Perşembe, Mayıs 23, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Lamotrijin Nedir?

Lamotrijin, antiepileptik ilaçlar sınıfına ait bir ilaçtır. Öncelikle epilepsili kişilerde nöbetleri tedavi etmek için kullanılır, ancak aynı zamanda bipolar bozukluğun tedavisinde duygudurum dengeleyici olarak da kullanılır. Lamotrijin, beyinde glutamat ve aspartat dahil olmak üzere belirli nörotransmiterlerin salınmasını engelleyerek çalışır. Bunu yaparak, beyinde nöbetlere yol açabilecek anormal elektriksel aktivitenin önlenmesine yardımcı olur.

Lamotrijin tablet formunda mevcuttur ve tedavi edilen spesifik duruma ve sağlık uzmanı tarafından reçete edilen doza bağlı olarak genellikle günde bir veya iki kez alınır. Eksik dozlar veya çok fazla doz alınması nöbet veya diğer yan etki riskini artırabileceğinden, lamotrijini tam olarak sağlık uzmanınızın belirttiği şekilde almanız önemlidir. Herhangi bir ilaçta olduğu gibi, lamotrijin bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir ve diğer ilaçlar veya takviyelerle etkileşime girebilir. Lamotrijin veya başka herhangi bir ilacı kullanmayla ilgili sorularınız veya endişeleriniz hakkında sağlık uzmanınızla konuşmanız önemlidir.

Lamotrijin Ne İçin Kullanılır?

Lamotrijin, öncelikle epilepsili kişilerde nöbetleri tedavi etmek için antikonvülsan bir ilaç olarak kullanılır. Bipolar bozukluğun tedavisinde duygudurum dengeleyici olarak da kullanılır. Spesifik olarak, lamotrijin aşağıdaki durumları tedavi etmek için kullanılabilir:

Kısmi nöbetler: Lamotrijin, epilepsili kişilerde kısmi nöbetleri tedavi etmek için onaylanmıştır.

Genelleştirilmiş nöbetler: Lamotrijin, epilepsili kişilerde tonik-klonik nöbetler ve absans nöbetleri dahil olmak üzere genelleştirilmiş nöbetleri tedavi etmek için kullanılabilir.

Bipolar bozukluk: Lamotrijin, bipolar bozukluğun tedavisinde duygudurum dengeleyici olarak kullanılabilir. Tek başına veya lityum veya atipik bir antipsikotik gibi diğer ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılabilir.

Lamotrijin, diğerleri arasında nöropatik ağrı, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve sınırda kişilik bozukluğu gibi diğer durumları tedavi etmek için etiket dışı olarak da kullanılabilir. Ancak lamotrijinin bu durumlarda kullanımı FDA tarafından onaylanmamıştır ve etkinliğini destekleyen kanıtlar sınırlı olabilir. Tedavi gördüğünüz özel durum ve lamotrijinin bunu tedavi etmek için nasıl kullanılabileceği hakkında sağlık uzmanınızla konuşmanız önemlidir. İlacın yararları ve riskleri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir ve sizin için doğru tedavi seçeneği olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilirler.

Lamotrijin Nasıl Kullanılır?

Lamotrijin genellikle tablet formunda, yemekle birlikte veya yemeksiz olarak ağızdan alınır. Lamotrijinin spesifik dozu ve sıklığı, tedavi edilen duruma, hastanın yaşına ve diğer bireysel faktörlere bağlı olacaktır. Eksik dozlar veya çok fazla doz alınması nöbet veya diğer yan etki riskini artırabileceğinden, lamotrijini tam olarak sağlık uzmanınızın belirttiği şekilde almanız önemlidir. Epilepsi tedavisi için, lamotrijin genellikle düşük bir dozda başlatılır ve istenen terapötik etki elde edilene kadar birkaç hafta boyunca kademeli olarak artırılır. İdame dozu hastaya göre değişir ve tedaviye verilen yanıta ve yaşanan yan etkilere göre periyodik olarak ayarlanması gerekebilir.

Bipolar bozukluğun tedavisi için, lamotrijin genellikle düşük bir dozda başlatılır ve döküntü veya diğer yan etki riskini azaltmak için birkaç hafta içinde kademeli olarak artırılır. İdame dozu hastaya göre değişir ve tedaviye verilen yanıta ve yaşanan yan etkilere göre periyodik olarak ayarlanması gerekebilir. Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız bile, lamotrijini belirtildiği şekilde almaya devam etmeniz önemlidir. İlacın aniden kesilmesi, nöbet veya diğer yan etki riskini artırabilir. Lamotrijin almayı bırakmanız gerekirse, sağlık uzmanınızın dozajınızı belirli bir süre içinde kademeli olarak azaltması gerekebilir. Lamotrijin veya diğer ilaçları nasıl alacağınızla ilgili sorularınız veya endişeleriniz hakkında sağlık uzmanınızla konuşmanız önemlidir. Kişisel tıbbi geçmişinize ve ihtiyaçlarınıza göre daha spesifik talimatlar sağlayabilirler.

Lamotrijinin Yan Etkileri Nelerdir?

Herhangi bir ilaç gibi lamotrijin de bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir. Aşağıdakiler, lamotrijin kullanımıyla bildirilen yaygın yan etkilerden bazılarıdır:

 • baş ağrısı
 • baş dönmesi
 • mide bulantısı
 • bulanık görüş
 • tükenmişlik
 • uykusuzluk
 • kabızlık
 • deri döküntüsü

Nadir durumlarda lamotrijin, Stevens-Johnson sendromu (SJS) veya toksik epidermal nekroliz (TEN) olarak bilinen ciddi bir alerjik reaksiyona neden olabilir. SJS veya TEN semptomları deride, ağızda veya gözlerde kızarıklık, ateş ve kabarcıkları içerebilir. Lamotrijin alırken bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, derhal tıbbi yardım almalısınız. Lamotrijin, özellikle 25 yaşın altındaki genç yetişkinlerde intihar düşünceleri veya davranışı riskini de artırabilir. Lamotrijin alırken herhangi bir intihar veya kendine zarar verme düşüncesi yaşarsanız, derhal sağlık uzmanınızla iletişime geçmelisiniz. Lamotrijin alırken yaşadığınız herhangi bir yan etki hakkında sağlık uzmanınızla konuşmanız önemlidir. İlacın yararları ve riskleri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir ve sizin için doğru tedavi seçeneği olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilirler.

Lamotrijin Diğer İlaçlarla Etkileşime Girer Mi?

Lamotrijin reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar ve bitkisel takviyeler dahil olmak üzere diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Bazı ilaçlar lamotrijinin yan etki riskini artırabilir veya etkinliğini azaltabilirken, diğerleri lamotrijinin kullanımından etkilenebilir. Lamotrijin ile etkileşime girebilecek bazı ilaç örnekleri şunları içerir:

 • valproik asit
 • karbamazepin
 • fenitoin
 • rifampin
 • hormonal kontraseptifler

Reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar ve bitkisel takviyeler dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçlar ve takviyeler hakkında sağlık uzmanınızla konuşmanız önemlidir. Potansiyel etkileşimler hakkında daha fazla bilgi sağlayabilirler ve ilaçlarınızda herhangi bir ayarlama yapılması gerekip gerekmediğini belirlemenize yardımcı olabilirler. Ayrıca, alkol baş dönmesi ve uyuşukluk gibi yan etki riskini artırabileceğinden, alkol ve lamotrijin birlikte alınmamalıdır. Lamotrijin ve diğer ilaç veya takviyelerin kullanımıyla ilgili olarak sağlık uzmanınızın talimatlarına uymanız önemlidir.

Lamotrijinin Kullanılmaması Gereken Durumlar Nelerdir?

Lamotrijin herkes için uygun olmayabilir ve kullanılmaması gereken bazı durumlar vardır. Bazı örnekler şunları içerir:

Alerjik reaksiyon: Lamotrijin, ilaca veya içeriğindeki herhangi bir maddeye alerjisi olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Ciddi cilt reaksiyonu: Lamotrijin, geçmişte lamotrijin veya başka herhangi bir ilaç alırken Stevens-Johnson sendromu (SJS) veya toksik epidermal nekroliz (TEN) gibi ciddi bir cilt reaksiyonu geçirmiş kişilerde kullanılmamalıdır.

Karaciğer hastalığı: Lamotrijin karaciğerde metabolize edilir ve karaciğer hastalığı olan kişilerde ilacın yan etkileri veya etkinliğinde azalma riski artabilir. Sağlık uzmanınızın ilacı alırken lamotrijin dozunuzu ayarlaması veya karaciğer fonksiyonunuzu izlemesi gerekebilir.

Böbrek hastalığı: Böbrek hastalığı olan kişiler, lamotrijinin yan etki riskinde artış veya etkinliğinde azalma olabilir. Sağlık uzmanınızın ilacı alırken lamotrijin dozunuzu ayarlaması veya böbrek fonksiyonunuzu izlemesi gerekebilir.

Hamilelik: Lamotrijin, özellikle hamileliğin ilk üç ayında, gelişmekte olan bir fetüs için zararlı olabilir. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, lamotrijin almanın riskleri ve yararları hakkında sağlık uzmanınızla görüşün.

Lamotrijin ile tedaviye başlamadan önce sahip olduğunuz herhangi bir tıbbi durum veya aldığınız ilaçlar hakkında sağlık uzmanınızla konuşmanız önemlidir. Lamotrijinin sizin için doğru tedavi seçeneği olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilir ve ilacı güvenli ve etkili bir şekilde nasıl kullanacağınız konusunda rehberlik sağlayabilirler.

Lamotrijin Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Lamotrijin kullanırken, ilacın güvenli ve etkili kullanımını sağlamak için dikkate alınması gereken birkaç şey vardır. Bazı önemli hususlar şunları içerir:

Dozaj: Lamotrijin dozunun yaşa, tıbbi duruma ve diğer faktörlere göre ayarlanması gerekebilir. Lamotrijini tam olarak sağlık uzmanınızın belirttiği şekilde almanız önemlidir.

Yan etkiler: Lamotrijin baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve deri döküntüsü gibi yan etkilere neden olabilir. Lamotrijin alırken herhangi bir yan etki yaşarsanız, sağlık uzmanınızla konuşun.

İlaç etkileşimleri: Lamotrijin, reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar ve bitkisel takviyeler dahil olmak üzere diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Aldığınız tüm ilaçlar ve takviyeler hakkında sağlık uzmanınızla konuşmanız önemlidir.

Hamilelik ve emzirme: Lamotrijin gelişmekte olan bir fetüs için zararlı olabilir ve anne sütüne geçebilir. Hamileyseniz veya emziriyorsanız, lamotrijin almanın riskleri ve yararları hakkında sağlık uzmanınızla görüşün.

İntihar düşünceleri ve davranışı: Lamotrijin, özellikle 25 yaşın altındaki genç erişkinlerde intihar düşüncesi ve davranışı riskini artırabilir. Lamotrijin alırken herhangi bir intihar veya kendine zarar verme düşüncesi yaşarsanız, derhal sağlık uzmanınızla iletişime geçin.

Nöbetler: Lamotrijin, öncelikle nöbetleri tedavi etmek için antikonvülsan bir ilaç olarak kullanılır. Epilepsi veya başka bir nöbet bozukluğunuz varsa, lamotrijini güvenli ve etkili bir şekilde nasıl kullanacağınız konusunda sağlık uzmanınızla konuşmanız önemlidir.

Lamotrijin ve diğer ilaç veya takviyelerin kullanımıyla ilgili olarak sağlık uzmanınızın talimatlarına uymanız önemlidir. Lamotrijin kullanımıyla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, sağlık uzmanınızla görüşün.

Kaynak

DailyMed – LAMOTRİJİNE tablet. U.S. National Library of Medicine.

Lamictal (lamotrijine) tablets, for oral use. Prescribing Information. GlaxoSmithKline LLC.

Micromedex® Solutions. Lamotrijine. Truven Health Analytics Inc.

MedlinePlus. Lamotrijine. U.S. National Library of Medicine.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Popüler Gönderiler