Salı, Mayıs 21, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Laroxyl Nedir?

Laroxyl, amitriptilin içeren ve öncelikle depresyon tedavisinde kullanılan bir trisiklik antidepresandır (TCA). Ayrıca kronik ağrı, migren baş ağrıları, uykusuzluk ve sinirle ilgili bazı bozukluklar gibi diğer durumlar için de reçete edilir. Bir antidepresan olarak amitriptilin, beyindeki belirli nörotransmitterlerin, özellikle serotonin ve norepinefrin dengesini etkileyerek çalışır. Bu nörotransmiterlerin seviyelerini artırarak ruh halini düzenlemeye ve depresyon semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur. Ek olarak, amitriptilin uykusuzluk ve bazı kronik ağrı türlerini yönetmek için faydalı olabilecek yatıştırıcı etkilere de sahip olabilir. Laroxyl, belirli bölgelerde veya ülkelerde mevcut olabilir. Amitriptilinin mevcudiyetinin ve spesifik formülasyonlarının bölgeye göre değişebileceğini not etmek önemlidir.

Laroxyl Ne İçin Kullanılır?

Laroxyl, aşağıdakiler dahil çeşitli amaçlar için kullanılır:

 • Depresyon
 • Kronik ağrı
 • Uykusuzluk
 • Migren önleme
 • Anksiyete bozuklukları
 • Endikasyon dışı kullanımlar

Amitriptilinin belirli kullanımlarının, bireysel koşullara ve sağlık uzmanlarının kararlarına bağlı olarak değişebileceğini not etmek önemlidir. İlaç, yalnızca durumunuzu değerlendirebilecek ve en uygun tedavi planını belirleyebilecek nitelikli bir sağlık uzmanının gözetimi ve rehberliği altında kullanılmalıdır.

Laroxyl Nasıl Kullanılır?

Laroxyl tipik olarak tabletler veya kapsüller şeklinde ağızdan alınır. Uygulama dozajı ve sıklığı, özel durumunuza ve bireysel ihtiyaçlarınıza göre sağlık uzmanınız tarafından belirlenecektir. Talimatlarını ve öngörülen dozu dikkatle takip etmek önemlidir:

Depresyon: Depresyon için başlangıç dozu genellikle düşüktür ve zamanla kademeli olarak artırılır. Sedasyonu en aza indirmek için genellikle günde bir kez, genellikle yatmadan önce alınır. Dozaj, kişinin yanıtına ve tolere edilebilirliğine bağlı olarak günde 25 ila 150 mg veya daha fazla olabilir.

Kronik ağrı: Kronik ağrı durumları için başlangıç dozu genellikle depresyona kıyasla daha düşüktür. Sakinleştirici etkilerinden yararlanmak için genellikle günde bir kez, genellikle yatmadan önce alınır. Dozaj, spesifik duruma ve bireysel cevaba bağlı olarak günde 10 ila 150 mg arasında değişebilir.

Migren önleme: Migren önleme için amitriptilin genellikle günde 10 ila 25 mg gibi düşük bir dozda başlatılır ve gerekirse kademeli olarak artırılır. Dozaj, günde 10 ila 150 mg arasında değişebilir, ancak daha düşük dozlar genellikle migrenin önlenmesinde etkilidir.

Yukarıda bahsedilen dozajların genel kurallar olduğunu ve spesifik dozaj ve tedavi planının sağlık uzmanınız tarafından belirlenmesi gerektiğini unutmamak önemlidir. Sizin için en uygun dozu belirlemek için tıbbi geçmişinizi, alıyor olabileceğiniz diğer ilaçları ve bireysel faktörleri dikkate alacaklardır. Laroxyl, kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız bile, reçete edildiği şekilde tutarlı bir şekilde alınmalıdır. İlacın aniden kesilmesi yoksunluk belirtilerine yol açabilir, bu nedenle dozunuzu kesmeniz veya herhangi bir değişiklik yapmanız gerekirse sağlık uzmanınıza danışmanız önemlidir. Her zaman sağlık uzmanınız veya eczacınız tarafından verilen talimatlara uyun ve reçete edilen dozu aşmayın. Amitriptilin kullanımıyla ilgili herhangi bir endişeniz veya sorunuz varsa, en iyisi sağlık uzmanınıza danışmanızdır.

Laroxyl’in Yan Etkileri Nelerdir?

Laroxyl, herhangi bir ilaç gibi yan etkilere neden olabilir. Herkes yan etkiler yaşamaz ve bunların ciddiyeti ve sıklığı kişiden kişiye değişebilir. Laroxyl ile ilişkili bazı yaygın yan etkiler şunlardır:

 • sedasyon ve uyuşukluk
 • ağız kuruluğu
 • bulanık görme
 • kabızlık
 • üriner retansiyon
 • kilo alımı
 • ortostatik hipotansiyon
 • diğer yan etkiler

Karşılaştığınız herhangi bir yan etkiyi sağlık uzmanınıza iletmeniz çok önemlidir. Rehberlik sağlayabilir, gerekirse dozu ayarlayabilir veya alternatif tedavi seçeneklerini keşfedebilirler. İlacın potansiyel faydalarını risklere karşı değerlendirecekler ve en uygun yaklaşımı bulmak için sizinle birlikte çalışacaklardır.

Laroxyl Diğer İlaçlarla Etkileşime Girer Mi?

Laroxyl diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu etkileşimler ilaçların etkinliğini etkileyebilir veya yan etki riskini artırabilir. Etkileşim olasılığını en aza indirmek için aldığınız tüm ilaçlar ve takviyeler hakkında sağlık uzmanınızı bilgilendirmeniz önemlidir. Laroxyl ile etkileşime girebilecek bazı ilaç örnekleri şunlardır:

 • Monoamin oksidaz inhibitörleri
 • Seçici serotonin geri alım inhibitörleri ve serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörleri
 • Antikolinerjik ilaçlar
 • Merkezi sinir sistemi depresanları
 • Antikoagülanlar
 • Diğer ilaçlar

Bunlar sadece bazı örneklerdir ve liste ayrıntılı değildir. Mevcut ilaçlarınızı gözden geçirmek ve amitriptilin ile herhangi bir potansiyel etkileşim olup olmadığını belirlemek için sağlık uzmanınıza veya eczacınıza danışmanız önemlidir. Kişiselleştirilmiş rehberlik sağlayabilir ve tedavi planınızı buna göre ayarlayabilirler.

Laroxyl Kullanılmaması Gereken Durumlar Nelerdir?

Laroxyl herkes için uygun olmayabilir ve kullanımından kaçınılması veya dikkatle yaklaşılması gereken bazı durumlar vardır. Laroxyl’in kullanılamayacağı bazı durumlar şunlardır:

Alerji veya aşırı duyarlılık: Laroxyl veya bileşenlerinden herhangi birine karşı bilinen bir alerjiniz veya aşırı duyarlılığınız varsa, bundan kaçınılmalıdır.

Son miyokard enfarktüsü: Laroxyl, potansiyel aritmi riski ve diğer kardiyovasküler etkiler nedeniyle yakın zamanda kalp krizi geçirmiş kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.

Şiddetli karaciğer hastalığı: Laroxyl karaciğerde metabolize edilir, bu nedenle ciddi karaciğer hastalığı olan kişilerde doz ayarlaması veya alternatif tedavi seçenekleri gerekebilir. Karaciğer durumunuzu sağlık uzmanınızla görüşmeniz önemlidir.

Glokom: Laroxyl, göz içi basıncını artırabilir ve glokomlu kişilerde semptomları kötüleştirebilir. Göz basıncının yakından izlenmesi önerilir.

Üriner retansiyon: Laroxyl normal mesane fonksiyonuna müdahale edebilir ve idrar retansiyonunu kötüleştirebilir. Üriner retansiyon sorunları olan kişiler, amitriptilini dikkatle ve yakın izleme altında kullanmalıdır.

Son zamanlarda MAOI kullanımı: Daha önce belirtildiği gibi, amitriptilini MAOI’lerle birleştirmek serotonin sendromuna yol açabilir. MAOI kullanımı ile amitriptilin başlangıcı arasında önemli bir zaman aralığı gereklidir.

Hamilelik ve emzirme: Hamilelik ve emzirme döneminde amitriptilinin güvenliği tam olarak belirlenmemiştir. Yalnızca potansiyel faydalar potansiyel risklerden ağır basıyorsa kullanılmalıdır. Hamile veya emziren bireyler, kişiselleştirilmiş rehberlik için sağlık uzmanlarına danışmalıdır.

Önceden var olan kalp rahatsızlıkları: Aritmiler, iletim bozuklukları veya yakın zamanda kalp krizi gibi önceden kalp rahatsızlıkları olan kişiler, amitriptilin kullanırken dikkat veya doz ayarlamaları gerektirebilir.

Laroxyl’e başlamadan önce önceden var olan durumlar da dahil olmak üzere tüm tıbbi geçmişinizi sağlık uzmanınıza açıklamanız önemlidir. Potansiyel riskleri ve faydaları değerlendirecek ve amitriptilinin sizin için uygun olup olmadığına veya alternatif bir ilacın düşünülmesi gerekip gerekmediğine karar vereceklerdir. Bu kapsamlı bir liste değildir ve bireysel koşullar değişebilir. Amitriptilinin özel durumunuza uygunluğunu belirlemek için sağlık uzmanınıza veya eczacınıza danışmanız çok önemlidir.

Laroxyl Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Laroxyl kullanırken dikkate alınması gereken birkaç önemli faktör vardır:

Bireyselleştirilmiş tedavi: Laroxyl, özel durumunuzu, tıbbi geçmişinizi ve bireysel ihtiyaçlarınızı değerlendirebilecek bir sağlık uzmanı tarafından reçete edilmeli ve izlenmelidir. Sizin ilaca verdiğiniz cevaba göre uygun dozu, tedavi süresini ve gerekli ayarlamaları belirleyeceklerdir.

Düzenli izleme: Sağlık uzmanınız, amitriptilinin etkinliğini değerlendirmek ve olası yan etkileri kontrol etmek için ilerlemenizi periyodik olarak izleyebilir. Bu, ruh halinizi, ağrı seviyelerinizi, uyku düzeninizi ve genel refahınızı değerlendirmeyi içerebilir.

Güvenlik önlemleri: Laroxyl uyuşukluğa neden olabilir ve araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir. Önemli ölçüde sedasyon yaşarsanız, ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar uyanıklık gerektiren görevlerden kaçınmanız önemlidir.

İntihar riski: Diğer antidepresan ilaçlar gibi, amitriptilin de özellikle tedavinin erken evrelerinde veya doz ayarlamalarında intihar düşüncelerini artırma riski taşır. Ruh halindeki değişiklikleri, kötüleşen depresyonu veya intihar düşüncelerini derhal sağlık uzmanınıza bildirmeniz önemlidir.

İlaç uyumu: Amitriptilini reçete edildiği şekilde almanız ve sağlık uzmanınızın talimatlarına uymanız çok önemlidir. Geri çekilme semptomlarına yol açabileceğinden, onların yönlendirmesi olmadan ilacı almayı aniden bırakmayın. İlaçla ilgili endişeleriniz varsa veya herhangi bir değişiklik yapmak istiyorsanız, sağlık uzmanınıza danışın.

Diğer ilaçlarla etkileşimler: Laroxyl, daha önce belirtildiği gibi diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Etkileşim riskini en aza indirmek için aldığınız tüm ilaçlar, takviyeler ve bitkisel ürünler hakkında sağlık uzmanınızı bilgilendirin.

Önceden var olan tıbbi durumlar: Bazı tıbbi durumlar, amitriptilin kullanırken dikkat veya doz ayarlamaları gerektirebilir. Kalp rahatsızlıkları, karaciğer veya böbrek problemleri, glokom veya idrar sorunları dahil olmak üzere tüm tıbbi geçmişinizi sağlık uzmanınıza açıkladığınızdan emin olun.

Hamilelik ve emzirme: Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız, amitriptilinin potansiyel risklerini ve faydalarını sağlık uzmanınızla görüşün. Hamilelik ve emzirme döneminde amitriptilin kullanımı dikkatle düşünülmeli ve yönetilmelidir.

Laroxyl kullanımıyla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, daima sağlık uzmanınıza veya eczacınıza danışın. Özel durumunuza göre kişiselleştirilmiş tavsiyeler sağlayabilir ve güvenli ve etkili tedavi sağlanmasına yardımcı olabilirler.

Laroxyl’in Türkiye’de Bulunma Durumu Nedir?

Laroxyl, Türkiye’de bulunmakla birlikte SGK tarafından geri ödeme kapsamındadır. Laroxyl Draje 10 mg 30 draje ambalaj perakende satış fiyatı 44,98 TL ve Ambisome Draje 25 mg 40 draje ambalaj perakende satış fiyatı 69,45 TL’dir.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Popüler Gönderiler