Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Lactobacillus Türlerinin Antimikrobiyal Etkileri İncelendi

Lactobacillus türlerinin antimikrobiyal etkileri üzerine yapılan yeni bir araştırma, bu bakterilerin antibiyotiklere direnç kazanan patojenlerle mücadelede umut verici bir alternatif olabileceğini ortaya koydu. Çalışmada, sağlıklı insan mikrobiyotası kaynaklı dört farklı Lactobacillus suşunun antibakteriyel ve antifungal aktiviteleri değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar, özellikle L. rhamnosus 239 ve L. brevis 205’in patojen mikroorganizmalara karşı etkili olduğunu göstermektedir.

Lactobacillus türleri, çeşitli yararlı metabolitler, özellikle antimikrobiyal ajanlar üretir. Bu çalışma kapsamında, L. plantarum 42, L. brevis 205, L. rhamnosus 239 ve L. delbrueckii 263 suşları incelendi. Bu suşların sağlıklı insan mikrobiyotasından izole edilmesi, onların doğal bağışıklık sisteminin bir parçası olarak işlev gördüğünü göstermektedir.

Yöntemler

Lactobacillus suşları kültürlendi ve koşullandırılmış medya elde edildi. Elde edilen süpernatant, patojen bakterilere karşı uygulandı ve mantar ile bakteri suşlarının bulunduğu büyüme ortamlarına eklendi. Süpernatantın organik ve sulu fazları ayrılarak, her iki fazın bakteri ve mantar büyüme oranları üzerindeki etkileri incelendi. Disk difüzyon ve MIC testleri ile en yüksek büyüme inhibisyon potansiyeline sahip suşlar belirlendi. MIC testi ile belirlenen güçlü suşlar, patojen mikroorganizmaların biyofilm oluşumu üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla test edildi.

Sonuçlar

L. rhamnosus 239’un organik fazı, en yüksek antibakteriyel ve antibiyofilm etkileri sergilerken, L. brevis 205’in organik fazı, Saccharomyces cerevisiae’ye karşı en etkili antifungal etkiyi göstermiştir ve MIC değeri 125 µg/mL olarak belirlenmiştir.

Öneriler

– L. rhamnosus 239, antibakteriyel ve antibiyofilm etkileri ile ön plana çıkmaktadır.
– L. brevis 205, özellikle mantar enfeksiyonlarına karşı etkili bir alternatif olabilir.
– Bu Lactobacillus suşları, doğal ve güvenli bir antimikrobiyal ajan olarak kullanılabilir.

Bu çalışma, LAB suşlarının patojen bakteri ve mantarlar üzerindeki önemli antimikrobiyal etkilerini doğrulamakta ve bu suşların patojen mikroorganizmalara karşı güvenli ve doğal bir koruma sağlayabilecek alternatifler olabileceğini göstermektedir.

Orijinal Makale: Iran Biomed J. 2023 Dec 17;28(2&3):102-12. doi: 10.61186/ibj.4043. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler