Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Laktobasil Türevi Postbiyotikler Lösemi Hücrelerinde Antikanser Etki Gösteriyor

Postbiyotiklerin kanser tedavisindeki potansiyel rolü son yıllarda dikkat çekmektedir. Laktobasil türlerinden elde edilen postbiyotiklerin özellikle akut lenfoblastik lösemi (ALL) hücrelerine karşı etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada, Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) ve Lactobacillus reuteri (LR) türlerinden elde edilen postbiyotik mediatörlerin (PM) ALL hücreleri ve periferik kan mononükleer hücreleri (PBMC) üzerindeki antikanser ve sitotoksik etkileri incelenmiştir.

Araştırma, LGG ve LR suşlarının kültürlenmesi ve süpernatantların izole edilmesiyle elde edilen PM’lerin ALL Jurkat hücreleri ve PBMC’ler üzerindeki hücre canlılığını değerlendiren MTT testi ile yapılmıştır. Apoptoz analizi akış sitometrisi kullanılarak gerçekleştirilmiş ve BAX, BCL-2, BCLX, FAS ve p27 gen ekspresyon seviyeleri kantitatif gerçek zamanlı PCR ile analiz edilmiştir.

Çalışma Bulguları

Çalışma sonuçlarına göre, LGG ve LR’den elde edilen PM’ler Jurkat hücrelerinin canlılığını anlamlı ölçüde azaltmıştır (P0.05), ancak PBMC’lerde belirgin bir etki gözlenmemiştir (P0.05). Apoptoz analizi, PM tedavisinden sonra apoptoz oranında artış olduğunu göstermiştir. Ancak, gen ekspresyon analizi, tedavi edilen ve edilmeyen gruplar arasında BAX, BCL-2, BCLX, FAS ve p27 gen ekspresyon seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermemiştir (P0.05).

Çalışmanın Önemi

Bu bulgular, LGG ve LR’den elde edilen spesifik PM’lerin ALL hücrelerine karşı antikanser özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Bu araştırma, kanser tedavisinde PM’lerin yenilikçi ve daha az toksik bir yardımcı tedavi stratejisi olarak potansiyelini vurgulamaktadır.

Okuyucu İçin Kullanılabilir Çıkarımlar

– PM’ler, özellikle LGG ve LR türlerinden elde edilenler, ALL hücrelerinde hücre canlılığını azaltabilir ve apoptozu artırabilir.
– PBMC’ler üzerinde belirgin bir sitotoksik etki göstermemiştir, bu da sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanser hücrelerini hedef alabileceğini düşündürmektedir.
– PM’lerin gen ekspresyon seviyelerinde belirgin bir değişiklik yaratmaması, bu tedavi yönteminin hücre mekanizmaları üzerinde karmaşık etkileri olabileceğini göstermektedir.
– Bu çalışmanın bulguları, daha az yan etkiye sahip kanser tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

Orijinal Makale: Galen Med J. 2023 Aug 19;12:1-9. doi: 10.31661/gmj.v12i.3096. eCollection 2023. PMID: 38774842 | PMC: PMC11108661 | DOI: 10.31661/gmj.v12i.3096

Popüler Gönderiler