Lactobacillus Reuteri Nasıl Bir Probiyotiktir?

Lactobacillus reuteri veya laktobasilus reuteri nedir?

Lactobacillus reuteri veya laktobasilus reuteri doğal olarak memelilerin ve kuşların bağırsaklarında yaşayan Gram-pozitif bir bakteridir. İlk olarak 1980’lerin başında tarif edilen L. reuteri’nin bazı türleri probiyotik olarak kullanılır.

20. yüzyılın başında, L. reuteri, laktik asit bakterilerinin bilimsel sınıflandırmalarında kaydedilmiştir, ancak bu sırada yanlışlıkla Lactobacillus fermentum üyesi olarak gruplandırılmıştır. 1960’lı yıllarda mikrobiyolog Gerhard Reuter’ın daha sonra yaptığı çalışmalar – ki bu türlerin ismini aldı – L. reuteri’yi L. fermentum’dan ayırmaya başladı. Reuter, türleri “Lactobacillus fermentum biotype II” olarak sınıflandırmıştır. [2]

Laktobasilus reuteri , 1980 yılında Kandler ve ark. [3] tarafından ayrı bir tür olarak tanımlandı. Bu grup, L. reuteri ve L. fermentum’un diğer biyotipleri arasında önemli farklılıklar bulmuş ve böylece resmi tür kimliği verilmesini önermiştir. L. reuteri daha sonra Lactobacillus içinde ayrı bir tür olarak tanındı.

L.reuteri nerelerde bulunur?

1980’lerin başında bilim adamları birçok doğal ortamda L. reuteri’yi bulmaya başladı. Pek çok gıdadan, özellikle et ve sütten izole edilmiştir. [2] [4] [5]

L. reuteri’ye olan ilgi, bilim adamları sağlıklı hayvanların bağırsaklarını kolonize bulduklarında artmaya başladı. Reuter, ilk kez 1960’larda insan dışkı ve bağırsak örneklerinden L. reuteri’yi izole etti. [6] Aynı deneyler – L. reuteri’nin sağlıklı hayvanların dışkısı ve bağırsaklarından izole edilmeye çalışılması – insan olmayan türler üzerinde yapıldı, L. reuteri’nin hayvanlar aleminin her yerinde mevcut göründüğünü gösterdi. Örneğin, L. reuteri’nin, sağlıklı koyun, tavuk, [7] domuz [8] ve kemirgenlerin bağırsaklarında doğal olarak bulunduğu keşfedildi. [9]

Ayrıca, çeşitli hayvanlarda L. acidophilus dahil olmak üzere, bağırsak mikrobiyotasında 18 ana türün araştırılması yapıldı. L. reuteri’nin, her birinin bağırsağında bulunan Lactobacillus türlerinin “ana bileşenini” oluşturan tek tür olduğunu tespit edildi. [10] Memeli bağırsak mikrobiyotasının en yaygın üyelerinden biridir.

Her hayvan türünün ve konağın, kendine özgü L. reuteri olduğu gözlenmiştir.Örneğin; sıçanlar için bir sıçan suşu, domuzlar için bir domuz suşu, vb. [9] [11] L. reuteri‘nin evrenselliği, bu gelişmiş ev sahibi özgüllüğü ile bağlantılı olarak, bilim insanlarını ev sahibi organizmanın sağlığını geliştirme konusundaki önemi hakkında çıkarımlar yapmaya yönlendirdi. [12]

Ticari Formu

L. reuteri, L. reuteri’nin ticari kullanımıyla ilgili olarak birçok suşta ve diğer patentlerde patent sahibi olan İsveç şirketi tarafından pazarlanmaktadır. Türkiye`de de bulunmaktadır.

Laktobasilus Reuteri Ne İçin Kullanılır?

Antimikrobiyal

L. reuteri’nin reuterin, [13] reuterisin 6 [14] ve reutericyclin ürettiği bilinmektedir.

Reuterin

1980’lerin sonunda, Walter Dobrogosz, Ivan Casas ve arkadaşları L. reuteri’nin organizmanın gliserol fermantasyonu yoluyla yeni bir geniş spektrumlu antibiyotik madde ürettiklerini keşfetti. Bu maddeye Reuter adını verdiler, Reuter’dan sonra. [13] Reuterin, 3-hidroksipropionaldehit, hidrat ve dimerinden oluşan çoklu bir bileşik içerir (HPA sistemi, HPA). [16] [17] Bununla birlikte, biyolojik sistemler ile ilgili konsantrasyonlarda, en bol bulunan HPA hidrat, bunu aldehit form izlemiştir. [18]

Reuterin, bazı zararlı Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerin, maya, mantar ve protozoanın büyümesini de engeller. [19] Araştırmacılar, L. reuteri’nin istenen antimikrobiyal etkileri elde etmek için yeterli miktarda reuterin salgılayabileceğini buldu. Ayrıca, “iyi” bağırsak bakterilerini (yani L. reuteri ve diğer Lactobacillus türleri) “kötü” olarak öldürmek için biraz reuterin miktarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum, L. reuteri’nin diğer bağırsak bakterilerine zarar vermeden istilacı kötü bakterilere karşı savaşta faydalı olmasını sağlar. Bölyece mikrobiyota korunur [12].

Mikrobiyota Nedir?

Bazı çalışmalar, L. reuteri’nin sağlığı geliştirme aktivitesi için reuterin üretiminin gerekli olup olmadığını araştırmıştır. Reuterin gibi antibiyotik madde ürettiği keşif daha fazla araştırma yapılmasına neden olmuştur. 2008’in başlarında, L. reuteri’nin, gastrointestinal kanalda reuterin üretme yeteneğine sahip olduğu ve E. coli’nin büyümesini önleme yeteneğini geliştirdiği doğrulanmıştır. [20]

L. reuteri genomunda reuterin ve kobalaminin biyosentezini kontrol eden gen kümesi anormal bir kaynaktan elde edilen genomik bir adadır. [21]

L.reuteri insanlarda klinik sonuçlar

L. reuteri insanlarda doğal olarak meydana gelmesine rağmen, tüm bireylerde bulunmaz. Diyet takviyesi, eksikliği olanlarda yüksek seviyelerde tutabilir. L. reuteri’nin oral alımının, sağlıklı bireylerin bağırsaklarını etkili bir şekilde kolonileştirdiği gösterilmiştir. Kolonizasyon alım günlerinde başlar, ancak alım durduğunda seviyeler aylar sonra düşer. [22] L. reuteri anne sütünde bulunur. [23] Annenin tarafındaki oral alım, sütünde bulunan L. reuteri miktarını ve çocuğa aktarılma olasılığını artırır. [24]

L. reuteri, özellikle zararlı enfeksiyonlarla mücadele ederek ve bağışıklık sistemine aracılık ederek ev sahibine çeşitli şekillerde fayda sağlar.

L. reuterinin Güvenirliliği ve Yan Etkileri

Bağırsak mikrobiyotasının manipülasyonu karmaşıktır ve bakteri-konak etkileşimlerine neden olabilir. [25] Her ne kadar probiyotikler, genel olarak güvenli kabul edilse de, bazı durumlarda kullanımlarına ilişkin endişeler mevcuttur. [25] [26] Bağışıklık sistemi, kısa bağırsak sendromu, santral venöz kateterler, kalp kapağı hastalığı ve prematüre bebeklerde olanlar gibi bazı insanlar advers olaylar için daha yüksek risk altında olabilirler. [27] Nadiren, probiyotik tüketimi, düşük bağışıklık sistemi olan çocuklarda veya zaten kritik derecede hasta olan bakteriyemi, fungemi ve sepsise, potansiyel ölümcül enfeksiyonlara neden olabilir. [28]

Probiyotikler Hakkında Her Şey

Bağırsak sağlığı için L.reuteri

L. reuteri’nin daha iyi belgelenmiş etkilerinden biri, semptom süresini önemli ölçüde azalttığı çocuklarda ishal hastalıklarının tedavisidir. [29] [30] Rotavirüs nedenli diyarenin L. reuteri ile tedavisi, hastalık süresini plaseboya kıyasla önemli ölçüde kısaltır. Bu etki doza bağlıdır: L. reuteri ne kadar fazla tüketilirse, ishal o kadar hızlı durur. [31] L. reuteri bu hastalık için profilaktik olarak etkilidir; sağlıklı iken beslenen çocukların ishal ile hasta olma olasılığı daha düşüktür. [32] Bağırsak enfeksiyonlarının önlenmesi ile ilgili olarak, karşılaştırmalı araştırmalar L. reuteri’nin diğer probiyotiklerden daha güçlü olduğunu buldu. [33] [34] Hayvan araştırması motor komplekslerini ve dolayısıyla bağırsak hareketliliğini azalttığını buldu. [35]

L. reuteri, erken dönem bebeklerde nekrotizan enterokolit tedavisinde etkili olabilir. Randomize çalışmaların meta-analizi, L. reuteri’nin sepsis insidansını azaltabileceğini ve bu popülasyonda gerekli hastanede tedavi süresini kısaltabileceğini göstermektedir. [36]

L. reuteri, bebeklerde gözlenen kolik ağrıya karşı etkili bir tedavi yöntemidir. [37] [38] Çalışmalar, L. reuteri ile tedavi edilen kolik bebeklerin simetikon [39] veya plasebo ile tedavi edilenlere kıyasla ağlamada harcanan zamanın azaldığını göstermektedir. Bununla birlikte, kolik hala yeterince anlaşılmamıştır ve L. reuteri’nin semptomlarını neden veya nasıl iyileştirdiği açık değildir. Bir teori, etkilenen bebeklerin mide-bağırsak rahatsızlığı nedeniyle ağladığını; bu durumda, L. reuteri’nin bir şekilde bu rahatsızlığı azaltmak için hareket etmesi olasıdır, çünkü birincil ikamet yeri bağırsak içindedir.

L. reuteri’nin, peptik ülserlere neden olan ve gelişmekte olan dünyanın bazı bölgelerinde endemik olan sindirim sistemi patojeni Helicobacter pylori ile savaşabildiğini göstermektedir. Bir çalışma, yalnızca L. reuteri’nin diyet takviyesinin bağırsaktaki H. pyloriyi azalttığını, ancak yok etmediğini gösterdi. [41] Başka bir çalışmada, L. reuteri’nin omeprazol tedavisine eklenmesinin, H. pylori ile enfekte olmuş hastaların tedavi oranlarını tek başına ilaca kıyasla çarpıcı şekilde arttırdığı (% 0’dan% 60’a kadar) bulmuştur. [42] Yine başka bir çalışmada L. reuteri’nin H. pylori enfeksiyonunu etkili bir şekilde bastırdığını ve antibiyotik tedavisinin sonucunu iyileştirmediği halde dispeptik semptomların oluşumunu azalttığı gösterilmiştir. [43]

Osteowell : Kemiklere Güç Ver

L.reuteri ve Ağız sağlığı

L. reuteri, diş çürümesinden sorumlu bir bakteri olan Streptococcus mutans‘ı öldürdüğü kanıtlandığı için diş sağlığını destekleyebilir. Birkaç probiyotik bakteri taraması L. reuteri’nin S. mutanları bloke edebilen test edilmiş tek tür olduğunu bulmuştur. İnsanlarda teste başlamadan önce başka bir çalışmada L. reuteri’nin dişler üzerinde zararlı bir etkisi olmadığı gösterilmiştir. Klinik çalışmalar, takviye ile ağızları L. reuteri ile kolonileştirilmiş insanların S. mutanların anlamlı derecede daha az olduğunu kanıtladı. [44] Bu çalışmalar kısa süreli olduğu için, L. reuteri’nin diş çürümesini önleyip önlemediği bilinmemektedir. Bununla birlikte, önemli bir çürüme neden olan bakterinin sayısını azaltabildiği için, bu beklenecektir.

Gingivitis, L. reuteri’nin tüketimi ile hafifletilebilir. Şiddetli diş eti iltihabı olan hastalar, L. reuteri içeren sakız çiğnendikten sonra plasebo ile karşılaştırıldığında, diş eti kanaması, plak oluşumu ve diğer diş eti iltihabına bağlı semptomların azaldığını gösterdi. [45]

Genel Sağlık ve L.reuteri

Birçok yaygın enfeksiyona karşı koruyucu olan L. reuteri hem çocuklarda hem de yetişkinlerde genel sağlığı destekler. Çocuk bakım merkezlerinde yapılan çift-kör, randomize çalışmalar L. reuteri ile beslenen bebeklerin daha az hastalandığını, daha az doktor ziyareti gerektirdiğini göstermiştir. Bunun yanına plaseboya ve başka bir probiyotik Bifidobacterium lactis’e kıyasla çocuklarda daha az hastalığa neden olduğu gösterilmiştir . [46]

Yetişkinlerde benzer sonuçlar bulunmuştur; Günlük L. reuteri tüketenler, hastalık için izni kullanımlarının azalmasıyla ölçülmüştür. Buna göre L.reuteri kullanan bireyler % 50 daha az hastalık izni almıştır. [47]

Hayvan modellerinde L.reuteri sonuçları

Deneklere zarar verilmesini gerektiren bilimsel çalışmalar (örneğin, onları tehlikeli bir virüse maruz bırakma) insanlarda yapılamaz. Bu nedenle, L. reuteri’nin yararlarının çoğu yalnızca domuzlar ve fareler gibi farklı hayvan türlerinde çalışılmıştır.

Genel olarak, L. reuteri ile ilgili hayvan çalışmaları, bakterinin türüne özgü suşu kullanılarak yapılır.

Patojenlere karşı koruma

L. reuteri, farelerde ölüm oranlarını arttıran patojen Salmonella typhimurium’a karşı etkilidir. [48] Aynı durum tavuklar ve hindiler için de geçerlidir; L. reuteri, bu tehlikeli gıda kaynaklı patojenin neden olduğu morbidite ve mortaliteyi büyük ölçüde kontrol eder.

L. reuteri, E. coli’nin zararlı suşlarının konakçılarını etkilemesini önlemede etkilidir. Tavuklarda yapılan bir çalışmada L. reuteri’nin E. coli’ye bağlı ölümlerin önlenmesinde antibiyotik gentamisin kadar etkili olduğunu göstermiştir. [50]

Protozoik parazit Cryptosporidium parvum, bağışıklık sistemi baskılanmış (HIV ile enfekte olmuş kişilerde olduğu gibi) hastalarda hayatı tehdit edici olabilen şiddetli sulu diyare neden olur. L. reuteri’nin farelerde ve domuzlarda C. parvum enfeksiyonu semptomlarını azalttığı bilinmektedir. [12]

Maya Candida albicans karşı bazı koruyucu etki farelerde gösterilmiştir. Ancak bu durumda, L. reuteri, L. acidophilus ve L. casei gibi diğer probiyotik organizmaların yanı sıra işe yaramadığı da gözlenmiştir [52]

Genel Sağlık ve L.reuteri

Hindi yavruları ve domuz yavruları gibi genç ticari hayvancılıkta, vücut ağırlığı ve büyüme hızı iyi sağlık göstergeleridir. Ticari çiftliklerin kirli, kalabalık ortamlarında yetişen hayvanlar, daha temiz alanlarda doğan ve yetiştirilen benzerlerine göre genellikle daha az sağlıklıdır (ve dolayısıyla daha az ağırdır). Hindilerde, örneğin, bu fenomen “kanatlı büyüme depresyonu” veya PGD olarak bilinir. [53]

Bu genç hayvanların diyetlerinin L. reuteri ile takviye edilmesi, sağlıksız çevre tarafından uygulanan streslerin büyük ölçüde üstesinden gelmelerine yardımcı olduğu gözlenmiştir. Doğumdan itibaren L. reuteri’yi besleyen hindilerin, aynı koşullarda yetiştirilmiş yaşıtlarına göre yetişkinlik vücut ağırlığının % 10 daha fazla olduğu bulunmuştur. [54] Domuz yavruları üzerinde yapılan benzer bir çalışma, L. reuteri’nin kalabalık koşullarda vücut ağırlığını arttırmada sentetik antibiyotikler kadar etkili olduğunu göstermiştir. [55]

L. reuteri’nin sağlıklı büyümeyi destekleyebildiği mekanizma tam olarak anlaşılmamıştır. Muhtemelen kalabalık ticari çiftliklerde çok daha yaygın olan S. typhimurium ve diğer patojenlerin neden olduğu hastalıklara karşı korumaya yarar. Bununla birlikte, diğer araştırmalar, büyüme depresyonuna neden tamamen bulaşıcı hastalıktan değil, diyet proteininin eksikliğinden kaynaklanabileceğini göstermiştir. [56] Bu, L. reuteri’nin bir şekilde bağırsakların besinleri emme ve işleme kabiliyetini iyileştirme olasılığını arttırır. [12]

Kimyasal ve travma kaynaklı yaralanma

Kolonik dokuyu asetik asit ile sıçanlardan tedavi etmek, insan durumundaki ülseratif kolite benzer bir yaralanmaya neden olur. Asidin uzaklaştırılmasından hemen sonra yaralı dokunun L. reuteri ile tedavisi, herhangi bir hastalık etkisinin neredeyse tamamen tersine çevrilmesi, [57], L. reuteri’nin, insan kolit hastalarının tedavisinde faydalı olabileceği ihtimaline yol açmıştır.

Sindirimdeki rolüne ek olarak, bağırsak duvarı, zararlı bakterilerin, [dotoksinlerin, vb., “Kan dolaşımına” sızmasını “önlemekte de hayati öneme sahiptir. Bakteriyel “yer değiştirme” olarak bilinen bu sızıntı, sepsis gibi ölümcül koşullara yol açabilir. İnsanlarda, translokasyonun karaciğer hasarı ve bazı zehirlerin yutulması gibi olayların ardından ortaya çıkması daha olasıdır. Kemirgen çalışmalarında, L. reuteri’nin, karaciğerin [59] cerrahi olarak çıkarılmasını veya karaciğer hasarına neden olan bir kimyasal olan D-galaktosaminle [60] enjeksiyonun ardından bakteriyel translokasyon miktarını büyük ölçüde azalttığı bulundu.

Kanserde ve dış gebelik tedavisinde kullanılan metotreksat isimli ilaç, yüksek dozlarda ciddi enterokolite neden olur. L. reuteri, biri bakteriyel translokasyon olan sıçanlarda metotreksatın neden olduğu enterokolit semptomlarını büyük ölçüde azaltır. [61]

Farelerin diyetindeki yağlar ve davranışsal anormalliklerin geri dönüşümlü belirtileri azaltabilir. Farelerde, L. reuteri’nin yokluğu nedensel olarak maternal diyetle ilişkilendirilmiştir. [58] L. reuteri’de bulunmayan bir bağırsak mikrobiyal dengesizliği, insanlarda otizmle tutarlı davranışsal anormallikler ile bağlantılıydı. [58] Bu belirtiler L. reuteri’yi destekleyerek tersine çevrilmiştir. [58]

WikiPedia, Lactobacillus reuteri, 2019

Referanslar

 1.  Orla-Jensen, S. 1919. The lactic acid Bacteria. Det Kongelige Danske Videnskasbernes Selskab. Naturvidenskabelige mathematiske Afdeling, NS 8.5.2
 2. Jump up to:a b Reuter G. (1965). “Das vorkommen von laktobazillen in lebensmitteln und ihr verhalten im menschlichen intestinaltrakt”. ZBL. Bak. Parasit. Infec. Hyg. I Orig197 (S): 468–87.
 3. ^ Kandler O.; Stetter K.; Kohl R. (1980). “Lactobacillus reuteri sp. nov. a new species of heterofermentative lactobacilli”. ZBL. Bakt. Hyg. Abt. OrigC1: 264–9.
 4. ^ Lerche M, Reuter G (1965). “Das vorkommen aerob wachsender grampositiver stabchen des genus Lactobacuillus beijerinck im darminhalt erwachsener menchen”. ZBL. Bak. Parasit. Infec. Hyg. I Orig185 (S): 446–81.
 5. ^ Dellaglio F, Arrizza FS, Leda A (1981). “Classification of citratefermenting lactobacilli isolated from lamb stomach, sheep milk, and pecorino romano cheese”. ZBL. Bakt. Hyg. Abt. OrigC2: 349–56.
 6. ^ Molin G, Jeppsson B, Johansson ML, et al. (March 1993). “Numerical taxonomy of Lactobacillus spp. associated with healthy and diseased mucosa of the human intestines”. J. Appl. Bacteriol74 (3): 314–23. doi:10.1111/j.1365-2672.1993.tb03031.xPMID 8468264.
 7. ^ Sarra PG, Dellaglio F, Bottazzi V (1985). “Taxonomy of lactobacilli isolated from the alimentary tract of chickens”. Syst Appl Microbiol6: 86–9. doi:10.1016/s0723-2020(85)80017-5.
 8. ^ Naito S, Hayashidani H, Kaneko K, Ogawa M, Benno Y (August 1995). “Development of intestinal lactobacilli in normal piglets”. J. Appl. Bacteriol79 (2): 230–6. doi:10.1111/j.1365-2672.1995.tb00940.xPMID 7592119.
 9. Jump up to:a b Molin G, Johansson ML, Ståhl M, et al. (April 1992). “Systematics of the Lactobacillus population on rat intestinal mucosa with special reference to Lactobacillus reuteri“. Antonie van Leeuwenhoek61 (3): 175–83. doi:10.1007/BF00584224PMID 1325752.
 10. ^ Mitsuoka T (1992). “The human gastrointestinal tract”. In Wood BJB (ed.). The lactic acid bacteria in health and disease. 1. The lactic acid bacteria. New York: Elsevier Applied Science. pp. 69–114.
 11. ^ Casas IA; Dobrogosz WJ (1997). “Lactobacillus reuteri: An overview of a new probiotic for humans and animals”. Microecol Therap25: 221–31.
 12. Jump up to:a b c d Casas IA; Dobrogosz WJ (2000). “Validation of the Probiotic Concept: Lactobacillus reuteri Confers Broad-spectrum Protection against Disease in Humans and Animals”. Microbial Ecology in Health and Disease12 (4). doi:10.3402/mehd.v12i4.8196.
 13. Jump up to:a b Talarico TL, Casas IA, Chung TC, Dobrogosz WJ (1988). “Production and isolation of reuterin, a growth inhibitor produced by Lactobacillus reuteri”Antimicrobial Agents and Chemotherapy32 (12): 1854–8. doi:10.1128/aac.32.12.1854PMC 176032PMID 3245697.
 14. ^ Kabuki T, Saito T, Kawai Y, Uemura J, Itoh T (1997). “Production, purification and characterization of reutericin 6, a bacteriocin with lytic activity produced by Lactobacillus reuteri LA6”. International Journal of Food Microbiology34 (2): 145–56. doi:10.1016/s0168-1605(96)01180-4PMID 9039561.
 15. ^ Gänzle MG, Höltzel A, Walter J, Jung G, Hammes WP (2000). “Characterization of reutericyclin produced by Lactobacillus reuteri LTH2584”Applied and Environmental Microbiology66 (10): 4325–33. doi:10.1128/aem.66.10.4325-4333.2000PMC 92303PMID 11010877.
 16. ^ Hall RH, Stern ES (1950). “Acid-catalysed hydration of acrylalde. Kinetics of the reaction and isolation of β-hydroxypropionaldehyde”. J Chem Soc: 490–8. doi:10.1039/jr9500000490.
 17. ^ Nielsen AT; Moore DW; Schuetze Jr. A. “13C and 1H NMR study of formaldehyde reactions with acetaldehyde and acrolein. Synthesis of 2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol”. Pol J Chem55: 1393–1403.
 18. ^ Vollenweider S, Grassi G, König I, Puhan Z (May 2003). “Purification and structural characterization of 3-hydroxypropionaldehyde and its derivatives”. J. Agric. Food Chem51 (11): 3287–93. doi:10.1021/jf021086dPMID 12744656.
 19. ^ Talarico TL, Dobrogosz WJ (May 1989). “Chemical characterization of an antimicrobial substance produced byLactobacillus reuteriAntimicrob. Agents Chemother33 (5): 674–9. doi:10.1128/aac.33.5.674PMC 172512PMID 2751282.
 20. ^ Cleusix V, Lacroix C, Vollenweider S, Le Blay G (January 2008). “Glycerol induces reuterin production and decreases Escherichia coli population in an in vitro model of colonic fermentation with immobilized human feces”FEMS Microbiol. Ecol63 (1): 56–64. doi:10.1111/j.1574-6941.2007.00412.xPMID 18028400.
 21. ^ Morita H, Toh H, Fukuda S, et al. (June 2008). “Comparative genome analysis of Lactobacillus reuteri and Lactobacillus fermentum reveal a genomic island for reuterin and cobalamin production”DNA Res15 (3): 151–61. doi:10.1093/dnares/dsn009PMC 2650639PMID 18487258.
 22. ^ Wolf BW, Garleb KA, Ataya DG, Casas IA (1995). “Safety and tolerance of Lactobacillus reuteri in healthy adult male subjects”. Microbial Ecol Health Dis8 (2): 41–50. doi:10.3109/08910609509141381.
 23. ^ Sinkiewicz G, Nordström EA (2005). “Occurrence of Lactobacillus reuteri, lactobacilli and bifidobacteria in human breast milk”. Pediatr Res58 (2): 415, abstract 353. doi:10.1203/00006450-200508000-00381.
 24. ^ Abrahamsson T, Jakobsson T, Sinkiewicz G, Fredriksson M, Björkstén B (2005). “Intestinal microbiota in infants supplemented with the probiotic bacterium Lactobacillus reuteri“. J Ped Gastroenterol Nutr40 (5): 692, abstract PN 1–17. doi:10.1097/00005176-200505000-00232.
 25. Jump up to:a b Durchschein F, Petritsch W, Hammer HF (2016). “Diet therapy for inflammatory bowel diseases: The established and the new”World J Gastroenterol (Review). 22 (7): 2179–94. doi:10.3748/wjg.v22.i7.2179PMC 4734995PMID 26900283.
 26. ^ Boyle RJ, Robins-Browne RM, Tang ML (2006). “Probiotic use in clinical practice: what are the risks?”Am J Clin Nutr (Review). 83(6): 1256–64, quiz 1446–7. doi:10.1093/ajcn/83.6.1256PMID 16762934.
 27. ^ Doron S, Snydman DR (2015). “Risk and safety of probiotics”Clin Infect Dis (Review). 60 Suppl 2: S129–34. doi:10.1093/cid/civ085PMC 4490230PMID 25922398.
 28. ^ Singhi SC, Kumar S (2016). “Probiotics in critically ill children”F1000Res (Review). 5: 407. doi:10.12688/f1000research.7630.1PMC 4813632PMID 27081478.
 29. ^ Urbańska M, Gieruszczak-Białek D, Szajewska H (May 2016). “Systematic review with meta-analysis: Lactobacillus reuteri DSM 17938 for diarrhoeal diseases in children”. Aliment Pharmacol Ther43 (10): 1025–34. doi:10.1111/apt.13590PMID 26991503.
 30. ^ Szajewska, H; Urbańska, M; Chmielewska, A; Weizman, Z; Shamir, R (September 2015). “Meta-analysis: Lactobacillus reuteri strain DSM 17938 (and the original strain ATCC 55730) for treating acute gastroenteritis in children”. Benef Microbes5 (3): 285–93. doi:10.3920/BM2013.0056PMID 24463209.
 31. ^ Shornikova AV, Casas IA, Mykkänen H, Salo E, Vesikari T (December 1997). “Bacteriotherapy with Lactobacillus reuteri in rotavirus gastroenteritis”Pediatr. Infect. Dis. J16 (12): 1103–7. doi:10.1097/00006454-199712000-00002PMID 9427453.
 32. ^ Ruiz-Palacios G, Guerrero ML, Hilty M (1996). “Feeding of a probiotic for the prevention of community-acquired diarrhea in young Mexican children”. Pediatr Res39 (4 Part 2): 184A, abstract 1089. doi:10.1203/00006450-199604001-01111.
 33. ^ Romeo MG, Betta P, Oliveri S. (2006) Presented at the 5th Annual meeting of the Italian Society of Perinatal Medicine, Parma, Italy, 15–17 June 2006. Abstract published in J Perinat Med 34(Suppl 1): A9, abstract MSL_24.
 34. ^ Guerrero M, Dohnalek M, Newton P, Kuznetsova O, Ruiz-Palacios G, Murphy T, Calva J, Hilty M, Costigan T., 1st World Congress of Pediatric Infectious Diseases, Dec. 1996, abstract no. 610:45-2.
 35. ^ Wang, B.; Mao, YK.; Diorio, C.; Pasyk, M.; Wu, RY.; Bienenstock, J.; Kunze, WA. (Oct 2010). “Luminal administration ex vivo of a live Lactobacillus species moderates mouse jejunal motility within minutes”. FASEB J24 (10): 4078–88. doi:10.1096/fj.09-153841PMID 20519636.
 36. ^ Athalye-Jape, G; Rao, S; Patole, S (June 9, 2015). “Lactobacillus reuteri DSM 17938 as a Probiotic for Preterm Neonates: A Strain-Specific Systematic Review”. JPEN J Parenter Enteral Nutr40 (6): 783–94. doi:10.1177/0148607115588113PMID 26059900.
 37. ^ Schreck, Bird A; Gregory, PJ; Jalloh, MA; Risoldi Cochrane, Z; Hein, DN (March 2, 2016). “Probiotics for the Treatment of Infantile Colic: A Systematic Review”. J Pharm Pract30 (3): 366–374. doi:10.1177/0897190016634516PMID 26940647.
 38. ^ Harb, T; Matsuyama, M; David, M; Hill, RJ (May 2016). “Infant Colic-What works: A Systematic Review of Interventions for Breast-fed Infants”. J Pediatr Gastroenterol Nutr62 (5): 668–86. doi:10.1097/MPG.0000000000001075PMID 26655941.
 39. ^ Savino F.; Pelle E.; Palumeri E.; Oggero R.; Miniero R. (2007). “Lactobacillus reuteri (ATCC strain 55730) versus simethicone in the treatment of infantile colic: a prospective randomized study”. Pediatrics119 (1): 124–130. doi:10.1542/peds.2006-1222PMID 17200238.
 40. ^ Savino F.; Cordisco L.; Tarasco V.; Palumeri E.; Calabrese R.; Oggero R.; Roos S.; Diego Matteuzzi. (2010). “Lactobacillus reuteriDSM 17938 in Infantile Colic: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial”. Pediatrics126 (3): e526–e533. doi:10.1542/peds.2010-0433PMID 20713478.
 41. ^ Imase K, Tanaka A, Tokunaga K, Sugano H, Ishida H, Takahashi S (July 2007). “Lactobacillus reuteri tablets suppress Helicobacter pylori infection—a double-blind randomised placebo-controlled cross-over clinical study”. Kansenshogaku Zasshi81 (4): 387–93. doi:10.11150/kansenshogakuzasshi1970.81.387PMID 17695792.
 42. ^ Saggioro A, Caroli M, Pasini M, Bortoluzzi F, Girardi L, Pilone G (2005). “Helicobacter pylori eradication with Lactobacillus reuteri. A double blind placebo-controlled study”. Dig Liver Dis37 (Suppl 1): 407–13. doi:10.1097/MCG.0000000000000007PMID 24296423.
 43. ^ Francavilla R, Lionetti E, Castellaneta SP, et al. (April 2008). “Inhibition of Helicobacter pylori infection in humans by Lactobacillus reuteri ATCC 55730 and effect on eradication therapy: a pilot study”. Helicobacter13 (2): 127–34. doi:10.1111/j.1523-5378.2008.00593.xPMID 18321302.
 44. ^ Nikawa H, Makihira S, Fukushima H, et al. (September 2004). “Lactobacillus reuteri in bovine milk fermented decreases the oral carriage of mutans streptococci”. Int. J. Food Microbiol95 (2): 219–23. doi:10.1016/j.ijfoodmicro.2004.03.006PMID 15282133.
 45. ^ Krasse P, Carlsson B, Dahl C, Paulsson A, Nilsson A, Sinkiewicz G (2006). “Decreased gum bleeding and reduced gingivitis by the probiotic Lactobacillus reuteri“. Swed Dent J30 (2): 55–60. PMID 16878680.
 46. ^ Weizman Z, Asli G, Alsheikh A (January 2005). “Effect of a probiotic infant formula on infections in child care centers: comparison of two probiotic agents”Pediatrics115 (1): 5–9. doi:10.1542/peds.2004-1815PMID 15629974.
 47. ^ Tubelius P, Stan V, Zachrisson A (2005). “Increasing work-place healthiness with the probiotic Lactobacillus reuteri: a randomised, double-blind placebo-controlled study”Environ Health4: 25. doi:10.1186/1476-069X-4-25PMC 1298318PMID 16274475.
 48. ^ Carbajal N, Sriburi A, Carter P, Dobrogosz W, Casas, I. Probiotic administrations of Lactobacillus reuteri protect mice from Salmonella typhimurium infection. Proceedings of the 36th Annual Meeting of the Association for Gnotobiotics. 1998 Jun 14–16; Bethesda (MD): Association for Gnotobiotics; 1998.
 49. ^ Casas IA, Edens FW, Dobrogosz WJ. Lactobacillus reuteri: an effective probiotic for poultry and other animals. Lactic acid bacteria, 2nd ed. New York: Marcel Dekker, 1998: 475–518.
 50. ^ Edens FW, Parkhurst CR, Casas IA, Dobrogosz WJ (January 1997). “Principles of ex ovo competitive exclusion and in ovo administration of Lactobacillus reuteriPoult. Sci76 (1): 179–96. doi:10.1093/ps/76.1.179PMID 9037704.
 51. ^ Alak JI, Wolf BW, Mdurvwa EG, Pimentel-Smith GE, Adeyemo O (January 1997). “Effect of Lactobacillus reuteri on intestinal resistance to Cryptosporidium parvum infection in a murine model of acquired immunodeficiency syndrome”. J. Infect. Dis175 (1): 218–21. doi:10.1093/infdis/175.1.218PMID 8985225.
 52. ^ Wagner RD, Pierson C, Warner T, et al. (October 1997). “Biotherapeutic effects of probiotic bacteria on candidiasis in immunodeficient mice”Infect. Immun65 (10): 4165–72. PMC 175599PMID 9317023.
 53. ^ Barnes JH (1993). “Evaluating poult growth and productivity during brooding”. Turkeys41: 23–4.
 54. ^ Casas IA, Edens FW, Parkhurst CR, Dobrogosz WJ (1998). “Probiotic treatment with Lactobacillus reuteri protects commercial turkeys from avian growth depression”. Biosci Microflora17 (2): 141–7. doi:10.12938/bifidus1996.17.141.
 55. ^ Blanchard P, Gill P, Schulze H. Efficacy of Lactobacillus reuteri1063-IA in pre- and post-weaning pigs. Hertfordshire SG5 4JG (UK): MLC Stotfold Pig Development Unit; 1998. Study Reference No. FF9801.
 56. ^ Dunham HJ, Casas IA, Edens FW, Parkhurst CR, Garlich JD, Dobrogosz WJ (1998). “Avian growth depression in chickens induced by environmental, microbiological, or nutritional stress is moderated by probiotic administrations of Lactobacillus reuteri“. Biosci Microflora17 (2): 133–9. doi:10.12938/bifidus1996.17.133.
 57. ^ Fabia R, Ar’Rajab A, Johansson ML, et al. (February 1993). “The effect of exogenous administration of Lactobacillus reuteri R2LC and oat fiber on acetic acid-induced colitis in the rat”. Scand. J. Gastroenterol28 (2): 155–62. doi:10.3109/00365529309096063PMID 8382837.
 58. Jump up to:a b c d Buffington, Shelly A.; Prisco, Gonzalo Viana Di; Auchtung, Thomas A.; Ajami, Nadim J.; Petrosino, Joseph F.; Costa-Mattioli, Mauro (2016). “Microbial Reconstitution Reverses Maternal Diet-Induced Social and Synaptic Deficits in Offspring”Cell165 (7): 1762–1775. doi:10.1016/j.cell.2016.06.001PMC 5102250PMID 27315483.
 59. ^ Wang XD, Soltesz V, Molin G, Andersson R (February 1995). “The role of oral administration of oatmeal fermented by Lactobacillus reuteri R2LC on bacterial translocation after acute liver failure induced by subtotal liver resection in the rat”. Scand. J. Gastroenterol30 (2): 180–5. doi:10.3109/00365529509093259PMID 7732342.
 60. ^ Adawi D, Kasravi FB, Molin G, Jeppsson B (March 1997). “Effect of Lactobacillus supplementation with and without arginine on liver damage and bacterial translocation in an acute liver injury model in the rat”. Hepatology25 (3): 642–7. doi:10.1002/hep.510250325PMID 9049212.
 61. ^ Mao Y, Nobaek S, Kasravi B, et al. (August 1996). “The effects of Lactobacillus strains and oat fiber on methotrexate-induced enterocolitis in rats”. Gastroenterology111 (2): 334–44. doi:10.1053/gast.1996.v111.pm8690198PMID 8
Bu bilgiler tedavi önerisi değildir ve bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.
×Osteowell : Kemiklere Güç Ver