle et ve sütten izole edilmiştir. [2] [4] [5]

L. reuteri’ye olan ilgi, bilim adamları sağlıklı hayvanların bağırsaklarını kolonize bulduklarında artmaya başladı. Reuter, ilk kez 1960’larda insan dışkı ve bağırsak örneklerinden L. reuteri’yi izole etti. [6] Aynı deneyler – L. reuteri’nin sağlıklı hayvanların dışkısı ve bağırsaklarından izole edilmeye çalışılması – insan olmayan türler üzerinde yapıldı, L. reuteri’nin hayvanlar aleminin her yerinde mevcut göründüğünü gösterdi. Örneğin, L. reuteri’nin, sağlıklı koyun, tavuk, [7] domuz [8] ve kemirgenlerin bağırsaklarında doğal olarak bulunduğu keşfedildi. [9]

Ayrıca, çeşitli hayvanlarda L. acidophilus dahil olmak üzere, bağırsak mikrobiyotasında 18 ana türün araştırılması yapıldı. L. reuteri’nin, her birinin bağırsağında bulunan Lactobacillus türlerinin “ana bileşenini” oluşturan tek tür olduğunu tespit edildi. [10] Memeli bağırsak mikrobiyotasının en yaygın üyelerinden biridir.

Her hayvan türünün ve konağın, kendine özgü L. reuteri olduğu gözlenmiştir.Örneğin; sıçanlar için bir sıçan suşu, domuzlar için bir domuz suşu, vb. [9] [11] L. reuteri‘nin evrenselliği, bu gelişmiş ev sahibi özgüllüğü ile bağlantılı olarak, bilim insanlarını ev sahibi organizmanın sağlığını geliştirme konusundaki önemi hakkında çıkarımlar yapmaya yönlendirdi. [12]

Ticari Formu

L. reuteri, L. reuteri’nin ticari kullanımıyla ilgili olarak birçok suşta ve diğer patentlerde patent sahibi olan İsveç şirketi tarafından pazarlanmaktadır. Türkiye`de de bulunmaktadır.

Laktobasilus Reuteri Ne İçin Kullanılır?

Antimikrobiyal

L. reuteri’nin reuterin, [13] reuterisin 6 [14] ve reutericyclin ürettiği bilinmektedir.

Reuterin

1980’lerin sonunda, Walter Dobrogosz, Ivan Casas ve arkadaşları L. reuteri’nin organizmanın gliserol fermantasyonu yoluyla yeni bir geniş spektrumlu antibiyotik madde ürettiklerini keşfetti. Bu maddeye Reuter adını verdiler, Reuter’dan sonra. [13] Reuterin, 3-hidroksipropionaldehit, hidrat ve dimerinden oluşan çoklu bir bileşik içerir (HPA sistemi, HPA). [16] [17] Bununla birlikte, biyolojik sistemler ile ilgili konsantrasyonlarda, en bol bulunan HPA hidrat, bunu aldehit form izlemiştir. [18]

Reuterin, bazı zararlı Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerin, maya, mantar ve protozoanın büyümesini de engeller. [19] Araştırmacılar, L. reuteri’nin istenen antimikrobiyal etkileri elde etmek için yeterli miktarda reuterin salgılayabileceğini buldu. Ayrıca, “iyi” bağırsak bakterilerini (yani L. reuteri ve diğer Lactobacillus türleri) “kötü” olarak öldürmek için biraz reuterin miktarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum, L. reuteri’nin diğer bağırsak bakterilerine zarar vermeden istilacı kötü bakterilere karşı savaşta faydalı olmasını sağlar. Bölyece mikrobiyota korunur [12].

Mikrobiyota Nedir?

Bazı çalışmalar, L. reuteri’nin sağlığı geliştirme aktivitesi için reuterin üretiminin gerekli olup olmadığını araştırmıştır. Reuterin gibi antibiyotik madde ürettiği keşif daha fazla araştırma yapılmasına neden olmuştur. 2008’in başlarında, L. reuteri’nin, gastrointestinal kanalda reuterin üretme yeteneğine sahip olduğu ve E. coli’nin büyümesini önleme yeteneğini geliştirdiği doğrulanmıştır. [20]

L. reuteri genomunda reuterin ve kobalaminin biyosentezini kontrol eden gen kümesi anormal bir kaynaktan elde edilen genomik bir adadır. [21]

L.reuteri insanlarda klinik sonuçlar

L. reuteri insanlarda doğal olarak meydana gelmesine rağmen, tüm bireylerde bulunmaz. Diyet takviyesi, eksikliği olanlarda yüksek seviyelerde tutabilir. L. reuteri’nin oral alımının, sağlıklı bireylerin bağırsaklarını etkili bir şekilde kolonileştirdiği gösterilmiştir. Kolonizasyon alım günlerinde başlar, ancak alım durduğunda seviyeler aylar sonra düşer. [22] L. reuteri anne sütünde bulunur. [23] Annenin tarafındaki oral alım, sütünde bulunan L. reuteri miktarını ve çocuğa aktarılma olasılığını artırır. [24]

L. reuteri, özellikle zararlı enfeksiyonlarla mücadele ederek ve bağışıklık sistemine aracılık ederek ev sahibine çeşitli şekillerde fayda sağlar.

L. reuterinin Güvenirliliği ve Yan Etkileri

Bağırsak mikrobiyotasının manipülasyonu karmaşıktır ve bakteri-konak etkileşimlerine neden olabilir. [25] Her ne kadar probiyotikler, genel olarak güvenli kabul edilse de, bazı durumlarda kullanımlarına ilişkin endişeler mevcuttur. [25] [26] Bağışıklık sistemi, kısa bağırsak sendromu, santral venöz kateterler, kalp kapağı hastalığı ve prematüre bebeklerde olanlar gibi bazı insanlar advers olaylar için daha yüksek risk altında olabilirler. [27] Nadiren, probiyotik tüketimi, düşük bağışıklık sistemi olan çocuklarda veya zaten kritik derecede hasta olan bakteriyemi, fungemi ve sepsise, potansiyel ölümcül enfeksiyonlara neden olabilir. [28]

Probiyotikler Hakkında Her Şey

Bağırsak sağlığı için L.reuteri

L. reuteri’nin daha iyi belgelenmiş etkilerinden biri, semptom süresini önemli ölçüde azalttığı çocuklarda ishal hastalıklarının tedavisidir. [29] [30] Rotavirüs nedenli diyarenin L. reuteri ile tedavisi, hastalık süresini plaseboya kıyasla önemli ölçüde kısaltır. Bu etki doza bağlıdır: L. reuteri ne kadar fazla tüketilirse, ishal o kadar hızlı durur. [31] L. reuteri bu hastalık için profilaktik olarak etkilidir; sağlıklı iken beslenen çocukların ishal ile hasta olma olasılığı daha düşüktür. [32] Bağırsak enfeksiyonlarının önlenmesi ile ilgili olarak, karşılaştırmalı araştırmalar L. reuteri’nin diğer probiyotiklerden daha güçlü olduğunu buldu. [33] [34] Hayvan araştırması motor komplekslerini ve dolayısıyla bağırsak hareketliliğini azalttığını buldu. [35]

L. reuteri, erken dönem bebeklerde nekrotizan enterokolit tedavisinde etkili olabilir. Randomize çalışmaların meta-analizi, L. reuteri’nin sepsis insidansını azaltabileceğini ve bu popülasyonda gerekli hastanede tedavi süresini kısaltabileceğini göstermektedir. [36]

L. reuteri, bebeklerde gözlenen kolik ağrıya karşı etkili bir tedavi yöntemidir. [37] [38] Çalışmalar, L. reuteri ile tedavi edilen kolik bebeklerin simetikon [39] veya plasebo ile tedavi edilenlere kıyasla ağlamada harcanan zamanın azaldığını göstermektedir. Bununla birlikte, kolik hala yeterince anlaşılmamıştır ve L. reuteri’nin semptomlarını neden veya nasıl iyileştirdiği açık değildir. Bir teori, etkilenen bebeklerin mide-bağırsak rahatsızlığı nedeniyle ağladığını; bu durumda, L. reuteri’nin bir şekilde bu rahatsızlığı azaltmak için hareket etmesi olasıdır, çünkü birincil ikamet yeri bağırsak içindedir.

L. reuteri’nin, peptik ülserlere neden olan ve gelişmekte olan dünyanın bazı bölgelerinde endemik olan sindirim sistemi patojeni Helicobacter pylori ile savaşabildiğini göstermektedir. Bir çalışma, yalnızca L. reuteri’nin diyet takviyesinin bağırsaktaki H. pyloriyi azalttığını, ancak yok etmediğini gösterdi. [41] Başka bir çalışmada, L. reuteri’nin omeprazol tedavisine eklenmesinin, H. pylori ile enfekte olmuş hastaların tedavi oranlarını tek başına ilaca kıyasla çarpıcı şekilde arttırdığı (% 0’dan% 60’a kadar) bulmuştur. [42] Yine başka bir çalışmada L. reuteri’nin H. pylori enfeksiyonunu etkili bir şekilde bastırdığını ve antibiyotik tedavisinin sonucunu iyileştirmediği halde dispeptik semptomların oluşumunu azalttığı gösterilmiştir. [43]

L.reuteri ve Ağız sağlığı

L. reuteri, diş çürümesinden sorumlu bir bakteri olan Streptococcus mutans‘ı öldürdüğü kanıtlandığı için diş sağlığını destekleyebilir. Birkaç probiyotik bakteri taraması L. reuteri’nin S. mutanları bloke edebilen test edilmiş tek tür olduğunu bulmuştur. İnsanlarda teste başlamadan önce başka bir çalışmada L. reuteri’nin dişler üzerinde zararlı bir etkisi olmadığı gösterilmiştir. Klinik çalışmalar, takviye ile ağızları L. reuteri ile kolonileştirilmiş insanların S. mutanların anlamlı derecede daha az olduğunu kanıtladı. [44] Bu çalışmalar kısa süreli olduğu için, L. reuteri’nin diş çürümesini önleyip önlemediği bilinmemektedir. Bununla birlikte, önemli bir çürüme neden olan bakterinin sayısını azaltabildiği için, bu beklenecektir.

Gingivitis, L. reuteri’nin tüketimi ile hafifletilebilir. Şiddetli diş eti iltihabı olan hastalar, L. reuteri içeren sakız çiğnendikten sonra plasebo ile karşılaştırıldığında, diş eti kanaması, plak oluşumu ve diğer diş eti iltihabına bağlı semptomların azaldığını gösterdi. [45]

Genel Sağlık ve L.reuteri

Birçok yaygın enfeksiyona karşı koruyucu olan L. reuteri hem çocuklarda hem de yetişkinlerde genel sağlığı destekler. Çocuk bakım merkezlerinde yapılan çift-kör, randomize çalışmalar L. reuteri ile beslenen bebeklerin daha az hastalandığını, daha az doktor ziyareti gerektirdiğini göstermiştir. Bunun yanına plaseboya ve başka bir probiyotik Bifidobacterium lactis’e kıyasla çocuklarda daha az hastalığa neden olduğu gösterilmiştir . [46]

Yetişkinlerde benzer sonuçlar bulunmuştur; Günlük L. reuteri tüketenler, hastalık için izni kullanımlarının azalmasıyla ölçülmüştür. Buna göre L.reuteri kullanan bireyler % 50 daha az hastalık izni almıştır. [47]

Hayvan modellerinde L.reuteri sonuçları

Deneklere zarar verilmesini gerektiren bilimsel çalışmalar (örneğin, onları tehlikeli bir virüse maruz bırakma) insanlarda yapılamaz. Bu nedenle, L. reuteri’nin yararlarının çoğu yalnızca domuzlar ve fareler gibi farklı hayvan türlerinde çalışılmıştır.

Genel olarak, L. reuteri ile ilgili hayvan çalışmaları, bakterinin türüne özgü suşu kullanılarak yapılır.

Patojenlere karşı koruma

L. reuteri, farelerde ölüm oranlarını arttıran patojen Salmonella typhimurium’a karşı etkilidir. [48] Aynı durum tavuklar ve hindiler için de geçerlidir; L. reuteri, bu tehlikeli gıda kaynaklı patojenin neden olduğu morbidite ve mortaliteyi büyük ölçüde kontrol eder.

L. reuteri, E. coli’nin zararlı suşlarının konakçılarını etkilemesini önlemede etkilidir. Tavuklarda yapılan bir çalışmada L. reuteri’nin E. coli’ye bağlı ölümlerin önlenmesinde antibiyotik gentamisin kadar etkili olduğunu göstermiştir. [50]

Protozoik parazit Cryptosporidium parvum, bağışıklık sistemi baskılanmış (HIV ile enfekte olmuş kişilerde olduğu gibi) hastalarda hayatı tehdit edici olabilen şiddetli sulu diyare neden olur. L. reuteri’nin farelerde ve domuzlarda C. parvum enfeksiyonu semptomlarını azalttığı bilinmektedir. [12]

Maya Candida albicans karşı bazı koruyucu etki farelerde gösterilmiştir. Ancak bu durumda, L. reuteri, L. acidophilus ve L. casei gibi diğer probiyotik organizmaların yanı sıra işe yaramadığı da gözlenmiştir [52]

Genel Sağlık ve L.reuteri

Hindi yavruları ve domuz yavruları gibi genç ticari hayvancılıkta, vücut ağırlığı ve büyüme hızı iyi sağlık göstergeleridir. Ticari çiftliklerin kirli, kalabalık ortamlarında yetişen hayvanlar, daha temiz alanlarda doğan ve yetiştirilen benzerlerine göre genellikle daha az sağlıklıdır (ve dolayısıyla daha az ağırdır). Hindilerde, örneğin, bu fenomen “kanatlı büyüme depresyonu” veya PGD olarak bilinir. [53]

Bu genç hayvanların diyetlerinin L. reuteri ile takviye edilmesi, sağlıksız çevre tarafından uygulanan streslerin büyük ölçüde üstesinden gelmelerine yardımcı olduğu gözlenmiştir. Doğumdan itibaren L. reuteri’yi besleyen hindilerin, aynı koşullarda yetiştirilmiş yaşıtlarına göre yetişkinlik vücut ağırlığının % 10 daha fazla olduğu bulunmuştur. [54] Domuz yavruları üzerinde yapılan benzer bir çalışma, L. reuteri’nin kalabalık koşullarda vücut ağırlığını arttırmada sentetik antibiyotikler kadar etkili olduğunu göstermiştir. [55]

L. reuteri’nin sağlıklı büyümeyi destekleyebildiği mekanizma tam olarak anlaşılmamıştır. Muhtemelen kalabalık ticari çiftliklerde çok daha yaygın olan S. typhimurium ve diğer patojenlerin neden olduğu hastalıklara karşı korumaya yarar. Bununla birlikte, diğer araştırmalar, büyüme depresyonuna neden tamamen bulaşıcı hastalıktan değil, diyet proteininin eksikliğinden kaynaklanabileceğini göstermiştir. [56] Bu, L. reuteri’nin bir şekilde bağırsakların besinleri emme ve işleme kabiliyetini iyileştirme olasılığını arttırır. [12]

Kimyasal ve travma kaynaklı yaralanma

Kolonik dokuyu asetik asit ile sıçanlardan tedavi etmek, insan durumundaki ülseratif kolite benzer bir yaralanmaya neden olur. Asidin uzaklaştırılmasından hemen sonra yaralı dokunun L. reuteri ile tedavisi, herhangi bir hastalık etkisinin neredeyse tamamen tersine çevrilmesi, [57], L. reuteri’nin, insan kolit hastalarının tedavisinde faydalı olabileceği ihtimaline yol açmıştır.

Sindirimdeki rolüne ek olarak, bağırsak duvarı, zararlı bakterilerin, [dotoksinlerin, vb., “Kan dolaşımına” sızmasını “önlemekte de hayati öneme sahiptir. Bakteriyel “yer değiştirme” olarak bilinen bu sızıntı, sepsis gibi ölümcül koşullara yol açabilir. İnsanlarda, translokasyonun karaciğer hasarı ve bazı zehirlerin yutulması gibi olayların ardından ortaya çıkması daha olasıdır. Kemirgen çalışmalarında, L. reuteri’nin, karaciğerin [59] cerrahi olarak çıkarılmasını veya karaciğer hasarına neden olan bir kimyasal olan D-galaktosaminle [60] enjeksiyonun ardından bakteriyel translokasyon miktarını büyük ölçüde azalttığı bulundu.

Kanserde ve dış gebelik tedavisinde kullanılan metotreksat isimli ilaç, yüksek dozlarda ciddi enterokolite neden olur. L. reuteri, biri bakteriyel translokasyon olan sıçanlarda metotreksatın neden olduğu enterokolit semptomlarını büyük ölçüde azaltır. [61]

Farelerin diyetindeki yağlar ve davranışsal anormalliklerin geri dönüşümlü belirtileri azaltabilir. Farelerde, L. reuteri’nin yokluğu nedensel olarak maternal diyetle ilişkilendirilmiştir. [58] L. reuteri’de bulunmayan bir bağırsak mikrobiyal dengesizliği, insanlarda otizmle tutarlı davranışsal anormallikler ile bağlantılıydı. [58] Bu belirtiler L. reuteri’yi destekleyerek tersine çevrilmiştir. [58]

WikiPedia, Lactobacillus reuteri, 2019

RELATED ARTICLES

Çok Okunanlar

silver shell ahcc